Opdrachten

Stedin Netbeheer B.V. Programmamanager business implementatie ‘Ontwerp in Electric Office'

Programmamanager business implementatie ‘Ontwerp in Electric Office'

Info

Functie

Programmamanager business implementatie ‘Ontwerp in Electric Office'

Locatie

Utrecht

Uren per week

28 uren per week

Looptijd

31.07.2024 - 30.01.2025

Opdrachtnummer

184502

Sluitingsdatum

date-icon26.06.2024 clock-icon09:00
Reageren op deze opdracht? Dit doe je op Striive.

Rolomschrijving en taakafspraken

- Akkoord procedure en (broker) voorwaarden
- Tariefindexatie is niet toegestaan
- Na één kalenderjaar kan de kandidaat eventueel kosteloos worden overgenomen door Stedin (LET OP; dit betreft een wijziging per 1 juni 2023)
- Indien er sprake is van een deta-vastconstructie dien je de salarisindicatie van de kandidaat te vermelden en eventuele secundaire arbeidsvoorwaardenVacature BMR: (senior) programmamanager business implementatie ‘Ontwerp in Electric Office’
Het BMR (‘Bedrijfsmiddelenregister’) programma bestaat uit twee projecten die integraal vanuit het programma bestuurd worden: de vernieuwing van het verouderde Stedin GIS systeem en de implementatie van een nieuwe Mobile applicatie bij de buitendienst.
De implementatie van beide systemen (Electric Office en Mobile) is een groot en complex traject. Niet alleen de technische realisatie is complex, maar ook de business verandering.  Gezien de complexiteit en hoeveelheid, heeft de huidige programmamanager behoefte aan een extra programmamanager om de workload te verdelen. De huidige programmamanager zal vooral de focus leggen op het IT stuk, waarbij de nieuwe programmamanager vooral de focus moet leggen op het Change-aspect. Onderstaand meer aanvullende informatie over het programma.


Algemene omschrijving van de opdracht en de uitdaging/complexiteit die deze opdracht kenmerken 

Het huidige GIS systeem van Stedin (BM-GIS) is verouderd en bevat veel maatwerk. Daarom zijn we bezig dit te vervangen door een toekomstbestendiger product (geen maatwerk tenzij…): Electric Office van General Electric (GE). Het GIS systeem is een bronsysteem van Stedin en bevat een digitale weergave van ons volledige netwerk in ons verzorgingsgebied, met een volledige beschrijving van o.a. onze assets, functies in ons net en de topologie. Electric Office biedt, naast inzicht in ons actuele netwerk, ook inzicht in geplande wijzigingen (gepland werk) in ons net. Door rekening te houden met gepland werk kan netplanning en netrekenen beter uitgevoerd worden, gaat de uitvoerbaarheid van projecten omhoog doordat afhankelijkheden tussen interne projecten eerder gesignaleerd kunnen worden en kunnen we eerder potentiële netcongestie signaleren en hierop acteren.

Naast de vernieuwing van ons GIS systeem zal er een Mobile applicatie worden geïmplementeerd bij de buitendienst medewerkers; zowel bij eigen monteurs van Stedin als de monteurs van externe aannemers die werkzaamheden voor ons verrichten. Met deze applicatie zijn we straks in staat om in de sleuf op zeer efficiënte wijze assetdata digitaal te collecteren en terug te sturen naar het GIS voor een snellere verwerking. Hierdoor beschikken we over actuelere assetdata en voldoen we ook beter aan de WIBON (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken).

