Projectmanager

Kadaster - 2021/2259

APELDOORN
24,00 uur
23-04-2021
3 maanden
Verlengbaar
Geen maximum tarief
Senior
EXPR
Gesloten voor nieuwe aanbiedingen
Customer Logo

We zijn op zoek naar een Projectmanager.


Informatie over de opdracht

Opdracht omschrijving
Het Kadaster
Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

Voor meer informatie over het Kadaster zie www.kadaster.nl

Omschrijving project waarbinnen de medewerker te werk wordt gesteld:
In opdracht van de Raad van Bestuur wordt er binnen het Kadaster gewerkt aan een nieuwe organisatiestructuur die aansluit bij de data gedreven strategie. Nieuwe directies worden gevormd en oude directies samengevoegd. Sommige afdelingen of groepjes medewerkers worden ondergebracht binnen andere directies. Deze aanpassingen hebben een diepgaand effect op de informatiesystemen van het Kadaster. Systemen waarin directies, afdelingen en teams zijn ingericht moeten worden aangepast aan de nieuwe structuur. Het project Kanteling kent een fasering waarbij de strikt noodzakelijke aanpassingen per 1 juli 2021 afgerond moeten zijn en andere aanpassingen daarna plaatsvinden. De startdatum is z.s.m. en de verwachte einddatum bedraagt 31 juli 2021 met optie tot verlenging.

Ter ondersteuning van de projectmanager van het project Kanteling wordt gezocht naar een projectmanager (zeer ervaren PMO) die per direct 3 dagen per week beschikbaar is.

Opdrachtomschrijving
De primaire verantwoordelijkheid van de projectmanager is ervoor te zorgen dat het project de vastgestelde resultaatdoelstellingen binnen de gespecificeerde toleranties (van tijd, kosten, kwaliteit, scope, voordelen (benefits) en risico’s) realiseert die in het plan dan wel de business case zijn gedefinieerd. Dit doet de projectmanager door te structureren, actief invulling te geven aan het managen van de verwachtingen, sturing te geven aan de teams en het organiseren van de besluitvorming.

Deze projectmanager werkt onder aansturing van de huidige projectmanager. De scheiding tussen beide is dat de huidige projectmanager de externe kant van het project managet. De gevraagde projectmanager draagt zorg voor de interne aansturing en neemt de planning naar de werkgroepen voor zijn/haar rekening. De gevraagde projectmanager is in staat opdrachten te organiseren, te managen en resultaten te leveren die de beoogde verandering moet realiseren. De projectmanager legt verantwoording af aan de opdrachtgever (in dit geval aan de huidige projectmanager. De projectmanager onderhoudt het contact met product owners, procesmanagers, opdrachtgever en overige stakeholders van de uitvoerende teams om een vloeiend proces te waarborgen.

De gevraagde projectmanager ondersteunt de project/programma organisatie, om optimaal te kunnen sturen en grip te krijgen en te houden. Een belangrijke taak is om zorg te dragen voor de betrouwbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid van sturingsinformatie. Dat maakt het dé plek voor inzicht en overzicht. Met de juiste knowhow, tooling, templates en technieken, houdt de projectmanager de projectorganisatie op koers van de realisatie.

De projectmanager wordt ingezet op onderdelen als het opstellen van rapportages, bijhouden van het projectdossier, configuratiemanagement, bijhouden van diverse registraties (o.a. risicolog, issuelog). Bewaakt de planning en fungeert als rechterhand van de projectmanager. Hierbij wordt een eenduidige manier van werken gehanteerd doordat o.a. dezelfde taal gesproken wordt (referentiekader).

Opdrachtomschrijving specifiek
In deze functie zal de gevraagde projectmanager contact hebben met verschillende afdelingen binnen het Kadaster. Keyplayers zijn de huidige projectmanager, de Stuurgroep Kanteling, de werkgroepvoorzitters, de productowners en de IT-teams. Omgevingssensitiviteit, resultaatgericht plannen en goede communicatieve vaardigheden zijn belangrijk competenties voor deze functie.

