Opdrachten

Stichting ICTU (BT) Senior Ontwikkelaar - Federatief Datastelsel

Senior Ontwikkelaar - Federatief Datastelsel

Info

Functie

Senior Ontwikkelaar - Federatief Datastelsel

Locatie

Nader te bepalen

Uren per week

16 uren per week

Looptijd

07.03.2024 - 29.06.2024

Opdrachtnummer

154902

Sluitingsdatum

date-icon06.03.2024 clock-icon09:00
Reageren op deze opdracht? Dit doe je op Striive.

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
De kandidaat is een ervaren Senior ontwikkelaar met kennis van knowledge graph technologie die gewend is in een multidisciplinair team te opereren. De kandidaat is in staat vanuit zijn technische en inhoudelijke kennis een bijdrage c.q. ondersteuning te verlenen aan de verschillende teamactiviteiten. De kandidaat beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk in de Nederlandse taal, alsmede een goede technische ondergrond in het gebruik van de gevraagde methoden en technieken. De kandidaat dient een grote mate van zelfstandigheid, flexibilteit te hebben met betrekking tot het plannen, uitvoeren en bewaken van zijn deelactiviteiten als onderdeel van het FDS team in samenwerking met Digilab.

Kennis en werkervaring:

 • Goede bekendheid met de digitale overheid is noodzakelijk;
 • Ervaring met werken in een agile omgeving
 • Kennis van de Europese context t.a.v. datadelen
 • Knowledge graph, linked data methoden en technieken zoals RDF, SparQL, graphQL, Shacl.

Achtergrond opdracht

Over ICTU
ICTU werkt aan een betere digitale overheid. Samen met onze opdrachtgevers realiseren we kwalitatief hoogwaardige digitale dienstverlening. We verbinden kennis aan kunde, en oplossingen aan vraagstukken. Met oog voor de balans tussen techniek en gebruik, tussen innovatie en werkbare oplossingen. Zodat burgers en bedrijven zaken die ze doen met de overheid veilig en makkelijk digitaal kunnen afhandelen.

Programma Interbestuurlijke Datastrategie
Verantwoord datagebruik voor maatschappelijke opgaven staat centraal in de Interbestuurlijke Datastrategie (IBDS), die in november 2021 is aangeboden aan de Tweede Kamer. Digitalisering en datagedreven werken hebben een grote impact op de samenleving. Het biedt allerlei nieuwe mogelijkheden om bij te dragen aan het bereiken van maatschappelijke opgaven en de dienstverlening van de overheid te verbeteren, maar brengt ook risico's voor publieke waarden met zich mee. Daarom zet de IBDS in op het benutten van de potentie van data, op een manier dat de publieke waarden worden geborgd. De IBDS is tot stand gekomen in samenwerking met verschillende ministeries, uitvoeringsorganisaties en koepels van medeoverheden. Hiermee is een ambitieuze stap gezet vanuit het overheidsbrede databeleid, met een stip op de horizon voor 2025.

Het programma IBDS wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het ministerie van BZK, binnen de directie Digitale Samenleving, team publieke waarden, data en algoritmen. De uitvoering en sturing van het programma gebeurt zo interbestuurlijk mogelijk. ICTU ondersteunt BZK bij het uitvoeren van verschillende projecten binnen het programma en verzorgt de programma brede onsteuning.

Het programma IBDS bestaat uit vier pijlers:

 • 'wat mag' - betreft de juridische en ethische kant van datagebruik,
 • 'wat kan' - betreft de functionele en technische kant van datagebruik,
 • 'wat helpt' - betreft beheren en verspreiden van kennis over datagebruik,
 • 'wat inspireert' - betreft casuïstiek en praktisch toepassen datagebruik.

Tezamen geven deze pijlers invulling aan de realisatie van de Interbestuurlijke Datastrategie. De tweede pijler 'wat kan' wordt uitgevoerd door het team Federatief Datastelsel (FDS). Dit team werkt aan concepten en oplossingen die het mogelijk maken om op basis van afspraken, standaarden en voorzieningen, sector-overstijgend data te ontsluiten voor gebruik bij primaire dienstverlening en (complexe) maatschappelijke opgaven. Verplichtende afspraken verankeren principes als privacy, accountability en transparantie, waarmee het FDS bijdraagt aan verantwoord datagebruik.

