Opdrachten

Ministerie van Binnenlandse Zaken-Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (BZK) Functioneel beheerder

Functioneel beheerder

Info

Functie

Functioneel beheerder

Locatie

Den Haag

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

31.10.2023 - 28.10.2024

Opdrachtnummer

148044

Sluitingsdatum

date-icon21.11.2023 clock-icon15:00
Reageren op deze opdracht? Dit doe je op Striive.

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtgever
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt.

Organisatie en Personeel Rijk (O&P Rijk) levert 2e-lijns expertise voor een slagvaardig, toekomstbestendig en evenwichtig personeelsbeleid van het Rijk. Daarmee dragen we bij aan goed en aantrekkelijk werkgeverschap van de Rijksoverheid. We zorgen in samenwerking met onze opdrachtgevers voor het juiste personeel op de juiste plaats en een gezonde fysieke en psychosociale werkomgeving. Daarnaast zorgen we voor een goede organisatie-inrichting en – structuur en leveren we gedegen arbeid juridisch advies.

Team Tijdelijk Werk

Team Tijdelijk Werk is in het leven geroepen om de externe inhuur te verzorgen voor o.a. het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ministerie van Algemene Zaken, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Financiën.

Afdeling/ team
Als het gaat om Arbeidsmarkt, heeft het Rijk een stevige ambitie. Het Rijk is in al haar diversiteit één aantrekkelijke werkgever, profileert zich daarom als één aantrekkelijke werkgever en werft daarom ook als één aantrekkelijke werkgever.
Door de vraag naar nieuwe medewerkers te bundelen, ontstaat een sterk werkgeversmerk op de arbeidsmarkt en een enorme gezamenlijke wervingskracht. Hiervan profiteert iedere afzonderlijke organisatie binnen de Rijksoverheid.
Binnen de dienstenstroom Arbeidsmarkt fungeert het team Functioneel Beheer als helpdesk de verschillende gebruikersgroepen van de ondersteunende IT-systemen.

Opdrachtomschrijving
Vanuit UBR Arbeidsmarkt zijn wij op zoek naar een functioneel beheerder die als onderdeel van de dienstverlening van UBR aan opdrachtgevers binnen de Rijksoverheid het team met functioneel beheerders komt versterken voor de ondersteunende IT-applicaties Carrière Sites Overheid, InBeeld, VMS Netive-JOB en ATS-systemen Werving en Selectie applicaties WenS en Connexys.

Binnen het team ben je voor een of meerdere applicaties inzetbaar. Op dit moment wordt binnen het team nagedacht over een goede onderlinge taakverdeling, bezetting en bereikbaarheid over de verschillende applicaties heen.

Samen met 5 collega’s in het team houd je je voor deze applicaties bezig met het volgende:
•    Helpen van gebruikers die bellen of mailen met vragen over het gebruik van de applicatie;
•    Ondersteunen bij implementaties van nieuwe opdrachtgevers op de IT-systemen;
•    In overleg met de IT-leverancier van de applicatie oplossen van incidenten die gebruikers melden, testen en terug melden;
•    In behandeling nemen van verzoeken tot aanpassing van de applicaties;
•    In overleg met de IT-leverancier van de applicatie (laten) testen van aanpassingen in de applicatie.

•    Het op aanvraag verstrekken van interne management ondersteunende vaktechnische adviezen, rapportages e.d.
•    Samenwerken met de collega’s binnen de dienstenstromen en samenwerkingspartner P-direkt op gebied van IT gerelateerde vraagstukken.
•    Samenwerken met de collega’s binnen het helpdeskteam door onderling elkaars vraagbaak en achtervang te bieden.
•    Samenwerken binnen het (helpdesk)team om werkprocessen op elkaar af te stemmen, in te richten en te verbeteren.

Binnen het team ben je voor een of meerdere applicaties inzetbaar. Op dit moment wordt binnen het team nagedacht over een goede onderlinge taakverdeling, bezetting en bereikbaarheid over de verschillende applicaties heen.

