Opdrachten

UWV Amsterdam (BT) Principal Applicatie Ontwikkelaar Java

Principal Applicatie Ontwikkelaar Java

Info

Functie

Principal Applicatie Ontwikkelaar Java

Locatie

Amsterdam

Uren per week

38 uren per week

Looptijd

30.09.2022 - 30.06.2024

Opdrachtnummer

116822

Sluitingsdatum

date-icon08.08.2022 clock-icon14:08

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving:
Het project Herontwerp WW richt zich op de doorontwikkeling van de aanvraag, beoordeling en besluitvorming van WW uitkeringen. Resultaat van het project is dat een aanvrager sneller weet waar hij/zij recht op heeft. Daarnaast wordt het proces voor de UWV medewerkers verder gedigitaliseerd met als gevolg dat er minder menselijke inzet vereist is voor de beoordeling van aanvragen.
De projectomgeving betreft een (technisch) complex samenspel tussen de bedrijfsregelapplicatie, backend systemen en de frontend (website klant). Als Principal Java Backend Ontwikkelaar ontwikkel je nieuwe software binnen deze projectomgeving. De Senior Java Backend Ontwikkelaar moet in staat zijn Java applicaties (releases) te realiseren/integreren vanaf requirements fase tot en met oplevering. De werkaanpak zal iteratief zijn. Veel samenwerken met andere ontwikkelaar(s), gebruikers en testers is daarbij vanzelfsprekend. Daarnaast is hij/zij communicatief sterk en in staat om zelfstandig inhoudelijk met de klant af te stemmen.

De Principal Java Backend Ontwikkelaar is stressbestendig, een professional in hart en nieren, heeft goede kennis Java het liefst in combinatie met koppelingen (SOAP en REST), weet snel zijn werkzaamheden op te pakken binnen een team van IT-professionals. Kennis van en werkervaring met het opzetten van een Continuous Delivery straat is voor deze opdracht een pré.

Je werkt samen met enthousiaste teamleden (naast Java ook .NET/angular ontwikkelaars en testers) binnen een scrum team met sprint van 2 weken. Aan het einde van iedere sprint presenteer je de vorderingen aan de stakeholders binnen en buiten het project. Bij voorkomende vraagstukken zoek op een proactieve wijze de samenwerking met teamleden en draag je oplossingen aan gericht op realisatie van de sprintgoal.

initieert product- of systeemvernieuwingen op basis van actuele ontwikkelingen in de Informatie Technologie
Heeft diepgaande contacten met IT-consultant/-architecten en business consultants/architecten binnen IM van de divisies betreffende de diverse IT factoren om tot eenduidige oplossingen te komen

Kernactiviteiten:
-Vervult de rol van kennismodelleur.
-Analyseert complexe informatiestromen, processen, procedures en gegevens tbv de klant.
-Formuleren van informatiebehoeften en systeemvereisten als basis voor functionele ontwerpen.
-Stuurt in de realisatiefase applicatie ontwikkelaars aan op inhoud, methodiek en gebruik van standaarden en methodieken.
-Vertalen van complexe functionele ontwerpen(en onderliggende berichtspecificaties) naar technische ontwerpen
-Ontwikkelt, onderhoudt en richt applicaties in met behulp van specialistische standaardpakketten en beheert deze.
-Ontwerpen en programmeren van complexe systemen, koppelingen tussen systemen en eventuele technische aanpassingen van systemen
-Onderhouden en beheren van applicaties
-Maken van installatiehandleidingen en eventuele installatiescripts (automatic deployment)
-Installeren en configureren van nieuwe versies van applicaties en tools (ontwikkel-, test, acceptatie en productieomgeving).
-Coacht Applicatie Ontwikkelaars
-Neemt deel aan- of initieert kennisnetwerken op het gebied van software development en design. Onderhoudt relaties met externe ICT gerelateerde professieterreinen om de kennis up to date te houden. Onderhoudt gedetailleerde kennis van de actualiteiten en ontwikkelingen binnen het eigen expertisegebied. Heeft kennis van relevante en emerging technologie, van frameworks, methoden en technieken voor ontwerp en systeemontwikkeling, en is in staat de waarde hiervan voor UWV te beoordelen.
-Draagt, door middel van competentieontwikkeling, bij aan de inhoudelijke groei van de professie software development en coacht (aankomend) applicatie ontwikkelaars. Functioneert daarbij als vraagbaak.
-Neemt verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling en loopbaan.
-Werkt aan zijn gezondheid en motivatie.
-Levert als teamspeler een actieve bijdrage aan de resultaten van het team, de afdeling/divisie/UWV
-Is aanspreekbaar op eigen functioneren en spreekt anderen aan op hun functioneren.
-Conformeert zich en houd rekening in zijn werk met Secure Software Development principes. En standaard UWV B&P regels en richtlijnen
-Stuurt samen met projectleiding en IT-architect een project technisch inhoudelijk aan.