Om het FDS toekomstbestendig te ontwerpen, is een basisconcept opgesteld en wordt een doelarchitectuur ontwikkeld. Via praktijkproeven wordt aangesloten op in ontwikkeling zijnde (sectorale) data ecosystemen en er worden experimenten opgezet om te ontdekken welke technologieën onderdeel kunnen worden van het FDS. Daarnaast wordt data vindbaar en ontsluitbaar met behulp van een Datacatalogus. Het FDS is een regieprogramma binnen de IBDS. Als gevolg daarvan wordt met veel partijen, projecten en initiatieven samengewerkt. Omdat het Interbestuurlijk is, zijn organisaties uit alle bestuurslagen van de overheid betrokken.

Fasering van het programma
In 2021 is de IBDS aangeboden aan de Tweede Kamer. In 2022 is gestart met het programma IBDS om 'van de kant' te komen om de ambities uit de IBDS te realiseren. Inmiddels is het team compleet, zijn de plannen gemaakt en wordt met volle kracht gewerkt aan de realisatie van de gestelde doelen. Het is een meerjarenprogramma dat mogelijk loopt tot 2031.

Demonstrator knowlegde graph ontwikkelaar (FDS)
Voor het team FDS zoeken we een senior ontwikkelaar voor circa 16 uur per week, in beginsel tot en met eind juni 2024 maar met de optie tot verlenging. De ontwikkelaar heeft primair de verantwoordelijkheid over de ontwikkeling van de knowledge graph demonstrator. Deze dient in goede samenwerking met FDS en Digilab tot stand te komen.

Eisen

 • Afgeronde HBO/WO opleiding met aanvullend relevante opleidingen en certificeringen binnen het vakgebied
 • Kennis en ervaring met knowledge graph, linked data methoden en technieken
 • Ervaring binnen de Nederlandse Digitale Overheid
 • Per direct beschikbaar (uiterlijk eind maart)
 • Wensen

 • Affiniteit en ervaring met werkzaamheden als zelfstandig ontwikkelaar, allround en full stack met kennis van Docker, GIT, CI.
 • Aantoonbare ervaring met met tooling bij knowledge graph, linked data methoden en technieken zoals RDF, SparQL, graphQL, Shacl, REST API.
 • Aantoonbare kennis en ervaring met software ontwikkeling, ontwerp.
 • Aantoonbare kennis en ervaring met en/of binnen de digitale overheid.
 • Aantoonbare kennis en ervaring met data productie systemen, ETL.
 • Aanvullende Informatie
  Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.


  Bedrijfsgegevens

  Bedrijfs gegevens

  Stichting ICTU (BT)

  Rolomschrijving en taakafspraken

  Opdrachtomschrijving
  De kandidaat is een ervaren Senior ontwikkelaar met kennis van knowledge graph technologie die gewend is in een multidisciplinair team te opereren. De kandidaat is in staat vanuit zijn technische en inhoudelijke kennis een bijdrage c.q. ondersteuning te verlenen aan de verschillende teamactiviteiten. De kandidaat beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk in de Nederlandse taal, alsmede een goede technische ondergrond in het gebruik van de gevraagde methoden en technieken. De kandidaat dient een grote mate van zelfstandigheid, flexibilteit te hebben met betrekking tot het plannen, uitvoeren en bewaken van zijn deelactiviteiten als onderdeel van het FDS team in samenwerking met Digilab.

  Kennis en werkervaring:

  • Goede bekendheid met de digitale overheid is noodzakelijk;
  • Ervaring met werken in een agile omgeving
  • Kennis van de Europese context t.a.v. datadelen
  • Knowledge graph, linked data methoden en technieken zoals RDF, SparQL, graphQL, Shacl.

  Achtergrond opdracht

  Over ICTU
  ICTU werkt aan een betere digitale overheid. Samen met onze opdrachtgevers realiseren we kwalitatief hoogwaardige digitale dienstverlening. We verbinden kennis aan kunde, en oplossingen aan vraagstukken. Met oog voor de balans tussen techniek en gebruik, tussen innovatie en werkbare oplossingen. Zodat burgers en bedrijven zaken die ze doen met de overheid veilig en makkelijk digitaal kunnen afhandelen.

  Programma Interbestuurlijke Datastrategie
  Verantwoord datagebruik voor maatschappelijke opgaven staat centraal in de Interbestuurlijke Datastrategie (IBDS), die in november 2021 is aangeboden aan de Tweede Kamer. Digitalisering en datagedreven werken hebben een grote impact op de samenleving. Het biedt allerlei nieuwe mogelijkheden om bij te dragen aan het bereiken van maatschappelijke opgaven en de dienstverlening van de overheid te verbeteren, maar brengt ook risico's voor publieke waarden met zich mee. Daarom zet de IBDS in op het benutten van de potentie van data, op een manier dat de publieke waarden worden geborgd. De IBDS is tot stand gekomen in samenwerking met verschillende ministeries, uitvoeringsorganisaties en koepels van medeoverheden. Hiermee is een ambitieuze stap gezet vanuit het overheidsbrede databeleid, met een stip op de horizon voor 2025.

