Opdrachten

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (BT) Projectadviseur/-medewerker

Projectadviseur/-medewerker

Info

Functie

Projectadviseur/-medewerker

Locatie

Den Haag

Uren per week

32 uren per week

Looptijd

30.09.2022 - 30.01.2023

Opdrachtnummer

117231

Sluitingsdatum

date-icon17.08.2022 clock-icon15:08

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
De werkzaamheden van de medewerker zijn gericht op het ondersteunen van de projectleider. Denk hierbij aan:
- het succesvol opzetten, ondersteunen en uitvoeren van verschillende (kleine) projecten
- het analyseren, uitwerken en implementeren van processen
- het maken en uitdragen van voorlichtingsmateriaal en implementatiebegeleiding
- signalen/bezwaren oppikken die van invloed zijn op de diverse projecten Uitdaging is dat het document-managementsystemen momenteel beperkt wordt gebruikt en informatie ook op meerdere plekken wordt opgeslagen (e-mail, netwerkschijf, zaaksysteem, samenwerkingsruimtes, etc.). Daarnaast zit archiveren en openbaar maken niet in het DNA van de ANVS’er. Groot deel van het traject is dus verleiden en luisteren met als doel om het gedrag en handelen van de medewerkers te veranderen. Om zo de informatiehuishouding te verbeteren en ANVS te helpen transparanter te worden.

Te starten met werkzaamheden voor het project om alle digitale documenten die we gaan publiceren (of gepubliceerd hebben), mede in het kader van de Woo, (waar mogelijk vanaf creatie) toegankelijk te maken.


Achtergrond opdracht
De maatschappij vraagt transparantie van de (rijks)overheid. Naast de bestaande wetgeving wordt via het initiatief wetsvoorstel Wet open overheid (Woo) extra gestuurd op actieve openbaarmaking. Daar is politieke druk bij gekomen na de kabinetsreactie op het rapport “Ongekend onrecht”. Dit heeft er mede toe geleid dat het MT ANVS heeft besloten tot de start van het programma Openbaar maken. Het programma heeft tot doel de informatiehuishouding te verbeteren en de ANVS te helpen transparanter te worden. Daarbij wordt er gewerkt aan openbaarheid van informatie in het DNA van de ambtenaren (bewustzijn) en in het werkklimaat/-proces van de ANVS te verankeren zodat iedereen weet wat er van ze wordt verwacht en daar ook naar kan handelen. Het achterliggende doel van een transparante overheid mag niet uit het oog worden verloren. We maken namelijk informatie openbaar zodat de samenleving informatie makkelijker kan vinden en daardoor meer vertrouwen krijgt in de overheid.

Het programma Openbaar maken omvat diverse projecten om de realisatie van dit doel halen. Denk daarbij onder andere aan het openbaar maken van externe onderzoeksrapporten, convenanten en andere verplichte categorieën uit de Woo, zorgdragen dat alles wat openbaar is toegankelijk is, implementeren van een Zoek-en-vind-tool waardoor er over meerdere bronnen heen kan worden gezocht, het archiveren van email, berichtenapps en social media, het herstructureren van de ordeningsstructuur in het document management systeem en uitfaseren van gezamenlijke netwerkschijven.


Eisen
HBO of universitair werk en denk niveau
HBO of universitair werk en denk niveau
Werken binnen projecten en/of programma's (2 jaar)
Werken binnen informatiehuishouding / informatiemanagement vakgebied (2 jaar)


Wensen
* Kennis van documentaire systemen (DMS/RMA)
* Kennis van informatiehuishouding (archiefwet, WOB/Woo, etc)
* Kennis van procesmodelleringstechnieken en bijhorende systemen
* Kennis van office applicaties
•Ervaring met digitaal werken/digitaal informatiemanagement vanuit businessperspectief
•Ervaring met het werken met een DMS
•Ervaring met het uitwerken van processen
•Ervaring met het geven van voorlichting en het maken van voorlichtingsmateriaal
•Ervaring in het werken binnen projecten/programma´s
•Ervaring met onderwerpen als openbaarheid van documenten en wet open overheid is een pré
•Werkervaring binnen de rijksoverheid of IenW is een pré


