Opdrachten

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat - LNV (BT) Nader te bepalen

Nader te bepalen

Info

Functie

Nader te bepalen

Locatie

Groningen

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

21.08.2022 - 30.12.2022

Opdrachtnummer

116944

Sluitingsdatum

date-icon11.08.2022 clock-icon14:08

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
Als Azure devops engineer ben je onderdeel van het business intelligence (BI)-team bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Binnen dit team houden we ons enerzijds bezig met het verzamelen van informatie. Anderzijds voeren we analyses uit voor onze klanten binnen de IMG organisatie. De Azure devops engineer heeft ervaring met het verwerken van (grote) volumes, verschillende formaten en de preprocessing van pipelines in Azure blob storage, datalake SQL databases of andere storage vormen. Tevens verzorgt hij de inrichting en het beheer van de Azure devops omgeving waarmee modellen of andere informatie producten op gestructureerde wijze in productie worden gezet. Verder speelt hij/zij een rol bij het inrichten van uitwisseling van Azure met de omgeving in samenwerking met Dictu. Het team werkt met agile (Scrum).

Samenvatting taken/verantwoordelijkheden:

Belangrijkste taken:
- Je stemt af met de Azure architect, data scientist, analisten en interne en externe partijen
- Je zorgt voor de inrichting van pipelines en storage
- Je stemt gegevensuitwisseling met de omgeving af en richt de informatiebeveiliging in
- Je stemt de kaders van informatieproducten die in producten gaan af met scientists en richt de devops omgeving in


Achtergrond opdracht
Binnen de afdeling Regiebureau vindt de coördinatie en regie over zowel de productie als de ontwikkeling en beheer van de schadeprocessen Waardedaling, Fysieke schade en Immateriële schade plaats. Er is gekozen voor centrale regie om vanuit één punt te kunnen sturen op de processen en vanuit een keten gedachte te regisseren. Het BI team binnen het Regiebureau zorgt voor de ontsluiting van data uit operationele systemen en andere bronnen voert analyses/modellering uit en biedt de data en andere informatieproducten op gestructureerde wijze aan gebruikers aan.


Eisen
Een doorleenconstructie is niet toegestaan 
Een HBO+/WO opleiding in een relevantie richting (bv computer science)
Azure AZ-400 of een andere relevante certificering
praktische ervaring met Azure of cloudontwikkelingen (2 jaar)


Wensen
- compliance/security
- Gitlab/Devops/Mlops/Docker/Kubernetes/Rest
Zolang het weer kan en mag moet er een bereidheid zijn om 1-2 dagen per week in Groningen op locatie te werken


Competenties
- Toegepaste evaring met het inrichten van Azure Devops, pipelines (deployment by code/CGA)
- Kennis en ervaring met Mlops en het deployen van modellen in een productie omgeving
- Ondersteunen en begeleiden analist/scientist op Azure


Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig. Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant. 
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. 
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op. 
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat - LNV (BT)

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
Als Azure devops engineer ben je onderdeel van het business intelligence (BI)-team bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Binnen dit team houden we ons enerzijds bezig met het verzamelen van informatie. Anderzijds voeren we analyses uit voor onze klanten binnen de IMG organisatie. De Azure devops engineer heeft ervaring met het verwerken van (grote) volumes, verschillende formaten en de preprocessing van pipelines in Azure blob storage, datalake SQL databases of andere storage vormen. Tevens verzorgt hij de inrichting en het beheer van de Azure devops omgeving waarmee modellen of andere informatie producten op gestructureerde wijze in productie worden gezet. Verder speelt hij/zij een rol bij het inrichten van uitwisseling van Azure met de omgeving in samenwerking met Dictu. Het team werkt met agile (Scrum).

Samenvatting taken/verantwoordelijkheden:

Belangrijkste taken:
- Je stemt af met de Azure architect, data scientist, analisten en interne en externe partijen
- Je zorgt voor de inrichting van pipelines en storage
- Je stemt gegevensuitwisseling met de omgeving af en richt de informatiebeveiliging in
- Je stemt de kaders van informatieproducten die in producten gaan af met scientists en richt de devops omgeving in


Achtergrond opdracht
Binnen de afdeling Regiebureau vindt de coördinatie en regie over zowel de productie als de ontwikkeling en beheer van de schadeprocessen Waardedaling, Fysieke schade en Immateriële schade plaats. Er is gekozen voor centrale regie om vanuit één punt te kunnen sturen op de processen en vanuit een keten gedachte te regisseren. Het BI team binnen het Regiebureau zorgt voor de ontsluiting van data uit operationele systemen en andere bronnen voert analyses/modellering uit en biedt de data en andere informatieproducten op gestructureerde wijze aan gebruikers aan.


Eisen
Een doorleenconstructie is niet toegestaan 
Een HBO+/WO opleiding in een relevantie richting (bv computer science)
Azure AZ-400 of een andere relevante certificering
praktische ervaring met Azure of cloudontwikkelingen (2 jaar)


Wensen
- compliance/security
- Gitlab/Devops/Mlops/Docker/Kubernetes/Rest
Zolang het weer kan en mag moet er een bereidheid zijn om 1-2 dagen per week in Groningen op locatie te werken


Competenties
- Toegepaste evaring met het inrichten van Azure Devops, pipelines (deployment by code/CGA)
- Kennis en ervaring met Mlops en het deployen van modellen in een productie omgeving
- Ondersteunen en begeleiden analist/scientist op Azure


Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig. Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant. 
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. 
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op. 
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl

De recruiter