Kennis, ervaring, competenties en vaardigheden
•    Je hebt ervaring met het functioneel beheer van applicaties.
•    Je hebt affiniteit met HR dienstverlening;
•    Je hebt affiniteit met het geven van eerstelijns ondersteuning aan gebruikers die bellen/ e-mailen;
•    Je hebt ervaring in een vergelijkbare functie c.q. met vergelijkbare taken;
•    Je kunt goed plannen, organiseren, adviseren, presenteren, bent klantgericht en stressbestendig en maakt duidelijke afspraken;
•    Je weet van aanpakken en bent enthousiast;
•    Je hebt humor en kan goed samenwerken;
•    Je bent een teamspeler en hebt gevoel voor je omgeving;
•    Je bent communicatief vaardig;
•    Je hebt kennis van SaaS een pre SalesForce of soortgelijke systemen en de relaties en koppelingen met andere applicaties;
•    Je hebt kennis/ervaring met het werken in een incidentregistratiesysteem;
•    Je bent in staat vragen over functionaliteit te vertalen naar ICT-oplossingen.
•    Je hebt kennis/ervaring met processen en methodieken (ITIL, BISL, Agile/Scrum, TMap e.d.)

Benodigde competenties:
•    Klantgerichtheid
•    Analyseren
•    Samenwerken
•    Voortgangscontrole
•    Plannen en organiseren
•    Flexibiliteit
•    Initiatief, zelfstarter

Eisen & wensen
Aanbiedingen van kandidaten worden beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt de kandidaat niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarna wordt er beoordeeld op diverse wensen. In de aanbieding van de kandidaten moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden.

Eisen 
1    Kandidaat beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau.    
2    Kandidaat heeft werkervaring op het gebied functioneel beheer van applicaties.   
3    Je hebt kennis/ervaring met het werken in een incidentregistratiesysteem.    

Wensen 
1    Mate waarin de kandidaat ervaring heeft met het vertalen van vragen over functionaliteit naar ICT-oplossingen.   
2    Mate waarin de kandidaat over gevraagde competenties en vaardigheden beschikt.   
3    Mate van ervaring en/of affiniteit met de organisatie van de opdrachtgever en affiniteit heeft met HR-dienstverlening.    
4    Mate waarin de kandidaat beschikt over kennis van SaaS een pre SalesForce of soortgelijke systemen en de relaties en koppelingen met andere applicaties.   

Aanvullende Informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Ministerie van Binnenlandse Zaken-Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (BZK)

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtgever
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt.

Organisatie en Personeel Rijk (O&P Rijk) levert 2e-lijns expertise voor een slagvaardig, toekomstbestendig en evenwichtig personeelsbeleid van het Rijk. Daarmee dragen we bij aan goed en aantrekkelijk werkgeverschap van de Rijksoverheid. We zorgen in samenwerking met onze opdrachtgevers voor het juiste personeel op de juiste plaats en een gezonde fysieke en psychosociale werkomgeving. Daarnaast zorgen we voor een goede organisatie-inrichting en – structuur en leveren we gedegen arbeid juridisch advies.

Team Tijdelijk Werk

Team Tijdelijk Werk is in het leven geroepen om de externe inhuur te verzorgen voor o.a. het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ministerie van Algemene Zaken, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Financiën.

Afdeling/ team
Als het gaat om Arbeidsmarkt, heeft het Rijk een stevige ambitie. Het Rijk is in al haar diversiteit één aantrekkelijke werkgever, profileert zich daarom als één aantrekkelijke werkgever en werft daarom ook als één aantrekkelijke werkgever.
Door de vraag naar nieuwe medewerkers te bundelen, ontstaat een sterk werkgeversmerk op de arbeidsmarkt en een enorme gezamenlijke wervingskracht. Hiervan profiteert iedere afzonderlijke organisatie binnen de Rijksoverheid.
Binnen de dienstenstroom Arbeidsmarkt fungeert het team Functioneel Beheer als helpdesk de verschillende gebruikersgroepen van de ondersteunende IT-systemen.

Opdrachtomschrijving
Vanuit UBR Arbeidsmarkt zijn wij op zoek naar een functioneel beheerder die als onderdeel van de dienstverlening van UBR aan opdrachtgevers binnen de Rijksoverheid het team met functioneel beheerders komt versterken voor de ondersteunende IT-applicaties Carrière Sites Overheid, InBeeld, VMS Netive-JOB en ATS-systemen Werving en Selectie applicaties WenS en Connexys.

