Opdrachten

HR - Rijkswaterstaat (HR - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) Adviseur HR organisatieontwikkeling

Adviseur HR organisatieontwikkeling

Info

Functie

Adviseur HR organisatieontwikkeling

Locatie

Utrecht

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

31.03.2023 - 30.08.2023

Opdrachtnummer

133310

Sluitingsdatum

date-icon28.03.2023 clock-icon13:03

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
Het succes van een organisatie is mede afhankelijk van de mensen die er werken. Als ervaren adviseur HRM en organisatieontwikkeling (HRMO) zet jij je brede kennis en onafhankelijke, integrale blik in om de strategische thema’s en wensen van Rijkswaterstaat effectief te vertalen naar de juiste personele aanpak. Voel jij je aangesproken? Lees dan snel verder waarom we juist jou nodig hebben!

Hoe jij bijdraagt in jouw rol

Je adviseert over onder andere verandermanagement, organisatie inrichting, dienend leiderschap en optimale en maximale inzetbaarheid van capaciteit en formatie. Bij je werkzaamheden heb je oog voor zowel de individuele belangen van medewerkers als het belang van Rijkswaterstaat als geheel. Je zorgt voor samenhang en afstemming met andere bedrijfsvoeringdisciplines om zo te komen tot een eenduidig en integraal advies. Vanuit het RWS brede samenwerkingsverband van HRM(O)’ers van de verschillende onderdelen treed je verbindend op en draag je tevens bij aan de professionalisering van deze samenwerking en de uniformering van HRM processen.

Lange termijn ontwikkelingen overzie je, stem je af met je collega’s van het HRM team, het management en directie en je vertaalt deze ontwikkelingen naar beleidslijnen voor de dagelijkse praktijk. Je verbindt denken en doen door de strategische koers van Rijkswaterstaat effectief om te zetten in een pragmatische aanpak voor het eigen organisatieonderdeel. Met je frisse ideeën en met behulp van je overtuigingskracht creëer je draagvlak voor de organisatieontwikkelingsthema’s en weet je diverse stakeholders bij deze thema’s te betrekken. Voor collega’s in het HRM team ben je expert op het gebied van organisatie- en verandervraagstukken.

Dit is waar jij voldoening uit haalt

Als sparringpartner en projectleider bij complexe vraagstukken weet je alles over HRM, organisatieontwikkeling en organisatorische vraagstukken. Vanuit jouw gedegen vakkennis adviseer, inspireer en beïnvloed je het management en de directie. Jouw enthousiasme zorgt ervoor dat zij eigenaarschap nemen over de HRMO-doelstellingen en deze integreren in hun meerjarenplannen. Ook draag je inhoudelijk bij aan de ontwikkeling, implementatie en realisatie van het HRM-beleid van Rijkswaterstaat.

Een actuele taak op het gebied van organisatieontwikkeling en verander/cultuur trajecten is onder andere om, in samenwerking met je collega’s (ontwerpteam), de directie van Midden Nederland te adviseren en faciliteren in hun opdracht om een organisatieverandering door te voeren voor drie afdelingen.

Een belangrijk thema is het doorvertalen van de leiderschapsprincipes van RWS bij organisatieveranderingen. In jouw werk heb je aandacht voor het realiseren van onze opgave buiten voorop, dat het management zorgt voor heldere en begrepen sturing én dat elke medewerker zijn/haar bijdrage kan leveren. De middelen die je daarbij inzet zijn onder andere het Strategisch Personeelsplan en adviezen over organisatieontwikkeling.

Wat wij aan jou waarderen

Van nature werk je graag samen met collega’s en sta jij stevig in je schoenen. Het aangeven van grenzen, rolvastheid en het wijzen op verantwoordelijkheden is voor jou vanzelfsprekend. Je bent innovatief en analytisch sterk: hierin weet je verbanden te herkennen, hoofd- van bijzaken te scheiden en in een hoeveelheid aan informatie structuur aan te brengen. Je bent een stevige sparringpartner en een kritische vriend voor het management op het gebied van verschillende strategische HRM(O) vraagstukken. Je schakelt gemakkelijk tussen de verschillende niveaus van de organisatie en hebt aantoonbaar succes en ervaring met het adviseren op directieniveau. Daarnaast pak je vraagstukken op innovatieve wijze aan. Je kunt goed plannen, organiseren en overtuigen. In een veranderende organisatie houd jij je hoofd koel en ben jij op je best.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland: dat is werken bij Rijkswaterstaat.