Het BMR (‘Bedrijfsmiddelenregister’) programma bestaat uit twee projecten die integraal vanuit het programma bestuurd worden: de vernieuwing van het verouderde Stedin GIS systeem en de implementatie van een nieuwe Mobile applicatie bij de buitendienst.
De implementatie van beide systemen (Electric Office en Mobile) is een groot en complex traject. Niet alleen de technische realisatie is complex, maar ook de business verandering:

- Vijf bedrijfsonderdelen (met elk een eigen cultuur en werkwijze) maken gebruik van GIS.
- De processen moeten maximaal gestandaardiseerd worden naar de standaard applicaties (EO en Mobile).
- Huidige verschillende werkwijzen en representatie van informatie zullen geüniformeerd worden over afdelingen en regio’s heen. Van medewerkers gaan we vragen om nog meer in ketenverband te gaan denken.
- Voor honderden interne Stedin medewerkers betekent de vervanging van GIS door EO dat hun werk verandert; voor sommige functies komt er werk bij en andere functies wordt het werk vereenvoudigd. Op ketenniveau zullen de prestaties verbeterd worden.  
- Een groot deel van de monteurs zal getraind moeten worden in het werken met de nieuwe applicatie.
- En last but not least: we willen de ontwerpen en aanpassingen van het net (nieuw en revisies) zo snel mogelijk in het nieuwe EO systeem hebben, het liefst direct tijdens het ontwerpen (dit is nu nog niet mogelijk).


Waarom is deze opdracht er? Wat is de noodzaak? 

Het BMR programma is enkele jaren geleden gestart met een grondige analyse en software selectiefase. In 2021 is gestart met de technische realisatie, die nu nog doorloopt gezien de complexiteit van de integratie van de aangekochte software pakketten binnen het IT landschap van Stedin (het datamodel is grondig aangepast en er zijn meer dan 18 systeeminterfaces, etc). De livegang van EO en Mobile zal zoals het er nu naar uitziet ergens in de periode van 2025 / begin 2026 plaatsvinden.

We gaan nu de laatste periode van het programma in, waarbij zowel de technische realisatie van EO en Mobile afgerond moet worden als de business implementatie voorbereid moet worden. We hebben nog veel werk te verzetten voordat we live kunnen.

In dezelfde periode van het programma zijn de ketens ook actief om hun processen en organisatie aan te passen ten behoeve van de energietransitie. Een van de initiatieven is uitbesteden van engineering werk. Engineering is een belangrijke bottleneck in de activiteiten van Stedin om sneller het net aan te passen aan de toenemende vraag naar elektriciteit door verduurzaming en elektrificatie.

De belangrijkste uitdaging in deze rol is om haarscherp te krijgen hoe de verschillende varianten van het ontwerpproces (100% door Stedin, deels door Stedin, deels door de aannemer, en 100% door de aannemer) goed en eenduidig uitgevoerd kunnen worden met de combinatie Electric Office en Autocad. Daarbij is het uitgangspunt dat het complete ontwerp in EO moet staan voor de uitvoering van het werk en het in bedrijf stellen van het net. In het programma is er een sterke samenhang met de ideeën die in de separate programma 'Visie op engineering' ontwikkeld worden over het uitbesteden van werkzaamheden aan aannemers. Daarnaast moet er ook een slag geslagen worden in het uniformeren van werkwijzen over afdelingen en regio's heen.

Wij zoeken een ervaren programmamanager die, samen met de technisch programmamanager, deze lastige puzzel helpt oplossen en tot besluitvorming en realisatie brengt, zodat we de netontwerpen zo snel als mogelijk in EO beschikbaar maken en deze werkwijze implementeren bij zowel de eigen afdelingen als de externe aannemers.

Dit vraagt o.a. veel afstemming intern en met aannemers, zowel op functionaliteit, processen als techniek. Het stakeholderveld is breed en complex en loopt van senior management (MT’s en RvB) naar specialisten, monteurs, aannemers, etc

De programmamanager business implementatie ‘Ontwerp in EO’ bestuurt samen met de programmamanager techniek ‘EO’ het totale BMR programma, ieder met een eigen aandachtsgebied maar samen verantwoordelijk voor het eindresultaat.   

Startdatum, verwachte looptijd en gevraagde fte
De opdracht start zsm en heeft een looptijd van minimaal 6 tot 12 maanden, maar mogelijk langer. Inzet is gemiddeld 3 tot 4 dagen per week (in onderling overleg nog af te stemmen).


