Opdrachten

Sogeti Nederland B.V. Back-end Applicatie Developer (Python)- J&V

Back-end Applicatie Developer (Python)- J&V

Info

Functie

Back-end Applicatie Developer (Python)- J&V

Locatie

Nader te bepalen

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

30.06.2024 - 30.12.2024

Opdrachtnummer

184265

Sluitingsdatum

date-icon13.06.2024 clock-icon17:00
Reageren op deze opdracht? Dit doe je op Striive.

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
De CDO van JenV legt primair de focus op het vormgeven van gegevensdelings- en gegevenstyperingsbeleid. Dit komt voort uit de behoefte om data op een efficiënte en transparante wijze over de diverse onderdelen van het ministerie met elkaar te kunnen delen. Hiervoor is het essentieel dat er sprake is van eenheid van taal wanneer wordt gesproken over data. De CDO heeft om die reden de ambitie om van gegevensdeling een organisatorische vaardigheid te maken. JenV brede standaarden voor het definiëren van metadata worden vastgelegd in het JenV Afsprakenstelsel Gegevens en Algoritmes (JAGA). De metadata zelf wordt op een systematische manier opgenomen in een Gegevensboekhouding (Data Administratie of Data Catalog). Vanuit het programma helpen we door het realiseren van deze gegevensboekhouding, in nauwe samenwerking en onder functionele aansturing van de JenV CDO. Het voornemen is de Gegevensboekhouding geleidelijk per functionaliteit te ontwikkelen. Met behulp van prototypes, Proof-of-Concepts en MVP's realiseren we een 'show-and-tell' voor verschillende stakeholders. Tevens toetsen we hiermee de technische richting voor de uiteindelijke oplossing van de Gegevensboekhouding. Als Back-end Developer ben je verantwoordelijk voor:

 • Het ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden van robuuste en schaalbare Python applicaties/API's.
 • Het implementeren van de SOLID principes en best practices om hoogwaardige, herbruikbare en onderhoudbare code te schrijven.
 • Het werken in nauwe samenwerking met cross-functionele teams zoals de Team-lead, Front-end developers en product team om technische vereisten te begrijpen en elegante technische oplossingen te bieden.
 • Het bekend zijn met Azure-services (zoals Azure App Services, Functions, Cosmosdb, Eventhub en ESB), Elasticsearch, NoSQL en Graph databases (zoals Neo4j).

JenV staat aan het begin van deze ontwikkeling - daarom zoeken we een ervaren backend applicatie developer (geen data engineer) die vanaf de start snel zelfstandig kan meekomen in een snel veranderende, complexe omgeving. Zelf uitstekende code schrijft, documenteert en test d.m.v. unittest, maar ook goed is in het beoordelen van code geschreven door anderen. Passend bij deze fase is ook een goede communicatieve vaardigheid en een pro-actieve en oplossingsgerichte positieve werkhouding. Tot slot moet je in staat zijn flexibel mee te bewegen met keuzes die gaandeweg op basis van opgedane ervaring gemaakt zullen worden. Omdat we nieuwe software opbouwen gaan we uit van veel onderlinge samenwerking en dus vragen we minimaal 3 dagen fysieke aanwezigheid op locatie (Utrecht).


Achtergrond opdracht
Beschrijving directie/dienst/afdeling: Op 6 april 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het generieke actieplan 'Open op Orde' aan de Kamer aangeboden. In dat generieke actieplan is op heldere wijze uitgewerkt hoe organisaties binnen de Rijksoverheid langs vier actielijnen een versnelling willen bereiken in het op orde krijgen van de informatiehuishouding. Elk departement moet hiertoe een eigen actieplan opstellen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) is verantwoordelijk voor de eigen informatiehuishouding en het aanpakken van specifieke knelpunten en opgaven daarbinnen. Het actieplan voor JenV beschrijft hoe de informatiehuishouding van JenV er uitziet en met welke verbeterinitiatieven JenV beoogt de Rijksbrede doelen uit het overkoepelende actieplan te bereiken.
Bij de totstandkoming van het actieplan JenV zijn meer dan 20 organisaties betrokken. Om deze majeure inspanning te coördineren is binnen de Directie Informatievoorziening en Inkoop een programmateam Informatiehuishouding op Orde (IHHOO) gecreëerd. Een van de speerpunten van dit team is de werving van specialisten binnen en op het snijvlak van de domeinen Informatiehuishouding (IHH), Informatievoorziening (IV) en ICT en een aantal generieke ondersteunende en coördinerende rollen. Deze aanvraag vloeit hier uit voort.

