Opdrachten

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (BT) Projectleider

Projectleider

Info

Functie

Projectleider

Locatie

Den Haag

Uren per week

32 uren per week

Looptijd

30.09.2022 - 30.01.2023

Opdrachtnummer

117230

Sluitingsdatum

date-icon17.08.2022 clock-icon15:08

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
De werkzaamheden van de projectleider zijn gericht op:
-Het succesvol opzetten en uitvoeren van verschillende (kleine en wat grotere) projecten
-Schrijven van plan en maken van planning met bijhorende budget
-Organiseren van capaciteit en financiën en rapporteren over voortgang
-Aansturen van de activiteiten en medewerkers die werken aan het projectresultaat
-Verbindingen leggen en onderhouden met stakeholders (binnen ANVS, IenW en rijksoverheid) op het onderwerp
-Borgen van kennis/kunde, werkwijzen, producten, etc. binnen de ANVS

Te starten met werkzaamheden voor het project om alle digitale documenten die we gaan publiceren (of gepubliceerd hebben), mede in het kader van de Woo, (waar mogelijk vanaf creatie) toegankelijk te maken.


Achtergrond opdracht
De maatschappij vraagt transparantie van de (rijks)overheid. Naast de bestaande wetgeving wordt via het initiatief wetsvoorstel Wet open overheid (Woo) extra gestuurd op actieve openbaarmaking. Daar is politieke druk bij gekomen na de kabinetsreactie op het rapport “Ongekend onrecht”. Dit heeft er mede toe geleid dat het MT ANVS heeft besloten tot de start van het programma Openbaar maken. Het programma heeft tot doel de informatiehuishouding te verbeteren en de ANVS te helpen transparanter te worden. Daarbij wordt er gewerkt aan openbaarheid van informatie in het DNA van de ambtenaren (bewustzijn) en in het werkklimaat/-proces van de ANVS te verankeren zodat iedereen weet wat er van ze wordt verwacht en daar ook naar kan handelen. Het achterliggende doel van een transparante overheid mag niet uit het oog worden verloren. We maken namelijk informatie openbaar zodat de samenleving informatie makkelijker kan vinden en daardoor meer vertrouwen krijgt in de overheid.

Het programma Openbaar maken omvat diverse projecten om de realisatie van dit doel halen. Denk daarbij onder andere aan het openbaar maken van externe onderzoeksrapporten, convenanten en andere verplichte categorieën uit de Woo, zorgdragen dat alles wat openbaar is toegankelijk is, implementeren van een Zoek-en-vind-tool waardoor er over meerdere bronnen heen kan worden gezocht, het archiveren van email, berichtenapps en social media, het herstructureren van de ordeningsstructuur in het document management systeem en uitfaseren van gezamenlijke netwerkschijven.


Eisen
Prince II of vergelijkbaar
HBO of universitair werk en denk niveau
Werken binnen projecten en/of programma's (2 jaar)
Werken binnen informatiehuishouding / informatiemanagement vakgebied (2 jaar)
Coördinerende taken / leiden projecten (2 jaar)


Wensen
*Kennis van documentaire systemen (DMS/RMA)
*Kennis van informatiehuishouding (archiefwet, WOB/Woo, etc)
*Kennis van procesmodelleringstechnieken en bijhorende systemen
*Kennis van office applicaties
•Ervaring met digitaal werken/digitaal informatiemanagement
•Ervaring met projectmatig werken
•Ervaring in het coördineren van werkzaamheden
•Ervaring met onderwerpen als openbaarheid van documenten en wet open overheid is een pré
•Ervaring met (digi)toegankelijkheid is een pré
•Werkervaring binnen de rijksoverheid of IenW is een pré


Competenties
•Resultaat gerichtheid
•Org anisatiesensitiviteit
•Motiveren
•Plannen en organiseren
•Samenwerken


Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig. Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant. 
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. 
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op. 
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl


Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (BT)

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
De werkzaamheden van de projectleider zijn gericht op:
-Het succesvol opzetten en uitvoeren van verschillende (kleine en wat grotere) projecten
-Schrijven van plan en maken van planning met bijhorende budget
-Organiseren van capaciteit en financiën en rapporteren over voortgang
-Aansturen van de activiteiten en medewerkers die werken aan het projectresultaat
-Verbindingen leggen en onderhouden met stakeholders (binnen ANVS, IenW en rijksoverheid) op het onderwerp
-Borgen van kennis/kunde, werkwijzen, producten, etc. binnen de ANVS

Te starten met werkzaamheden voor het project om alle digitale documenten die we gaan publiceren (of gepubliceerd hebben), mede in het kader van de Woo, (waar mogelijk vanaf creatie) toegankelijk te maken.


Achtergrond opdracht
De maatschappij vraagt transparantie van de (rijks)overheid. Naast de bestaande wetgeving wordt via het initiatief wetsvoorstel Wet open overheid (Woo) extra gestuurd op actieve openbaarmaking. Daar is politieke druk bij gekomen na de kabinetsreactie op het rapport “Ongekend onrecht”. Dit heeft er mede toe geleid dat het MT ANVS heeft besloten tot de start van het programma Openbaar maken. Het programma heeft tot doel de informatiehuishouding te verbeteren en de ANVS te helpen transparanter te worden. Daarbij wordt er gewerkt aan openbaarheid van informatie in het DNA van de ambtenaren (bewustzijn) en in het werkklimaat/-proces van de ANVS te verankeren zodat iedereen weet wat er van ze wordt verwacht en daar ook naar kan handelen. Het achterliggende doel van een transparante overheid mag niet uit het oog worden verloren. We maken namelijk informatie openbaar zodat de samenleving informatie makkelijker kan vinden en daardoor meer vertrouwen krijgt in de overheid.

Het programma Openbaar maken omvat diverse projecten om de realisatie van dit doel halen. Denk daarbij onder andere aan het openbaar maken van externe onderzoeksrapporten, convenanten en andere verplichte categorieën uit de Woo, zorgdragen dat alles wat openbaar is toegankelijk is, implementeren van een Zoek-en-vind-tool waardoor er over meerdere bronnen heen kan worden gezocht, het archiveren van email, berichtenapps en social media, het herstructureren van de ordeningsstructuur in het document management systeem en uitfaseren van gezamenlijke netwerkschijven.


Eisen
Prince II of vergelijkbaar
HBO of universitair werk en denk niveau
Werken binnen projecten en/of programma's (2 jaar)
Werken binnen informatiehuishouding / informatiemanagement vakgebied (2 jaar)
Coördinerende taken / leiden projecten (2 jaar)


Wensen
*Kennis van documentaire systemen (DMS/RMA)
*Kennis van informatiehuishouding (archiefwet, WOB/Woo, etc)
*Kennis van procesmodelleringstechnieken en bijhorende systemen
*Kennis van office applicaties
•Ervaring met digitaal werken/digitaal informatiemanagement
•Ervaring met projectmatig werken
•Ervaring in het coördineren van werkzaamheden
•Ervaring met onderwerpen als openbaarheid van documenten en wet open overheid is een pré
•Ervaring met (digi)toegankelijkheid is een pré
•Werkervaring binnen de rijksoverheid of IenW is een pré


Competenties
•Resultaat gerichtheid
•Org anisatiesensitiviteit
•Motiveren
•Plannen en organiseren
•Samenwerken


Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig. Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant. 
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. 
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op. 
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl


De recruiter