Opdrachten

Dienst Justitiële Inrichtingen (BT) Senior Software Engineer

Senior Software Engineer

Info

Functie

Senior Software Engineer

Locatie

Gouda

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

02.04.2023 - 30.10.2023

Opdrachtnummer

133324

Sluitingsdatum

date-icon11.04.2023 clock-icon11:04

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtbeschrijving
Samen met het agile team van het P&I DevOps team werk je aan het gehele agile-ontwikkeltraject. Van refinement van de use case naar
user stories, het vertalen van de user story’s naar technische oplossingen, het inplannen van de taken, het bouwen en testen, het
demonstreren van de geleverde functionaliteit aan stakeholders, het implementeren van de software en het documenteren van je
oplossingen. Je vervaardigt de programmatuur, waarbij het draait om het ontwerpen, coderen, testen en samenstellen van een product dat
voldoet aan gestelde kwaliteitseisen. Je denkt en werkt mee aan het schrijven en uitvoeren van de functionele, integratie- en
productietesten. Je begrijpt dat je kwaliteit bij de bron moet realiseren, en dat fouten voorkomen aan het begin van het
voortbrengingsproces essentieel is om zo vroeg mogelijk de kwaliteitseisen te kunnen invullen. Je draagt bij aan het oplossen van
incidenten. Je helpt je teamleden mee tijdens hun werkzaamheden.


Achtergrond opdracht
Voor de ondersteuning van de doorontwikkeling van het P&I domein is een extra Java ontwikkelaar nodig.
De Kernregistratie Personen en Identiteit (KR P&I) is binnen Dienst Justitiële Inrichtingen de Kernregistratie van de administratieve
informatie van alle bij DJI bekende personen. Dit Kernregister wordt gekoppeld aan berichtenverkeer van diverse interne en externen
ketenpartners en hier is continue doorontwikkeling op.
Richting alle DJI-applicaties kan dan een integer persoonsbeeld afgegeven worden, dat optimaal wordt bijgewerkt. Voor strafrechtelijken
wordt daarbij gebruik gemaakt van een koppeling met de Strafrechtketen Database van JustID, voor vreemdelingenrechtelijken wordt
gebruik gemaakt van een koppeling met de Basisvoorziening Vreemdelingen van de Directie Regie Vreemdelingenketen.
Vragen die er nog liggen zijn:
-koppelen met de nieuwe basis voorziening identiteit van de politie
-koppelen met het BRP (Basisregistratie Personen) / BCS (Basisregister Communicatie Server)


Eisen:

-Bij het aanbieden van een kandidaat op bovenstaande aanvraag is een doorleenconstructie niet toegestaan. De kandidaat dient in dienst te zijn bij uw organisatie of ZZP’er. Indien er wel sprake is van een extra schakel in de keten zullen wij uw aanbieding niet in behandeling nemen en direct afwijzen.
-Een VOG procedure maakt deel uit van de selectieprocedure,
-DJI vergoedt geen reis- en verblijfskosten, ook geen dienstreizen;
-Kandidaten die in vaste dienst zijn geweest bij DJI mogen binnen twee jaar niet aangeboden worden.
-cv is in het Nederlands opgesteld en bevat maximaal 5 pagina's

- Minimaal Master opleiding Informatica op HBO niveau of vergelijkbare kennis/werkervaring waarmee werk/denk niveau kan worden aangetoond.
- JAVA, REST/JSON, Angular, Typescript/Javascript, Oracle
- JAVA software designer
- XML/XSLT, HTML, CSS
- CI/CD tooling zoals Jenkins, Nexus, Gitlab, SonarQube en Kubernetes
- SCRUM/Agile

