Projectmanager

Ministerie van Binnenlandse Zaken (BT) - 2021/6976

Den Haag
24-24 uur
25-11-2021
8 maanden
Verlengbaar
Geen maximum tarief
Senior
Between
Gesloten voor nieuwe aanbiedingen
Customer Logo
Reageren op deze opdracht? Dit doe je in Select

Voor onze eindklant BZK zoeken wij een Projectmanager Ontwikkeling en Implementatie Digitaal Vastgoed RVB


Informatie over de opdracht

Opdrachtomschrijving:
Als projectmanager ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van de DVRVB applicatie in brede zin:
-Software applicatie DVRVB
-Inrichting infrastructuur specifiek t.b.v. gebruik, beheer en doorontwikkeling van DVRVB
-Inrichting beheerprocessen (DEVOPS: functioneel- en applicatiebeheer)
-Systeemkoppelingen (met DWH, IAM en, voor zover mogelijk binnen projectperiode,
externe systemen)
-Gebruikerstraining en documentatie
-Via Datawarehouse (DWH): CVR-gegevens voor gebruikers beschikbaar in DVRVB
-Via Identity and Access Management (IAM): eerste gebruikers geautoriseerd op DVRVB
(RVB-medewerkers + gebruikers van eerste aangesloten externe organisaties)

Daarin zijn meerdere risicovolle omgevingsrelaties aan de orde die vanaf de projectstart intensief gemanaged moeten worden. Er wordt in dat verband een gezamenlijke stuurgroep ingericht over meerdere applicatieontwikkelingen heen (minimaal CVR, RVP en DVRVB). Je hebt als projectmanager de dagelijkse leiding van het project met de volgende
hoofdverantwoordelijkheden:
-Afstemming met business (VB/VI) over ingebruikname DVRVB interne en externe partijen
-Opstellen van (deel) plannen en planningen voor het managen van de externe
afhankelijkheden van het project;
-Organiseren van benodigde capaciteit van medewerkers van de organisatie;
-Periodiek rapporteren aan de opdrachtgever en stuurgroep;
-Beoordelen van issues en/of escalaties; en indien nodig indienen bij de stuurgroep;
-Bijwerken issuelijst en risicolog;
-Bijwerken en versturen overzicht van gebruik omgevingen en installaties;
-Opstellen van RFC’s en indienen bij de stuurgroep;
-Organiseren kennisoverdracht en opleiding;
-Het faciliteren van het SCRUM team.

Je staat met je voeten in de klei, hebt uitgebreide kennis van het faciliteren van agile
softwareontwikkeling en hebt ervaring met het op koers houden van projecten in een complexe
overheidsomgeving. Je bent in staat om medewerkers en teams op een inspirerende wijze te
begeleiden.

Achtergrond opdracht:
De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de fusie van het RVB inclusief het harmoniseren van de
processen en het ICT landschap. Hiermee is een basis gelegd om, met een nieuw ingerichte ifunctie, te kunnen werken aan het door ontwikkelen en verder professionaliseren op zowel
technologisch (data analyses, moderne applicatie ontwikkeling, etc.) als op organisatorisch gebied (CIO-sturing, informatiemanagement, portfoliomanagement, integrale AB/FB ondersteuning).

Het RVB zal juist in de toekomst in deze IT-organisatie investeren om het verschil te kunnen
maken in klanttevredenheid (voorspelbaar), snelheid van acteren (offensiever), resultaatgerichter en slagvaardiger te kunnen zijn in deze IT-gedreven maatschappij. Onderdeel van de nieuw ingerichte i-functie is de Sectie Ontwikkeling & Infrastructuur (O&I) welke verantwoordelijk is voor regie op, uitvoering van: beheer, onderhoud en ontwikkeling van software op maat. O&I ontwikkelt en beheert diverse, onderling samenhangende, maatwerkapplicaties t.b.v. beheer en benutting van vastgoedgegevens. Voor de interactie met de projectomgeving werkt O&I daarbij volgens de PRINCE2 methodiek. Intern project wordt het systeem op iteratieve/agile wijze ontwikkeld (SCRUM).