Eisen

 • HBO niveau
 • Minimaal vijf jaar aantoonbare en bewezen ervaring als Applicatie Back-end Developer van robuuste systemen (geen data engineering) in een professionele en complexe omgeving (omschrijf dit duidelijk en onderbouwd beschreven in het cv middels opsomming of arcering)
 • Minimaal vijf jaar aantoonbare en bewezen ervaring met Python (bij voorkeur Flask) van robuuste systemen (geen data engineering) in een professionele en complexe omgeving (omschrijf dit duidelijk en onderbouwd beschreven in het cv middels opsomming of arcering)
 • Minimaal drie jaar aantoonbare en bewezen ervaring met het werken in de cloud van Microsoft Azure (omschrijf dit duidelijk en onderbouwd beschreven in het cv middels opsomming of arcering)
 • De kandidaat scoort minimaal een voldoende op het ingeleverde assessment om in aanmerking te komen voor gunning (Hiervoor wordt voorafgaand aan het gesprek een kort assesment toegestuurd met het verzoek deze voor het gesprek terug te sturen)
 • Wensen
  De kandidaat heeft aantoonbare en bewezen kennis/ervaring als Applicatie Back-end Developer (geen data engineering) (omschrijf dit duidelijk en onderbouwd beschreven in het cv middels opsomming of arcering):

 • Kennis/ervaring als Applicatie Back-end Developer (geen data engineering)
 • De kandidaat heeft

  aantoonbare en bewezen kennis/ervaring

  met het gebruik van het Microsoft Azure cloud omgeving en heeft kennis van o.a. automation, beveiliging en Azure services.

  (omschrijf dit duidelijk en onderbouwd beschreven in het cv middels opsomming of arcering)

  :


 • Kennis/ervaring met het gebruik van het Microsoft Azure cloud omgeving
 • Kennis van o.a. automation, beveiliging en Azure services
 • De kandidaat heeft

  aantoonbaar en bewezen ervaring

  met tools en technologien, zoals Python, Flask, FastAPI en RESTful API technologieen (geen data engineering).

  (omschrijf dit duidelijk en onderbouwd beschreven in het cv middels opsomming of arcering)

  :


 • Ervaring met tools en technologien, zoals Python, Flask, FastAPI en RESTful API technologieen (geen data engineering)
 • Beoordeling van assessment, welke in voorbereiding op het gesprek wordt toegezonden.

  Competenties

 • Analyseren
 • Klantgerichtheid
 • Omgevingsbewustzijn
 • Plannen en organiseren
 • Resultaatgerichtheid
 • Samenwerken
 • Voortgangscontrole
 • Zelfontwikkeling
 • Aanvullende Informatie
  Doorleen is niet toegestaan. Levering door Yellow Friday aan Ministerie van Justitie & Veiligheid geschiedt via Sogeti. Hier is geen sprake van ketenvorming/doorleen, want Yellow Friday heeft de aanbesteding samen met Sogeti uitgevoerd en is formele onderaannemer.


  Bedrijfsgegevens

  Bedrijfs gegevens

  Sogeti Nederland B.V.

  Rolomschrijving en taakafspraken

  Opdrachtomschrijving
  De CDO van JenV legt primair de focus op het vormgeven van gegevensdelings- en gegevenstyperingsbeleid. Dit komt voort uit de behoefte om data op een efficiënte en transparante wijze over de diverse onderdelen van het ministerie met elkaar te kunnen delen. Hiervoor is het essentieel dat er sprake is van eenheid van taal wanneer wordt gesproken over data. De CDO heeft om die reden de ambitie om van gegevensdeling een organisatorische vaardigheid te maken. JenV brede standaarden voor het definiëren van metadata worden vastgelegd in het JenV Afsprakenstelsel Gegevens en Algoritmes (JAGA). De metadata zelf wordt op een systematische manier opgenomen in een Gegevensboekhouding (Data Administratie of Data Catalog). Vanuit het programma helpen we door het realiseren van deze gegevensboekhouding, in nauwe samenwerking en onder functionele aansturing van de JenV CDO. Het voornemen is de Gegevensboekhouding geleidelijk per functionaliteit te ontwikkelen. Met behulp van prototypes, Proof-of-Concepts en MVP's realiseren we een 'show-and-tell' voor verschillende stakeholders. Tevens toetsen we hiermee de technische richting voor de uiteindelijke oplossing van de Gegevensboekhouding. Als Back-end Developer ben je verantwoordelijk voor:

  • Het ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden van robuuste en schaalbare Python applicaties/API's.
  • Het implementeren van de SOLID principes en best practices om hoogwaardige, herbruikbare en onderhoudbare code te schrijven.
  • Het werken in nauwe samenwerking met cross-functionele teams zoals de Team-lead, Front-end developers en product team om technische vereisten te begrijpen en elegante technische oplossingen te bieden.
  • Het bekend zijn met Azure-services (zoals Azure App Services, Functions, Cosmosdb, Eventhub en ESB), Elasticsearch, NoSQL en Graph databases (zoals Neo4j).

  JenV staat aan het begin van deze ontwikkeling - daarom zoeken we een ervaren backend applicatie developer (geen data engineer) die vanaf de start snel zelfstandig kan meekomen in een snel veranderende, complexe omgeving. Zelf uitstekende code schrijft, documenteert en test d.m.v. unittest, maar ook goed is in het beoordelen van code geschreven door anderen. Passend bij deze fase is ook een goede communicatieve vaardigheid en een pro-actieve en oplossingsgerichte positieve werkhouding. Tot slot moet je in staat zijn flexibel mee te bewegen met keuzes die gaandeweg op basis van opgedane ervaring gemaakt zullen worden. Omdat we nieuwe software opbouwen gaan we uit van veel onderlinge samenwerking en dus vragen we minimaal 3 dagen fysieke aanwezigheid op locatie (Utrecht).


