Opdrachten

Stichting ICTU (BT) Business Analist

Business Analist

Info

Functie

Business Analist

Locatie

Den Haag

Uren per week

32 uren per week

Looptijd

21.05.2024 - 27.06.2024

Opdrachtnummer

159704

Sluitingsdatum

date-icon20.05.2024 clock-icon10:00
Reageren op deze opdracht? Dit doe je op Striive.

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
Opdrachtomschrijving ICTU ondersteunt het ministerie van JenV bij het programmamanagement van het lopende Programma Modernisering Identiteitsvaststelling (PMID). Het doel van het programma is het verhogen van de kwaliteit van het vaststellen, registreren en verifiëren van de identiteit van verdachten en veroordeelden in de strafrechtketen en de uitvoeringspraktijk in lijn brengen met de wettelijke kaders. Het is in de strafrechtketen essentieel dat we weten met wie we te maken hebben. Zo kunnen we zien of een persoon al eerder in aanraking is geweest met justitie of niet. Soms is de controle van een identiteitsbewijs voldoende, maar vaak is daar ook een vingerafdruk of gelaatsfoto voor nodig. Veel in dit proces gaat goed, veel kan ook beter in de keten. Het ICT-landschap dat we daarvoor gebruiken is deels nieuw en deels verouderd en aan vervanging toe. De Strafrechtketendatabank (SKDB) is als centrale voorziening voor het registreren en beheren van identificerende administratieve persoonsgegevens, foto's en verwijsgegevens van een verdachte of veroordeelde een systeem dat aan vervanging toe is. Met deze insteek is eind 2021 gestart na te denken over deze vernieuwing en de noodzakelijke innovatie in het totale ketenproces en de inrichting bij ketenpartners daarvan. In de zomer van 2023 is een programmaplan opgeleverd. In het kader van het programma zijn een achttal deelprojecten benoemd, die moeten bijdragen aan het hoofddoel van het programma. De looptijd van het programma is in principe tot eind 2026.
Voor de verdere ondersteuning van het programma zijn we op zoek naar een ervaren business analist. Vanuit een centrale positie zet je je vaardigheden in om de processen gerelateerd aan identiteitsvaststelling in de strafrechtketen vooruit te helpen. Je neemt de rol van 'schakelaar' op je. Je schakelt tussen de ketenpartners, analyseert wat nodig is voor verbetering en vertaalt dit door naar oplossingsrichtingen. Je brengt business requirements en oplossing bij elkaar. Samen met materiedeskundigen van de ketenpartners, de architectuurraad en de afdeling KIV werk je mee aan het tot stand komen van oplossingsrichtingen, die worden geïnitieerd vanuit de diverse projecten van het programma Modernisering Identiteitsvaststelling. Je analyseert huidige procesgangen en gegevensuitwisselingen en ontwerpt in nauwe samenspraak met materiedeskundigen en architecten oplossingen voor vraagstukken op het gebied van processen en bijbehorende automatisering. Je komt in actie daar waar de belangen van de diverse ketenpartners elkaar raken. Je bent de schakel tussen de verschillende doelgroepen op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Het is jouw taak om bijeenkomsten te organiseren en begeleiden en veranderinitiatieven op een heldere manier te presenteren zowel aan materiedeskundigen als bestuurders. Je bent onderdeel van het programmamanagementteam van PMID en rapporteert aan de programmamanager PMID.

Achtergrond opdracht
Inleiding ICTU is op 11 april 2001 opgericht door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. ICTU is een instelling van en voor overheden. Het werkveld van ICTU is de digitale overheid. Deze zorgt voor het verbeteren van zowel de werkprocessen bij overheden als de dienstverlening aan de maatschappij en de Interactie met burgers. ICTU werkt in opdracht van overheden aan vraagstukken met een overheidsbreed karakter die vaak een ICT-component hebben. Dit gebeurt vaak in projecten, maar ook in adviesopdrachten. Het doel van ICTU is om overheden te ondersteunen hun doelstellingen optimaal te realiseren, door samenwerking tussen overheden te stimuleren en te faciliteren. Daarbij verbindt ICTU beleidsontwikkeling met uitvoering. ICTU wil zich onderscheiden door het realiseren van concrete oplossingen die werken voor overheden en die bijdragen aan dienstverlening aan burgers en bedrijven. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft ICTU om ondersteuning gevraagd voor het programma Modernisering Identiteitsvaststelling.

