Tactische Functioneel Beheerder

DJI - 2021/920

Gouda
36,00 uur
18-02-2021
6 maanden
Verlengbaar
Geen maximum tarief
Senior
Between
Gesloten voor nieuwe aanbiedingen
Customer Logo

Voor onze eindklant Dienst Justitiële Inrichtingen zijn wij op zoek naar een Tactische Functioneel Beheerder.


Informatie over de opdracht

Opdrachtbeschrijving


De nadruk bij deze opdracht ligt op het overzicht en inzicht creëren als het gaat om het berichtenverkeer tussen verschillende applicaties in de inkoop, facturatie en verantwoordings keten. Je helpt ons om hier stappen in professionalisering te zetten. Daarnaast werk je mee aan het gebruikelijke functioneel beheer en kan het zijn dat je meedraait in projecten. Je bent pragmatisch en pro-actief.

Achtergrond opdracht

Een functioneel beheerder verzorgt voor DJI het optimaal, tijdig en zo efficiënt mogelijk ondersteunen van de bedrijfsprocessen d.m.v. informatievoorziening. Binnen deze functie zijn de volgende kerntaken te benoemen: gebruiksbeheer (gebruikersondersteuning, verzorgen van handleidingen, begeleiden van acceptatietesten door gebruikers) en wijzigingenbeheer (adviseren van de gebruikersorganisatie, opstellen van functionele specificaties, in beheer nemen van applicaties). Een functioneel beheerder is werkzaam op het scharnierpunt van business en ICT en zorgt ervoor dat d.m.v. informatievoorziening vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd. Tevens heeft een functioneel beheerder een rol bij maken van afspraken met de leverancier over de dienstverlening en de sturing op de gemaakte afspraken. Een functioneel beheerder stelt periodiek een voortgangsrapportage voor de opdrachtgever samen.


Eisen waaraan je moet voldoen

 • LET OP : bij het aanbieden van een kandidaat op bovenstaande aanvraag is een doorleenconstructie niet toegestaan. De kandidaat dient in dienst te zijn bij uw organisatie of ZZP’er. Indien er wel sprake is van een extra schakel in de keten zullen wij uw aanbieding niet in behandeling nemen en direct afwijzen.
 • Een VOG procedure maakt deel uit van de selectieprocedure,
 • DJI vergoedt geen reis- en verblijfskosten, ook geen dienstreizen;
 • Kandidaten die in vaste dienst zijn geweest bij DJI mogen binnen twee jaar niet aangeboden worden.
 • HBO werk en denk niveau
 • Aantoonbare ervaring als functioneel beheerder - 5 jaar
 • Aantoonbare ervaring met uitwisseling van berichten tussen applicaties en met ketenpartners - 3 jaar
 • Ervaring met financiele processen/applicaties - 3 jaar
 • Kennis van processen rondom zorgverzekeraar - 3 jaar


Waar verder de voorkeur naar uitgaat

 • Kennis van Agile werken
 • Binnen het team Functioneel Beheer wordt gezocht naar mensen die een brede kijk hebben of kunnen krijgen op de functionele vragen van de DJI organisatie en die in staat zijn om die vragen met ICT perspectief te kunnen weergeven, zodat de ICT leverancier die vragen goed kan oppakken.
 • Snel in staat complexe materie te overzien
 • Hands-on mentaliteit
 • Kunnen schakelen in stijl
 • Organisatie/omgevings sensitiviteit


Wie jij bent

 • Aantoonbare ervaring met informatie analyse en functioneel ontwerpen
 • Goed kunnen plannen
 • Klantgerichte houding
 • Initiatiefrijk/pro-actief
 • Probleemoplossend
 • Goed kunnen samenwerken
 • Goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Om kunnen gaan met tegenstrijdige belangen
 • Communicatief sterk en een hands-on mentaliteit
 • Uitstekend analytisch denkvermogen
 • Een flinke dosis organisatiesensitiviteit


Extra informatie

Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig.

Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant.
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op.
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl

Vond je deze opdracht interessant, kijk dan ook eens hieronder

Opdracht status

Between

Gesloten

Opdrachten zoeken

Niels Verheul

Niels Verheul


Ik help je graag bij vragen of opmerkingen.

Deel deze opdracht

LinkedIn
Facebook
Twitter
Gmail