Achtergrond opdracht:


Eisen:
-Voor deze opdracht mogen wij geen ZZP’ers aanbieden.
- Onderstaande eisen zijn verplicht en moeten duidelijk terug komen in het CV. Graag bij de motivatie punt voor punt een toelichting.
•    U dient één referentie van een relevante opdracht aan te leveren bij uw aanbieding. Deze moet u opnemen in uw cv en als één document uploaden. U vermeldt opdrachtgever, telefoonnummer, begin/einddatum (niet ouder dan 1 jaar), uur per week, omschrijving werkzaamheden en resultaat. Als u eerder bij het UWV heeft gewerkt, dan een referentie aan te leveren van uw laatst gewerkte opdracht binnen UWV.
•    Heeft een afgeronde, voor de functie relevante HBO of Universitaire studie;
•    Heeft minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring met software development Java – minimaal versie 8 – in de afgelopen 15 jaar;
•    Heeft minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring met Oracle in de afgelopen 5 jaar; dan wel ervaring met relationele databases in de afgelopen 15 jaar;
•    Heeft minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met spring boot in de afgelopen 5 jaar;
•    Heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met spring data (hybernate) in de afgelopen 10 jaar;
•    Heeft minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring met tooling als Azure DevOPS, XL Deploy, WebSphere en Swagger 2.0 in de afgelopen 15 jaar;
•    Heeft een Agile mindset (proactief, teamleden durven aanspreken op gedrag, gericht op samenwerken en is resultaat gedreven);

Wensen:
-    HBO+ opleiding bestuurlijke informatiekunde, informatica of vergelijkbaar.
-    Kent en gebruikt de theorieën, methoden en instrumenten van zijn specialistisch vakgebied.
-    Kent en gebruikt de voor zijn vakgebied relevante processen, procedures en systemen.
-    Gedegen kennis van UML, RUP, Use Cases.
-    Modelleringstechnieken.
-    Functie Punt Analyse.
-    Scrum, Agile development, iteratief werken (incl. test methodieken).
-    Relevante programmeertalen, ontwerp- en programmeertools en databasemanagement systemen
-    Ervaring met Business Process Modelling en/of als programmeur
-    Ruime ervaring met relevante ontwikkeltools, ontwikkelomgevingen en databasemanagementsystemen
-    Ruime ervaring in een grote administratieve organisatie.
-    Ruime ervaring met ontwerp en/ of beheer van informatiesystemen.
-    Ruime ervaring met bedrijfsprocessen, organisatiekunde en ICT.

Competenties:

1. Klantgerichtheid
2. Samenwerken
3. Resultaatgerichtheid
4. Leervermogen
5. Organisatieloyaliteit
6. Besluitvaardigheid
7. Oordeelsvorming
8. Coachen

Aanvullende informatie:
Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig.
Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant.
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op.
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl


Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

UWV Amsterdam (BT)

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving:
Het project Herontwerp WW richt zich op de doorontwikkeling van de aanvraag, beoordeling en besluitvorming van WW uitkeringen. Resultaat van het project is dat een aanvrager sneller weet waar hij/zij recht op heeft. Daarnaast wordt het proces voor de UWV medewerkers verder gedigitaliseerd met als gevolg dat er minder menselijke inzet vereist is voor de beoordeling van aanvragen.
De projectomgeving betreft een (technisch) complex samenspel tussen de bedrijfsregelapplicatie, backend systemen en de frontend (website klant). Als Principal Java Backend Ontwikkelaar ontwikkel je nieuwe software binnen deze projectomgeving. De Senior Java Backend Ontwikkelaar moet in staat zijn Java applicaties (releases) te realiseren/integreren vanaf requirements fase tot en met oplevering. De werkaanpak zal iteratief zijn. Veel samenwerken met andere ontwikkelaar(s), gebruikers en testers is daarbij vanzelfsprekend. Daarnaast is hij/zij communicatief sterk en in staat om zelfstandig inhoudelijk met de klant af te stemmen.

De Principal Java Backend Ontwikkelaar is stressbestendig, een professional in hart en nieren, heeft goede kennis Java het liefst in combinatie met koppelingen (SOAP en REST), weet snel zijn werkzaamheden op te pakken binnen een team van IT-professionals. Kennis van en werkervaring met het opzetten van een Continuous Delivery straat is voor deze opdracht een pré.

Je werkt samen met enthousiaste teamleden (naast Java ook .NET/angular ontwikkelaars en testers) binnen een scrum team met sprint van 2 weken. Aan het einde van iedere sprint presenteer je de vorderingen aan de stakeholders binnen en buiten het project. Bij voorkomende vraagstukken zoek op een proactieve wijze de samenwerking met teamleden en draag je oplossingen aan gericht op realisatie van de sprintgoal.

initieert product- of systeemvernieuwingen op basis van actuele ontwikkelingen in de Informatie Technologie
Heeft diepgaande contacten met IT-consultant/-architecten en business consultants/architecten binnen IM van de divisies betreffende de diverse IT factoren om tot eenduidige oplossingen te komen

