Opdrachten

Sogeti Nederland B.V. (YF) Business analist BA

Business analist BA

Info

Functie

Business analist BA

Locatie

Utrecht

Uren per week

35 uren per week

Looptijd

13.12.2023 - 23.11.2024

Opdrachtnummer

148185

Sluitingsdatum

date-icon07.12.2023 clock-icon09:00

Rolomschrijving en taakafspraken

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) maakt onderdeel uit van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit ministerie werkt aan een rechtvaardige en veilige samenleving. Door wetgeving, conflictoplossing,
vreemdelingenbeleid, preventie en criminaliteitsbestrijding.
De RvdK wordt ingeschakeld wanneer ernstige zorgen zijn over de opgroei- en opvoedsituatie van een kind tussen 0 en 18 jaar. De RvdK komt op voor deze kinderen door hun (gezins-)situatie te onderzoeken en te adviseren
wat de beste oplossing is of een verzoek in te dienen om ouders te beperken in hun gezag. Bij alle werkzaamheden van de RvdK staat het belang van het kind centraal.
Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel
Bij de RvdK werken zo’n tweeduizend medewerkers, verspreid over achttien locaties in het land. De organisatie wordt geleid door de directie en ondersteund door de Landelijke Staforganisatie (LSO). De RvdK werkt sinds
2017 in zelforganiserende en resultaatverantwoordelijke teams. Teams hebben zo de mogelijkheid om het werk grotendeels naar eigen inzicht in te vullen. Ieder team is verantwoordelijk voor het behalen van de
teamresultaten en het opstellen van een plan om daar te komen. Medewerkers uit het primaire proces krijgen hierbij ondersteuning van een lokaal supportteam dat bestaat uit een teamcoach, een gebiedsmanager, een
adviseur beleid, een HR-adviseur en een werkstroomadviseur. Op dit moment zijn binnen de RvdK verschillen in het tempo waarin gebiedsteams zich ontwikkelen naar de beoogde resultaten. Een aantal locaties en/of
gebiedsteams heeft daarbij extra aandacht, sturing en ondersteuning nodig.
Missie en visie
De RvdK is erop gericht dat ieder kind dat wordt gemeld tijdig en effectief wordt geholpen met een goed advies of verzoek aan de rechtbank (de juiste interventie op het juiste moment). Daarom richt de RvdK zich op
effectiviteit. De specifieke kennis van de RvdK, opgehaald uit casuïstiek, interventies, en wetenschappelijke inzichten, en het gebruik maken van de kennis van onze professionals zijn essentieel. Het effect is meervoudig: het
stelt de RvdK in staat om het methodisch handelen van de eigen professionals continu te verbeteren en waardevolle ervaringen uit onder meer data-analyse te delen met ketenpartners.
Samenwerking is gebiedsgericht vormgegeven, zodat de RvdK aan kan sluiten op de specifieke problematiek en omgeving rond het kind. Bovendien ontsluit de RvdK kennis vanuit een helikopterview, waarmee de RvdK de
effectiviteit van de jeugdhulp vergroot.
Deze missie en visie heeft de RvdK vertaald in drie strategische thema’s.
1. Professionele autonomie van medewerkers
De RvdK stimuleert en faciliteert de professionele ruimte van de medewerkers. Teamverantwoordelijkheid is de basis voor de sturing, maar elke autonome professional is aanspreekbaar op eigen handelen, individuele
prestatie en op zijn/haar bijdrage aan het teamresultaat. Elke professional zoekt verbinding met andere professionals. De RvdK bouwt aan een krachtige leeromgeving; medewerkers reflecteren en leren van de dilemma’s die
in de praktijk voorkomen. Sturing richt zich op effectiviteit en tijdigheid. Leiderschap en staf ondersteunen de professional in zijn proces naar professionele autonomie.
2. Effectieve kinderbescherming
De RvdK verwerft meer kennis over de effectiviteit van het eigen werk en vertaalt deze in het methodisch handelen. De RvdK versterkt de jeugdhulp door samen te werken met partners. Kennis over gedwongen hulpverlening,
effectiviteit en beleidsinformatie wordt verzameld en beschikbaar gesteld. Kennis die de RvdK meebrengt vanwege de unieke positie op het snijvlak van pedagogiek en recht, vrijwillige en gedwongen hulpverlening, rijk en
gemeente en straf- en civielrecht. De RvdK agendeert ten behoeve van effectieve kinderbescherming.
3. Focus op de kerntaak
De RvdK concentreert zich op de kerntaak vanuit de vuistregel: ieder kind wordt tijdig en effectief geholpen; de juiste interventie op het juiste moment. Dit vraagt om een integrale benadering van meldingen, onderzoek en
advies. Dit vraagt om maatwerk. Onafhankelijkheid in het onderzoek blijft van cruciaal belang.


Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Sogeti Nederland B.V. (YF)

Rolomschrijving en taakafspraken

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) maakt onderdeel uit van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit ministerie werkt aan een rechtvaardige en veilige samenleving. Door wetgeving, conflictoplossing,
vreemdelingenbeleid, preventie en criminaliteitsbestrijding.
De RvdK wordt ingeschakeld wanneer ernstige zorgen zijn over de opgroei- en opvoedsituatie van een kind tussen 0 en 18 jaar. De RvdK komt op voor deze kinderen door hun (gezins-)situatie te onderzoeken en te adviseren
wat de beste oplossing is of een verzoek in te dienen om ouders te beperken in hun gezag. Bij alle werkzaamheden van de RvdK staat het belang van het kind centraal.
Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel
Bij de RvdK werken zo’n tweeduizend medewerkers, verspreid over achttien locaties in het land. De organisatie wordt geleid door de directie en ondersteund door de Landelijke Staforganisatie (LSO). De RvdK werkt sinds
2017 in zelforganiserende en resultaatverantwoordelijke teams. Teams hebben zo de mogelijkheid om het werk grotendeels naar eigen inzicht in te vullen. Ieder team is verantwoordelijk voor het behalen van de
teamresultaten en het opstellen van een plan om daar te komen. Medewerkers uit het primaire proces krijgen hierbij ondersteuning van een lokaal supportteam dat bestaat uit een teamcoach, een gebiedsmanager, een
adviseur beleid, een HR-adviseur en een werkstroomadviseur. Op dit moment zijn binnen de RvdK verschillen in het tempo waarin gebiedsteams zich ontwikkelen naar de beoogde resultaten. Een aantal locaties en/of
gebiedsteams heeft daarbij extra aandacht, sturing en ondersteuning nodig.
Missie en visie
De RvdK is erop gericht dat ieder kind dat wordt gemeld tijdig en effectief wordt geholpen met een goed advies of verzoek aan de rechtbank (de juiste interventie op het juiste moment). Daarom richt de RvdK zich op
effectiviteit. De specifieke kennis van de RvdK, opgehaald uit casuïstiek, interventies, en wetenschappelijke inzichten, en het gebruik maken van de kennis van onze professionals zijn essentieel. Het effect is meervoudig: het
stelt de RvdK in staat om het methodisch handelen van de eigen professionals continu te verbeteren en waardevolle ervaringen uit onder meer data-analyse te delen met ketenpartners.
Samenwerking is gebiedsgericht vormgegeven, zodat de RvdK aan kan sluiten op de specifieke problematiek en omgeving rond het kind. Bovendien ontsluit de RvdK kennis vanuit een helikopterview, waarmee de RvdK de
effectiviteit van de jeugdhulp vergroot.
Deze missie en visie heeft de RvdK vertaald in drie strategische thema’s.
1. Professionele autonomie van medewerkers
De RvdK stimuleert en faciliteert de professionele ruimte van de medewerkers. Teamverantwoordelijkheid is de basis voor de sturing, maar elke autonome professional is aanspreekbaar op eigen handelen, individuele
prestatie en op zijn/haar bijdrage aan het teamresultaat. Elke professional zoekt verbinding met andere professionals. De RvdK bouwt aan een krachtige leeromgeving; medewerkers reflecteren en leren van de dilemma’s die
in de praktijk voorkomen. Sturing richt zich op effectiviteit en tijdigheid. Leiderschap en staf ondersteunen de professional in zijn proces naar professionele autonomie.
2. Effectieve kinderbescherming
De RvdK verwerft meer kennis over de effectiviteit van het eigen werk en vertaalt deze in het methodisch handelen. De RvdK versterkt de jeugdhulp door samen te werken met partners. Kennis over gedwongen hulpverlening,
effectiviteit en beleidsinformatie wordt verzameld en beschikbaar gesteld. Kennis die de RvdK meebrengt vanwege de unieke positie op het snijvlak van pedagogiek en recht, vrijwillige en gedwongen hulpverlening, rijk en
gemeente en straf- en civielrecht. De RvdK agendeert ten behoeve van effectieve kinderbescherming.
3. Focus op de kerntaak
De RvdK concentreert zich op de kerntaak vanuit de vuistregel: ieder kind wordt tijdig en effectief geholpen; de juiste interventie op het juiste moment. Dit vraagt om een integrale benadering van meldingen, onderzoek en
advies. Dit vraagt om maatwerk. Onafhankelijkheid in het onderzoek blijft van cruciaal belang.


De recruiter

Irene Woltinge

YellowFriday

Deel deze opdracht