Opdrachten

Stichting ICTU (BT) Webredacteur digitale overheid

Webredacteur digitale overheid

Info

Functie

Webredacteur digitale overheid

Locatie

Remote

Uren per week

12 uren per week

Looptijd

21.08.2022 - 30.11.2022

Opdrachtnummer

117207

Sluitingsdatum

date-icon15.08.2022 clock-icon08:08

Rolomschrijving en taakafspraken

Taakomschrijving
ICTU is een onafhankelijke advies- en projectenorganisatie binnen de overheid. ICTU werkt aan een betere digitale overheid vanuit de overtuiging dat ICT de overheid vooruithelpt bij maatschappelijke vraagstukken. ICTU helpt overheden bij het verbeteren van hun dienstverlening met ICT, in dienst van het openbaar bestuur. ICTU is in 2001 opgericht als overheidsstichting zonder winstdoel.

ICTU zoekt per direct tot het einde van het jaar voor ongeveer 8-12 uur per week een webredacteur voor de website www.digitaleoverheid.nl

Over digitaleoverheid.nl
Nederland digitaliseert en dat biedt kansen om de dienstverlening van de overheid slimmer, toegankelijker en persoonlijker te maken. Publieke dienstverleners, rijksoverheid, gemeenten, provincies, waterschappen en andere overheidsinstellingen werken samen aan betere digitale dienstverlening voor burgers en bedrijven. Digitaleoverheid.nl geeft inzicht in diverse beleidsthema’s om de digitale dienstverlening te verbeteren.

De website is bedoeld voor professionals die werken aan digitalisering van de overheid. Iedereen die een bijdrage levert aan het digitaliseringsproces vindt informatie over actuele ontwikkelingen, achtergronden en de voortgang. Digitale overheid wil een brug slaan tussen beleid en praktijk.

Digitaleoverheid.nl is gemaakt in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en wordt geactualiseerd en beheerd door ICTU in samenwerking met RVO, VNG en andere partners.

Werkzaamheden
Dagelijks werkt een betrokken team professionals vanuit ICTU aan informatieve, duidelijke, gebruiksvriendelijke en toegankelijke content voor digitaleoverheid.nl. Momenteel is er ruimte voor een webredacteur.

De opdracht
Op digitaleoverheid.nl staan momenteel zo’n 80 dossiers met informatie. Iedere redacteur heeft meerdere dossiers onder de goede. De medewerker die we zoeken wordt onder andere verantwoordelijk voor het omvangrijke en relevante dossier Informatieveiligheid. De werkzaamheden houden in dat in overleg met de dossierhouders bij het ministerie van BZK invulling wordt gegeven aan de inhoud van dit dossier. Daarnaast is het van belang dat de redacteur over ingewikkelde onderwerpen uit dit dossier goed leesbare en aantrekkelijke/populaire achtergrondartikelen kan schrijven. De medewerker die we zoeken moet hiervoor aantoonbare ervaring hebben.

Gewenste profiel
- Je bent in staat om ingewikkelde inhoud vlot te verwoorden en snel tot de kern te komen.
- Je hebt affiniteit met digitalisering van de overheid en de professionals die daaraan werken.
- Je hebt aantoonbare ervaring met het schrijven van achtergrondartikelen over informatieveiligheid.
- Je hebt aantoonbare ervaring met het werken binnen minstens 2 overheidslagen.
- Je hebt aantoonbare ervaring met het schrijven van leesbare, aantrekkelijke/populaire artikelen voor een breed publiek.
- Je kent de digitale toegankelijkheidseisen (WCAG) en weet hoe je deze moet toepassen.
- Je hebt ervaring met contentmanagementsystemen, bij voorkeur ook met Wordpress.
- Je bent organisatiesensitief en weet de balans te vinden tussen scherpe inhoud en de wensen van de opdrachtgever.
- Je hebt ervaring met de communicatie voor professionals.

Eisen
- Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring in een gelijksoortige functie m.b.t. onderwerp informatieveiligheid/cybersecurity;
- Je legt 2 actuele en passende schrijfproducten over het onderwerp informatieveiligheid voor (als link of als bijlage meesturen).
- Je levert een motivatiebrief aan waarin je toelicht hoe er een match is met het gevraagde profiel.