Op 21 oktober 2021 heeft het RVB besloten om in aanvulling op reeds bestaande of in ontwikkeling zijnde vastgoedapplicaties een uitwisselomgeving voor vastgoedgegevens te ontwikkelen onder de naam Digitaal Vastgoed RVB (kortweg aangeduid als DVRVB):

-Het RVB publiceert in DVRVB vanuit zijn eigen Centrale Vastgoed Registratie (CVR) de
beschikbare 3D modellen van de vastgoedportefeuille.
-Gebruikers krijgen kijk- en exportrechten corresponderend met de specifieke
vastgoedcomplexen waarbij zij betrokken zijn – zulke rechten worden verleend door
beheerders van de eigen organisatie maar altijd onder mandaat van het RVB.
-Geselecteerde gebruikers krijgen het recht om, namens hun organisatie,
gegevens/documenten te importeren en te koppelen aan het 3D model.
-De mogelijkheid wordt geboden om d.m.v. systeemkoppeling gegevens/documenten op
reguliere basis te actualiseren.

Ter voorbereiding op deze ontwikkeling zijn reeds een Project Start Architectuur (PSA) en een
Project Initiatie Document (PID) opgesteld. De ontwikkeling van DVRVB zal door de sectie O&I
worden uitgevoerd vanuit een DEVOPS aanpak (Development-Operations) en op een eigen
ontwikkelomgeving.


Eisen waaraan je moet voldoen

-Een doorleenconstructie is niet toegestaan.
-Uitsluitend Nederlandstalige cv’s indienen met het liefst een max van 5 pagina’s.
-Bij een eventuele aanbieding wordt er in de laatste stap gevraagd om een ‘Standaard aanbiedingsformulier’ in te vullen. Daarin wordt gevraagd om een korte toelichting op onderstaande eisen en wensen te geven. Geef in dit document aan waarom de aangeboden kandidaat voldoet aan de eis en/of wens.

-Beschikt over een WO werk- en denkniveau met uitgebreide ervaring in projectmanagement van maatwerkontwikkeling en het werken op een Agile/Scrum wijze.
-Heeft minimaal 3 jaar ervaring met maatwerkontwikkeling gebruikmakend van een agile/scrumwijze
-Heeft ervaring heeft met informatiebeveiligingsvraagstukken conform de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)
-Heeft ervaring in projectmanagement bij meerdere (Rijks-) overheids(uitvoerings)organisaties


Waar verder de voorkeur naar uitgaat

-Heeft ervaring heeft met het werken onder Enterprise Architectuur.
-Heeft ervaring heeft informatiesystemen t.b.v. vastgoedinformatie.
-Beschikt over ervaring met softwareontwikkeling op OTAP-ontwikkelstraten.
-Beschikt over ervaring met het aansluiten op IAM systemen.
-Heeft een WO werk- en denkniveau. Met uitgebreide ervaring in projectmanagement van maatwerkontwikkeling en het werken op een Agile/Scrum wijze. Daarnaast is aantoonbare kennis en ervaring op de volgende gebieden een vereiste/pre
- Ervaring op het gebied van OTAP-ontwikkelstraten en CI/CD is een pre
- Ervaring met aansluiten op een IAM systeem is een pre
- Ervaring bij overheids(uitvoerings)organisaties is een vereiste
- Ervaring met het werken onder architectuur is een pre
- Ervaring met informatiebeveiligingsvraagstukken conform de BIO is een vereiste
- Ervaring met vastgoedinformatie (gegevens en documenten) is een pre


Wie jij bent

Analyseren
Resultaatgerichtheid
Plannen en organiseren
Organisatiesensitiviteit
Creativiteit
Omgevingsbewust
Overtuigingskracht
Netwerken


Extra informatie

Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig.
Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant.
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op.
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl

Vond je deze opdracht interessant, kijk dan ook eens hieronder

Opdracht status

Between

Open

Een bieding plaatsen op deze opdracht doe je via partner platform Select

Meer info

Opdrachten zoeken

Daphne van Dorrestein

Daphne van Dorrestein


Ik help je graag bij vragen of opmerkingen.

Deel deze opdracht

LinkedIn
Facebook
Twitter
Gmail