Profiel

- Ervaren programmamanager die bewezen een succesvol track record heeft op grote complexe verandertrajecten in een technische omgeving, liefst bij een netbeheerder of in de energiebranche.
- Kennis van en ervaring met het Engineering domein is een absolute pré, het liefst met hybride vormen waar zowel intern wordt ontworpen als door externe aannemers.
- Kennis en ervaring met GIS systemen en Autocad is een pré.
- Kennis en ervaring met complexe business verandertrajecten met ook een sterke IT en proces component.
- Besluitvorming op alle benodigde niveaus kunnen organiseren met draagvlak maar ook het doel en tijdlijnen voor ogen houdend.
- Zelfstandig en gedreven om duidelijkheid te scheppen en resultaat te boeken.
- Je bent in staat om in de dynamiek de betrokkenen een comfortabel gevoel te geven, te enthousiasmeren en vanuit ervaring te gidsen in de verandering.
- In staat om op diverse niveaus te acteren en te communiceren en draagvlak te creëren (van senior management tot engineers).
- Zichtbaarheid is belangrijk, hoewel ook Stedin een hybride manier van werken kent, ben je op onze diverse locatie fysiek aanwezig, in ieder geval in Rotterdam en Utrecht.


Werklocatie-omschrijving    

Deze rol zal voornamelijk vanaf kantoor uitgevoerd moeten worden. Meest gebruikelijke kantoren zijn Utrecht (sowieso op woensdag) en Rotterdam, maar flexibiliteit om naar andere kantoren te gaan is wel nodig. Uiteraard is het ook mogelijk om indien nodig, in overleg een keer een dag thuis te werken. 


Selectiegesprekken data en/of info    Gezien de zwaarte en complexiteit van de rol zullen er drie gespreksrondes plaatsvinden en staat de vacature 10 werkdagen online.

De eerste gesprekken zijn op (graag alle mogelijkheden vrijhouden):
- Donderdag 4 juli 11:00 - 12:00
- Vrijdag 5 juli 10:00 - 12:00 of 15:00 - 17:00

Gesprekken ronde 2 & 3 worden later geplan

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Stedin Netbeheer B.V.

Rolomschrijving en taakafspraken

- Akkoord procedure en (broker) voorwaarden
- Tariefindexatie is niet toegestaan
- Na één kalenderjaar kan de kandidaat eventueel kosteloos worden overgenomen door Stedin (LET OP; dit betreft een wijziging per 1 juni 2023)
- Indien er sprake is van een deta-vastconstructie dien je de salarisindicatie van de kandidaat te vermelden en eventuele secundaire arbeidsvoorwaardenVacature BMR: (senior) programmamanager business implementatie ‘Ontwerp in Electric Office’
Het BMR (‘Bedrijfsmiddelenregister’) programma bestaat uit twee projecten die integraal vanuit het programma bestuurd worden: de vernieuwing van het verouderde Stedin GIS systeem en de implementatie van een nieuwe Mobile applicatie bij de buitendienst.
De implementatie van beide systemen (Electric Office en Mobile) is een groot en complex traject. Niet alleen de technische realisatie is complex, maar ook de business verandering.  Gezien de complexiteit en hoeveelheid, heeft de huidige programmamanager behoefte aan een extra programmamanager om de workload te verdelen. De huidige programmamanager zal vooral de focus leggen op het IT stuk, waarbij de nieuwe programmamanager vooral de focus moet leggen op het Change-aspect. Onderstaand meer aanvullende informatie over het programma.


Algemene omschrijving van de opdracht en de uitdaging/complexiteit die deze opdracht kenmerken 

Het huidige GIS systeem van Stedin (BM-GIS) is verouderd en bevat veel maatwerk. Daarom zijn we bezig dit te vervangen door een toekomstbestendiger product (geen maatwerk tenzij…): Electric Office van General Electric (GE). Het GIS systeem is een bronsysteem van Stedin en bevat een digitale weergave van ons volledige netwerk in ons verzorgingsgebied, met een volledige beschrijving van o.a. onze assets, functies in ons net en de topologie. Electric Office biedt, naast inzicht in ons actuele netwerk, ook inzicht in geplande wijzigingen (gepland werk) in ons net. Door rekening te houden met gepland werk kan netplanning en netrekenen beter uitgevoerd worden, gaat de uitvoerbaarheid van projecten omhoog doordat afhankelijkheden tussen interne projecten eerder gesignaleerd kunnen worden en kunnen we eerder potentiële netcongestie signaleren en hierop acteren.

