Product Owner

DUO Groningen - 2021/2393

Groningen
36,00 uur
04-05-2021
7 maanden
Verlengbaar
Geen maximum tarief
Senior
Between
Gesloten voor nieuwe aanbiedingen
Customer Logo

Voor onze eindklant DUO Groningen zoeken wij een Product Owner.


Informatie over de opdracht

Opdrachtomschrijving:

Een hernieuwd team CMDA heeft de ambitie om, onder leiding van jou, op korte termijn tot een juiste uitvoering van een centrale (meta)data administratie voor geheel DUO te komen. 
Jij bent verantwoordelijk voor de uitvoering, inrichting en verdere professionalisering van dit team. De kaders staan, het team en werkprocessen moeten worden ingericht. Dit vindt plaats binnen de hiervoor verantwoordelijke afdeling Gegevensmanagement in nauwe samenwerking met een organisatiebreed programma, waarmee wordt afgestemd op de
(veranderende) behoeften van de organisatie. Kortom, het hernieuwde team moet er komen te staan, tot uitvoering over te gaan en klaar te staan voor de veranderende wensen van de omgeving.

Wat betreft inhoud moet dit team bijvoorbeeld overgaan tot het kunnen genereren van meer automatische kwaliteitscontroles van de output van Magic Draw. Hierbij kunnen we kennis van of het kunnen meedenken over het maken, onderhouden en testen van ontwerpen en scripts
goed gebruiken. Op het gebied van het opleveren van datamodellen in samenwerking met afnemers willen wij ons ook graag verder ontwikkelen. En last but not least is het onze ambitie om het belang van “gegevenwoordenboek compliant” werken verder te stimuleren door
onze public relations met collega afdelingen te versterken.

Achtergrond opdracht:
Deze rol is gericht op het binnen kaders inrichten en aansturen van een team Centrale MetaData administratie, i.c.m. met de activiteiten die plaatsvinden binnen de 'gegevensontwikkelstraat'. 
De gegevensontwikkelstraat bestaat in essentie uit drie soorten modellen:
• Conceptuele modellen: beschrijft betekenis en context
• Logische modellen: beschrijft de logische structuren
• Technische modellen is een weerspiegeling van de database

De bouwstenen uit de opdrachtomschrijving zijn rijke gegevenstypen en concepten. Concepten vormen een beschrijving van de gespreksonderwerpen en rijke gegevenstypen zijn een beschrijving van het domein waarbinnen de data zich mag begeven. Daaruit worden, in de nieuwe gegevensontwikkelstraat, de databasevelden gegenereerd. 


Eisen waaraan je moet voldoen

  • Product Owner Scrum - PSPO1
  • Minimaal HBO werk- en denkniveau (3 jaar)
  • Stakeholdermanagement (Vaardigheid in het communiceren met stakeholders en in het hanteren van verschillende belangen) (3 jaar)


Waar verder de voorkeur naar uitgaat

  • Coachend leidinggeven of Agile leidinggeven
  • DevOps Fundamentals
  • Houdt rekening met de gevolgen van interne ontwikkelingen, beslissingen en acties voor de organisatie


Wie jij bent

  • Sociabiliteit - vlot en effectief contacten leggen en onderhouden
  • Netwerken - ontwikkelen en onderhouden van contacten en samenwerking
  • klantgerichtheid- onderzoeken van de wensen en behoeften van de klant en in dit perspectief denken en handelen + organisatiesensitief


Extra informatie

Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig.

Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant.
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op.
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl

Vond je deze opdracht interessant, kijk dan ook eens hieronder

Opdracht status

Between

Gesloten

Opdrachten zoeken

Melanie van Muiswinkel

Melanie van Muiswinkel


Ik help je graag bij vragen of opmerkingen.

Deel deze opdracht

LinkedIn
Facebook
Twitter
Gmail