Opdrachten

Sogeti Nederland B.V. (YF) Senior Projectmanager - DUO Groningen

Senior Projectmanager - DUO Groningen

Info

Functie

Senior Projectmanager - DUO Groningen

Locatie

Groningen

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

16.10.2022 - 15.10.2023

Opdrachtnummer

119943

Sluitingsdatum

date-icon29.09.2022 clock-icon08:09

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
Let erop dat u voordat u een kandidaat aanbiedt de Aanbiedingsrichtlijnen doorneemt, gebruik maakt van het “standaard reactie formaat” (downloadbaar tijdens aanbiedingsprocedure) en dat het aangeboden CV een Word-document is van maximaal 5 A4.
De aanbesteding DUO Groningen is (mede) gegund aan de combinatie Yellow Friday en Sogeti. De inleen van niet-eigen personeel geschiedt door Yellow Friday. De contractering (en dus ook het accountmanagement) geschiedt door Sogeti. Er is hier geen sprake van doorleen en tariefstapeling, omdat we naar DUO Groningen toe één aanbieder zijn


Wegens het aflopen van het contract van de huidige projectmanager is de afdelingsmanager ICT Services op zoek naar een senior projectmanager voor de afronding van het inrichtingsproject van de Tenant(s) en de uitvoering van de migratie.
Dit project heeft als opdracht het afnemen en in gebruik nemen van een Software Defined Data Center (SDDC) gebaseerd op VMWare technologie bij ODCN inclusief een succesvolle migratie (dit is het eindresultaat). ODCN levert het provider deel en DUO is de eerste tenant die aansluit. Vervolgens zal er een migratie moeten plaatvinden. Het is de bedoeling om de VM’s die nu in het DUO VMware landschap staan over te brengen naar Enterprise Cloud bij ODCN. Op dit moment wordt er gewerkt aan een Impact Analyse t.b.v. de migratie naar Enterprise Cloud inclusief een migratiescenario. De inrichting van de Tenant is in volle gang. Uit de Impact Analyse Migratie zal blijken welke partijen hierbij betrokken zullen moeten worden. Eindresultaat (migratie afgerond) is gepland voor eind 2023.

De projectmanager legt verantwoording af aan de afdelingsmanager ICT Services.

Taken en verantwoordelijkheden
•Op stellen en herijken van het project/migratieplan;
•Samenstellen en aansturen PMT (inclusief Regie);
•Regelmatige afstemming met de diverse stakeholders en waar nodig bijsturen;
•Werkzaamheden in duidelijk afgekaderde werkpakketten definiëren;
•Migratie uitvoeren a.d.h.v. het migratiescenario (o.b.v. best practice VMware en DUO eigen ervaringen in dit soort trajecten +/- 4000 VM’s);
•Transitie Beheer;
•Aansluiten op de BaaS (Backup as a Service) dienstverlening (ook apart project binnen het programma Transitie);
•Afstemming en draagvlak bij de betrokken teams organiseren;
•Op stellen van planningen en sturen op de nakoming van planning en afspraken;
•Project risico’s inzichtelijk maken en bewaken;
•Managen externe leveranciers;
•Security aspecten vanuit de migratie (i.s.m. de bestaande security organisatie) in een vroegtijdig stadium onderkennen en actie op ondernemen;
•Rapportage aan de stuurgroep en de afdelingsmanager ICT Services.


Achtergrond opdracht
In de IV-Strategie van DUO (2019-2023) zijn een aantal speerpunten opgenomen. Eén daarvan is de transitie van nagenoeg volledig in-huis opererende ICT/Infrastructuur partner naar het ODC als ICT/Infrastructuur partner voor DUO. De voorkeur gaat hierbij uit naar ODC-Noord.

Dit doen we omdat we:
•de continuïteit van de dienstverlening willen borgen
•ICT personeel te kort (gaan) komen voor het ontwikkelen/beheren van DUO applicaties
•een goede prijs/prestatie verhouding willen leveren (profiteren van schaalgrootte bij het ODC en andere partners)
•nieuwe (versies) van ICT technologie DUO daar toe ‘dwingt’
•binnen de DUO organisatie gelijksoortige werkzaamheden op 1 ‘plek’ bundelen om interne concurrentie te voorkomen

In dat kader willen we o.a. de IAAS diensten van het ODC-Noord gaan afnemen. Hiervoor is het project Enterprise Cloud ingericht, dat een Cloud omgeving op basis van VMWare technologie realiseert. ODC-Noord is (als leverancier) verantwoordelijk voor het provider deel en DUO is (als afnemer) verantwoordelijk voor de inrichting van de tenant. Dit traject levert het fundament voor de Enterprise Cloud. Daarnaast kent DUO nog een migratie traject van de huidige omgeving naar Enterprise Cloud.