Competenties
• Analytisch
• Accuraat werken
• Initiatiefrijk
• Samenwerkingsgericht
• Omgevingssensitief


Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig. Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant. 
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. 
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op. 
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl


Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (BT)

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
De werkzaamheden van de medewerker zijn gericht op het ondersteunen van de projectleider. Denk hierbij aan:
- het succesvol opzetten, ondersteunen en uitvoeren van verschillende (kleine) projecten
- het analyseren, uitwerken en implementeren van processen
- het maken en uitdragen van voorlichtingsmateriaal en implementatiebegeleiding
- signalen/bezwaren oppikken die van invloed zijn op de diverse projecten Uitdaging is dat het document-managementsystemen momenteel beperkt wordt gebruikt en informatie ook op meerdere plekken wordt opgeslagen (e-mail, netwerkschijf, zaaksysteem, samenwerkingsruimtes, etc.). Daarnaast zit archiveren en openbaar maken niet in het DNA van de ANVS’er. Groot deel van het traject is dus verleiden en luisteren met als doel om het gedrag en handelen van de medewerkers te veranderen. Om zo de informatiehuishouding te verbeteren en ANVS te helpen transparanter te worden.

Te starten met werkzaamheden voor het project om alle digitale documenten die we gaan publiceren (of gepubliceerd hebben), mede in het kader van de Woo, (waar mogelijk vanaf creatie) toegankelijk te maken.


Achtergrond opdracht
De maatschappij vraagt transparantie van de (rijks)overheid. Naast de bestaande wetgeving wordt via het initiatief wetsvoorstel Wet open overheid (Woo) extra gestuurd op actieve openbaarmaking. Daar is politieke druk bij gekomen na de kabinetsreactie op het rapport “Ongekend onrecht”. Dit heeft er mede toe geleid dat het MT ANVS heeft besloten tot de start van het programma Openbaar maken. Het programma heeft tot doel de informatiehuishouding te verbeteren en de ANVS te helpen transparanter te worden. Daarbij wordt er gewerkt aan openbaarheid van informatie in het DNA van de ambtenaren (bewustzijn) en in het werkklimaat/-proces van de ANVS te verankeren zodat iedereen weet wat er van ze wordt verwacht en daar ook naar kan handelen. Het achterliggende doel van een transparante overheid mag niet uit het oog worden verloren. We maken namelijk informatie openbaar zodat de samenleving informatie makkelijker kan vinden en daardoor meer vertrouwen krijgt in de overheid.

Het programma Openbaar maken omvat diverse projecten om de realisatie van dit doel halen. Denk daarbij onder andere aan het openbaar maken van externe onderzoeksrapporten, convenanten en andere verplichte categorieën uit de Woo, zorgdragen dat alles wat openbaar is toegankelijk is, implementeren van een Zoek-en-vind-tool waardoor er over meerdere bronnen heen kan worden gezocht, het archiveren van email, berichtenapps en social media, het herstructureren van de ordeningsstructuur in het document management systeem en uitfaseren van gezamenlijke netwerkschijven.


Eisen
HBO of universitair werk en denk niveau
HBO of universitair werk en denk niveau
Werken binnen projecten en/of programma's (2 jaar)
Werken binnen informatiehuishouding / informatiemanagement vakgebied (2 jaar)


Wensen
* Kennis van documentaire systemen (DMS/RMA)
* Kennis van informatiehuishouding (archiefwet, WOB/Woo, etc)
* Kennis van procesmodelleringstechnieken en bijhorende systemen
* Kennis van office applicaties
•Ervaring met digitaal werken/digitaal informatiemanagement vanuit businessperspectief
•Ervaring met het werken met een DMS
•Ervaring met het uitwerken van processen
•Ervaring met het geven van voorlichting en het maken van voorlichtingsmateriaal
•Ervaring in het werken binnen projecten/programma´s
•Ervaring met onderwerpen als openbaarheid van documenten en wet open overheid is een pré
•Werkervaring binnen de rijksoverheid of IenW is een pré


Competenties
• Analytisch
• Accuraat werken
• Initiatiefrijk
• Samenwerkingsgericht
• Omgevingssensitief


Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig. Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant. 
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. 
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op. 
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl


De recruiter