Binnen het team ben je voor een of meerdere applicaties inzetbaar. Op dit moment wordt binnen het team nagedacht over een goede onderlinge taakverdeling, bezetting en bereikbaarheid over de verschillende applicaties heen.

Samen met 5 collega’s in het team houd je je voor deze applicaties bezig met het volgende:
•    Helpen van gebruikers die bellen of mailen met vragen over het gebruik van de applicatie;
•    Ondersteunen bij implementaties van nieuwe opdrachtgevers op de IT-systemen;
•    In overleg met de IT-leverancier van de applicatie oplossen van incidenten die gebruikers melden, testen en terug melden;
•    In behandeling nemen van verzoeken tot aanpassing van de applicaties;
•    In overleg met de IT-leverancier van de applicatie (laten) testen van aanpassingen in de applicatie.

•    Het op aanvraag verstrekken van interne management ondersteunende vaktechnische adviezen, rapportages e.d.
•    Samenwerken met de collega’s binnen de dienstenstromen en samenwerkingspartner P-direkt op gebied van IT gerelateerde vraagstukken.
•    Samenwerken met de collega’s binnen het helpdeskteam door onderling elkaars vraagbaak en achtervang te bieden.
•    Samenwerken binnen het (helpdesk)team om werkprocessen op elkaar af te stemmen, in te richten en te verbeteren.

Binnen het team ben je voor een of meerdere applicaties inzetbaar. Op dit moment wordt binnen het team nagedacht over een goede onderlinge taakverdeling, bezetting en bereikbaarheid over de verschillende applicaties heen.

Kennis, ervaring, competenties en vaardigheden
•    Je hebt ervaring met het functioneel beheer van applicaties.
•    Je hebt affiniteit met HR dienstverlening;
•    Je hebt affiniteit met het geven van eerstelijns ondersteuning aan gebruikers die bellen/ e-mailen;
•    Je hebt ervaring in een vergelijkbare functie c.q. met vergelijkbare taken;
•    Je kunt goed plannen, organiseren, adviseren, presenteren, bent klantgericht en stressbestendig en maakt duidelijke afspraken;
•    Je weet van aanpakken en bent enthousiast;
•    Je hebt humor en kan goed samenwerken;
•    Je bent een teamspeler en hebt gevoel voor je omgeving;
•    Je bent communicatief vaardig;
•    Je hebt kennis van SaaS een pre SalesForce of soortgelijke systemen en de relaties en koppelingen met andere applicaties;
•    Je hebt kennis/ervaring met het werken in een incidentregistratiesysteem;
•    Je bent in staat vragen over functionaliteit te vertalen naar ICT-oplossingen.
•    Je hebt kennis/ervaring met processen en methodieken (ITIL, BISL, Agile/Scrum, TMap e.d.)

Benodigde competenties:
•    Klantgerichtheid
•    Analyseren
•    Samenwerken
•    Voortgangscontrole
•    Plannen en organiseren
•    Flexibiliteit
•    Initiatief, zelfstarter

Eisen & wensen
Aanbiedingen van kandidaten worden beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt de kandidaat niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarna wordt er beoordeeld op diverse wensen. In de aanbieding van de kandidaten moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden.

Eisen 
1    Kandidaat beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau.    
2    Kandidaat heeft werkervaring op het gebied functioneel beheer van applicaties.   
3    Je hebt kennis/ervaring met het werken in een incidentregistratiesysteem.    

Wensen 
1    Mate waarin de kandidaat ervaring heeft met het vertalen van vragen over functionaliteit naar ICT-oplossingen.   
2    Mate waarin de kandidaat over gevraagde competenties en vaardigheden beschikt.   
3    Mate van ervaring en/of affiniteit met de organisatie van de opdrachtgever en affiniteit heeft met HR-dienstverlening.    
4    Mate waarin de kandidaat beschikt over kennis van SaaS een pre SalesForce of soortgelijke systemen en de relaties en koppelingen met andere applicaties.   

Aanvullende Informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

De recruiter

Agbor Eyongakpa

Between

Deel deze opdracht

Plaats jouw bieding op Striive

https://login.striive.com/

Voor deze opdracht dien je een bieding te plaatsen op Striive. Striive is het grootste opdrachtenplatform van de Benelux waar jaarlijks meer dan 20.000 opdrachten gepubliceerd worden.

Privacy Preference Center