Eisen
Prince2 practitioner gecertificeerd
WO werk en denkniveau, ervaring als projectmanager (5 jaar)
Aantoonbare en relevante ervaring met ICT Infra omgeving/migraties waaronder Cloud (private/public), zowel in de governance als op technisch architectuur niveau en in een afnemer en provider setting (2 jaar)
Ervaring met complexe IT landschappen (inclusief uitbestedingen, binnen of buiten de Rijksoverheid); (2 jaar)
Ervaring met verandermanagement trajecten (kan mensen in beweging krijgen) (2 jaar)


Competenties

•Senior projectmanager type fabrieksdirecteur; migratie = handen uit de mouwen;
•Sterke communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk;
•Een netwerker en verbinder;
•Flexibel (de migratiestrategie wordt vormgegeven als startpunt maar afhankelijkheden in techniek of organisatie kunnen leiden tot bijstellingen);
•Zelfstandig kunnen voorbereiden, afstemmen en uitvoeren van projecten, waarbij het gaat om ICT infrastructuur implementatie of uitbreiding of vervanging;
•Beschikken over een servicegerichte en pragmatische houding;
•Pro-actief – onderdekken wat nog moet gebeuren – werk zien!
•In staat om Business en ICT met elkaar te verbinden;
•Sterk op inhoud en relatie, innemende persoonlijkheid.

Overige functiewensen

•Ervaring in het aansturen van een scrum/agile projectorganisatie is een must
•IPMA-C gecertificeerd
•TOGAF
•V-Cloud foundation
•Aantoonbare en relevante ervaring in een ICT uitvoeringsorganisatie binnen het Rijk;
•MSP certificering
•Kunnen werken met state of the art migratietooling
•Ervaring met het werken in een keten (intern/extern)
•Ervaring met cloudoplossingen en bij voorkeur VMware (vCloud Foundation en -Director als product.

Aanvullende informatie

Een aangeboden cv moet de volledige NAW, geboortedatum, het telefoonnummer en het e-mail adres van de kandidaat bevatten.
Werksituatie : Doorlenen is niet toegestaan.
Exclusiviteit is vereist bij acceptatie van een uitnodiging voor intake tot 4 dagen na de intakedatum.


Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Sogeti Nederland B.V. (YF)

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
Let erop dat u voordat u een kandidaat aanbiedt de Aanbiedingsrichtlijnen doorneemt, gebruik maakt van het “standaard reactie formaat” (downloadbaar tijdens aanbiedingsprocedure) en dat het aangeboden CV een Word-document is van maximaal 5 A4.
De aanbesteding DUO Groningen is (mede) gegund aan de combinatie Yellow Friday en Sogeti. De inleen van niet-eigen personeel geschiedt door Yellow Friday. De contractering (en dus ook het accountmanagement) geschiedt door Sogeti. Er is hier geen sprake van doorleen en tariefstapeling, omdat we naar DUO Groningen toe één aanbieder zijn


Wegens het aflopen van het contract van de huidige projectmanager is de afdelingsmanager ICT Services op zoek naar een senior projectmanager voor de afronding van het inrichtingsproject van de Tenant(s) en de uitvoering van de migratie.
Dit project heeft als opdracht het afnemen en in gebruik nemen van een Software Defined Data Center (SDDC) gebaseerd op VMWare technologie bij ODCN inclusief een succesvolle migratie (dit is het eindresultaat). ODCN levert het provider deel en DUO is de eerste tenant die aansluit. Vervolgens zal er een migratie moeten plaatvinden. Het is de bedoeling om de VM’s die nu in het DUO VMware landschap staan over te brengen naar Enterprise Cloud bij ODCN. Op dit moment wordt er gewerkt aan een Impact Analyse t.b.v. de migratie naar Enterprise Cloud inclusief een migratiescenario. De inrichting van de Tenant is in volle gang. Uit de Impact Analyse Migratie zal blijken welke partijen hierbij betrokken zullen moeten worden. Eindresultaat (migratie afgerond) is gepland voor eind 2023.

De projectmanager legt verantwoording af aan de afdelingsmanager ICT Services.

