Tactische Functioneel Beheerder

DJI - 2021/974

Gouda
36,00 uur
22-02-2021
10 maanden
Verlengbaar
Geen maximum tarief
Senior
Between
Gesloten voor nieuwe aanbiedingen
Customer Logo

 Voor onze eindklant Dienst Justiele Inrichtingen zoeken wij een Tactische Functioneel Beheerder


Informatie over de opdracht

Opdrachtomschrijving:

Het uitvoeren van Functioneel beheer en doorontwikkeling van diverse applicaties in het kader van bedrijfsvoering.
- Optimaliseren van processen in Topdesk binnen de eigen afdeling 
- Deelname in diverse projecten waarbij instellingen aansluiten op Topdesk

Uitvoeren reguliere beheertaken waaronder:
• Gebruikersondersteuning
• Incidentmanagement
• Wijzigings- en releasemanagement (incl. testen)

Achtergrond opdracht:
Een functioneel beheerder verzorgt voor DJI het optimaal, tijdig en zo efficiënt mogelijk ondersteunen van de bedrijfsprocessen d.m.v. informatievoorziening. Binnen deze functie zijn de volgende kerntaken te benoemen: gebruiksbeheer (gebruikersondersteuning, verzorgen van handleidingen, begeleiden van acceptatietesten door gebruikers) en wijzigingenbeheer (adviseren van de gebruikersorganisatie, opstellen van functionele specificaties, in beheer nemen van applicaties). Een functioneel beheerder is werkzaam op het scharnierpunt van business en ICT en zorgt ervoor dat d.m.v. informatievoorziening vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd. Tevens heeft een functioneel beheerder een rol bij maken van afspraken met de leverancier over de dienstverlening en de sturing op de gemaakte afspraken. Een functioneel beheerder stelt periodiek een voortgangsrapportage voor de opdrachtgever samen.


Eisen waaraan je moet voldoen

-Bij het aanbieden van een kandidaat op bovenstaande aanvraag is een doorleenconstructie niet toegestaan. De kandidaat dient in dienst te zijn bij uw organisatie of ZZP’er. Indien er wel sprake is van een extra schakel in de keten zullen wij uw aanbieding niet in behandeling nemen en direct afwijzen.
- Een VOG procedure maakt deel uit van de selectieprocedure,
- DJI vergoedt geen reis- en verblijfskosten, ook geen dienstreizen;
- Kandidaten die in vaste dienst zijn geweest bij DJI mogen binnen twee jaar niet aangeboden worden.

-Agile scrum, BISL, Tmap
-HBO werk- en denkniveau (2 jaar)
-Aantoonbare kennis van en ervaring (tenminste 2 jaar) met het beheren van Topdesk


Waar verder de voorkeur naar uitgaat

-Enkele jaren ervaring met implementatie en beheer van TOPdesk Actiereeksen (beheersing van .Json en Freemarker );

-Ervaring met design, implementatie en beheer van Servicemanagement procesoptimalisaties;
-Ervaring met design, implementatie en beheer van gebeurtenis gedreven atomatisering.
-Binnen het team Functioneel Beheer wordt gezocht naar mensen die een brede kijk hebben of kunnen krijgen op de functionele vragen
van de DJI organisatie en die in staat zijn om die vragen mt ICT perspectief te kunnen weergeven, zodat de ICT leverancier die vragen
goed kan oppakken;
-Snel in staat complexe materie te overzien;
-Hands-on mentaliteit;
-Kunnen schakelen in stijl;
- Organisatie/omgevings sensitiviteit.


Wie jij bent

Aantoonbare ervaring met informatie analyse en functioneel ontwerpen

Goed kunnen plannen
Klantgerichte houding
Initiatiefrijk
Probleemoplossend
Goed kunnen samenwerken
Goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
Om kunnen gaan met tegenstrijdige belangen
Communicatief sterk en een hands-on mentaliteit
Uitstekend analytisch denkvermogen
Een flinke dosis organisatiesensitiviteit


Extra informatie

Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig.

Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant.
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op.
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl

Opdracht status

Between

Gesloten

Opdrachten zoeken

Niels Verheul

Niels Verheul


Ik help je graag bij vragen of opmerkingen.

Deel deze opdracht

LinkedIn
Facebook
Twitter
Gmail