Opdrachten

Stichting ICTU Business Architect

Business Architect

Info

Functie

Business Architect

Locatie

Den Haag

Uren per week

32 uren per week

Looptijd

18.06.2023 - 22.12.2023

Opdrachtnummer

138212

Sluitingsdatum

date-icon13.06.2023 clock-icon09:00
Reageren op deze opdracht? Dit doe je op Striive.

Rolomschrijving en taakafspraken

Taakomschrijving

In Europees verband heeft Nederland zich gecommitteerd aan de invoering van de herziene eIDAS-verordening. Deze verordening moet ervoor gaan zorgen dat binnen Europa burgers hun bronidentiteit en daaraan gekoppelde gegevens en documenten kunnen gebruiken om digitaal zaken te doen in het publieke en private domein binnen heel Europa met behulp van ID Wallets. Streefdoel is dat in 2025 een of meer nationale ID Wallets én andere Europees erkende ID Wallets in Nederland te gebruiken zijn.
Het ministerie van BZK is in 2022 onder de directie Digitale Overheid een programma gestart om de Nederlandse digitale infrastructuur gereed te maken voor het gebruik van deze nieuwe Europese manier van het gebruiken van digitale identiteiten in de EU-landen. Dit programma heeft de naam EDI-stelsel NL gekregen. Het programma dient daarvoor de ontwikkelingen op in ieder geval drie niveaus bij elkaar te brengen: het Europese niveau, het Nederlandse stelselniveau en het niveau van de ontwikkelprojecten voor de afzonderlijke functionaliteiten.
Het architectuurteam heeft binnen het programma de rol gekregen om deze drie werelden inhoudelijk bij elkaar te brengen en met elkaar te verbinden. Het team vervult hiermee ook een rol in de cumulatie van kennis en expertise over zowel de Europese ontwikkelingen als de samenhang van het stelsel op nationaal niveau.

Je werkt in een multidisciplinair team van architecten onder aansturing van de architecture lead. De belangrijkste verantwoordelijkheden van een business architect kunnen onder meer het volgende omvatten:
•    Ontwikkelen en beheer van de EDI Stelsel NL business architectuur (procesraamwerk, rollen, verantwoordelijkheden, business object model)
•    Identificeren van IV-functionaliteit (bijv. in form van application services) die benodigde wordt voor het uitvoeren van processen binnen het EDI Stelsel NL.
•    Het in nauwe samenwerking met IT-architecten binnen het team en architecten van ketenpartners ontwerpen van een businessarchitectuur en de bedrijfsprocessen van het EDI-stelsel NL
•    Auteur van desbetreffende onderdelen van het EDI-stelsel NL architectuurdocument
•    Auteur van business architectuur onderdelen van PSAs, incl. waar nodig bedrijfsproces procesontwerp (BPMN).
•    Interne afstemming (vooral Spoor 2) en externe afstemming (uitvoeringsorganisaties, deeloverheden, koepelorganisaties)
•    Analyse van relevante brondocumenten op EU en NL niveau
•    Waar nodig, inhoudelijk verdiepende ondersteuning van de EU-afstemming door de Coördinator EU-afstemming bij de beleidscluster van BZK in vragen rond organisatie inrichting, proces inrichting, certificering (proces), toezicht en governance.
•    Bijdragen aan communicatie met de bredere community, zowel informeren over de EDI-stelsel NL-architectuur, als ook het inhalen van input vanuit de community.Gewenste profiel

De Business architect zorgt ervoor dat alle beslissingen die gerelateerd zijn aan de informatievoorziening en technologie worden genomen in een business context, die leidt tot een betrouwbare en flexibele architectuur. Je bent in staat om vanuit de inhoud te overtuigen, te verbinden, te motiveren en te mobiliseren. Je weet de brug te slaan tussen business en IT en waar nodig zoek je verdieping om vraagstukken te doorgronden.
De kandidaat is gewend in een multidisciplinair team te opereren en in staat vanuit zijn technische en inhoudelijke kennis een bijdrage c.q. ondersteuning te verlenen aan de verschillende teamactiviteiten. De kandidaat is een scherpe luisteraar, meedenker, pragmatisch en heeft een hands-on mentaliteit. Daarnaast heeft de kandidaat een sterke drive om met architectuur maatschappelijke waarde toe te voegen. De kandidaat geeft architectuuradviezen op zowel tactisch en operationeel niveau aan uiteenlopende stakeholders.

Eisen
•    WO werk en denkniveau en minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in een Enterprise of business architectuur rol
•    Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring op in de publieke sector
•    Ervaring in een Europese of internationale werkomgeving
•    Allround architectuurkennis (waaronder overheidsreferentie-architecturen zoals NORA of GO)
•    Werkervaring met ArchiMate en/of BPMN
•    Ervaring in business process analyse
•    Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

Doorleenconstructie(s) zijn niet toegestaan

Wensen

Ervaring in EU-projecten
Ervaring in het interbestuurlijk werkveld of in ketenafstemming
Kennis en ervaring in de identificatie/toegang domain (zowel online als offline)
Ervaring in het werken op basis van internationale standaarden en of ervaring met certificeringstrajecten of audits
Aantoonbare ervaring in een werkveld met hogen eisen voor privacy en security en/of security architectuur certificering
Kennis van wallets en technologieën zoals distributed ledger en SSI is een standaarden en protocollen zoals ISO 18013 mdoc, OIDC, VC
Certificering in TOGAF of een vergelijkbar architectuur raamwerk

Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid.
De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever.
Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening.
Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst.
Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren.
Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Stichting ICTU