Eisen

 • WO werk- en denkniveau;
 • Meer dan 10 jaar aantoonbare ervaring als business analist;
 • Meer dan 5 jaar aantoonbare werkervaring bij de overheid in een complexe publieke omgeving;
 • Je hebt een universitair denkniveau; bijvoorbeeld op het gebied van bedrijfskundige informatica, business informatiemanagement, bestuurskunde, bedrijfskunde informatiekunde;
 • Je hebt minimaal tien jaar ervaring in het identificeren van behoeften (business requirements) en deze te vertalen naar operationele processen en bruikbare oplossingen binnen het publieke domein bij voorkeur gerelateerd aan vraagstukken rond identiteitsvaststelling;
 • Je hebt minimaal vijf jaar aantoonbare ervaring met adviseren en het voorbereiden van besluiten binnen een complexe publieke omgeving, bij voorkeur binnen de strafrechtketen;
 • Aantoonbare kennis (opleidingen) en ervaring met de inzet van verander- en ontwikkel- en analysemethodes en - technieken, die betrekking hebben op organisaties, bedrijfsprocessen en informatievoorziening, zoals bijvoorbeeld Design Thinking en (Scrum) Agile.
 • Wensen

 • Ervaring met vraagstukken rond identiteitsvaststelling
 • Ervaring met werken in of voor de strafrechtketen
 • Competenties

 • Overtuigingskracht
 • Politiek bestuurlijke sensitiviteit
 • Netwerken
 • Creativiteit
 • Pro activiteit

Aanvullende Informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.


Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Stichting ICTU (BT)

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
Opdrachtomschrijving ICTU ondersteunt het ministerie van JenV bij het programmamanagement van het lopende Programma Modernisering Identiteitsvaststelling (PMID). Het doel van het programma is het verhogen van de kwaliteit van het vaststellen, registreren en verifiëren van de identiteit van verdachten en veroordeelden in de strafrechtketen en de uitvoeringspraktijk in lijn brengen met de wettelijke kaders. Het is in de strafrechtketen essentieel dat we weten met wie we te maken hebben. Zo kunnen we zien of een persoon al eerder in aanraking is geweest met justitie of niet. Soms is de controle van een identiteitsbewijs voldoende, maar vaak is daar ook een vingerafdruk of gelaatsfoto voor nodig. Veel in dit proces gaat goed, veel kan ook beter in de keten. Het ICT-landschap dat we daarvoor gebruiken is deels nieuw en deels verouderd en aan vervanging toe. De Strafrechtketendatabank (SKDB) is als centrale voorziening voor het registreren en beheren van identificerende administratieve persoonsgegevens, foto's en verwijsgegevens van een verdachte of veroordeelde een systeem dat aan vervanging toe is. Met deze insteek is eind 2021 gestart na te denken over deze vernieuwing en de noodzakelijke innovatie in het totale ketenproces en de inrichting bij ketenpartners daarvan. In de zomer van 2023 is een programmaplan opgeleverd. In het kader van het programma zijn een achttal deelprojecten benoemd, die moeten bijdragen aan het hoofddoel van het programma. De looptijd van het programma is in principe tot eind 2026.
Voor de verdere ondersteuning van het programma zijn we op zoek naar een ervaren business analist. Vanuit een centrale positie zet je je vaardigheden in om de processen gerelateerd aan identiteitsvaststelling in de strafrechtketen vooruit te helpen. Je neemt de rol van 'schakelaar' op je. Je schakelt tussen de ketenpartners, analyseert wat nodig is voor verbetering en vertaalt dit door naar oplossingsrichtingen. Je brengt business requirements en oplossing bij elkaar. Samen met materiedeskundigen van de ketenpartners, de architectuurraad en de afdeling KIV werk je mee aan het tot stand komen van oplossingsrichtingen, die worden geïnitieerd vanuit de diverse projecten van het programma Modernisering Identiteitsvaststelling. Je analyseert huidige procesgangen en gegevensuitwisselingen en ontwerpt in nauwe samenspraak met materiedeskundigen en architecten oplossingen voor vraagstukken op het gebied van processen en bijbehorende automatisering. Je komt in actie daar waar de belangen van de diverse ketenpartners elkaar raken. Je bent de schakel tussen de verschillende doelgroepen op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Het is jouw taak om bijeenkomsten te organiseren en begeleiden en veranderinitiatieven op een heldere manier te presenteren zowel aan materiedeskundigen als bestuurders. Je bent onderdeel van het programmamanagementteam van PMID en rapporteert aan de programmamanager PMID.

