Opdrachten

UWV Amsterdam Junior Data Analist

Junior Data Analist

Info

Functie

Junior Data Analist

Locatie

Amsterdam

Uren per week

40 uren per week

Looptijd

31.08.2022 - 30.12.2023

Opdrachtnummer

116878

Sluitingsdatum

date-icon08.08.2022 clock-icon14:08

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving:
De Data Analist Gegevensdiensten analyseert en creëert, gevraagd en ongevraagd, op basis van beschikbare data uit de Loonaangifteketen een integraal en consistent beeld van de uitvoering van de processen van UWV en de gevolgen voor
de aanleveraars, softwareontwikkelaars en afnemers en adviseert hierover richting management, divisies, Ketenpartners, afnemers en andere klanten.

Achtergrond opdracht:
De Data Analist Gegevensdiensten functioneert binnen de doelstellingen van Gegevensdiensten en het team Bronnen. Zoekt hiertoe de samenwerking met collega’s binnen de eigen divisie, de eigen organisatie en daar buiten, binnen de (kern)functie en met de ketenpartners binnen de Loon Aangifte Keten. Hij onderzoekt en adviseert zelfstandig en samen met ketenpartners op complexe vraagstukken in de Loon Aangifte Keten (zoals Belastingdienst, CBS en gemeenten etc.) om zowel de kwaliteit van de gegevens als de processen in de Loon Aangifte Keten te verbeteren. Dit vereist een verdiepte kennis van het vakgebieden en inzicht in de samenhang met andere specialistische vakgebieden.

Eisen:
-Voor deze opdracht mogen wij geen ZZP’ers aanbieden.
- Onderstaande eisen zijn verplicht en moeten duidelijk terug komen in het CV. Graag bij de motivatie punt voor punt een
  toelichting.
-Het CV moet volledig in het Nederlands zijn en maximaal 7 pagina's.
-Uitbreiding formatie dmv DETAVAST

-Minimaal HBO diploma
-Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden
-Maximum uurtarief € 49,50 Uurtarief inclusief reiskosten woon-werk v.v. en parkeerkosten, exclusief BTW. Uw offerte wordt
  zonder meer afgewezen als het door u geboden indicatieve tarief hoger is dan het in de aanvraag opgenomen maximum tarief.
-Kennis van data analyse

Competenties:

Samenwerken
Klantgerichtheid
Resultaatgerichtheid
Oordeelsvorming
Probleemanalyse
Creativiteit
Plannen en organiseren
Initiatief


Aanvullende informatie:
Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig.
Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant.
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op.
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl


Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

UWV Amsterdam

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving:
De Data Analist Gegevensdiensten analyseert en creëert, gevraagd en ongevraagd, op basis van beschikbare data uit de Loonaangifteketen een integraal en consistent beeld van de uitvoering van de processen van UWV en de gevolgen voor
de aanleveraars, softwareontwikkelaars en afnemers en adviseert hierover richting management, divisies, Ketenpartners, afnemers en andere klanten.

Achtergrond opdracht:
De Data Analist Gegevensdiensten functioneert binnen de doelstellingen van Gegevensdiensten en het team Bronnen. Zoekt hiertoe de samenwerking met collega’s binnen de eigen divisie, de eigen organisatie en daar buiten, binnen de (kern)functie en met de ketenpartners binnen de Loon Aangifte Keten. Hij onderzoekt en adviseert zelfstandig en samen met ketenpartners op complexe vraagstukken in de Loon Aangifte Keten (zoals Belastingdienst, CBS en gemeenten etc.) om zowel de kwaliteit van de gegevens als de processen in de Loon Aangifte Keten te verbeteren. Dit vereist een verdiepte kennis van het vakgebieden en inzicht in de samenhang met andere specialistische vakgebieden.

Eisen:
-Voor deze opdracht mogen wij geen ZZP’ers aanbieden.
- Onderstaande eisen zijn verplicht en moeten duidelijk terug komen in het CV. Graag bij de motivatie punt voor punt een
  toelichting.
-Het CV moet volledig in het Nederlands zijn en maximaal 7 pagina's.
-Uitbreiding formatie dmv DETAVAST

-Minimaal HBO diploma
-Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden
-Maximum uurtarief € 49,50 Uurtarief inclusief reiskosten woon-werk v.v. en parkeerkosten, exclusief BTW. Uw offerte wordt
  zonder meer afgewezen als het door u geboden indicatieve tarief hoger is dan het in de aanvraag opgenomen maximum tarief.
-Kennis van data analyse

Competenties:

Samenwerken
Klantgerichtheid
Resultaatgerichtheid
Oordeelsvorming
Probleemanalyse
Creativiteit
Plannen en organiseren
Initiatief


Aanvullende informatie:
Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig.
Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant.
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op.
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl


De recruiter

Lisanne Lingen

Between

Deel deze opdracht

Privacy Preference Center