Opdrachten

Sogeti Nederland B.V. (YF) CIO Adviseur LCM Portfolio - DUO

CIO Adviseur LCM Portfolio - DUO

Info

Functie

CIO Adviseur LCM Portfolio - DUO

Locatie

Groningen

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

16.04.2023 - 15.04.2024

Opdrachtnummer

133354

Sluitingsdatum

date-icon27.03.2023 clock-icon10:00
Reageren op deze opdracht? Dit doe je op Striive.

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
Let erop dat u voordat u een kandidaat aanbiedt de Aanbiedingsrichtlijnen doorneemt, gebruik maakt van het “standaard reactie formaat” (downloadbaar tijdens aanbiedingsprocedure) en dat het aangeboden CV een Word-document is van maximaal 5 A4.
De aanbesteding DUO Groningenis (mede) gegund aan de combinatie Yellow Friday en Sogeti. De inleen van niet-eigen personeel geschiedt door Yellow Friday. De contractering (en dus ook het accountmanagement) geschiedt door Sogeti. Er is hier geen sprake van doorleen en tariefstapeling, omdat we naar DUO Groningen toe één aanbieder zijn

Wij zoeken in ons team een CIO-adviseur(s?) opererend in de driehoek bestuur, business en ICT om een bijdrage te leveren aan het verder invullen en vormgeven van het IV-lifecyclemanagement processen van DUO als belangrijk onderdeel van de portfolio.
Iemand die zodanig weet te schakelen binnen de organisatie en met het team dat de onderlinge verwachtingen en resultaten in de driehoek op elkaar afgestemd zijn en blijven.
Het samen met de organisatie zorgdragen voor meerjarenplannen op gebied van LCM, waarin de stakeholders zich herkennen. De samenhang, maakbaarheid en de beheersing (doen we de juiste dingen goed) van de LCM portfolio speelt voortdurend een rol.
De CIO-adviseur heeft ook hierbij een belangrijke de rol en is verantwoordelijk voor het managen van de verwachtingen in de genoemde driehoek, vervul je een schakelfunctie tussen betrokkenen, spreek je partijen op diplomatieke wijze aan op de rol en de verplichtingen en draag je bij aan de ontwikkeling op basis van de geldende kaders.

De genoemde betrokkenen zijn functionarissen vanuit de verschillende stakeholders, zoals bv (staf)directeuren, Business- en Productmanagers, portfolio- en financial controllers, programmamanagers, strategisch adviseurs, architecten, en vanzelfsprekend met de collega’s binnen de CIO-Office.

Achterliggende opdracht bij deze activiteiten is dat we gezamenlijk een bijdrage leveren die er voor zorgt dat overheidsmiddelen doelmatig worden ingezet met optimale maatschappelijke waarde. De eisen vanuit het rijks CIO-stelsel alsmede de best-practices qua wijzen van werken gelden hierbij als (wettelijk) kaders.

In deze functie van CIO adviseur is dan ook een coördinerende rol voorzien op het taakgebied governance en daarnaast zul je een actieve rol spelen in het verbeteren van de samenwerking tussen de relevante spelers in de IV-keten.
Niet alleen intern, maar ook richting beleidsopdrachtgevers, bijvoorbeeld op thema's als het Meerjaren Informatieplan (strategisch). Ook kan het zijn dat je een bijdrage levert aan het uitvoeren van CIO oordelen, waarbij de CIO een onafhankelijk blik werpt op het hygiëne van (grote en risicovolle) IV projecten

De werkzaamheden van CIO-adviseur zijn nieuw voor DUO en in het komende jaar zal bekeken en geëvalueerd worden in welke mate deze werkzaamheden een structureel karakter hebben. Als CIO-adviseur ben je dan ook medeverantwoordelijk voor het invullen en ontwikkelen van dit takenpakket.