Achtergrond opdracht
Inleiding ICTU is op 11 april 2001 opgericht door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. ICTU is een instelling van en voor overheden. Het werkveld van ICTU is de digitale overheid. Deze zorgt voor het verbeteren van zowel de werkprocessen bij overheden als de dienstverlening aan de maatschappij en de Interactie met burgers. ICTU werkt in opdracht van overheden aan vraagstukken met een overheidsbreed karakter die vaak een ICT-component hebben. Dit gebeurt vaak in projecten, maar ook in adviesopdrachten. Het doel van ICTU is om overheden te ondersteunen hun doelstellingen optimaal te realiseren, door samenwerking tussen overheden te stimuleren en te faciliteren. Daarbij verbindt ICTU beleidsontwikkeling met uitvoering. ICTU wil zich onderscheiden door het realiseren van concrete oplossingen die werken voor overheden en die bijdragen aan dienstverlening aan burgers en bedrijven. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft ICTU om ondersteuning gevraagd voor het programma Modernisering Identiteitsvaststelling.

Eisen

 • WO werk- en denkniveau;
 • Meer dan 10 jaar aantoonbare ervaring als business analist;
 • Meer dan 5 jaar aantoonbare werkervaring bij de overheid in een complexe publieke omgeving;
 • Je hebt een universitair denkniveau; bijvoorbeeld op het gebied van bedrijfskundige informatica, business informatiemanagement, bestuurskunde, bedrijfskunde informatiekunde;
 • Je hebt minimaal tien jaar ervaring in het identificeren van behoeften (business requirements) en deze te vertalen naar operationele processen en bruikbare oplossingen binnen het publieke domein bij voorkeur gerelateerd aan vraagstukken rond identiteitsvaststelling;
 • Je hebt minimaal vijf jaar aantoonbare ervaring met adviseren en het voorbereiden van besluiten binnen een complexe publieke omgeving, bij voorkeur binnen de strafrechtketen;
 • Aantoonbare kennis (opleidingen) en ervaring met de inzet van verander- en ontwikkel- en analysemethodes en - technieken, die betrekking hebben op organisaties, bedrijfsprocessen en informatievoorziening, zoals bijvoorbeeld Design Thinking en (Scrum) Agile.
 • Wensen

 • Ervaring met vraagstukken rond identiteitsvaststelling
 • Ervaring met werken in of voor de strafrechtketen
 • Competenties

 • Overtuigingskracht
 • Politiek bestuurlijke sensitiviteit
 • Netwerken
 • Creativiteit
 • Pro activiteit

Aanvullende Informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.


De recruiter

Daphne Most

Between

Deel deze opdracht

Plaats jouw bieding op Striive

https://login.striive.com/

Voor deze opdracht dien je een bieding te plaatsen op Striive. Striive is het grootste opdrachtenplatform van de Benelux waar jaarlijks meer dan 20.000 opdrachten gepubliceerd worden.

Privacy Preference Center