Verantwoordelijkheden
De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden voor een Projectmanager zijn:

 • Definieert samen met de opdrachtgever (huidige projectmanager) de doelstelling(en), scope en deliverables van het project , legt deze vast en (be)stuurt de planning. Daarbij aansluitend op de bestaande project structuren.
 • Bewaakt en rapporteert de voortgang van projecten en signaleert tijdig onverhoopte afwijkingen en voorziet waar mogelijk in oplossingen.
 • Verricht werkzaamheden ten behoeve van periodieke management- en voortgangsrapportages (planning en financiën) en eventuele secretariële en organisatorische taken.
 • Het opzetten, realiseren en beheren van adequate documentatie/rapportages van de projecten.
 • Inventariseert, analyseert en rapporteert over projectrisico’s en -issues richting opdrachtgever en/of stuurgroep, formuleert beheersmaatregelen en managet risico’s en issues.
 • Bewaakt de scope van het project (samen met productowner/productmanager/procesmanager en/of opdrachtgever) en rapporteert over afwijkingen ten opzichte van het vastgestelde plan.
 • Initieert en onderhoudt proactief relaties met uitvoerende teams. Kent en managet hun verwachtingen en informeert hen op de juiste momenten om zodoende de projectdoelstellingen te realiseren.
 • Zorgt voor communicatie via de meest effectieve lijn(en) van en naar de opdrachtgever en stakeholders. Stimuleert en adviseert over besluitvorming conform de project governance.

Specifieke taken voor deze opdracht:
 • Opstellen en beheren van de projectplanning.
 • Bewaken van de resourceplanning.
 • Borgen van het administratieve proces rondom urenverantwoording van interne en externe medewerkers.
 • Opzetten en beheren van het projectdossier.
 • Opzetten en beheren van issue logs, wijzigingsverzoeken, risico logs, actielijsten, besluiten en overige wijzigingen.
 • Ondersteuning bij het opstellen van periodieke voortgangsrapportages.
 • Signaleren van issues en formuleren van verbeteringen/oplossingen.
 • Bewaken standaarden en procedures van het project.
 • Bewaken tijdige opvolging door actiehouders.
 • Voorbereiding en vastlegging van vergaderingen en bijeenkomsten.
 • Opzet communicatie berichten.
 • Beheer project in het projectmanagementprogramma Fortes Change Cloud.


Eisen waaraan je moet voldoen

 • HBO werk- en denkniveau;
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare relevante ervaring als PMO/projectleider/projectmanager;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring binnen een multiprojectomgeving;
 • Minimaal 5 jaar ervaring met projectadministraties en projectfinanciën c.q. – control conform Prince2;
 • P3O foundation -, IPMA-PMO - en/of IPMA-D certificaat, dan wel een soortgelijk certificaat;
 • Minimaal 2 jaar ervaring met Agile projectaanpak (mindset en methodieken zoals Scrum en Kanban, FCC en Jira);
 • Ervaring in projecten met SAP is een pre.
 • Expert gebruiker in het werken met Microsoft Project;
 • Ervaring in het werken met Microsoft Excel;
 • Ervaring in het werken met Microsoft SharePoint & Teams sites;
 • Bij voorkeur kennis en ervaring opgedaan in een semipublieke omgeving (pré);
 • Tweetal referenties overleggen m.b.t. opgedane PM/PMO ervaring.Wie jij bent

 • Stressbestendig
 • Resultaatgericht
 • Plannen en Organiseren
 • Omgeving sensitief
 • Communicatieve vaardigheden
 • Advies vaardigheden
 • Analytisch vermogen


Vond je deze opdracht interessant, kijk dan ook eens hieronder

Opdracht status

EXPR

1 aanbieding

Gesloten

Opdrachten zoeken

Luciano Byron

Luciano Byron


Ik help je graag bij vragen of opmerkingen.

Deel deze opdracht

LinkedIn
Facebook
Twitter
Gmail