Product Owner

DUO Groningen - 2021/6151

Groningen
36,00 uur
19-10-2021
12 maanden
Niet verlengbaar
Geen maximum tarief
Professional
Between
Gesloten voor nieuwe aanbiedingen
Customer Logo

Voor onze eindklant DUO zoeken wij een Product Owner.


Informatie over de opdracht

Het onderdeel SEG (Service Eenheid Gegevens) van de directie Registers en Examens bestaat uit meerdere afdelingen: Basisregisters, Basisregistratie Onderwijsnummer (BRON) en Gegevensmanagement. De afdeling SEG is verantwoordelijk voor het inwinnen, beheren en ontsluiten van gegevens die door verschillende processen binnen DUO, zoals bekostiging en studiefinanciering gebruikt worden. Concreet betekent dit het ontwerpen, bouwen en beheren van (register) applicaties, alsmede het zorgdragen voor kwalitatieve en kwantitatieve vulling van registers met basisgegevens op instellings- en leerlingniveau. Dit doen we in multidisciplinaire BusDevOps-teams, waarbinnen business en ICT vergaand zijn geïntegreerd.


 • De opdracht betreft óf het HO domein óf het MBO domein. Welk domein het precies wordt moet nog nader worden bepaald. Inhoudelijk zijn de domeinen vergelijkbaar. De Product Owner MBO of HO heeft als opdracht het maximaliseren van de waarde van de producten en/of diensten uit Middelbaar Beroepsonderwijs of het Hoger Onderwijs domein. Hij/zij is verantwoordelijk voor het inwinnen, beheren en ontsluiten van alle gegevens bij MBO of HO instellingen. De ingewonnen gegevens worden voor verschillende producten van DUO gebruikt, zoals het diplomaregister en de bepaling van de bekostiging. Als Product Owner ben je integraal product- en resultaatverantwoordelijk voor het product en/of de dienst. Vanuit deze verantwoordelijkheid ontwikkelt hij/zij een productvisie en toetst deze bij de businesseenheid. Tevens bewaakt en verdeelt de Product Owner het budget over de product backlog. Dit houdt in dat de Product owner prioriteert en keuzes maakt na afstemming met in- en externe stakeholders inzake de product backlog.


Eisen waaraan je moet voldoen

 • PSPO 1 of vergelijkbare opleiding
 • WO werk- en denkniveau
 • Kennis van en inzicht in ICT (run en change, processen, releasemanagement, softwareontwikkeling, functioneel en technisch beheer, Agile, scrum en continuous delivery) (3 jaar)
 • Kennis van en ervaring met de business waarin het product of de dienst is gepositioneerd is een pre maar niet per se noodzakelijk (3 jaar)
 • Stakeholdermanagement (Vaardigheid in het communiceren met stakeholders en in het hanteren van verschillende belangen) (3 jaar)


Waar verder de voorkeur naar uitgaat

 • Kennis van en ervaring met SaFe
 • kennis van en ervaring met coachend leidinggeven of Agile leidinggeven
 • kennis van en ervaring met DevOps Fundamentals
 • Houdt rekening met de gevolgen van interne ontwikkelingen, beslissingen en acties voor de organisatie


Wie jij bent

 • Socialbiliteit - vlot en effectief contacten leggen en onderhouden
 • Netwerken - ontwikkelen en onderhouden van contacten en samenwerking
 • klantgerichtheid- onderzoeken van de wensen en behoeften van de klant en in dit perspectief denken en handelen
 • Teamplayer
 • Dienend leiderschap


Extra informatie

Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig. Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant. Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.

- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op.

Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl

Vond je deze opdracht interessant, kijk dan ook eens hieronder

Opdracht status

Between

Gesloten voor nieuwe aanbiedingen

Opdrachten zoeken

Simone Albinus

Simone Albinus


Ik help je graag bij vragen of opmerkingen.

Deel deze opdracht

LinkedIn
Facebook
Twitter
Gmail