Opdrachten

UWV Amsterdam Senior programmamanager WORKit

Senior programmamanager WORKit

Info

Functie

Senior programmamanager WORKit

Locatie

Amsterdam

Uren per week

38 uren per week

Looptijd

05.06.2024 - 31.05.2025

Opdrachtnummer

159703

Sluitingsdatum

date-icon21.05.2024 clock-icon16:00
Reageren op deze opdracht? Dit doe je op Striive.

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
Het doel van WORKit is een nieuwe technische infrastructuur neer te zetten die voldoet aan de eisen van deze tijd. Een infrastructuur die ons beter ondersteunt om onze maatschappelijke ambitie waar te maken, die maatwerk faciliteert in onze dienstverlening en waarmee wij adequaat kunnen inspelen op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Daarom zijn we in 2019 begonnen om onze ICT systemen te vernieuwen, ter ondersteuning aan onze medewerkers, cliënten, burgers, werkgevers en partners. Deze vernieuwing vindt plaats onder de noemer WORKit. Op termijn kunnen dan de applicaties SONAR (voor dienstverlening aan werkzoekenden), WBS (voor dienstverlening aan werkgevers) en VerA (voor arbeidsjuridische dienstverlening) worden uitgefaseerd. Deze 'legacy' applicaties lopen tegen het einde van hun levenscyclus en zijn toe aan vervanging. Ze zijn niet flexibel, ondersteunen onvoldoende onze koers en onze dienstverlening, draaien met verouderde programmatuur en kennen problemen op het gebied van privacy en informatiebeveiliging. We maken daarbij gebruik van generieke (standaard) oplossingen. Inmiddels zijn de eerste 5 projecten van WORKit (vrijwel) afgerond:

 • Elektronische archief: het archief van SONAR is opgeruimd en ondergebracht in het UWV brede e-archief.
 • E-Afspraak: de agendafunctionaliteit van SONAR is vervangen door e-afspraak.
 • Tewerkstellingsvergunningen AJD: de aanvraag voor tewerkstellingsvergunningen is gedigitaliseerd.
 • Tewerkstellingsvergunningen AJD: de afhandeling van tewerkstellingsvergunningen.
 • Geconsolideerde database: de verschillende databases met vacatures en cv's zijn gecombineerd tot één geconsolideerde database.

Naast deze projecten zijn er voor 2024 nog 8 andere WORKit projecten voorzien om uitgevoerd te worden. Dit zijn:

 • Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens (VUM)
 • Bemiddelingsservice (BMS): het invoeren van een nieuw standaard pakket voor het bemiddelen van vraag en aanbod. Matchen van kandidaten op vacatures
 • Monitoren voorzieningen
 • Uitfaseren UWV portaal
 • Klant volg service
 • Klant volg service plus
 • Producten en diensten extern
 • Re-integratie middelen deel 1

Resultaatverplichting Programmamanager heeft de volgende resultaatverplichting:

 • Governance en opzet: Er is sprake van een integrale scope, aansturing en voortgangsbewaking van WORKit als programma en veranderopgave, met richtinggevende tussen- en einddoelen van de onderling samenhangende projecten en bijbehorende overlegstructuren en verantwoording. Belangrijk onderdeel hiervan is ook de voorbereiding van besluitvorming over prioritering voor het programma. Dit resultaat moet eind Q2 2024 zijn gerealiseerd. De betrokken stakeholders binnen en buiten de organisatie zijn daarin op adequate wijze meegenomen en het narratief voor bestuurders en uitvoerders is helder en overtuigend zodat er maximaal draagvlak is ontstaan.
 • Inhoud: Parallel aan bovenstaande, wordt er een inhoudelijke heroriëntatie uitgevoerd die zichtbaar maakt op welke wijze de WORKit ambitie zo snel mogelijk en tegen zo minimaal mogelijke kosten kan worden gerealiseerd. Daarbij worden de business-doelstellingen, de aanpak, een realistische planning en roadmap, de scope en de financiële onderbouwing verder gedetailleerd en worden criteria voor prioritering (van onderdelen?) uitgewerkt. Deze heroriëntatie moet uiterlijk eind in de zomer van 2024 zijn afgerond. Het resultaat is vastgelegd in een programmaplan dat tevens een businesscase (kwalitatief en kwantitatief) voor het gehele programma omvat. Het zekerstellen van kaders voor meerjarige financiering is hierbij een belangrijk element. Ook de organisatorische effecten, zowel in de uitvoering als op het hoofdkantoor, zijn duidelijk in het plan vastgelegd. Zowel aan de kant van de 'business' (domeinen en uitvoering) als bij DVIV komt er meer consistentie in rollen en bijdragen. Daarbij worden de door Deloitte geconstateerde hiaten ingevuld, terwijl er tevens op programmaniveau consistentie in de rollen wordt gerealiseerd. Gedurende de opdracht wordt zodoende ons

