Opdrachten

Sociale Verzekeringsbank Agile coach

Agile coach

Info

Functie

Agile coach

Locatie

Utrecht

Uren per week

16 uren per week

Looptijd

08.10.2023 - 08.03.2024

Opdrachtnummer

144416

Sluitingsdatum

date-icon21.09.2023 clock-icon15:09

Rolomschrijving en taakafspraken

Jij doet het
Samen met de scrum masters, product owners en teams in de Waardestroom DZW weet je hoe je op een agile wijze de organisatie verder kan brengen in de agile transitie. Veel verschillende werkzaamheden op verschillende speelvelden, waartussen jij met plezier en gemak schakelt. In je samenwerking met anderen heb je altijd oog voor de mens achter de collega. Je bent sensitief en weet op prettige wijze de vinger op de zere plek te leggen en zaken bespreekbaar te maken.

Daarin neem je verantwoordelijkheid voor:

het versterken en effectiever maken van de agile werkwijze binnen DZW samen met de scrum masters en (chief) product owners, om de wendbaarheid van de organisatie te vergroten;
het coachen en ontwikkelen van scrum masters en (chief) product owners in hun rol en mindset, zodat zij voortdurend de agile werkwijze effectiever maken;
en zodat zij in samenwerking met verantwoordelijke spelers vanuit de Business, IT en Informatievoorziening, tot maximale waarde voor de klant komen;
sparringpartner zijn van MT-leden voor agile leiderschap op strategisch en tactisch niveau;
samen met de Waardestroom aansluiting vinden met het portfoliomanagement, dat nader invulling krijgt in de komende periode.

Dit doe je door:

Gezamenlijk de verbeterdoelen te bepalen, te prioriteren, en met een heldere meetlat gefaseerd uit te voeren, en daarmee het agile werken over de gehele linie te versterken;
de scrum masters te coachen en voeden met nieuwe kennis en vaardigheden voor hun professionele groei;
te coachen, sparren en de spiegel voor te houden bij zowel scrum masters, product owners als managers en stakeholders om van daaruit te verbinden en (jouw) kennis over te dragen. Dit doe je vanuit jouw bewezen technieken, slimme observaties, workshops en zowel scherpe als sensitieve gesprekstechnieken;
goed aan te sluiten op lopende verandertrajecten, zoals portfoliosturing;
focus te hebben op reduceren van complexiteit en afhankelijkheden tussen teams onderling en met andere afdelingen, zodat we nog effectiever en zelfstandiger klantwaarde kunnen leveren.

Jij bent het

Je bent een zeer ervaren Agile coach. Je hebt je sporen verdiend in grote en complexe organisaties die een agile transitie hebben doorgemaakt. Je gaat met name aan de slag om de agile werkwijze op tactisch niveau te versterken, mede gebaseerd op de SAFe werkwijze. Hierin heb je los van certificeringen ook praktijkervaring mee opgedaan. Je weet hoe je de verbinding kan maken tussen strategisch, tactisch en operationeel. Je weet als geen ander hoe je stap voor stap de organisatie kan meenemen in prioriteren en plannen over afdeling en teams heen. En je begrijpt als geen ander dat dit niet alleen over agile methodieken gaat maar juist ook over een agile mindset.

Je bent een gedegen adviseur en verbinder en weet vanuit jouw senioriteit, ook vanuit een niet-hiërarchische positie zaken gedaan te krijgen. Je ziet kansen en bent oplossingsgericht, om zo waardegericht werken te versterken. Je kunt schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau en vindt de juiste balans in het overbrengen van visie en kennis en coachen in de praktijk.

Je beschikt over een gezonde dosis realisatiekracht, bent pragmatisch en hands on.Jouw werkomgeving

Binnen de SVB is Dienstverlening Zorg en Welzijn (DZW) in Utrecht de uitvoerder van het persoonsgebonden budget (pgb) en de uitvoerder van de financiële ondersteuning voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen (V&O). Vanuit de veranderende behoeften van burgers ten aanzien van onze uitvoering (en ook ten aanzien van de uitvoering van onze ketenpartners) kunnen bewegen in een complexe omgeving. Zoals de maatschappelijke context waarin wij onze taken uitvoeren en waarin wij de beweging hebben ingezet om naast uitvoerder van diverse regelingen ook dienstverlener te zijn voor burgers.

Thuis werken of op kantoor? Bij de SVB noemen we dit 'Bewust Werken'. Dit gaat verder dan alleen een afweging maken tussen werken op kantoor of thuis (hybride). Met Bewust Werken maak je in overleg met je team en leidinggevende een professionele en bewuste afweging over hoe, waar, wanneer, met wie en met welke middelen jij jouw resultaten optimaal kunt behalen, zowel kwalitatief als kwantitatief. Hierin staat niet alleen het klantbelang voorop maar worden ook de belangen van onze organisatie, de teams en de medewerkers meegewogen. Er is geen dicht getimmerd plan, maar we willen Bewust Werken realiseren door te experimenteren en te leren.

Wanneer werken op locatie wel aan de orde is, is jouw werkplek te vinden aan de Papendorpseweg in Utrecht-Bij het aanbieden van een kandidaat op bovenstaande aanvraag is een doorleenconstructie niet toegestaan. De kandidaat dient in dienst te zijn bij uw organisatie.    Indien er wel sprake is van een extra schakel in de keten zullen wij uw aanbieding niet in behandeling nemen en direct afwijzen.
-Geldige VOG is nodig bij inzet, eerder starten is niet mogelijk.


Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid.
De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever.
Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening.
Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst.
Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren.
Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Sociale Verzekeringsbank

Rolomschrijving en taakafspraken

Jij doet het
Samen met de scrum masters, product owners en teams in de Waardestroom DZW weet je hoe je op een agile wijze de organisatie verder kan brengen in de agile transitie. Veel verschillende werkzaamheden op verschillende speelvelden, waartussen jij met plezier en gemak schakelt. In je samenwerking met anderen heb je altijd oog voor de mens achter de collega. Je bent sensitief en weet op prettige wijze de vinger op de zere plek te leggen en zaken bespreekbaar te maken.

Daarin neem je verantwoordelijkheid voor:

het versterken en effectiever maken van de agile werkwijze binnen DZW samen met de scrum masters en (chief) product owners, om de wendbaarheid van de organisatie te vergroten;
het coachen en ontwikkelen van scrum masters en (chief) product owners in hun rol en mindset, zodat zij voortdurend de agile werkwijze effectiever maken;
en zodat zij in samenwerking met verantwoordelijke spelers vanuit de Business, IT en Informatievoorziening, tot maximale waarde voor de klant komen;
sparringpartner zijn van MT-leden voor agile leiderschap op strategisch en tactisch niveau;
samen met de Waardestroom aansluiting vinden met het portfoliomanagement, dat nader invulling krijgt in de komende periode.

Dit doe je door:

Gezamenlijk de verbeterdoelen te bepalen, te prioriteren, en met een heldere meetlat gefaseerd uit te voeren, en daarmee het agile werken over de gehele linie te versterken;
de scrum masters te coachen en voeden met nieuwe kennis en vaardigheden voor hun professionele groei;
te coachen, sparren en de spiegel voor te houden bij zowel scrum masters, product owners als managers en stakeholders om van daaruit te verbinden en (jouw) kennis over te dragen. Dit doe je vanuit jouw bewezen technieken, slimme observaties, workshops en zowel scherpe als sensitieve gesprekstechnieken;
goed aan te sluiten op lopende verandertrajecten, zoals portfoliosturing;
focus te hebben op reduceren van complexiteit en afhankelijkheden tussen teams onderling en met andere afdelingen, zodat we nog effectiever en zelfstandiger klantwaarde kunnen leveren.

Jij bent het

Je bent een zeer ervaren Agile coach. Je hebt je sporen verdiend in grote en complexe organisaties die een agile transitie hebben doorgemaakt. Je gaat met name aan de slag om de agile werkwijze op tactisch niveau te versterken, mede gebaseerd op de SAFe werkwijze. Hierin heb je los van certificeringen ook praktijkervaring mee opgedaan. Je weet hoe je de verbinding kan maken tussen strategisch, tactisch en operationeel. Je weet als geen ander hoe je stap voor stap de organisatie kan meenemen in prioriteren en plannen over afdeling en teams heen. En je begrijpt als geen ander dat dit niet alleen over agile methodieken gaat maar juist ook over een agile mindset.

Je bent een gedegen adviseur en verbinder en weet vanuit jouw senioriteit, ook vanuit een niet-hiërarchische positie zaken gedaan te krijgen. Je ziet kansen en bent oplossingsgericht, om zo waardegericht werken te versterken. Je kunt schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau en vindt de juiste balans in het overbrengen van visie en kennis en coachen in de praktijk.

Je beschikt over een gezonde dosis realisatiekracht, bent pragmatisch en hands on.Jouw werkomgeving

Binnen de SVB is Dienstverlening Zorg en Welzijn (DZW) in Utrecht de uitvoerder van het persoonsgebonden budget (pgb) en de uitvoerder van de financiële ondersteuning voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen (V&O). Vanuit de veranderende behoeften van burgers ten aanzien van onze uitvoering (en ook ten aanzien van de uitvoering van onze ketenpartners) kunnen bewegen in een complexe omgeving. Zoals de maatschappelijke context waarin wij onze taken uitvoeren en waarin wij de beweging hebben ingezet om naast uitvoerder van diverse regelingen ook dienstverlener te zijn voor burgers.

Thuis werken of op kantoor? Bij de SVB noemen we dit 'Bewust Werken'. Dit gaat verder dan alleen een afweging maken tussen werken op kantoor of thuis (hybride). Met Bewust Werken maak je in overleg met je team en leidinggevende een professionele en bewuste afweging over hoe, waar, wanneer, met wie en met welke middelen jij jouw resultaten optimaal kunt behalen, zowel kwalitatief als kwantitatief. Hierin staat niet alleen het klantbelang voorop maar worden ook de belangen van onze organisatie, de teams en de medewerkers meegewogen. Er is geen dicht getimmerd plan, maar we willen Bewust Werken realiseren door te experimenteren en te leren.

Wanneer werken op locatie wel aan de orde is, is jouw werkplek te vinden aan de Papendorpseweg in Utrecht-Bij het aanbieden van een kandidaat op bovenstaande aanvraag is een doorleenconstructie niet toegestaan. De kandidaat dient in dienst te zijn bij uw organisatie.    Indien er wel sprake is van een extra schakel in de keten zullen wij uw aanbieding niet in behandeling nemen en direct afwijzen.
-Geldige VOG is nodig bij inzet, eerder starten is niet mogelijk.


Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid.
De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever.
Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening.
Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst.
Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren.
Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

De recruiter

Kornelia Olbromska

Between

Deel deze opdracht

Privacy Preference Center