Wensen
- Ervaring met onderwerp informatieveiligheid/cybersecurity binnen de overheid
- Ervaring met de communicatie voor overheidsprofessionals
- Ervaring met redactiewerk binnen de overheid 
- Ervaring buiten de overheid
- Ervaring met het werken bij meerdere overheidslagen
- Ervaring met Wordpress

Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig.
Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant.
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op.
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Stichting ICTU (BT)

Rolomschrijving en taakafspraken

Taakomschrijving
ICTU is een onafhankelijke advies- en projectenorganisatie binnen de overheid. ICTU werkt aan een betere digitale overheid vanuit de overtuiging dat ICT de overheid vooruithelpt bij maatschappelijke vraagstukken. ICTU helpt overheden bij het verbeteren van hun dienstverlening met ICT, in dienst van het openbaar bestuur. ICTU is in 2001 opgericht als overheidsstichting zonder winstdoel.

ICTU zoekt per direct tot het einde van het jaar voor ongeveer 8-12 uur per week een webredacteur voor de website www.digitaleoverheid.nl

Over digitaleoverheid.nl
Nederland digitaliseert en dat biedt kansen om de dienstverlening van de overheid slimmer, toegankelijker en persoonlijker te maken. Publieke dienstverleners, rijksoverheid, gemeenten, provincies, waterschappen en andere overheidsinstellingen werken samen aan betere digitale dienstverlening voor burgers en bedrijven. Digitaleoverheid.nl geeft inzicht in diverse beleidsthema’s om de digitale dienstverlening te verbeteren.

De website is bedoeld voor professionals die werken aan digitalisering van de overheid. Iedereen die een bijdrage levert aan het digitaliseringsproces vindt informatie over actuele ontwikkelingen, achtergronden en de voortgang. Digitale overheid wil een brug slaan tussen beleid en praktijk.

Digitaleoverheid.nl is gemaakt in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en wordt geactualiseerd en beheerd door ICTU in samenwerking met RVO, VNG en andere partners.

Werkzaamheden
Dagelijks werkt een betrokken team professionals vanuit ICTU aan informatieve, duidelijke, gebruiksvriendelijke en toegankelijke content voor digitaleoverheid.nl. Momenteel is er ruimte voor een webredacteur.

De opdracht
Op digitaleoverheid.nl staan momenteel zo’n 80 dossiers met informatie. Iedere redacteur heeft meerdere dossiers onder de goede. De medewerker die we zoeken wordt onder andere verantwoordelijk voor het omvangrijke en relevante dossier Informatieveiligheid. De werkzaamheden houden in dat in overleg met de dossierhouders bij het ministerie van BZK invulling wordt gegeven aan de inhoud van dit dossier. Daarnaast is het van belang dat de redacteur over ingewikkelde onderwerpen uit dit dossier goed leesbare en aantrekkelijke/populaire achtergrondartikelen kan schrijven. De medewerker die we zoeken moet hiervoor aantoonbare ervaring hebben.

Gewenste profiel
- Je bent in staat om ingewikkelde inhoud vlot te verwoorden en snel tot de kern te komen.
- Je hebt affiniteit met digitalisering van de overheid en de professionals die daaraan werken.
- Je hebt aantoonbare ervaring met het schrijven van achtergrondartikelen over informatieveiligheid.
- Je hebt aantoonbare ervaring met het werken binnen minstens 2 overheidslagen.
- Je hebt aantoonbare ervaring met het schrijven van leesbare, aantrekkelijke/populaire artikelen voor een breed publiek.
- Je kent de digitale toegankelijkheidseisen (WCAG) en weet hoe je deze moet toepassen.
- Je hebt ervaring met contentmanagementsystemen, bij voorkeur ook met Wordpress.
- Je bent organisatiesensitief en weet de balans te vinden tussen scherpe inhoud en de wensen van de opdrachtgever.
- Je hebt ervaring met de communicatie voor professionals.

Eisen
- Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring in een gelijksoortige functie m.b.t. onderwerp informatieveiligheid/cybersecurity;
- Je legt 2 actuele en passende schrijfproducten over het onderwerp informatieveiligheid voor (als link of als bijlage meesturen).
- Je levert een motivatiebrief aan waarin je toelicht hoe er een match is met het gevraagde profiel.

Wensen
- Ervaring met onderwerp informatieveiligheid/cybersecurity binnen de overheid
- Ervaring met de communicatie voor overheidsprofessionals
- Ervaring met redactiewerk binnen de overheid 
- Ervaring buiten de overheid
- Ervaring met het werken bij meerdere overheidslagen
- Ervaring met Wordpress

Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig.
Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant.
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op.
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl

De recruiter