Opdrachten

Ministerie van Binnenlandse Zaken (BT) Senior Functioneel beheerder Omgevingswet

Senior Functioneel beheerder Omgevingswet

Info

Functie

Senior Functioneel beheerder Omgevingswet

Locatie

Den Haag

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

30.09.2022 - 30.09.2023

Opdrachtnummer

117215

Sluitingsdatum

date-icon17.08.2022 clock-icon13:08

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving:
De werkzaamheden, die de beheerder dient uit te voeren omvatten het functioneel beheer van LVBB (applicaties en services), meehelpen met de inrichting en zorgen dat verstoringen in LVBB snel worden verholpen. Je zorgt ervoor, op basis van je eigen bevindingen en tweedelijns-calls, dat verstoringen snel worden verholpen. Verder ondersteun je plansoftwareleveranciers met het aansluiten en het certificeren op de LVBB. Met jouw technische kennis, analytisch vermogen en oplossingsgerichte instellen maak je steeds de keuze om complexe problemen te analyseren en op te lossen, of uit te zetten bij de ontwikkelteams.

De FB-er komt in een Beheer team met:
- 2 technisch applicatie beheerders
- 1 Functioneel beheerder
- 1 Ketentester
- 1 Releasemanager

Onderdeel B – Functioneel beheer en ondersteuning doorontwikkeling omvat de volgende taken en
verantwoordelijkheden:
1. Gebruiksbeheer
2. Wijzigingenbeheer
3. Functionaliteitenbeheer
4. Incidentmanagement

1. Gebruiksbeheer:
- Verlenen van ondersteuning bij het gebruik van informatiesystemen LVBB.
- Afhandelen van incidenten in LVBB:
- Is verantwoordelijk voor het oplossen van incidenten en klachten (2e lijns helpdesk) al of niet met ondersteuning door het ontwikkelteam, collega functioneel applicatiebeheerders en/of applicatiebeheer.
- Heeft de operationele regie over de applicatiebeheerders, technisch beheerders en andere teams tijdens het oplossen van incidenten en klachten in LVBB
- Volgt de voortgang van uitstaande incidenten en koppelt de status terug aan de 1e lijns helpdesk.
- Is verantwoordelijk voor regelmatige rapportages over incidenten en andere geleverde diensten.
- Opzetten en toewijzen van rapporten, menu’s en gebruikersrechten (autorisatiebeheer);
- Contact onderhouden met een diversiteit van leveranciers en specialisten enerzijds en eindgebruikers anderzijds;
- Verwerken van adhoc informatie verzoeken m.b.t. management- en stuurinformatie.

2. Wijzigingenbeheer:
- Onderkennen van informatiebehoeften en deze vertalen naar functionaliteiten gericht op het optimaal benutten van applicaties;
- Beheren en administreren van wijzigingsverzoeken voortkomend uit wensen van de gebruikersorganisatie of wetswijzigingen.
- Vaststellen impact van wijzigingsverzoeken voor de bedrijfsprocessen, de systemen en de administratieve organisatie.
- Prioriteren wijzigingsverzoeken;
- Regelmatig rapporteren over de geïnventariseerde, onder handen zijnde en doorgevoerde wijzigingsverzoeken.

3. Functionaliteitenbeheer:
- Opstellen functionele specificaties (requirements) van LVBB
- (Laten) opstellen acceptatietestplan en uitvoeren en begeleiden acceptatietest.
- Opstellen gebruikershandleidingen en procesbeschrijvingen
- (Laten) opstellen implementatieplan voor het invoeren van gewijzigde (onderdelen van) informatievoorzieningen.
- Vrijgeven van gewijzigde (onderdelen van) informatievoorzieningen, zoals applicaties, gebruikershandleiding en procesbeschrijvingen.
- Deelnemen aan project- en werkgroepen:
     o Leveren specialistische ondersteuning in projecten;
     o Aangeven implicaties, beperkingen en verbeteringen en deze omzetten in voorstellen;
     o Adviseren over kostenconsequenties en tijdlijnen.

