Testanalist

UWV - 2021/988

Amsterdam
38,00 uur
22-02-2021
12 maanden
Verlengbaar
Geen maximum tarief
Senior
Between
Gesloten voor nieuwe aanbiedingen
Customer Logo

Voor onze eindklant UWV zijn wij op zoek naar een Testanalist in de rol van Ketentester 


Informatie over de opdracht

Omschrijving opdracht


De testanalist komt te werken in het ketentestteam.
De werkzaamheden bestaan uit:
- Doorgronden van ketensystemen en ketens op basis van minimale documentatie.
- Impactanalyse van wijzigingen in ketensystemen op de functionele en technische keten.
- Vertalen van functionele en technische requirements naar ketentest situaties.
- Vertalen van ketentest resultaten naar verbeteringen in de Functionele Acceptatie Test.
- Het afstemmen, voorbereiden en uitvoeren van ketentests op de ketentestomgeving.
- Contact onderhouden en Ketentesten met interne en externe afnemers.
- Het onderzoeken van technische en functionele problemen op de ketens
- Actief meewerken aan het oplossen van technische en functionele problemen op de ketens.
- Meedenken over en het aanpassen en in gebruik nemen van tools.
- Het faciliteren van ketentesten met advies en het aanmaken van testdata en testgevallen.
- Bijhouden van de testdata, samen met interne en externe partijen.

In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt verwacht dat voor woonwerkverkeer en eventuele dienstreizen gebruik gemaakt wordt van het openbaar vervoer.
“UWV voert hierin een actief beleid ten aanzien van duurzaamheid en streeft naar eenverminderde CO2-uitstoot. Kandidaten die gebruik maken van openbaar vervoer genieten de voorkeur


Eisen waaraan je moet voldoen

 • Het CV moet volledig in het Nederlands zijn en maximaal 7 pagina's
 • Onderstaande eisen zijn verplicht en moeten duidelijk terug komen in het CV. Graag bij de motivatie punt voor punt een toelichting
 • TMAP en/of ISTQB gecertificeerd
 • Heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met XML, MQ, Exel en SOAP in de afgelopen 5 jaar
 • Heeft minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met Web logic, Oracle databases en SQL in de afgelopen 5 jaar
 • Heeft minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met keten testen in de afgelopen 5 jaarWie jij bent

 • Samenwerken
 • Klantgerichtheid
 • Resultaatgerichtheid
 • Leervermogen
 • Organisatieloyaliteit
 • Organiseren eigen werk 
 • Kwaliteitsgerichtheid
 • Oordeelsvorming


Extra informatie

Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig.

Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant.
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op.
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl

Vond je deze opdracht interessant, kijk dan ook eens hieronder

Opdracht status

Between

Gesloten

Opdrachten zoeken

Daphne van Dorrestein

Daphne van Dorrestein


Ik help je graag bij vragen of opmerkingen.

Deel deze opdracht

LinkedIn
Facebook
Twitter
Gmail