Opdrachten

Min. BZK – Kerndepartement (Ministerie van Binnenlandse Zaken (BT)) ICT Projectleider

ICT Projectleider

Info

Functie

ICT Projectleider

Locatie

Den Haag

Uren per week

28 uren per week

Looptijd

31.01.2023 - 29.09.2023

Opdrachtnummer

129382

Sluitingsdatum

date-icon27.01.2023 clock-icon20:01

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtgever
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven, bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

Afdeling ICT Diensten en Voorzieningen
De afdeling ID en V helpt bij een optimale ICT-organisatie en het leveren van ICT-diensten aan de Rijksoverheid en haar organisaties. De afdeling ID en V doet dit door regie te voeren, voorstellen te doen en beleid te maken. Belangrijke taken van de afdelingen zijn:
• Zorgen voor een goede taakverdeling van en samenwerking met de interne ICTdienstverleners binnenshuis, en samenwerking met de markt buitenshuis via sourcingsbeleid.
• Borgen en door ontwikkelen van een flink aantal ICT-voorzieningen die de samenwerking binnen het Rijk bevorderen; de zogenaamde generieke voorzieningen, zoals Rijkspas, de digitale werkplek en videoconferencing.
• Het (her)structureren en herschikken van organisatie-taken, -grenzen en -rapportagelijnen van de ICT-dienstverleners (IDV’s, ODC’s).
• Signaleren van noodzakelijke en gewenste vernieuwingen.
• Op verantwoorde wijze initiëren van noodzakelijke en gewenste doorontwikkeling en vernieuwing van voorzieningen (Life Cycle Management).
• ICT product-dienst catalogi en kostprijsmodellen.
• Standaardisatie, standaarden, interoperabiliteit en (Enterprise) architectuur.
Daarnaast is de afdeling ID en V verantwoordelijk voor het aanbieden en exploiteren van Rijksbrede ICT-voorzieningen op het gebied van de digitale en fysieke werkomgeving van de rijksdienst.

Project
Ondersteuning leveren bij het advies, uitwerking en de uitvoering van de deliverables uit het Plan van Aanpak wat gemaakt is naar aanleiding van een gevonden onvolkomenheid op het gebied van Rijksbreed IT beheer. Deze onvolkomenheid is beschreven in het Algemene Rekenkamer Verantwoordingsonderzoek 2021. Het gaat erom inzicht te verkrijgen in het Rijksbreed IT beheer. Hierbij moet een self assesment gedaan worden door de interne dienstverleners en vervolgens de departementen. Deze informatie zal dan verwerkt moeten worden in een eindrapport. In dit eindrapport komen adviezen voor de vervolgstappen: inrichten processen/verbeterplannen etc. Naast dit traject zal er een proces ingericht moeten worden wat blijvend inzicht geeft in het gebruik van de kaders waarvan CIO Rijk eigenaar is.

Opdrachtomschrijving
Dit project is gestart en voor de komende periode is een projectleider nodig die de volgende werkzaamheden kan uitvoeren:
• Het coördineren en uitvoeren van de uitvraag bij de departementen en interne dienstverleners op basis van een vastgesteld template;
• Het basistemplate aanpassen naar aanleiding van input tijdens de uitvraag;
• Het verwerken van de verkregen informatie verwerken in overzichtelijke rapportages;
• Het voorbereiden van verschillende gevraagde (verantwoordings-) rapportages;
• Het inrichten van het uitvraagproces en dit borgen als goedgekeurd kader;
• Het coördineren van de goedkeuring van nieuwe handreikingen;
• Het aanpassen van het Plan van Aanpak naar aanleiding van nieuwe inzichten die voortkomen uit de uitvraag die in 2023 wordt gedaan.

Kennis, ervaring, competenties en vaardigheden
• Projectmanagement vaardigheden;
• Kennis van industrie standaarden en normen voor IT-beheer (o.a. BIO, ITIL en GITC);
• Stakeholdermanagement, relaties kunnen opbouwen en onderhouden;
• Resultaat gericht werken;
• Kennis van de overheid.

Eisen
Kandidaat beschikt over HBO werk- en denkniveau
Kandidaat beschikt over kennis van projectmanagement
Kandidaat heeft werkervaring op het gebied van audits
-Een doorleenconstructie is niet toegestaan.
-Uitsluitend Nederlandstalige cv’s indienen met het liefst een max van 5 pagina’s.
-Bij een eventuele aanbieding wordt er in de laatste stap gevraagd om een ‘Standaard aanbiedingsformulier’ in te vullen. Daarin wordt gevraagd om een korte toelichting op onderstaande eisen en wensen te geven. Geef in dit document aan waarom de aangeboden kandidaat voldoet aan de eis en/of wens.Wensen
Mate waarin de kandidaat kennis heeft van projectmanagement
Mate waarin de kandidaat ervaring heeft met de overheid
Mate waarin kandidaat beschikt over de gevraagde competenties en vaardigheden (toetsbaar in CV, motivatie en/of mogelijk gesprek).
Mate van ervaring en/of affiniteit met de organisatie van de opdrachtgever.

Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid.
De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever.
Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening.
Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst.
Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren.
Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Min. BZK – Kerndepartement (Ministerie van Binnenlandse Zaken (BT))

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtgever
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven, bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

Afdeling ICT Diensten en Voorzieningen
De afdeling ID en V helpt bij een optimale ICT-organisatie en het leveren van ICT-diensten aan de Rijksoverheid en haar organisaties. De afdeling ID en V doet dit door regie te voeren, voorstellen te doen en beleid te maken. Belangrijke taken van de afdelingen zijn:
• Zorgen voor een goede taakverdeling van en samenwerking met de interne ICTdienstverleners binnenshuis, en samenwerking met de markt buitenshuis via sourcingsbeleid.
• Borgen en door ontwikkelen van een flink aantal ICT-voorzieningen die de samenwerking binnen het Rijk bevorderen; de zogenaamde generieke voorzieningen, zoals Rijkspas, de digitale werkplek en videoconferencing.
• Het (her)structureren en herschikken van organisatie-taken, -grenzen en -rapportagelijnen van de ICT-dienstverleners (IDV’s, ODC’s).
• Signaleren van noodzakelijke en gewenste vernieuwingen.
• Op verantwoorde wijze initiëren van noodzakelijke en gewenste doorontwikkeling en vernieuwing van voorzieningen (Life Cycle Management).
• ICT product-dienst catalogi en kostprijsmodellen.
• Standaardisatie, standaarden, interoperabiliteit en (Enterprise) architectuur.
Daarnaast is de afdeling ID en V verantwoordelijk voor het aanbieden en exploiteren van Rijksbrede ICT-voorzieningen op het gebied van de digitale en fysieke werkomgeving van de rijksdienst.

Project
Ondersteuning leveren bij het advies, uitwerking en de uitvoering van de deliverables uit het Plan van Aanpak wat gemaakt is naar aanleiding van een gevonden onvolkomenheid op het gebied van Rijksbreed IT beheer. Deze onvolkomenheid is beschreven in het Algemene Rekenkamer Verantwoordingsonderzoek 2021. Het gaat erom inzicht te verkrijgen in het Rijksbreed IT beheer. Hierbij moet een self assesment gedaan worden door de interne dienstverleners en vervolgens de departementen. Deze informatie zal dan verwerkt moeten worden in een eindrapport. In dit eindrapport komen adviezen voor de vervolgstappen: inrichten processen/verbeterplannen etc. Naast dit traject zal er een proces ingericht moeten worden wat blijvend inzicht geeft in het gebruik van de kaders waarvan CIO Rijk eigenaar is.

Opdrachtomschrijving
Dit project is gestart en voor de komende periode is een projectleider nodig die de volgende werkzaamheden kan uitvoeren:
• Het coördineren en uitvoeren van de uitvraag bij de departementen en interne dienstverleners op basis van een vastgesteld template;
• Het basistemplate aanpassen naar aanleiding van input tijdens de uitvraag;
• Het verwerken van de verkregen informatie verwerken in overzichtelijke rapportages;
• Het voorbereiden van verschillende gevraagde (verantwoordings-) rapportages;
• Het inrichten van het uitvraagproces en dit borgen als goedgekeurd kader;
• Het coördineren van de goedkeuring van nieuwe handreikingen;
• Het aanpassen van het Plan van Aanpak naar aanleiding van nieuwe inzichten die voortkomen uit de uitvraag die in 2023 wordt gedaan.

Kennis, ervaring, competenties en vaardigheden
• Projectmanagement vaardigheden;
• Kennis van industrie standaarden en normen voor IT-beheer (o.a. BIO, ITIL en GITC);
• Stakeholdermanagement, relaties kunnen opbouwen en onderhouden;
• Resultaat gericht werken;
• Kennis van de overheid.

Eisen
Kandidaat beschikt over HBO werk- en denkniveau
Kandidaat beschikt over kennis van projectmanagement
Kandidaat heeft werkervaring op het gebied van audits
-Een doorleenconstructie is niet toegestaan.
-Uitsluitend Nederlandstalige cv’s indienen met het liefst een max van 5 pagina’s.
-Bij een eventuele aanbieding wordt er in de laatste stap gevraagd om een ‘Standaard aanbiedingsformulier’ in te vullen. Daarin wordt gevraagd om een korte toelichting op onderstaande eisen en wensen te geven. Geef in dit document aan waarom de aangeboden kandidaat voldoet aan de eis en/of wens.Wensen
Mate waarin de kandidaat kennis heeft van projectmanagement
Mate waarin de kandidaat ervaring heeft met de overheid
Mate waarin kandidaat beschikt over de gevraagde competenties en vaardigheden (toetsbaar in CV, motivatie en/of mogelijk gesprek).
Mate van ervaring en/of affiniteit met de organisatie van de opdrachtgever.

Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid.
De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever.
Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening.
Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst.
Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren.
Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

De recruiter

Agbor Eyongakpa

Between

Deel deze opdracht

Privacy Preference Center