Midden Nederland (MN)

Wil jij werken bij Rijkswaterstaat voor Midden-Nederland (MN)? Deze regio is verantwoordelijk voor het onderhoud, het beheer en de aanleg van (snel)wegen en hoofdvaarwegen in het hart van Nederland: Utrecht, Flevoland en de randen van de omliggende provincies. Met specifieke kennis en expertise beheert MN één van de drukste regio’s van Nederland. De belangrijkste high-lights binnen deze regio zijn:

het IJsselmeer: Nederlands grootste zoetwaterreservoir;
de wegen rond Utrecht: de draaischijf van Nederland;
diverse waterwegen, waaronder het Amsterdam-Rijnkanaal, het drukst bevaren kanaal van Nederland.
In totaal werken ongeveer 300 mensen binnen MN, verspreid over drie directies: Netwerkontwikkeling, Netwerkmanagement en Bedrijfsvoering.

Bedrijf RWS

De afdeling Bedrijf RWS bestaat uit de clusters HRM, Audit & Control, Managementcyclus, Ambtelijke ondersteuning OR en Managementondersteuning. Bedrijf RWS is verantwoordelijk voor het adviseren en communicatief ondersteunen van de collega’s binnen Midden Nederland. Daarnaast ondersteunt deze afdeling het management, de Ondernemingsraad (OR) en de directie van Midden Nederland.


Eisen
Kandidaat beschikt minimaal over een afgeronde hbo-opleiding in de richting van HRM, bedrijfs-, personeels- of sociale wetenschappen of soortgelijk.
De aangeboden kandidaat beschikt over minimaal 5 jaar kennis van en ervaring met het begeleiden, uitvoeren en adviseren van organisatieveranderingstrajecten.
De aangeboden kandidaat beschikt over kennis van en ervaring met het vertalen van de strategische doelstellingen van een organisatie naar een implementatiemethodiek.
De aangeboden kandidaat beschikt over kennis en ervaring met formatie- en plaatsingsprocessen.

Wensen
Mate waarin de kandidaat kennis van en ervaring met het begeleiden, uitvoeren en adviseren van organisatieveranderingstrajecten.
Mate waarin de kandidaat beschikt over kennis van en ervaring met het vertalen van de strategische doelstellingen van een organisatie naar een implementatiemethodiek.
Mate waarin de kandidaat beschikt over kennis en ervaring met formatie- en plaatsingsprocessen.Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid.
De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever.
Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening.
Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst.
Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren.
Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

HR - Rijkswaterstaat (HR - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
Het succes van een organisatie is mede afhankelijk van de mensen die er werken. Als ervaren adviseur HRM en organisatieontwikkeling (HRMO) zet jij je brede kennis en onafhankelijke, integrale blik in om de strategische thema’s en wensen van Rijkswaterstaat effectief te vertalen naar de juiste personele aanpak. Voel jij je aangesproken? Lees dan snel verder waarom we juist jou nodig hebben!

Hoe jij bijdraagt in jouw rol

Je adviseert over onder andere verandermanagement, organisatie inrichting, dienend leiderschap en optimale en maximale inzetbaarheid van capaciteit en formatie. Bij je werkzaamheden heb je oog voor zowel de individuele belangen van medewerkers als het belang van Rijkswaterstaat als geheel. Je zorgt voor samenhang en afstemming met andere bedrijfsvoeringdisciplines om zo te komen tot een eenduidig en integraal advies. Vanuit het RWS brede samenwerkingsverband van HRM(O)’ers van de verschillende onderdelen treed je verbindend op en draag je tevens bij aan de professionalisering van deze samenwerking en de uniformering van HRM processen.

Lange termijn ontwikkelingen overzie je, stem je af met je collega’s van het HRM team, het management en directie en je vertaalt deze ontwikkelingen naar beleidslijnen voor de dagelijkse praktijk. Je verbindt denken en doen door de strategische koers van Rijkswaterstaat effectief om te zetten in een pragmatische aanpak voor het eigen organisatieonderdeel. Met je frisse ideeën en met behulp van je overtuigingskracht creëer je draagvlak voor de organisatieontwikkelingsthema’s en weet je diverse stakeholders bij deze thema’s te betrekken. Voor collega’s in het HRM team ben je expert op het gebied van organisatie- en verandervraagstukken.

