Projectmanager

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) - 2021/6046

Leeuwarden
32 uur
21-10-2021
7 maanden
Niet verlengbaar
Geen maximum tarief
Senior
Between
Gesloten voor nieuwe aanbiedingen
Customer Logo
Reageren op deze opdracht? Dit doe je in Select

Voor onze eindklant CJIB zoeken wij een Projectmanager.


Informatie over de opdracht

Opdrachtomschrijving:
Het CJIB zoekt een projectmanager met affiniteit voor informatiehuishouding (IHH) die invulling gaat geven aan de IHH roadmap en de ontwikkelingen en initiatieven vanuit het Rijk en JenV om, in samenwerking met de afdelingen Strategie en Beleid en Bedrijfsvoering, te werken aan de verbetering van de informatiehuishouding van het CJIB. De werkzaamheden voor het derde en vierde kwartaal van 2021 bestaan uit het uitvoeren van een nulmeting en een uitvoeringstoets, het opzetten en implementeren van een monitoringssysteem/dashboard ten aanzien van de voortgang van IHH-projecten , het geven van vorm en inhoud aan de interne communicatie en er moet een begin worden gemaakt met de implementatie van de onderwerpen ‘archive by design’ en ‘archivistische metadata ’. Voorts dient de afstemming en de balans bewaakt te worden ten aanzien van de uitvoering van de top 15 rijksbrede IHH onderwerpen en de belangen en -financiële- prioriteiten van het CJIB. 

Achtergrond opdracht:
Goede, betrouwbare en actuele informatie is belangrijk. Dat geldt des te meer voor een overheidsinstantie. Burgers en ketenpartners moeten er op kunnen vertrouwen dat onze informatiehuishouding op orde is. Dat maakt ons transparant, zorgvuldig, toegankelijk en het zorgt ervoor dat we verantwoording kunnen afleggen over ons werk. De Rijksoverheid heeft hierin een actieplan 'Open op orde' opgesteld om de IHH rijksbreed op orde te krijgen en ook het CJIB gaat hierom versnellen op de invulling van de IHH roadmap. Het CJIB werkt de komende jaren langs de beleidslijnen ‘bewaren, vinden en delen’ aan een betere informatiehuishouding.


Eisen waaraan je moet voldoen

 • Een doorleenconstructie is niet toegestaan.
 • Uitsluitend Nederlandstalige CV’s indienen met het liefst een max van 5 pagina’s.
 • Vanuit de opdrachtgever zijn wij verplicht een toelichting te geven waarom de kandidaat voldoet aan de eisen en wensen. Deze dient bij de motivatie toegevoegd te worden.
 • Beheersing Nederlandse taal in woord en geschrift (5 jaar)
 • HBO werk- en denkniveau (5 jaar)
 • Kennis en ervaring met Agile/Scrum (2 jaar)
 • Relevante ervaring met projectmanagement (2 jaar)
 • Ervaring met complexe projecten met meerdere ketenpartners (2 jaar)
 • Affiniteit met informatie huishouding trajecten.


Waar verder de voorkeur naar uitgaat

 • Aantoonbare ervaring met het schrijven van (beslis) notities op basis waarvan het management een beslissing kan nemen.
 • Ervaring met Agile project/portfoliomanagement, Kennis en werkervaring met het werkveld van het justitiële domein.


Wie jij bent

 • Bestuur sensitiviteit
 • Plannen-en-organiseren
 • Resultaatgerichtheid
 • Omgevingsbewustzijn
 • Netwerken
 • Aansturen-organisatie
 • Motiveren.


Extra informatie

Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig.

Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant. 
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. 
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op. 
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl

Vond je deze opdracht interessant, kijk dan ook eens hieronder

Opdracht status

Between

Gesloten voor nieuwe aanbiedingen

Een bieding plaatsen op deze opdracht doe je via partner platform Select

Meer info

Opdrachten zoeken

Melanie van Muiswinkel

Melanie van Muiswinkel


Ik help je graag bij vragen of opmerkingen.

Deel deze opdracht

LinkedIn
Facebook
Twitter
Gmail