  Eisen

  • Min 10 jaar ervaring met het aansturen van grote veranderingen (met een ICT component) in grote complexe organisaties in de rol van programmamanager of -directeur
  • Min 10 jaar aan kennis en ervaring op het gebied van Business en organisatieprocessen, en voldoende affiniteit met ICT
  • Ben je als leider inspirerend, empathisch en verbindend. Mensen zetten graag een stap meer voor je
  • Academisch werk- en denkniveau
  • Grondig kennis van de relevante kerngebieden waarin de projecten zich afspelen (bijvoorbeeld: kennis van systeemintegratie in een grootschalige context onder architectuur) en accountgebieden.
  • Kennis van methoden/technieken/standaarden in het algemeen en voor het relevante kerngebied waarin de projecten zich afspelen.
  • Overall kennis van het ICT-vakgebied, programmamanagement en projectmatig werken.
  • Ervaring met voor de specifieke functie relevante thema's (bijvoorbeeld: infrastructuur, Systeem integratie, Legacy ontsluiting, Beheer)
  • Tenminste3 jaar ervaring met programma- en projectmanagement.
  • Tenminste 3 jaar managementervaring in bestuurlijk complexe omgevingen, anders dan als project- of programma manager.
  • Is in staat om binnen een complexe omgeving de diverse partijen en actoren te identificeren en de verschillende belangen, processen en krachtenvelden te doorgronden.

  Aanvullende Informatie
  Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.


Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

UWV Amsterdam

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
Het doel van WORKit is een nieuwe technische infrastructuur neer te zetten die voldoet aan de eisen van deze tijd. Een infrastructuur die ons beter ondersteunt om onze maatschappelijke ambitie waar te maken, die maatwerk faciliteert in onze dienstverlening en waarmee wij adequaat kunnen inspelen op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Daarom zijn we in 2019 begonnen om onze ICT systemen te vernieuwen, ter ondersteuning aan onze medewerkers, cliënten, burgers, werkgevers en partners. Deze vernieuwing vindt plaats onder de noemer WORKit. Op termijn kunnen dan de applicaties SONAR (voor dienstverlening aan werkzoekenden), WBS (voor dienstverlening aan werkgevers) en VerA (voor arbeidsjuridische dienstverlening) worden uitgefaseerd. Deze 'legacy' applicaties lopen tegen het einde van hun levenscyclus en zijn toe aan vervanging. Ze zijn niet flexibel, ondersteunen onvoldoende onze koers en onze dienstverlening, draaien met verouderde programmatuur en kennen problemen op het gebied van privacy en informatiebeveiliging. We maken daarbij gebruik van generieke (standaard) oplossingen. Inmiddels zijn de eerste 5 projecten van WORKit (vrijwel) afgerond:

 • Elektronische archief: het archief van SONAR is opgeruimd en ondergebracht in het UWV brede e-archief.
 • E-Afspraak: de agendafunctionaliteit van SONAR is vervangen door e-afspraak.
 • Tewerkstellingsvergunningen AJD: de aanvraag voor tewerkstellingsvergunningen is gedigitaliseerd.
 • Tewerkstellingsvergunningen AJD: de afhandeling van tewerkstellingsvergunningen.
 • Geconsolideerde database: de verschillende databases met vacatures en cv's zijn gecombineerd tot één geconsolideerde database.