4. Incidentmanagement:
- Identificeren, diagnosticeren en registreren van de hoofdoorzaken van incidenten, om herhaling van deze verstoringen te voorkomen;
- Identificeren (potentiële) problemen en deze kenbaar maken bij het management.
- Het van hieruit onderkennen van informatiebehoeften en deze vertalen naar functionaliteiten gericht op het optimaal benutten van applicaties.

De bovenstaande lijst is niet limitatief of statisch. Op basis van nieuwe wensen van Opdrachtgever of gebruikers of wijzigingen in aanpalende systemen of veranderingen in het opdrachtportfolio van KOOP kan het voorkomen dat er wijzigingen plaatsvinden op bovenstaande lijst en de bijbehorende prioriteiten.

Achtergrond opdracht:
De totstandkoming van de Nederlandse wet- en regelgeving is een complex proces met veelverschillende actoren. De informatiestromen en de daarbij behorende ondersteunende informatiesystemen die het digitaal publiceren en consolideren van wet- en regelgeving mogelijk maken, zijn zeer specifiek gericht op het wetgevings- en publicatiedomein. (Door)ontwikkeling van deze informatiesystemen, of (door)ontwikkeling van technische componenten waarmee deze
informatiesystemen worden opgebouwd, vereist dan ook brede kennis van de vraagstukken die spelen binnen het domein van wetgeving en elektronisch publiceren. Het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheids Publicaties (KOOP), onderdeel van de Uitvoeringsorganisatie bedrijfsvoering Rijk (UBR) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ondersteunt de (beleids)doelstellingen van haar opdrachtgevers, die verantwoordelijk zijn voor de wet- en regelgevingsprocessen en (officiële) publicaties. KOOP is verantwoordelijk voor de verwerking, de officiële bekendmaking en publicatie en digitale toegankelijkheid van formele informatie van de overheid.

Opdrachtgevers van KOOP zijn (niet limitatief):
• de Eerste en Tweede kamer der Staten Generaal;
• diverse ministeries waaronder Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie & Veiligheid, Buitenlandse Zaken en Infrastructuur & Waterstaat;
• diverse Uitvoeringsorganisaties als de Belastingdienst en de Immigratie- en Naturalisatiedienst;
• Zelfstandige Bestuursorganen als de Sociale Verzekeringsbank.

Binnen haar verantwoordelijkheden, ligt de focus van KOOP op het borgen van de wettelijke verplichting tot het bekendmaken en beschikbaar stellen van centrale en decentrale wet – en regelgeving met de hoogst mogelijke beschikbaarheid en integriteit. Het is van groot belang dat wet- en regelgeving en bijbehorende informatie zo goed mogelijk geïntegreerd en zonder redundantie (meervoudig voorkomen van dezelfde bestanden) beschikbaar en toegankelijk wordt gemaakt. Hierbij optimaliseert KOOP de vindbaarheid en leesbaarheid van documenten door toepassing van adequate structurering (standaardisering) en metadatering en toepassing van linked data principes.

Eisen:
-Een doorleenconstructie is niet toegestaan.
-Uitsluitend Nederlandstalige cv’s indienen met het liefst een max van 5 pagina’s.
-Bij een eventuele aanbieding wordt er in de laatste stap gevraagd om een ‘Standaard aanbiedingsformulier’ in te vullen. Daarin wordt gevraagd om een korte toelichting op onderstaande eisen en wensen te geven. Geef in dit document aan waarom de aangeboden kandidaat voldoet aan de eis en/of wens.
- Kandidaat beschikt over HBO/WO werk- en denkniveau, met een achtergrond op het gebied van ICT (zoals informatiekunde of (bedrijfskundige) informatica).
- Kandidaat beschikt over een eigen (ontwikkel-)laptop met toegangswoord, versleutelde harde schijf (encryptie), up-to-date antivirussoftware t.b.v. de uit te voeren werkzaamheden
- Kandidaat heeft minimaal 5 jaar relevante werkervaring als functioneel beheerder.
- Kandidaat heeft werkervaring binnen Scrum SAFe projecten/omgevingen.
- Kandidaat heeft kennis van complexere systeemlandschappen / services (bijv. SOAP, REST etc.) en van systeemontwikkeling in het algemeen.
- Kandidaat heeft kennis van en werkervaring met documentgeoriënteerde XML structuren
- Kandidaat heeft werkervaring in een complexe interne- en technologisch georiënteerde organisatie (met ketenpartijen) opgedaan bijvoorbeeld in een maatwerk software omgeving;