Rolomschrijving en taakafspraken

Taakomschrijving

In Europees verband heeft Nederland zich gecommitteerd aan de invoering van de herziene eIDAS-verordening. Deze verordening moet ervoor gaan zorgen dat binnen Europa burgers hun bronidentiteit en daaraan gekoppelde gegevens en documenten kunnen gebruiken om digitaal zaken te doen in het publieke en private domein binnen heel Europa met behulp van ID Wallets. Streefdoel is dat in 2025 een of meer nationale ID Wallets én andere Europees erkende ID Wallets in Nederland te gebruiken zijn.
Het ministerie van BZK is in 2022 onder de directie Digitale Overheid een programma gestart om de Nederlandse digitale infrastructuur gereed te maken voor het gebruik van deze nieuwe Europese manier van het gebruiken van digitale identiteiten in de EU-landen. Dit programma heeft de naam EDI-stelsel NL gekregen. Het programma dient daarvoor de ontwikkelingen op in ieder geval drie niveaus bij elkaar te brengen: het Europese niveau, het Nederlandse stelselniveau en het niveau van de ontwikkelprojecten voor de afzonderlijke functionaliteiten.
Het architectuurteam heeft binnen het programma de rol gekregen om deze drie werelden inhoudelijk bij elkaar te brengen en met elkaar te verbinden. Het team vervult hiermee ook een rol in de cumulatie van kennis en expertise over zowel de Europese ontwikkelingen als de samenhang van het stelsel op nationaal niveau.

Je werkt in een multidisciplinair team van architecten onder aansturing van de architecture lead. De belangrijkste verantwoordelijkheden van een business architect kunnen onder meer het volgende omvatten:
•    Ontwikkelen en beheer van de EDI Stelsel NL business architectuur (procesraamwerk, rollen, verantwoordelijkheden, business object model)
•    Identificeren van IV-functionaliteit (bijv. in form van application services) die benodigde wordt voor het uitvoeren van processen binnen het EDI Stelsel NL.
•    Het in nauwe samenwerking met IT-architecten binnen het team en architecten van ketenpartners ontwerpen van een businessarchitectuur en de bedrijfsprocessen van het EDI-stelsel NL
•    Auteur van desbetreffende onderdelen van het EDI-stelsel NL architectuurdocument
•    Auteur van business architectuur onderdelen van PSAs, incl. waar nodig bedrijfsproces procesontwerp (BPMN).
•    Interne afstemming (vooral Spoor 2) en externe afstemming (uitvoeringsorganisaties, deeloverheden, koepelorganisaties)
•    Analyse van relevante brondocumenten op EU en NL niveau
•    Waar nodig, inhoudelijk verdiepende ondersteuning van de EU-afstemming door de Coördinator EU-afstemming bij de beleidscluster van BZK in vragen rond organisatie inrichting, proces inrichting, certificering (proces), toezicht en governance.
•    Bijdragen aan communicatie met de bredere community, zowel informeren over de EDI-stelsel NL-architectuur, als ook het inhalen van input vanuit de community.Gewenste profiel

De Business architect zorgt ervoor dat alle beslissingen die gerelateerd zijn aan de informatievoorziening en technologie worden genomen in een business context, die leidt tot een betrouwbare en flexibele architectuur. Je bent in staat om vanuit de inhoud te overtuigen, te verbinden, te motiveren en te mobiliseren. Je weet de brug te slaan tussen business en IT en waar nodig zoek je verdieping om vraagstukken te doorgronden.
De kandidaat is gewend in een multidisciplinair team te opereren en in staat vanuit zijn technische en inhoudelijke kennis een bijdrage c.q. ondersteuning te verlenen aan de verschillende teamactiviteiten. De kandidaat is een scherpe luisteraar, meedenker, pragmatisch en heeft een hands-on mentaliteit. Daarnaast heeft de kandidaat een sterke drive om met architectuur maatschappelijke waarde toe te voegen. De kandidaat geeft architectuuradviezen op zowel tactisch en operationeel niveau aan uiteenlopende stakeholders.

Eisen
•    WO werk en denkniveau en minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in een Enterprise of business architectuur rol
•    Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring op in de publieke sector
•    Ervaring in een Europese of internationale werkomgeving
•    Allround architectuurkennis (waaronder overheidsreferentie-architecturen zoals NORA of GO)
•    Werkervaring met ArchiMate en/of BPMN
•    Ervaring in business process analyse
•    Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

Doorleenconstructie(s) zijn niet toegestaan

Wensen

Ervaring in EU-projecten
Ervaring in het interbestuurlijk werkveld of in ketenafstemming
Kennis en ervaring in de identificatie/toegang domain (zowel online als offline)
Ervaring in het werken op basis van internationale standaarden en of ervaring met certificeringstrajecten of audits
Aantoonbare ervaring in een werkveld met hogen eisen voor privacy en security en/of security architectuur certificering
Kennis van wallets en technologieën zoals distributed ledger en SSI is een standaarden en protocollen zoals ISO 18013 mdoc, OIDC, VC
Certificering in TOGAF of een vergelijkbar architectuur raamwerk

Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid.
De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever.
Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening.
Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst.
Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren.
Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

De recruiter

Lisa Sijsenaar

Between

Deel deze opdracht

Plaats jouw bieding op Striive

https://login.striive.com/

Voor deze opdracht dien je een bieding te plaatsen op Striive. Striive is het grootste opdrachtenplatform van de Benelux waar jaarlijks meer dan 20.000 opdrachten gepubliceerd worden.

Privacy Preference Center