Naast deze projecten zijn er voor 2024 nog 8 andere WORKit projecten voorzien om uitgevoerd te worden. Dit zijn:

 • Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens (VUM)
 • Bemiddelingsservice (BMS): het invoeren van een nieuw standaard pakket voor het bemiddelen van vraag en aanbod. Matchen van kandidaten op vacatures
 • Monitoren voorzieningen
 • Uitfaseren UWV portaal
 • Klant volg service
 • Klant volg service plus
 • Producten en diensten extern
 • Re-integratie middelen deel 1

Resultaatverplichting Programmamanager heeft de volgende resultaatverplichting:

 • Governance en opzet: Er is sprake van een integrale scope, aansturing en voortgangsbewaking van WORKit als programma en veranderopgave, met richtinggevende tussen- en einddoelen van de onderling samenhangende projecten en bijbehorende overlegstructuren en verantwoording. Belangrijk onderdeel hiervan is ook de voorbereiding van besluitvorming over prioritering voor het programma. Dit resultaat moet eind Q2 2024 zijn gerealiseerd. De betrokken stakeholders binnen en buiten de organisatie zijn daarin op adequate wijze meegenomen en het narratief voor bestuurders en uitvoerders is helder en overtuigend zodat er maximaal draagvlak is ontstaan.
 • Inhoud: Parallel aan bovenstaande, wordt er een inhoudelijke heroriëntatie uitgevoerd die zichtbaar maakt op welke wijze de WORKit ambitie zo snel mogelijk en tegen zo minimaal mogelijke kosten kan worden gerealiseerd. Daarbij worden de business-doelstellingen, de aanpak, een realistische planning en roadmap, de scope en de financiële onderbouwing verder gedetailleerd en worden criteria voor prioritering (van onderdelen?) uitgewerkt. Deze heroriëntatie moet uiterlijk eind in de zomer van 2024 zijn afgerond. Het resultaat is vastgelegd in een programmaplan dat tevens een businesscase (kwalitatief en kwantitatief) voor het gehele programma omvat. Het zekerstellen van kaders voor meerjarige financiering is hierbij een belangrijk element. Ook de organisatorische effecten, zowel in de uitvoering als op het hoofdkantoor, zijn duidelijk in het plan vastgelegd. Zowel aan de kant van de 'business' (domeinen en uitvoering) als bij DVIV komt er meer consistentie in rollen en bijdragen. Daarbij worden de door Deloitte geconstateerde hiaten ingevuld, terwijl er tevens op programmaniveau consistentie in de rollen wordt gerealiseerd. Gedurende de opdracht wordt zodoende ons

  Eisen

  • Min 10 jaar ervaring met het aansturen van grote veranderingen (met een ICT component) in grote complexe organisaties in de rol van programmamanager of -directeur
  • Min 10 jaar aan kennis en ervaring op het gebied van Business en organisatieprocessen, en voldoende affiniteit met ICT
  • Ben je als leider inspirerend, empathisch en verbindend. Mensen zetten graag een stap meer voor je
  • Academisch werk- en denkniveau
  • Grondig kennis van de relevante kerngebieden waarin de projecten zich afspelen (bijvoorbeeld: kennis van systeemintegratie in een grootschalige context onder architectuur) en accountgebieden.
  • Kennis van methoden/technieken/standaarden in het algemeen en voor het relevante kerngebied waarin de projecten zich afspelen.
  • Overall kennis van het ICT-vakgebied, programmamanagement en projectmatig werken.
  • Ervaring met voor de specifieke functie relevante thema's (bijvoorbeeld: infrastructuur, Systeem integratie, Legacy ontsluiting, Beheer)
  • Tenminste3 jaar ervaring met programma- en projectmanagement.
  • Tenminste 3 jaar managementervaring in bestuurlijk complexe omgevingen, anders dan als project- of programma manager.
  • Is in staat om binnen een complexe omgeving de diverse partijen en actoren te identificeren en de verschillende belangen, processen en krachtenvelden te doorgronden.

  Aanvullende Informatie
  Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.


De recruiter

Celine Correia

Between

Deel deze opdracht