Werk- en denkniveau
- Werken in Agile/scrum teams, omvang minimaal 6 personen, opgedaan vanaf 2019 tot nu opgedaan bij grotere bedrijven
(100+ FTE), binnen minimaal 2 verschillende projecten als onderdeel van grotere IT programma’s.(3 jaar)
- Senior ervaring met de technieken: Java/Spring boot en REST/JSON, XML/XSLT. Opgedaan in de periode vanaf 2018 tot
nu. (moet onderbouwd zijn in het CV van de kandidaat)(4 jaar)
- Ervaring met technieken: Angular, Typescript/Javascript, HTML en CSS. Opgedaan in de periode vanaf 2020 tot nu. (moet
onderbouwd zijn in het CV van de kandidaat) (2 jaar)
- Ervaring met ‘continuous integration’ en ‘continuous delivery’ via Jenkins, GIT, IntelliJ en/of Nexus. Deze ervaring moet
zijn opgedaan in de periode 2018 tot nu (moet onderbouwd zijn in het CV van de kandidaat) (3 jaar)


Wensen:
Kandidaat is deskundig op één of meer van de volgende terreinen (in volgorde van belangrijkheid):
• Robot framework (>2 jaar)
• Openshift / Kubernetes / Cloud
• ebMS / IntelliJ
• SOAP-UI of vergelijkbare tooling
• kennis van SQL/PLSQL
• ervaring met het werken met een Oracle database
Deze ervaring moet zijn opgedaan vanaf 2019 tot nu, en moet zijn onderbouwd in het CV van de kandidaat

Kandidaat heeft:
• ervaring op het gebied van Experience Assurance (XA)
• een duidelijke T-shaped rol gehad binnen het agile werken, bij voorkeur in de (extra) rol als Scrum Master.
• ervaring met Microsoft TFS, aan te tonen vanuit het CV. Deze ervaring moet zijn opgedaan in de periode 2018 tot nu, en moet zijn
onderbouwd in het CV van de kandidaat
• wil graag werken in en voor een organisatie met een groot maatschappelijk belang
• Kandidaat moet blijven tot geplande einddatum van het project.Competenties:
De kandidaat:
• is enthousiast en gedreven
• communiceert open en transparant
• denkt in oplossingen
• handelt pro-actief om resultaten te bereiken (gecommitteerd)
• zoekt pro-actief naar verbinding met teamleden en stakeholders (betrokken)
• kan hoeveelheid werk goed schatten en plannen• heeft een constructief kritische houding

Aanvullende informatie
Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid.
De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever.
Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening.
Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst.
Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren.
Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.


Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Dienst Justitiële Inrichtingen (BT)

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtbeschrijving
Samen met het agile team van het P&I DevOps team werk je aan het gehele agile-ontwikkeltraject. Van refinement van de use case naar
user stories, het vertalen van de user story’s naar technische oplossingen, het inplannen van de taken, het bouwen en testen, het
demonstreren van de geleverde functionaliteit aan stakeholders, het implementeren van de software en het documenteren van je
oplossingen. Je vervaardigt de programmatuur, waarbij het draait om het ontwerpen, coderen, testen en samenstellen van een product dat
voldoet aan gestelde kwaliteitseisen. Je denkt en werkt mee aan het schrijven en uitvoeren van de functionele, integratie- en
productietesten. Je begrijpt dat je kwaliteit bij de bron moet realiseren, en dat fouten voorkomen aan het begin van het
voortbrengingsproces essentieel is om zo vroeg mogelijk de kwaliteitseisen te kunnen invullen. Je draagt bij aan het oplossen van
incidenten. Je helpt je teamleden mee tijdens hun werkzaamheden.


Achtergrond opdracht
Voor de ondersteuning van de doorontwikkeling van het P&I domein is een extra Java ontwikkelaar nodig.
De Kernregistratie Personen en Identiteit (KR P&I) is binnen Dienst Justitiële Inrichtingen de Kernregistratie van de administratieve
informatie van alle bij DJI bekende personen. Dit Kernregister wordt gekoppeld aan berichtenverkeer van diverse interne en externen
ketenpartners en hier is continue doorontwikkeling op.
Richting alle DJI-applicaties kan dan een integer persoonsbeeld afgegeven worden, dat optimaal wordt bijgewerkt. Voor strafrechtelijken
wordt daarbij gebruik gemaakt van een koppeling met de Strafrechtketen Database van JustID, voor vreemdelingenrechtelijken wordt
gebruik gemaakt van een koppeling met de Basisvoorziening Vreemdelingen van de Directie Regie Vreemdelingenketen.
Vragen die er nog liggen zijn:
-koppelen met de nieuwe basis voorziening identiteit van de politie
-koppelen met het BRP (Basisregistratie Personen) / BCS (Basisregister Communicatie Server)