Naast de vernieuwing van ons GIS systeem zal er een Mobile applicatie worden geïmplementeerd bij de buitendienst medewerkers; zowel bij eigen monteurs van Stedin als de monteurs van externe aannemers die werkzaamheden voor ons verrichten. Met deze applicatie zijn we straks in staat om in de sleuf op zeer efficiënte wijze assetdata digitaal te collecteren en terug te sturen naar het GIS voor een snellere verwerking. Hierdoor beschikken we over actuelere assetdata en voldoen we ook beter aan de WIBON (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken).

Het BMR (‘Bedrijfsmiddelenregister’) programma bestaat uit twee projecten die integraal vanuit het programma bestuurd worden: de vernieuwing van het verouderde Stedin GIS systeem en de implementatie van een nieuwe Mobile applicatie bij de buitendienst.
De implementatie van beide systemen (Electric Office en Mobile) is een groot en complex traject. Niet alleen de technische realisatie is complex, maar ook de business verandering:

- Vijf bedrijfsonderdelen (met elk een eigen cultuur en werkwijze) maken gebruik van GIS.
- De processen moeten maximaal gestandaardiseerd worden naar de standaard applicaties (EO en Mobile).
- Huidige verschillende werkwijzen en representatie van informatie zullen geüniformeerd worden over afdelingen en regio’s heen. Van medewerkers gaan we vragen om nog meer in ketenverband te gaan denken.
- Voor honderden interne Stedin medewerkers betekent de vervanging van GIS door EO dat hun werk verandert; voor sommige functies komt er werk bij en andere functies wordt het werk vereenvoudigd. Op ketenniveau zullen de prestaties verbeterd worden.  
- Een groot deel van de monteurs zal getraind moeten worden in het werken met de nieuwe applicatie.
- En last but not least: we willen de ontwerpen en aanpassingen van het net (nieuw en revisies) zo snel mogelijk in het nieuwe EO systeem hebben, het liefst direct tijdens het ontwerpen (dit is nu nog niet mogelijk).


Waarom is deze opdracht er? Wat is de noodzaak? 

Het BMR programma is enkele jaren geleden gestart met een grondige analyse en software selectiefase. In 2021 is gestart met de technische realisatie, die nu nog doorloopt gezien de complexiteit van de integratie van de aangekochte software pakketten binnen het IT landschap van Stedin (het datamodel is grondig aangepast en er zijn meer dan 18 systeeminterfaces, etc). De livegang van EO en Mobile zal zoals het er nu naar uitziet ergens in de periode van 2025 / begin 2026 plaatsvinden.

We gaan nu de laatste periode van het programma in, waarbij zowel de technische realisatie van EO en Mobile afgerond moet worden als de business implementatie voorbereid moet worden. We hebben nog veel werk te verzetten voordat we live kunnen.

In dezelfde periode van het programma zijn de ketens ook actief om hun processen en organisatie aan te passen ten behoeve van de energietransitie. Een van de initiatieven is uitbesteden van engineering werk. Engineering is een belangrijke bottleneck in de activiteiten van Stedin om sneller het net aan te passen aan de toenemende vraag naar elektriciteit door verduurzaming en elektrificatie.