Achtergrond opdracht
Op 18 december 2020 is het Besluit CIO-stelsel Rijksdienst 2021 in de Staatscourant gepubliceerd. Een van de taken van de CIO, volgens het besluit CIO-Stelsel, betreft de taak opgenomen in artikel 4 lid g: het ontwikkelen en coördineren van integraal portfoliomanagement PFM en levenscyclusmanagement (LCM). Het besluit heeft impact op wijze waarop het portfoliomanagement en Lifecycle Management (zie bijlage) binnen DUO zijn georganiseerd.
Binnen DUO is de directie Beleid en Strategie (BS) verantwoordelijk voor het integraal en strategisch portfoliomanagement. Binnen directie BS zijn strategisch Portfoliomanagers (sPFM) belast met het ‘managen’ van de integrale portfolio van DUO. Mede in het licht van de het besluit CIO Stelsel en andere ontwikkelingen is eind 2022 afgesproken om de LCM deel van de portfolio over te hevelen naar de CIO.
Het LCM portfolio omvat, qua capaciteitsbeslag, ongeveer 75 % van de gehele portfolio van DUO. De portfolio van DUO bestaat naast het LCM deel uit de onderdelen Beleid en Rijksbreed/Compliance. Ieder deel kent eigen sturing vanuit een portefeuillehouder op directieniveau. Tussen de deel-portfolio’s is een consolidatieproces ingericht.

Naast de verschuiving van het LCM deel naar de CIO-DUO is er sprake van doorontwikkeling van het portfolio-proces als zodanig. Mede door deze omstandigheid is er binnen het CIO-office van CIO-DUO behoefte aan uitbreiding van capaciteit. Van een deel van de bestaande DUO-brede ondersteuning, zoals portfolio- controllers, een portfolio bureau zal ook door de CIO gebruik worden gemaakt en ook met de sPFM zal nauw worden samengewerkt en kennis en ervaring worden gedeeld.

Binnen de CIO-Office zijn in 2022/2023 een tweetal CIO-Adviseurs werkzaam om op onderdelen reeds invulling te geven aan de verbreding van het takenpakket van de CIO-Office als gevolg van het besluit CIO-stelsel (zie Bijlage). Deze zullen eveneens, in nadere onderlinge afstemming, een rol vervullen bij het invullen van de taken van het LCM.
LCM. 

Het doel van LCM is het zorgdragen dat de politieke agenda, zoals aangereikt via het departement, naast de strategische onderwerpen en thema’s vastgelegd in het sturingsdocument “Koers DUO”, zoals de digitaliseringsagenda van het Rijk een plek krijgen in het LCM portfolio van DUO, zowel aan de businesskant als ook aan de ICT kant. 

DUO heeft Lifecyclemanagement ingericht om het IV/ICT landschap up-to-date te krijgen en te houden, waarbij er is sprake van een substantieel en divers portfolio. De beheersing van het portfolio is een belangrijk aandachtspunt, met als belangrijke vraagstukken: “doen we de goede dingen en doen we de dingen goed”?

Eisen
- Je hebt kennis van en ervaring met het werken met de rijksbrede eisen vanuit het CIO stelsel
- Informatiemanagement

Wensen
- Politieke- en Organisatiesensitiviteit
- Draagvlak creëren
- Overtuigingskracht
- Samenwerking
- Netwerken
- Organiseren
- Mondeling en schriftelijk uitdrukkingsvaardig
- Kennis en ervaring in bestuurlijke, verbindende rollen;
- Je bent diplomatiek en kunt uitstekend schakelen tussen partijen en organisaties zowel binnen als buiten het concern OCW.
- Kennis en ervaring met projectmatig werken en projectmanagement (zoals Prince2, MSP, Agile);
- Kennis van en ervaring met Lifecyclemanagement en SAFe framework en de rollen daarin
- Kennis van de ICT- en informatiemanagement ontwikkelingen;

Competenties
- Je hebt WO werk- en denkniveau door een diploma of ervaring op het gebied van organisatiekunde, (bestuurlijke) informatiekunde.
- Je hebt kennis van en ervaring met projectmatig werken en moderne ontwikkelaanpakken en -methoden (zoals Prince2, MSP, Agile);
- Je hebt kennis van de ICT- en informatiemanagement ontwikkelingen;
- Ervaring vanuit een toezicht houdende c.q. audit functie is een pre;

Aanvullende informatie
Een aangeboden cv moet de volledige NAW, geboortedatum, het telefoonnummer en het e-mail adres van de kandidaat bevatten.
Werksituatie : Doorlenen is niet toegestaan.
Exclusiviteit is vereist bij acceptatie van een uitnodiging voor intake tot 4 dagen na de intakedatum.


Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Sogeti Nederland B.V. (YF)

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
Let erop dat u voordat u een kandidaat aanbiedt de Aanbiedingsrichtlijnen doorneemt, gebruik maakt van het “standaard reactie formaat” (downloadbaar tijdens aanbiedingsprocedure) en dat het aangeboden CV een Word-document is van maximaal 5 A4.
De aanbesteding DUO Groningenis (mede) gegund aan de combinatie Yellow Friday en Sogeti. De inleen van niet-eigen personeel geschiedt door Yellow Friday. De contractering (en dus ook het accountmanagement) geschiedt door Sogeti. Er is hier geen sprake van doorleen en tariefstapeling, omdat we naar DUO Groningen toe één aanbieder zijn

Wij zoeken in ons team een CIO-adviseur(s?) opererend in de driehoek bestuur, business en ICT om een bijdrage te leveren aan het verder invullen en vormgeven van het IV-lifecyclemanagement processen van DUO als belangrijk onderdeel van de portfolio.
Iemand die zodanig weet te schakelen binnen de organisatie en met het team dat de onderlinge verwachtingen en resultaten in de driehoek op elkaar afgestemd zijn en blijven.
Het samen met de organisatie zorgdragen voor meerjarenplannen op gebied van LCM, waarin de stakeholders zich herkennen. De samenhang, maakbaarheid en de beheersing (doen we de juiste dingen goed) van de LCM portfolio speelt voortdurend een rol.
De CIO-adviseur heeft ook hierbij een belangrijke de rol en is verantwoordelijk voor het managen van de verwachtingen in de genoemde driehoek, vervul je een schakelfunctie tussen betrokkenen, spreek je partijen op diplomatieke wijze aan op de rol en de verplichtingen en draag je bij aan de ontwikkeling op basis van de geldende kaders.

De genoemde betrokkenen zijn functionarissen vanuit de verschillende stakeholders, zoals bv (staf)directeuren, Business- en Productmanagers, portfolio- en financial controllers, programmamanagers, strategisch adviseurs, architecten, en vanzelfsprekend met de collega’s binnen de CIO-Office.

Achterliggende opdracht bij deze activiteiten is dat we gezamenlijk een bijdrage leveren die er voor zorgt dat overheidsmiddelen doelmatig worden ingezet met optimale maatschappelijke waarde. De eisen vanuit het rijks CIO-stelsel alsmede de best-practices qua wijzen van werken gelden hierbij als (wettelijk) kaders.

In deze functie van CIO adviseur is dan ook een coördinerende rol voorzien op het taakgebied governance en daarnaast zul je een actieve rol spelen in het verbeteren van de samenwerking tussen de relevante spelers in de IV-keten.
Niet alleen intern, maar ook richting beleidsopdrachtgevers, bijvoorbeeld op thema's als het Meerjaren Informatieplan (strategisch). Ook kan het zijn dat je een bijdrage levert aan het uitvoeren van CIO oordelen, waarbij de CIO een onafhankelijk blik werpt op het hygiëne van (grote en risicovolle) IV projecten

De werkzaamheden van CIO-adviseur zijn nieuw voor DUO en in het komende jaar zal bekeken en geëvalueerd worden in welke mate deze werkzaamheden een structureel karakter hebben. Als CIO-adviseur ben je dan ook medeverantwoordelijk voor het invullen en ontwikkelen van dit takenpakket.

