Opdrachten

Ministerie van Defensie (BT) Functioneel beheerder (NAS)

Functioneel beheerder (NAS)

Info

Functie

Functioneel beheerder (NAS)

Locatie

Ter Heijde

Uren per week

38 uren per week

Looptijd

29.09.2022 - 22.02.2024

Opdrachtnummer

112773

Sluitingsdatum

date-icon29.09.2022 clock-icon21:00
Reageren op deze opdracht? Dit doe je op Striive.

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving:
1. Fungeert als lokaal beheerder van decentrale informatie- en verwerkingssystemen die in gebruik zijn bij KMar door:
- het functioneel beheren van de systeemconfiguraties;
- het bewaken van een optimale en ongestoorde functionele werking van de systemen, overeenkomstig de eisen en het daartoe verrichten van eerstelijns onderhoud aan de systemen i.s.m. technisch beheerders;
- het analyseren van de functionele belasting van systemen, het bepalen van wenselijke capaciteitsaanpassingen aan de hand van gebruiksprognoses en aan de hand hiervan input leveren voor het opstellen van plannen om aanpassingen te realiseren;
- het realiseren en actualiseren van systeem documentaties, procedures en richtlijnen ter ondersteuning van het beheer en het gebruik van de systemen;
- het toezien op het naleven van voorschriften en richtlijnen en het ondernemen van actie in geval van onregelmatigheden;
- het deelnemen aan gebruikersoverleg gericht op informatie(behoefte)-uitwisseling, wijzigingsbeheer en wederzijdse terugkoppeling inzake incidentafhandeling.

2. Voert gegevensbeheer werkzaamheden uit door:
- het bewaken van relevante en actuele gegevens van de gegevensbestanden op decentrale opslagsystemen, en evt. problemen hieromtrent bekend maken;
- het controleren van databestanden en de juiste verwerking daarvan in de informatie- en verwerkingssystemen en het bewaken van de volledigheid, actualiteit, bewaartermijnen, integriteit, betrouwbaarheid, beveiliging en toegankelijkheid van de gegevens;
- het bewaken van de consistentie in de structuur van de gegevensverzamelingen;
- het genereren van informatie uit de systemen en dit verwerken in heldere overzichten;
- het bewaken van het proces t.a.v. data van decentrale naar centrale opslagsystemen.

3. Ondersteunt gebruikers van decentrale informatie- en verwerkingssystemen door:
- het beantwoorden van vragen over het gebruik van informatiesystemen en het ondersteunen bij het oplossen van gebruikersproblemen;

Kandidaat is in staat om licht tilwerk te verrichten, bijvoorbeeld in het geval van installatiewerkzaamheden.

Achtergrond opdracht:

De gegevensbeheerder decentrale opslag legt verantwoording af aan het bureauhoofd voor wat betreft de functionele werking van de systemen, de continuïteit en de integriteit van de databestanden.
1. Richtlijnen, procedures, Operationele Instructie KMar, dienstinstructies en regelgevingen van het NP voor wat betreft gegevensbeheer, zijn van belang voor de uitvoering van de werkzaamheden.
2. De Gegevensbeheerder decentrale zal in samenspraak met de technisch beheerder zorgdragen voor het optimaliseren van de functionele werking van de systemen, het waarborgen van de integriteit van gegevens en bij het oplossen van storingen.

De gegevensbeheerder heeft i.r.t. bovenstaande taken afstemming met Hoofd Bureau Gebruikersbeheer.

Eisen:
-Bij deze aanvraag is een 'Verklaring van geen bezwaar' (VGB) nodig. Dit onderzoek kan tussen de 8 a 12 weken duren. Hierna kan daadwerkelijk pas worden begonnen met de opdracht.
-Bij de aanbieding van een kandidaat is het invullen van het aanbiedingsformulier verplicht. Hierbij wordt ook gevraagd om de eisen en de wensen toe te lichten + een verwijzing naar het cv te vermelden.

-Kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring als Beheerder ICT    
-Kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring met (de)centrale opslagsystemen    
-Kandidaat heeft miniaal een MBO niveau 3 of 4 afgerond.    

Wensen:

-Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring van ondersteunende (beheer)processen in de ICT;     
-Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met kwaliteitszorg op het gebied van ICT ondersteuning;    
-Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring in het Veiligheidsdomein (bijv. Ministerie van Defensie of Ministerie van Justistie en Veiligheid);    
-Kandidaat heeft aantoonbaar kennis van autorisatie en security maatregelen;    
-Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbaar werkervaring met (Synology) Nas en decentrale (standalone) opslag systemen;    
-Kandidaat heeft bijvoorkeur aantoonbare werkervaring m.b.t. formeren van testcriteria;    
-Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met decentrale opslagsystemen, ICT, Windows clients;    
-Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met koppelingen tussen geautomaiseerde systemen;    
-Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring in het functioneel beheren van de geautomatiseerde systemen die benodigd voor dataverwerking;    

Competenties:

Communiceren
- Geeft complexe informatie duidelijk weer, zodat die aansluit bij één of meerdere doelgroepen.
- Uitstekende presentatie vaardigheden
- Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden
Organisatiegericht
- Benut het krachtenveld in de organisatie.
Beïnvloeden
- Weet met weerstand om te gaan en verkrijgt draagvlak binnen de eigen organisatie
Conceptueel denken
- Beschouwt verschillende bekende gezichtspunten binnen het vakgebied
Resultaatgericht
- Is gericht op het behalen van gemeenschappelijk resultaat op de langere termijn.
Analyseren
- Verheldert een complex vraagstuk.
Initiatief
- Zoekt mogelijkheden en onderneemt actie met het oog op kansen voor de organisatie.
Netwerken

Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig.
Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant.
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op.
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl


Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Ministerie van Defensie (BT)

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving:
1. Fungeert als lokaal beheerder van decentrale informatie- en verwerkingssystemen die in gebruik zijn bij KMar door:
- het functioneel beheren van de systeemconfiguraties;
- het bewaken van een optimale en ongestoorde functionele werking van de systemen, overeenkomstig de eisen en het daartoe verrichten van eerstelijns onderhoud aan de systemen i.s.m. technisch beheerders;
- het analyseren van de functionele belasting van systemen, het bepalen van wenselijke capaciteitsaanpassingen aan de hand van gebruiksprognoses en aan de hand hiervan input leveren voor het opstellen van plannen om aanpassingen te realiseren;
- het realiseren en actualiseren van systeem documentaties, procedures en richtlijnen ter ondersteuning van het beheer en het gebruik van de systemen;
- het toezien op het naleven van voorschriften en richtlijnen en het ondernemen van actie in geval van onregelmatigheden;
- het deelnemen aan gebruikersoverleg gericht op informatie(behoefte)-uitwisseling, wijzigingsbeheer en wederzijdse terugkoppeling inzake incidentafhandeling.

2. Voert gegevensbeheer werkzaamheden uit door:
- het bewaken van relevante en actuele gegevens van de gegevensbestanden op decentrale opslagsystemen, en evt. problemen hieromtrent bekend maken;
- het controleren van databestanden en de juiste verwerking daarvan in de informatie- en verwerkingssystemen en het bewaken van de volledigheid, actualiteit, bewaartermijnen, integriteit, betrouwbaarheid, beveiliging en toegankelijkheid van de gegevens;
- het bewaken van de consistentie in de structuur van de gegevensverzamelingen;
- het genereren van informatie uit de systemen en dit verwerken in heldere overzichten;
- het bewaken van het proces t.a.v. data van decentrale naar centrale opslagsystemen.

3. Ondersteunt gebruikers van decentrale informatie- en verwerkingssystemen door:
- het beantwoorden van vragen over het gebruik van informatiesystemen en het ondersteunen bij het oplossen van gebruikersproblemen;

Kandidaat is in staat om licht tilwerk te verrichten, bijvoorbeeld in het geval van installatiewerkzaamheden.

Achtergrond opdracht:

De gegevensbeheerder decentrale opslag legt verantwoording af aan het bureauhoofd voor wat betreft de functionele werking van de systemen, de continuïteit en de integriteit van de databestanden.
1. Richtlijnen, procedures, Operationele Instructie KMar, dienstinstructies en regelgevingen van het NP voor wat betreft gegevensbeheer, zijn van belang voor de uitvoering van de werkzaamheden.
2. De Gegevensbeheerder decentrale zal in samenspraak met de technisch beheerder zorgdragen voor het optimaliseren van de functionele werking van de systemen, het waarborgen van de integriteit van gegevens en bij het oplossen van storingen.

De gegevensbeheerder heeft i.r.t. bovenstaande taken afstemming met Hoofd Bureau Gebruikersbeheer.

Eisen:
-Bij deze aanvraag is een 'Verklaring van geen bezwaar' (VGB) nodig. Dit onderzoek kan tussen de 8 a 12 weken duren. Hierna kan daadwerkelijk pas worden begonnen met de opdracht.
-Bij de aanbieding van een kandidaat is het invullen van het aanbiedingsformulier verplicht. Hierbij wordt ook gevraagd om de eisen en de wensen toe te lichten + een verwijzing naar het cv te vermelden.

-Kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring als Beheerder ICT    
-Kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring met (de)centrale opslagsystemen    
-Kandidaat heeft miniaal een MBO niveau 3 of 4 afgerond.    

Wensen:

-Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring van ondersteunende (beheer)processen in de ICT;     
-Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met kwaliteitszorg op het gebied van ICT ondersteuning;    
-Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring in het Veiligheidsdomein (bijv. Ministerie van Defensie of Ministerie van Justistie en Veiligheid);    
-Kandidaat heeft aantoonbaar kennis van autorisatie en security maatregelen;    
-Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbaar werkervaring met (Synology) Nas en decentrale (standalone) opslag systemen;    
-Kandidaat heeft bijvoorkeur aantoonbare werkervaring m.b.t. formeren van testcriteria;    
-Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met decentrale opslagsystemen, ICT, Windows clients;    
-Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met koppelingen tussen geautomaiseerde systemen;    
-Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring in het functioneel beheren van de geautomatiseerde systemen die benodigd voor dataverwerking;    

Competenties:

Communiceren
- Geeft complexe informatie duidelijk weer, zodat die aansluit bij één of meerdere doelgroepen.
- Uitstekende presentatie vaardigheden
- Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden
Organisatiegericht
- Benut het krachtenveld in de organisatie.
Beïnvloeden
- Weet met weerstand om te gaan en verkrijgt draagvlak binnen de eigen organisatie
Conceptueel denken
- Beschouwt verschillende bekende gezichtspunten binnen het vakgebied
Resultaatgericht
- Is gericht op het behalen van gemeenschappelijk resultaat op de langere termijn.
Analyseren
- Verheldert een complex vraagstuk.
Initiatief
- Zoekt mogelijkheden en onderneemt actie met het oog op kansen voor de organisatie.
Netwerken

Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig.
Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant.
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op.
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl


De recruiter