  Achtergrond opdracht
  Beschrijving directie/dienst/afdeling: Op 6 april 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het generieke actieplan 'Open op Orde' aan de Kamer aangeboden. In dat generieke actieplan is op heldere wijze uitgewerkt hoe organisaties binnen de Rijksoverheid langs vier actielijnen een versnelling willen bereiken in het op orde krijgen van de informatiehuishouding. Elk departement moet hiertoe een eigen actieplan opstellen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) is verantwoordelijk voor de eigen informatiehuishouding en het aanpakken van specifieke knelpunten en opgaven daarbinnen. Het actieplan voor JenV beschrijft hoe de informatiehuishouding van JenV er uitziet en met welke verbeterinitiatieven JenV beoogt de Rijksbrede doelen uit het overkoepelende actieplan te bereiken.
  Bij de totstandkoming van het actieplan JenV zijn meer dan 20 organisaties betrokken. Om deze majeure inspanning te coördineren is binnen de Directie Informatievoorziening en Inkoop een programmateam Informatiehuishouding op Orde (IHHOO) gecreëerd. Een van de speerpunten van dit team is de werving van specialisten binnen en op het snijvlak van de domeinen Informatiehuishouding (IHH), Informatievoorziening (IV) en ICT en een aantal generieke ondersteunende en coördinerende rollen. Deze aanvraag vloeit hier uit voort.

  Eisen

 • HBO niveau
 • Minimaal vijf jaar aantoonbare en bewezen ervaring als Applicatie Back-end Developer van robuuste systemen (geen data engineering) in een professionele en complexe omgeving (omschrijf dit duidelijk en onderbouwd beschreven in het cv middels opsomming of arcering)
 • Minimaal vijf jaar aantoonbare en bewezen ervaring met Python (bij voorkeur Flask) van robuuste systemen (geen data engineering) in een professionele en complexe omgeving (omschrijf dit duidelijk en onderbouwd beschreven in het cv middels opsomming of arcering)
 • Minimaal drie jaar aantoonbare en bewezen ervaring met het werken in de cloud van Microsoft Azure (omschrijf dit duidelijk en onderbouwd beschreven in het cv middels opsomming of arcering)
 • De kandidaat scoort minimaal een voldoende op het ingeleverde assessment om in aanmerking te komen voor gunning (Hiervoor wordt voorafgaand aan het gesprek een kort assesment toegestuurd met het verzoek deze voor het gesprek terug te sturen)
 • Wensen
  De kandidaat heeft aantoonbare en bewezen kennis/ervaring als Applicatie Back-end Developer (geen data engineering) (omschrijf dit duidelijk en onderbouwd beschreven in het cv middels opsomming of arcering):

 • Kennis/ervaring als Applicatie Back-end Developer (geen data engineering)
 • De kandidaat heeft

  aantoonbare en bewezen kennis/ervaring

  met het gebruik van het Microsoft Azure cloud omgeving en heeft kennis van o.a. automation, beveiliging en Azure services.

  (omschrijf dit duidelijk en onderbouwd beschreven in het cv middels opsomming of arcering)

  :


 • Kennis/ervaring met het gebruik van het Microsoft Azure cloud omgeving
 • Kennis van o.a. automation, beveiliging en Azure services
 • De kandidaat heeft

  aantoonbaar en bewezen ervaring

  met tools en technologien, zoals Python, Flask, FastAPI en RESTful API technologieen (geen data engineering).

  (omschrijf dit duidelijk en onderbouwd beschreven in het cv middels opsomming of arcering)

  :


 • Ervaring met tools en technologien, zoals Python, Flask, FastAPI en RESTful API technologieen (geen data engineering)
 • Beoordeling van assessment, welke in voorbereiding op het gesprek wordt toegezonden.

  Competenties

 • Analyseren
 • Klantgerichtheid
 • Omgevingsbewustzijn
 • Plannen en organiseren
 • Resultaatgerichtheid
 • Samenwerken
 • Voortgangscontrole
 • Zelfontwikkeling
 • Aanvullende Informatie
  Doorleen is niet toegestaan. Levering door Yellow Friday aan Ministerie van Justitie & Veiligheid geschiedt via Sogeti. Hier is geen sprake van ketenvorming/doorleen, want Yellow Friday heeft de aanbesteding samen met Sogeti uitgevoerd en is formele onderaannemer.


  De recruiter

  Tiffany Grondman

  YellowFriday

  Deel deze opdracht

  Plaats jouw bieding op Striive

  https://login.striive.com/

  Voor deze opdracht dien je een bieding te plaatsen op Striive. Striive is het grootste opdrachtenplatform van de Benelux waar jaarlijks meer dan 20.000 opdrachten gepubliceerd worden.

  Privacy Preference Center