Dit is waar jij voldoening uit haalt

Als sparringpartner en projectleider bij complexe vraagstukken weet je alles over HRM, organisatieontwikkeling en organisatorische vraagstukken. Vanuit jouw gedegen vakkennis adviseer, inspireer en beïnvloed je het management en de directie. Jouw enthousiasme zorgt ervoor dat zij eigenaarschap nemen over de HRMO-doelstellingen en deze integreren in hun meerjarenplannen. Ook draag je inhoudelijk bij aan de ontwikkeling, implementatie en realisatie van het HRM-beleid van Rijkswaterstaat.

Een actuele taak op het gebied van organisatieontwikkeling en verander/cultuur trajecten is onder andere om, in samenwerking met je collega’s (ontwerpteam), de directie van Midden Nederland te adviseren en faciliteren in hun opdracht om een organisatieverandering door te voeren voor drie afdelingen.

Een belangrijk thema is het doorvertalen van de leiderschapsprincipes van RWS bij organisatieveranderingen. In jouw werk heb je aandacht voor het realiseren van onze opgave buiten voorop, dat het management zorgt voor heldere en begrepen sturing én dat elke medewerker zijn/haar bijdrage kan leveren. De middelen die je daarbij inzet zijn onder andere het Strategisch Personeelsplan en adviezen over organisatieontwikkeling.

Wat wij aan jou waarderen

Van nature werk je graag samen met collega’s en sta jij stevig in je schoenen. Het aangeven van grenzen, rolvastheid en het wijzen op verantwoordelijkheden is voor jou vanzelfsprekend. Je bent innovatief en analytisch sterk: hierin weet je verbanden te herkennen, hoofd- van bijzaken te scheiden en in een hoeveelheid aan informatie structuur aan te brengen. Je bent een stevige sparringpartner en een kritische vriend voor het management op het gebied van verschillende strategische HRM(O) vraagstukken. Je schakelt gemakkelijk tussen de verschillende niveaus van de organisatie en hebt aantoonbaar succes en ervaring met het adviseren op directieniveau. Daarnaast pak je vraagstukken op innovatieve wijze aan. Je kunt goed plannen, organiseren en overtuigen. In een veranderende organisatie houd jij je hoofd koel en ben jij op je best.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland: dat is werken bij Rijkswaterstaat.

Midden Nederland (MN)

Wil jij werken bij Rijkswaterstaat voor Midden-Nederland (MN)? Deze regio is verantwoordelijk voor het onderhoud, het beheer en de aanleg van (snel)wegen en hoofdvaarwegen in het hart van Nederland: Utrecht, Flevoland en de randen van de omliggende provincies. Met specifieke kennis en expertise beheert MN één van de drukste regio’s van Nederland. De belangrijkste high-lights binnen deze regio zijn:

het IJsselmeer: Nederlands grootste zoetwaterreservoir;
de wegen rond Utrecht: de draaischijf van Nederland;
diverse waterwegen, waaronder het Amsterdam-Rijnkanaal, het drukst bevaren kanaal van Nederland.
In totaal werken ongeveer 300 mensen binnen MN, verspreid over drie directies: Netwerkontwikkeling, Netwerkmanagement en Bedrijfsvoering.

Bedrijf RWS

De afdeling Bedrijf RWS bestaat uit de clusters HRM, Audit & Control, Managementcyclus, Ambtelijke ondersteuning OR en Managementondersteuning. Bedrijf RWS is verantwoordelijk voor het adviseren en communicatief ondersteunen van de collega’s binnen Midden Nederland. Daarnaast ondersteunt deze afdeling het management, de Ondernemingsraad (OR) en de directie van Midden Nederland.


Eisen
Kandidaat beschikt minimaal over een afgeronde hbo-opleiding in de richting van HRM, bedrijfs-, personeels- of sociale wetenschappen of soortgelijk.
De aangeboden kandidaat beschikt over minimaal 5 jaar kennis van en ervaring met het begeleiden, uitvoeren en adviseren van organisatieveranderingstrajecten.
De aangeboden kandidaat beschikt over kennis van en ervaring met het vertalen van de strategische doelstellingen van een organisatie naar een implementatiemethodiek.
De aangeboden kandidaat beschikt over kennis en ervaring met formatie- en plaatsingsprocessen.

Wensen
Mate waarin de kandidaat kennis van en ervaring met het begeleiden, uitvoeren en adviseren van organisatieveranderingstrajecten.
Mate waarin de kandidaat beschikt over kennis van en ervaring met het vertalen van de strategische doelstellingen van een organisatie naar een implementatiemethodiek.
Mate waarin de kandidaat beschikt over kennis en ervaring met formatie- en plaatsingsprocessen.Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid.
De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever.
Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening.
Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst.
Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren.
Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

De recruiter