Projectmanager

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) - 2021/7169

Leeuwarden
20-20 uur
29-11-2021
3 maanden
Verlengbaar
Geen maximum tarief
Senior
Between
Gesloten voor nieuwe aanbiedingen
Customer Logo
Reageren op deze opdracht? Dit doe je in Select

Voor onze eindklant CJIB zoeken wij een Projectmanager.


Informatie over de opdracht

Opdrachtomschrijving:

Het CJIB zoekt een projectmanager voor het opzetten van projecten en veranderlijnen en het uitdragen hiervan in de keten een binnen de directie Executie.


Doelstelling opdracht: Het inrichten en afstemmen van de sturingsmodel van trajecten op het tactische en strategische beleid van de organisatie dmv de opzet van veranderlijnen en de afstemming die dit ook vraagt in de strafrechtketen. Als projectmanager ben je als partner gezamenlijk met de business owners en in samenwerking met de overige projectmanagers verantwoordelijk voor het opzetten van meerdere trajecten binnen het Executie domein. We zoeken hier iemand met veel ervaring in de justitiele keten die de nieuw op te starten veranderlijnen adequaat en vakkundig op kan zetten en daarin ook de kennis van de keten meebrengt om daar de juiste afstemming op in te richten om de verandering te borgen.


Achtergrond opdracht:

In de afgelopen jaren heeft het CJIB de operationele regie op de uitvoering van strafrechtelijke beslissingen op zich genomen. Omdat alle informatie bij het CJIB samenkomt, krijgt de keten meer zicht en grip op de dagelijkse uitvoering. Ook wordt de informatie rondom een
veroordeelde completer waardoor beslissingen beter en sneller kunnen worden genomen. Alle ketenpartners die met deze verandering te maken hebben, werken op dit moment hard om dit mogelijk te maken. Dat is een grote opgave. Mensen, processen en systemen moeten
naadloos op elkaar aansluiten. Hiervoor worden nieuwe ketenprocessen gemaakt, bestaande processen aangepast, ICT ontwikkeld en kennis gedeeld. De komende jaren zullen we steeds blijven optimaliseren. In deze transitie is de portfolio en de verandering die het CJIB af komt
de afgelopen jaren enorm gegroeid en dat betekend ook dat er op dit moment naar de opzet van de veranderlijnen en bijbehorende DEV/OPS teams wordt gekeken. Hierin is het streven te werken naar veranderlijnen die de clusters (Vrijheidsbenemende sancties/Vrijheidsbeperkende sancties en Geldelijke sancties) zo optimaal mogelijk kunnen bedienen en daarnaast de grote opgave rondom de wet Straffen en Beschermen mogelijk gaat maken. In deze opdracht zijn wij op zoek naar een projectmanager die in staat is om SCOPAFIJTH breed een veranderlijn op te zetten, kennis en ervaring in de justitiële keten heeft en ervaring heeft met het opzetten van agile portfoliomanagement.


Eisen waaraan je moet voldoen

 • Een doorleenconstructie is niet toegestaan.
 • Uitsluitend Nederlandstalige cv’s indienen met het liefst een max van 5 pagina’s.
 • Vanuit de opdrachtgever zijn wij verplicht een toelichting te geven waarom de kandidaat voldoet aan de eisen en wensen. Deze dient bij de motivatie toegevoegd te worden.
 • Relevante projectmanagement opleidingen.
 • HBO werk- en denkniveau (5 jaar)
 • Kennis en ervaring met Agile/Scrum (5 jaar)
 • Beheersing Nederlandse taal in woord en geschrift (5 jaar)
 • Relevante ervaring met project en portfoliomanagement (5 jaar)
 • Ervaring met complexe projecten met meerdere ketenpartners (5 jaar)


Waar verder de voorkeur naar uitgaat

 • Aantoonbare ervaring met het schrijven van (beslis) notities op basis waarvan het management een beslissing kan nemen.
 • Ervaring met Agile project/portfoliomanagement
 • Kennis en werkervaring met het werkveld van het justitiële domein.


Wie jij bent

-Bestuur sensitiviteit, plannen-en-organiseren, resultaatgerichtheid, omgevingsbewustzijn, netwerken, aansturen-organisatie, motiveren.


Extra informatie

Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig.

Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant. 
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. 
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op. 
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl

Vond je deze opdracht interessant, kijk dan ook eens hieronder

Opdracht status

Between

Open

Een bieding plaatsen op deze opdracht doe je via partner platform Select

Meer info

Opdrachten zoeken

Melanie van Muiswinkel

Melanie van Muiswinkel


Ik help je graag bij vragen of opmerkingen.

Deel deze opdracht

LinkedIn
Facebook
Twitter
Gmail