De belangrijkste uitdaging in deze rol is om haarscherp te krijgen hoe de verschillende varianten van het ontwerpproces (100% door Stedin, deels door Stedin, deels door de aannemer, en 100% door de aannemer) goed en eenduidig uitgevoerd kunnen worden met de combinatie Electric Office en Autocad. Daarbij is het uitgangspunt dat het complete ontwerp in EO moet staan voor de uitvoering van het werk en het in bedrijf stellen van het net. In het programma is er een sterke samenhang met de ideeën die in de separate programma 'Visie op engineering' ontwikkeld worden over het uitbesteden van werkzaamheden aan aannemers. Daarnaast moet er ook een slag geslagen worden in het uniformeren van werkwijzen over afdelingen en regio's heen.

Wij zoeken een ervaren programmamanager die, samen met de technisch programmamanager, deze lastige puzzel helpt oplossen en tot besluitvorming en realisatie brengt, zodat we de netontwerpen zo snel als mogelijk in EO beschikbaar maken en deze werkwijze implementeren bij zowel de eigen afdelingen als de externe aannemers.

Dit vraagt o.a. veel afstemming intern en met aannemers, zowel op functionaliteit, processen als techniek. Het stakeholderveld is breed en complex en loopt van senior management (MT’s en RvB) naar specialisten, monteurs, aannemers, etc

De programmamanager business implementatie ‘Ontwerp in EO’ bestuurt samen met de programmamanager techniek ‘EO’ het totale BMR programma, ieder met een eigen aandachtsgebied maar samen verantwoordelijk voor het eindresultaat.   

Startdatum, verwachte looptijd en gevraagde fte
De opdracht start zsm en heeft een looptijd van minimaal 6 tot 12 maanden, maar mogelijk langer. Inzet is gemiddeld 3 tot 4 dagen per week (in onderling overleg nog af te stemmen).


Profiel

- Ervaren programmamanager die bewezen een succesvol track record heeft op grote complexe verandertrajecten in een technische omgeving, liefst bij een netbeheerder of in de energiebranche.
- Kennis van en ervaring met het Engineering domein is een absolute pré, het liefst met hybride vormen waar zowel intern wordt ontworpen als door externe aannemers.
- Kennis en ervaring met GIS systemen en Autocad is een pré.
- Kennis en ervaring met complexe business verandertrajecten met ook een sterke IT en proces component.
- Besluitvorming op alle benodigde niveaus kunnen organiseren met draagvlak maar ook het doel en tijdlijnen voor ogen houdend.
- Zelfstandig en gedreven om duidelijkheid te scheppen en resultaat te boeken.
- Je bent in staat om in de dynamiek de betrokkenen een comfortabel gevoel te geven, te enthousiasmeren en vanuit ervaring te gidsen in de verandering.
- In staat om op diverse niveaus te acteren en te communiceren en draagvlak te creëren (van senior management tot engineers).
- Zichtbaarheid is belangrijk, hoewel ook Stedin een hybride manier van werken kent, ben je op onze diverse locatie fysiek aanwezig, in ieder geval in Rotterdam en Utrecht.


Werklocatie-omschrijving    

Deze rol zal voornamelijk vanaf kantoor uitgevoerd moeten worden. Meest gebruikelijke kantoren zijn Utrecht (sowieso op woensdag) en Rotterdam, maar flexibiliteit om naar andere kantoren te gaan is wel nodig. Uiteraard is het ook mogelijk om indien nodig, in overleg een keer een dag thuis te werken. 


Selectiegesprekken data en/of info    Gezien de zwaarte en complexiteit van de rol zullen er drie gespreksrondes plaatsvinden en staat de vacature 10 werkdagen online.

De eerste gesprekken zijn op (graag alle mogelijkheden vrijhouden):
- Donderdag 4 juli 11:00 - 12:00
- Vrijdag 5 juli 10:00 - 12:00 of 15:00 - 17:00

Gesprekken ronde 2 & 3 worden later geplan

De recruiter

Arthur Timman

Between

Deel deze opdracht

Plaats jouw bieding op Striive

https://login.striive.com/

Voor deze opdracht dien je een bieding te plaatsen op Striive. Striive is het grootste opdrachtenplatform van de Benelux waar jaarlijks meer dan 20.000 opdrachten gepubliceerd worden.

Privacy Preference Center