Taken en verantwoordelijkheden
•Op stellen en herijken van het project/migratieplan;
•Samenstellen en aansturen PMT (inclusief Regie);
•Regelmatige afstemming met de diverse stakeholders en waar nodig bijsturen;
•Werkzaamheden in duidelijk afgekaderde werkpakketten definiëren;
•Migratie uitvoeren a.d.h.v. het migratiescenario (o.b.v. best practice VMware en DUO eigen ervaringen in dit soort trajecten +/- 4000 VM’s);
•Transitie Beheer;
•Aansluiten op de BaaS (Backup as a Service) dienstverlening (ook apart project binnen het programma Transitie);
•Afstemming en draagvlak bij de betrokken teams organiseren;
•Op stellen van planningen en sturen op de nakoming van planning en afspraken;
•Project risico’s inzichtelijk maken en bewaken;
•Managen externe leveranciers;
•Security aspecten vanuit de migratie (i.s.m. de bestaande security organisatie) in een vroegtijdig stadium onderkennen en actie op ondernemen;
•Rapportage aan de stuurgroep en de afdelingsmanager ICT Services.


Achtergrond opdracht
In de IV-Strategie van DUO (2019-2023) zijn een aantal speerpunten opgenomen. Eén daarvan is de transitie van nagenoeg volledig in-huis opererende ICT/Infrastructuur partner naar het ODC als ICT/Infrastructuur partner voor DUO. De voorkeur gaat hierbij uit naar ODC-Noord.

Dit doen we omdat we:
•de continuïteit van de dienstverlening willen borgen
•ICT personeel te kort (gaan) komen voor het ontwikkelen/beheren van DUO applicaties
•een goede prijs/prestatie verhouding willen leveren (profiteren van schaalgrootte bij het ODC en andere partners)
•nieuwe (versies) van ICT technologie DUO daar toe ‘dwingt’
•binnen de DUO organisatie gelijksoortige werkzaamheden op 1 ‘plek’ bundelen om interne concurrentie te voorkomen

In dat kader willen we o.a. de IAAS diensten van het ODC-Noord gaan afnemen. Hiervoor is het project Enterprise Cloud ingericht, dat een Cloud omgeving op basis van VMWare technologie realiseert. ODC-Noord is (als leverancier) verantwoordelijk voor het provider deel en DUO is (als afnemer) verantwoordelijk voor de inrichting van de tenant. Dit traject levert het fundament voor de Enterprise Cloud. Daarnaast kent DUO nog een migratie traject van de huidige omgeving naar Enterprise Cloud.


Eisen
Prince2 practitioner gecertificeerd
WO werk en denkniveau, ervaring als projectmanager (5 jaar)
Aantoonbare en relevante ervaring met ICT Infra omgeving/migraties waaronder Cloud (private/public), zowel in de governance als op technisch architectuur niveau en in een afnemer en provider setting (2 jaar)
Ervaring met complexe IT landschappen (inclusief uitbestedingen, binnen of buiten de Rijksoverheid); (2 jaar)
Ervaring met verandermanagement trajecten (kan mensen in beweging krijgen) (2 jaar)


Competenties

•Senior projectmanager type fabrieksdirecteur; migratie = handen uit de mouwen;
•Sterke communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk;
•Een netwerker en verbinder;
•Flexibel (de migratiestrategie wordt vormgegeven als startpunt maar afhankelijkheden in techniek of organisatie kunnen leiden tot bijstellingen);
•Zelfstandig kunnen voorbereiden, afstemmen en uitvoeren van projecten, waarbij het gaat om ICT infrastructuur implementatie of uitbreiding of vervanging;
•Beschikken over een servicegerichte en pragmatische houding;
•Pro-actief – onderdekken wat nog moet gebeuren – werk zien!
•In staat om Business en ICT met elkaar te verbinden;
•Sterk op inhoud en relatie, innemende persoonlijkheid.

Overige functiewensen

•Ervaring in het aansturen van een scrum/agile projectorganisatie is een must
•IPMA-C gecertificeerd
•TOGAF
•V-Cloud foundation
•Aantoonbare en relevante ervaring in een ICT uitvoeringsorganisatie binnen het Rijk;
•MSP certificering
•Kunnen werken met state of the art migratietooling
•Ervaring met het werken in een keten (intern/extern)
•Ervaring met cloudoplossingen en bij voorkeur VMware (vCloud Foundation en -Director als product.

Aanvullende informatie

Een aangeboden cv moet de volledige NAW, geboortedatum, het telefoonnummer en het e-mail adres van de kandidaat bevatten.
Werksituatie : Doorlenen is niet toegestaan.
Exclusiviteit is vereist bij acceptatie van een uitnodiging voor intake tot 4 dagen na de intakedatum.


De recruiter