Opdrachten

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat - LNV (BT) agile leader directie

agile leader directie

Info

Functie

agile leader directie

Locatie

Den Haag

Uren per week

20 uren per week

Looptijd

23.08.2022 - 30.01.2023

Opdrachtnummer

117209

Sluitingsdatum

date-icon16.08.2022 clock-icon14:08

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
Wij zoeken een agile Expert die de Directie kan begeleiden en faciliteren in de aanloop naar de agile transformatie. Een organisatie talent met ervaring op directie niveau en een gesprekspartner op tactisch en strategisch niveau. Om veranderstrategieën, gevolgen en overwegingen van Agile denken en doen samen met Directie en I-Raadleden te doorleven en op basis daarvan te komen tot een veranderstrategie. Die mensen kan inspireren en motiveren met gevoel voor verhoudingen. Die bewezen kennis heeft van Agile/Scrum aanpak, LSS, LESS/Safe en ervaring en andere inzichten van andere grote transformaties (3000+) meebrengt. Die ons stapsgewijs binnen de context van RVO en de afstemming met DICTU begeleidt naar een veranderstrategie zonder een 'blauwdruk benadering". Je gaat met de directie en stakeholders aan de slag en bespreekt welke visie, strategie en veranderingen er mogelijk zijn.


Achtergrond opdracht
Vorig jaar heeft RVO haar informatievoorzieningsketens doorgelicht. Dit heeft geleid tot een Adviesrapport waarin een aantal vervolgstappen worden voorgesteld. Deze hebben betrekking op de afstemming van de planning binnen en tussen IV-ketens, de vereenvoudiging van de administraieve en financiele inrichting en het stroomlijnen van rolbeschrijvingen. Daarnaast is de ambitie om meer samenhang te creëren tussen portfoliomanagement en de operatie en wordt ingezet op kennisdeling en verbreding tussen ketens, inclusief de ontwikkelingen op het gebied van 'automatisering van de automatisering'. RVO staat nu aan de vooravond van de transitie naar Agile en de Directie wil een veranderstrategie waarin bovenstaande tot uiting komt en in lijn met de RVO strategie 2025 is.


Eisen
Een doorleenconstructie is niet toegestaan 
leading SAFe, lean leadership
lean agile portfolio management
manamement succesvol programmes of managing succesfull transition
relevante certificaten op professioneel niveau
ruime ervaring met het begeleiden van organisaties naar nieuwe werkwijzen o.b.v. Agile/DevOps (8 jaar)
bedrijfskundige opleiding WO
Ervaring met werken binnen context rijksoverheid (5000+ organisaties) (5 jaar)
ervaring vanuit de business, bedrijfsprocessen perspectief. Kijk op IV vanuit de business (ketens en waardestromen)


Wensen
Scaled Agile Framework, Scaled Agile / SAFe Agilist certified, Leading Safe, Lean Leadership, Lean Agile Portfolio Management

Competenties
Organisatiesensitiviteit voor Directie en bestuurders: weet mensen en strategie te verbinden in de taal van bestuurders Motiverend; enthousiasmerend; en inspirerend; zorgt dat iedereen in het team focus houdt op het doel Zorgt dat het Directie team naar een hoger niveau van Agile werken worden getild Zichtbaar is met aandacht governance vraagstukken die aansluiten op de dagelijkse gang van zaken Directie en stakeholder coachen in kennis van Agile Focus op aansluiting op de strategie en daarmee de belangen van de organisatie vertegenwoordigt Die realistische en pragmatisch te werk gaat Open in communicatie, die naar teams luistert zonder gewoon te doen wat ze zeggen / willen Die helpt knopen door te hakken, duidelijkheid schept in discussies / meetings (en daarin ook streng afkappen, bijsturen en timeboxen)


Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig. Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant. 
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. 
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op. 
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat - LNV (BT)

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
Wij zoeken een agile Expert die de Directie kan begeleiden en faciliteren in de aanloop naar de agile transformatie. Een organisatie talent met ervaring op directie niveau en een gesprekspartner op tactisch en strategisch niveau. Om veranderstrategieën, gevolgen en overwegingen van Agile denken en doen samen met Directie en I-Raadleden te doorleven en op basis daarvan te komen tot een veranderstrategie. Die mensen kan inspireren en motiveren met gevoel voor verhoudingen. Die bewezen kennis heeft van Agile/Scrum aanpak, LSS, LESS/Safe en ervaring en andere inzichten van andere grote transformaties (3000+) meebrengt. Die ons stapsgewijs binnen de context van RVO en de afstemming met DICTU begeleidt naar een veranderstrategie zonder een 'blauwdruk benadering". Je gaat met de directie en stakeholders aan de slag en bespreekt welke visie, strategie en veranderingen er mogelijk zijn.


Achtergrond opdracht
Vorig jaar heeft RVO haar informatievoorzieningsketens doorgelicht. Dit heeft geleid tot een Adviesrapport waarin een aantal vervolgstappen worden voorgesteld. Deze hebben betrekking op de afstemming van de planning binnen en tussen IV-ketens, de vereenvoudiging van de administraieve en financiele inrichting en het stroomlijnen van rolbeschrijvingen. Daarnaast is de ambitie om meer samenhang te creëren tussen portfoliomanagement en de operatie en wordt ingezet op kennisdeling en verbreding tussen ketens, inclusief de ontwikkelingen op het gebied van 'automatisering van de automatisering'. RVO staat nu aan de vooravond van de transitie naar Agile en de Directie wil een veranderstrategie waarin bovenstaande tot uiting komt en in lijn met de RVO strategie 2025 is.


Eisen
Een doorleenconstructie is niet toegestaan 
leading SAFe, lean leadership
lean agile portfolio management
manamement succesvol programmes of managing succesfull transition
relevante certificaten op professioneel niveau
ruime ervaring met het begeleiden van organisaties naar nieuwe werkwijzen o.b.v. Agile/DevOps (8 jaar)
bedrijfskundige opleiding WO
Ervaring met werken binnen context rijksoverheid (5000+ organisaties) (5 jaar)
ervaring vanuit de business, bedrijfsprocessen perspectief. Kijk op IV vanuit de business (ketens en waardestromen)


Wensen
Scaled Agile Framework, Scaled Agile / SAFe Agilist certified, Leading Safe, Lean Leadership, Lean Agile Portfolio Management

Competenties
Organisatiesensitiviteit voor Directie en bestuurders: weet mensen en strategie te verbinden in de taal van bestuurders Motiverend; enthousiasmerend; en inspirerend; zorgt dat iedereen in het team focus houdt op het doel Zorgt dat het Directie team naar een hoger niveau van Agile werken worden getild Zichtbaar is met aandacht governance vraagstukken die aansluiten op de dagelijkse gang van zaken Directie en stakeholder coachen in kennis van Agile Focus op aansluiting op de strategie en daarmee de belangen van de organisatie vertegenwoordigt Die realistische en pragmatisch te werk gaat Open in communicatie, die naar teams luistert zonder gewoon te doen wat ze zeggen / willen Die helpt knopen door te hakken, duidelijkheid schept in discussies / meetings (en daarin ook streng afkappen, bijsturen en timeboxen)


Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig. Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant. 
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. 
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op. 
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl

De recruiter