Kernactiviteiten:
-Vervult de rol van kennismodelleur.
-Analyseert complexe informatiestromen, processen, procedures en gegevens tbv de klant.
-Formuleren van informatiebehoeften en systeemvereisten als basis voor functionele ontwerpen.
-Stuurt in de realisatiefase applicatie ontwikkelaars aan op inhoud, methodiek en gebruik van standaarden en methodieken.
-Vertalen van complexe functionele ontwerpen(en onderliggende berichtspecificaties) naar technische ontwerpen
-Ontwikkelt, onderhoudt en richt applicaties in met behulp van specialistische standaardpakketten en beheert deze.
-Ontwerpen en programmeren van complexe systemen, koppelingen tussen systemen en eventuele technische aanpassingen van systemen
-Onderhouden en beheren van applicaties
-Maken van installatiehandleidingen en eventuele installatiescripts (automatic deployment)
-Installeren en configureren van nieuwe versies van applicaties en tools (ontwikkel-, test, acceptatie en productieomgeving).
-Coacht Applicatie Ontwikkelaars
-Neemt deel aan- of initieert kennisnetwerken op het gebied van software development en design. Onderhoudt relaties met externe ICT gerelateerde professieterreinen om de kennis up to date te houden. Onderhoudt gedetailleerde kennis van de actualiteiten en ontwikkelingen binnen het eigen expertisegebied. Heeft kennis van relevante en emerging technologie, van frameworks, methoden en technieken voor ontwerp en systeemontwikkeling, en is in staat de waarde hiervan voor UWV te beoordelen.
-Draagt, door middel van competentieontwikkeling, bij aan de inhoudelijke groei van de professie software development en coacht (aankomend) applicatie ontwikkelaars. Functioneert daarbij als vraagbaak.
-Neemt verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling en loopbaan.
-Werkt aan zijn gezondheid en motivatie.
-Levert als teamspeler een actieve bijdrage aan de resultaten van het team, de afdeling/divisie/UWV
-Is aanspreekbaar op eigen functioneren en spreekt anderen aan op hun functioneren.
-Conformeert zich en houd rekening in zijn werk met Secure Software Development principes. En standaard UWV B&P regels en richtlijnen
-Stuurt samen met projectleiding en IT-architect een project technisch inhoudelijk aan.

Achtergrond opdracht:


Eisen:
-Voor deze opdracht mogen wij geen ZZP’ers aanbieden.
- Onderstaande eisen zijn verplicht en moeten duidelijk terug komen in het CV. Graag bij de motivatie punt voor punt een toelichting.
•    U dient één referentie van een relevante opdracht aan te leveren bij uw aanbieding. Deze moet u opnemen in uw cv en als één document uploaden. U vermeldt opdrachtgever, telefoonnummer, begin/einddatum (niet ouder dan 1 jaar), uur per week, omschrijving werkzaamheden en resultaat. Als u eerder bij het UWV heeft gewerkt, dan een referentie aan te leveren van uw laatst gewerkte opdracht binnen UWV.
•    Heeft een afgeronde, voor de functie relevante HBO of Universitaire studie;
•    Heeft minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring met software development Java – minimaal versie 8 – in de afgelopen 15 jaar;
•    Heeft minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring met Oracle in de afgelopen 5 jaar; dan wel ervaring met relationele databases in de afgelopen 15 jaar;
•    Heeft minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met spring boot in de afgelopen 5 jaar;
•    Heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met spring data (hybernate) in de afgelopen 10 jaar;
•    Heeft minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring met tooling als Azure DevOPS, XL Deploy, WebSphere en Swagger 2.0 in de afgelopen 15 jaar;
•    Heeft een Agile mindset (proactief, teamleden durven aanspreken op gedrag, gericht op samenwerken en is resultaat gedreven);

Wensen:
-    HBO+ opleiding bestuurlijke informatiekunde, informatica of vergelijkbaar.
-    Kent en gebruikt de theorieën, methoden en instrumenten van zijn specialistisch vakgebied.
-    Kent en gebruikt de voor zijn vakgebied relevante processen, procedures en systemen.
-    Gedegen kennis van UML, RUP, Use Cases.
-    Modelleringstechnieken.
-    Functie Punt Analyse.
-    Scrum, Agile development, iteratief werken (incl. test methodieken).
-    Relevante programmeertalen, ontwerp- en programmeertools en databasemanagement systemen
-    Ervaring met Business Process Modelling en/of als programmeur
-    Ruime ervaring met relevante ontwikkeltools, ontwikkelomgevingen en databasemanagementsystemen
-    Ruime ervaring in een grote administratieve organisatie.
-    Ruime ervaring met ontwerp en/ of beheer van informatiesystemen.
-    Ruime ervaring met bedrijfsprocessen, organisatiekunde en ICT.

Competenties:

1. Klantgerichtheid
2. Samenwerken
3. Resultaatgerichtheid
4. Leervermogen
5. Organisatieloyaliteit
6. Besluitvaardigheid
7. Oordeelsvorming
8. Coachen

Aanvullende informatie:
Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig.
Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant.
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op.
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl


De recruiter

Lars Nierop

Between

06-82760905 / 020 584 08 57

lars.van.nierop@between.com

Deel deze opdracht

Privacy Preference Center