Achtergrond opdracht
Op 18 december 2020 is het Besluit CIO-stelsel Rijksdienst 2021 in de Staatscourant gepubliceerd. Een van de taken van de CIO, volgens het besluit CIO-Stelsel, betreft de taak opgenomen in artikel 4 lid g: het ontwikkelen en coördineren van integraal portfoliomanagement PFM en levenscyclusmanagement (LCM). Het besluit heeft impact op wijze waarop het portfoliomanagement en Lifecycle Management (zie bijlage) binnen DUO zijn georganiseerd.
Binnen DUO is de directie Beleid en Strategie (BS) verantwoordelijk voor het integraal en strategisch portfoliomanagement. Binnen directie BS zijn strategisch Portfoliomanagers (sPFM) belast met het ‘managen’ van de integrale portfolio van DUO. Mede in het licht van de het besluit CIO Stelsel en andere ontwikkelingen is eind 2022 afgesproken om de LCM deel van de portfolio over te hevelen naar de CIO.
Het LCM portfolio omvat, qua capaciteitsbeslag, ongeveer 75 % van de gehele portfolio van DUO. De portfolio van DUO bestaat naast het LCM deel uit de onderdelen Beleid en Rijksbreed/Compliance. Ieder deel kent eigen sturing vanuit een portefeuillehouder op directieniveau. Tussen de deel-portfolio’s is een consolidatieproces ingericht.

Naast de verschuiving van het LCM deel naar de CIO-DUO is er sprake van doorontwikkeling van het portfolio-proces als zodanig. Mede door deze omstandigheid is er binnen het CIO-office van CIO-DUO behoefte aan uitbreiding van capaciteit. Van een deel van de bestaande DUO-brede ondersteuning, zoals portfolio- controllers, een portfolio bureau zal ook door de CIO gebruik worden gemaakt en ook met de sPFM zal nauw worden samengewerkt en kennis en ervaring worden gedeeld.

Binnen de CIO-Office zijn in 2022/2023 een tweetal CIO-Adviseurs werkzaam om op onderdelen reeds invulling te geven aan de verbreding van het takenpakket van de CIO-Office als gevolg van het besluit CIO-stelsel (zie Bijlage). Deze zullen eveneens, in nadere onderlinge afstemming, een rol vervullen bij het invullen van de taken van het LCM.
LCM. 

Het doel van LCM is het zorgdragen dat de politieke agenda, zoals aangereikt via het departement, naast de strategische onderwerpen en thema’s vastgelegd in het sturingsdocument “Koers DUO”, zoals de digitaliseringsagenda van het Rijk een plek krijgen in het LCM portfolio van DUO, zowel aan de businesskant als ook aan de ICT kant. 

DUO heeft Lifecyclemanagement ingericht om het IV/ICT landschap up-to-date te krijgen en te houden, waarbij er is sprake van een substantieel en divers portfolio. De beheersing van het portfolio is een belangrijk aandachtspunt, met als belangrijke vraagstukken: “doen we de goede dingen en doen we de dingen goed”?

Eisen
- Je hebt kennis van en ervaring met het werken met de rijksbrede eisen vanuit het CIO stelsel
- Informatiemanagement

Wensen
- Politieke- en Organisatiesensitiviteit
- Draagvlak creëren
- Overtuigingskracht
- Samenwerking
- Netwerken
- Organiseren
- Mondeling en schriftelijk uitdrukkingsvaardig
- Kennis en ervaring in bestuurlijke, verbindende rollen;
- Je bent diplomatiek en kunt uitstekend schakelen tussen partijen en organisaties zowel binnen als buiten het concern OCW.
- Kennis en ervaring met projectmatig werken en projectmanagement (zoals Prince2, MSP, Agile);
- Kennis van en ervaring met Lifecyclemanagement en SAFe framework en de rollen daarin
- Kennis van de ICT- en informatiemanagement ontwikkelingen;

Competenties
- Je hebt WO werk- en denkniveau door een diploma of ervaring op het gebied van organisatiekunde, (bestuurlijke) informatiekunde.
- Je hebt kennis van en ervaring met projectmatig werken en moderne ontwikkelaanpakken en -methoden (zoals Prince2, MSP, Agile);
- Je hebt kennis van de ICT- en informatiemanagement ontwikkelingen;
- Ervaring vanuit een toezicht houdende c.q. audit functie is een pre;

Aanvullende informatie
Een aangeboden cv moet de volledige NAW, geboortedatum, het telefoonnummer en het e-mail adres van de kandidaat bevatten.
Werksituatie : Doorlenen is niet toegestaan.
Exclusiviteit is vereist bij acceptatie van een uitnodiging voor intake tot 4 dagen na de intakedatum.


De recruiter