  Het programma IBDS wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het ministerie van BZK, binnen de directie Digitale Samenleving, team publieke waarden, data en algoritmen. De uitvoering en sturing van het programma gebeurt zo interbestuurlijk mogelijk. ICTU ondersteunt BZK bij het uitvoeren van verschillende projecten binnen het programma en verzorgt de programma brede onsteuning.

  Het programma IBDS bestaat uit vier pijlers:

  • 'wat mag' - betreft de juridische en ethische kant van datagebruik,
  • 'wat kan' - betreft de functionele en technische kant van datagebruik,
  • 'wat helpt' - betreft beheren en verspreiden van kennis over datagebruik,
  • 'wat inspireert' - betreft casuïstiek en praktisch toepassen datagebruik.

  Tezamen geven deze pijlers invulling aan de realisatie van de Interbestuurlijke Datastrategie. De tweede pijler 'wat kan' wordt uitgevoerd door het team Federatief Datastelsel (FDS). Dit team werkt aan concepten en oplossingen die het mogelijk maken om op basis van afspraken, standaarden en voorzieningen, sector-overstijgend data te ontsluiten voor gebruik bij primaire dienstverlening en (complexe) maatschappelijke opgaven. Verplichtende afspraken verankeren principes als privacy, accountability en transparantie, waarmee het FDS bijdraagt aan verantwoord datagebruik.

  Om het FDS toekomstbestendig te ontwerpen, is een basisconcept opgesteld en wordt een doelarchitectuur ontwikkeld. Via praktijkproeven wordt aangesloten op in ontwikkeling zijnde (sectorale) data ecosystemen en er worden experimenten opgezet om te ontdekken welke technologieën onderdeel kunnen worden van het FDS. Daarnaast wordt data vindbaar en ontsluitbaar met behulp van een Datacatalogus. Het FDS is een regieprogramma binnen de IBDS. Als gevolg daarvan wordt met veel partijen, projecten en initiatieven samengewerkt. Omdat het Interbestuurlijk is, zijn organisaties uit alle bestuurslagen van de overheid betrokken.

  Fasering van het programma
  In 2021 is de IBDS aangeboden aan de Tweede Kamer. In 2022 is gestart met het programma IBDS om 'van de kant' te komen om de ambities uit de IBDS te realiseren. Inmiddels is het team compleet, zijn de plannen gemaakt en wordt met volle kracht gewerkt aan de realisatie van de gestelde doelen. Het is een meerjarenprogramma dat mogelijk loopt tot 2031.

  Demonstrator knowlegde graph ontwikkelaar (FDS)
  Voor het team FDS zoeken we een senior ontwikkelaar voor circa 16 uur per week, in beginsel tot en met eind juni 2024 maar met de optie tot verlenging. De ontwikkelaar heeft primair de verantwoordelijkheid over de ontwikkeling van de knowledge graph demonstrator. Deze dient in goede samenwerking met FDS en Digilab tot stand te komen.

  Eisen

 • Afgeronde HBO/WO opleiding met aanvullend relevante opleidingen en certificeringen binnen het vakgebied
 • Kennis en ervaring met knowledge graph, linked data methoden en technieken
 • Ervaring binnen de Nederlandse Digitale Overheid
 • Per direct beschikbaar (uiterlijk eind maart)
 • Wensen

 • Affiniteit en ervaring met werkzaamheden als zelfstandig ontwikkelaar, allround en full stack met kennis van Docker, GIT, CI.
 • Aantoonbare ervaring met met tooling bij knowledge graph, linked data methoden en technieken zoals RDF, SparQL, graphQL, Shacl, REST API.
 • Aantoonbare kennis en ervaring met software ontwikkeling, ontwerp.
 • Aantoonbare kennis en ervaring met en/of binnen de digitale overheid.
 • Aantoonbare kennis en ervaring met data productie systemen, ETL.
 • Aanvullende Informatie
  Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.


  De recruiter

  Daphne Most

  Between

  Deel deze opdracht

  Plaats jouw bieding op Striive

  https://login.striive.com/

  Voor deze opdracht dien je een bieding te plaatsen op Striive. Striive is het grootste opdrachtenplatform van de Benelux waar jaarlijks meer dan 20.000 opdrachten gepubliceerd worden.

  Privacy Preference Center