Eisen:

-Bij het aanbieden van een kandidaat op bovenstaande aanvraag is een doorleenconstructie niet toegestaan. De kandidaat dient in dienst te zijn bij uw organisatie of ZZP’er. Indien er wel sprake is van een extra schakel in de keten zullen wij uw aanbieding niet in behandeling nemen en direct afwijzen.
-Een VOG procedure maakt deel uit van de selectieprocedure,
-DJI vergoedt geen reis- en verblijfskosten, ook geen dienstreizen;
-Kandidaten die in vaste dienst zijn geweest bij DJI mogen binnen twee jaar niet aangeboden worden.
-cv is in het Nederlands opgesteld en bevat maximaal 5 pagina's

- Minimaal Master opleiding Informatica op HBO niveau of vergelijkbare kennis/werkervaring waarmee werk/denk niveau kan worden aangetoond.
- JAVA, REST/JSON, Angular, Typescript/Javascript, Oracle
- JAVA software designer
- XML/XSLT, HTML, CSS
- CI/CD tooling zoals Jenkins, Nexus, Gitlab, SonarQube en Kubernetes
- SCRUM/Agile

Werk- en denkniveau
- Werken in Agile/scrum teams, omvang minimaal 6 personen, opgedaan vanaf 2019 tot nu opgedaan bij grotere bedrijven
(100+ FTE), binnen minimaal 2 verschillende projecten als onderdeel van grotere IT programma’s.(3 jaar)
- Senior ervaring met de technieken: Java/Spring boot en REST/JSON, XML/XSLT. Opgedaan in de periode vanaf 2018 tot
nu. (moet onderbouwd zijn in het CV van de kandidaat)(4 jaar)
- Ervaring met technieken: Angular, Typescript/Javascript, HTML en CSS. Opgedaan in de periode vanaf 2020 tot nu. (moet
onderbouwd zijn in het CV van de kandidaat) (2 jaar)
- Ervaring met ‘continuous integration’ en ‘continuous delivery’ via Jenkins, GIT, IntelliJ en/of Nexus. Deze ervaring moet
zijn opgedaan in de periode 2018 tot nu (moet onderbouwd zijn in het CV van de kandidaat) (3 jaar)


Wensen:
Kandidaat is deskundig op één of meer van de volgende terreinen (in volgorde van belangrijkheid):
• Robot framework (>2 jaar)
• Openshift / Kubernetes / Cloud
• ebMS / IntelliJ
• SOAP-UI of vergelijkbare tooling
• kennis van SQL/PLSQL
• ervaring met het werken met een Oracle database
Deze ervaring moet zijn opgedaan vanaf 2019 tot nu, en moet zijn onderbouwd in het CV van de kandidaat

Kandidaat heeft:
• ervaring op het gebied van Experience Assurance (XA)
• een duidelijke T-shaped rol gehad binnen het agile werken, bij voorkeur in de (extra) rol als Scrum Master.
• ervaring met Microsoft TFS, aan te tonen vanuit het CV. Deze ervaring moet zijn opgedaan in de periode 2018 tot nu, en moet zijn
onderbouwd in het CV van de kandidaat
• wil graag werken in en voor een organisatie met een groot maatschappelijk belang
• Kandidaat moet blijven tot geplande einddatum van het project.Competenties:
De kandidaat:
• is enthousiast en gedreven
• communiceert open en transparant
• denkt in oplossingen
• handelt pro-actief om resultaten te bereiken (gecommitteerd)
• zoekt pro-actief naar verbinding met teamleden en stakeholders (betrokken)
• kan hoeveelheid werk goed schatten en plannen• heeft een constructief kritische houding

Aanvullende informatie
Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid.
De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever.
Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening.
Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst.
Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren.
Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.


De recruiter

Jamielee Gonzales

Between

Deel deze opdracht

Privacy Preference Center