Senior Ontwerper

Ministerie van Defensie - 2021/1935

Den Helder
36,00 uur
07-04-2021
49 maanden
Verlengbaar
Geen maximum tarief
Senior
Between
Gesloten voor nieuwe aanbiedingen
Customer Logo

Voor onze eindklant het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Senior Ontwerper. 


Informatie over de opdracht

Opdrachtbeschrijving

Werkzaamheden: 
1. Werkt de complexe architectuur en kaders uit, door: 

 • het vertalen van de functionele eisen naar een functioneel ontwerp; 
 • het vertalen van het functioneel ontwerp naar het technisch ontwerp; 
 • het opstellen van (inrichtings)documentatie; 
 • het vertalen van de uitvoeringsbepalingen naar te nemen maatregelen; 
 • het opstellen van quality certificeringen. 

2. Controleert de toepasbaarheid van het technisch ontwerp, door: 
 • het opstellen van een impactanalyse; 
 • het uitvoeren van risicoanalyses op de samenhang tussen de architectuur componenten; 
 • het geven van adviezen aan de Technisch Verantwoordelijke op basis van de impactanalyse en het ontwerp (functioneel/technisch). 

3. Ontwikkelt componenten op basis van een generiek of specifiek ontwerp binnen de ICT-architecturen en -infrastructuren: 
 • het bouwen van componenten; 
 • het aanpassen van bestaande componenten; 
 • het opstellen van testscenario's; 
 • het uitvoeren van testscenario's; 
 • het analyseren van verstoringen, het vaststellen van oorzaken en het adviseren over het treffen van modificaties of andere maatregelen. 
 • het geven van richtlijnen en adviezen omtrent het gebruik van ICT architectuur en applicaties. 

Achtergrond opdracht
Is verantwoordelijk voor optimalisatie en change begeleiding/ontwerp van diverse applicatie en database oplossingen binnen een onpremise IT landschap. Werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een team dat specifiek is ingericht voor het uitvoeren van projecten voor de Koninklijke Marechaussee.
Gedegen kennis van en ervaring met applicatiehosting en databasehosting in de breedste zin, waaronder:
 • Integratieaspecten tussen alle bouwstenen en applicatie / data componenten
 • Complexe landschappen met veel koppelingen en afhankelijkheden

Gedegen kennis van en ervaring met specifieke applicatie platformen

 • Web applicatie servers zoals: Internet Information Services (IIS), Apache / Tomcat, evt NginX
 • De onderliggende Windows en Linux (RedHat / Ubuntu) platformen (met de nadruk op Linux)

Gedegen kennis van en ervaring met applicatie / database hosting oplossingen op de Windows en Linux platformen

 • Hosten en borging van diverse DBMS-en, zoals: SQL Server, Oracle, MySql / MariaDB
 • Hosting en borging v.w.b. koppelingen en koppelvlak aspecten t.b.v. Data Integratie (service brokers)


Eisen waaraan je moet voldoen

 • Bij deze aanvraag in een 'Verklaring van geen bezwaar' (VGB) nodig. Dit onderzoek kan tussen de 8 a 12 weken duren. Hierna kan daadwerkelijk pas worden begonnen met de opdracht.
 • Bij de aanbieding van een kandidaat is het invullen van het aanbiedingsformulier verplicht. Hierbij wordt ook gevraagd om de eisen en de wensen toe te lichten + een verwijzing naar het CV te vermelden
 • Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met beveiligingstechnieken, encryptie, Scripting op basis van Powershell en Python - 5 jaar
 • Kandidaat heeft 5 jaar ervaring als senior Ontwerper
 • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met en kennis van applicatiehosting en databasehosting - 5 jaar
 • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met en kennis van specifieke data applicatie platformen & web applicatie servers (zoals IIS, Apache, SQL en Oracle, MySQL, MariaDB) - 5 jaar
 • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met en kennis van het vakgebied benodigde IaaS / Paas gerelateerde zaken - 5 jaar
 • Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met authenticatietechnieken zoals LDAP/Kerberos, Saml, DNS inrichting, CI-CD technieken/releasemanagement - 5 jaar
 • Kandidaat heeft aantoonbare ervaring van onderliggende Linux (RedHat / Ubuntu) platformen - 5 jaar
 • Aantoonbare meerjarige ervaring met Beheeromgeving - 5 jaar
 • Kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding


Waar verder de voorkeur naar uitgaat

 • Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met het opstellen van Functioneel Ontwerp, Technisch Ontwerp en configuratiedossiers
 • Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met projectmatig werken
 • Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met het geven van adviezen en het doen van verbetervoorstellen 
 • Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met het doorlopen van lifecycles van applicatie landschappen
 • Kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring in procesgericht werken
 • Kandidaat heeft bij voorkeur kennis van en werkervaring met ITIL processen (ITIL Information Technology Infrastructure Library).
 • Kandidaat heeft bij voorkeur kennis / ervaring heeft met Windows. 


Wie jij bent

 • Analyseren
 • Conceptueel denken 
 • Communiceren 
 • Initiatief 
 • Verantwoordelijk
 • Flexibel
 • Samenwerken


Extra informatie

Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig.

Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant.
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op.
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl

Vond je deze opdracht interessant, kijk dan ook eens hieronder

Opdracht status

Between

Gesloten

Opdrachten zoeken

Nina Gorter

Nina Gorter


Ik help je graag bij vragen of opmerkingen.

Deel deze opdracht

LinkedIn
Facebook
Twitter
Gmail