Wensen
:
- Mate waarin de kandidaat ervaring heeft met tweede en derdelijns functionele ondersteuning op basis van BiSl.
- Mate waarin de kandidaat kennis heeft van/ervaring met Geo/GIS technologie.
- Mate waarin de kandidaat ervaring heeft als troobleshooter in een projectmatige werkomgeving. Bij voorkeur in een maatwerksoftware omgeving met ketens met zowel interne als externe partijen.
- Mate waarin de kandidaat praktische ervaring heeft met complexere systeemlandschappen, services (SOAP, REST, etc.) zowel vanuit de rol van aanbieder als afnemer van een service, en met systeemontwikkeling in het algemeen.
- Mate waarin de kandidaat geschikt wordt geacht voor uitvoering van de omschreven werkzaamheden en past binnen de organisatie van Opdrachtgever (Toetsing o.b.v. CV/motivatie en eventueel gesprek)


Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig.
Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant.
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op.
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Ministerie van Binnenlandse Zaken (BT)

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving:
De werkzaamheden, die de beheerder dient uit te voeren omvatten het functioneel beheer van LVBB (applicaties en services), meehelpen met de inrichting en zorgen dat verstoringen in LVBB snel worden verholpen. Je zorgt ervoor, op basis van je eigen bevindingen en tweedelijns-calls, dat verstoringen snel worden verholpen. Verder ondersteun je plansoftwareleveranciers met het aansluiten en het certificeren op de LVBB. Met jouw technische kennis, analytisch vermogen en oplossingsgerichte instellen maak je steeds de keuze om complexe problemen te analyseren en op te lossen, of uit te zetten bij de ontwikkelteams.

De FB-er komt in een Beheer team met:
- 2 technisch applicatie beheerders
- 1 Functioneel beheerder
- 1 Ketentester
- 1 Releasemanager

Onderdeel B – Functioneel beheer en ondersteuning doorontwikkeling omvat de volgende taken en
verantwoordelijkheden:
1. Gebruiksbeheer
2. Wijzigingenbeheer
3. Functionaliteitenbeheer
4. Incidentmanagement

1. Gebruiksbeheer:
- Verlenen van ondersteuning bij het gebruik van informatiesystemen LVBB.
- Afhandelen van incidenten in LVBB:
- Is verantwoordelijk voor het oplossen van incidenten en klachten (2e lijns helpdesk) al of niet met ondersteuning door het ontwikkelteam, collega functioneel applicatiebeheerders en/of applicatiebeheer.
- Heeft de operationele regie over de applicatiebeheerders, technisch beheerders en andere teams tijdens het oplossen van incidenten en klachten in LVBB
- Volgt de voortgang van uitstaande incidenten en koppelt de status terug aan de 1e lijns helpdesk.
- Is verantwoordelijk voor regelmatige rapportages over incidenten en andere geleverde diensten.
- Opzetten en toewijzen van rapporten, menu’s en gebruikersrechten (autorisatiebeheer);
- Contact onderhouden met een diversiteit van leveranciers en specialisten enerzijds en eindgebruikers anderzijds;
- Verwerken van adhoc informatie verzoeken m.b.t. management- en stuurinformatie.

2. Wijzigingenbeheer:
- Onderkennen van informatiebehoeften en deze vertalen naar functionaliteiten gericht op het optimaal benutten van applicaties;
- Beheren en administreren van wijzigingsverzoeken voortkomend uit wensen van de gebruikersorganisatie of wetswijzigingen.
- Vaststellen impact van wijzigingsverzoeken voor de bedrijfsprocessen, de systemen en de administratieve organisatie.
- Prioriteren wijzigingsverzoeken;
- Regelmatig rapporteren over de geïnventariseerde, onder handen zijnde en doorgevoerde wijzigingsverzoeken.

3. Functionaliteitenbeheer:
- Opstellen functionele specificaties (requirements) van LVBB
- (Laten) opstellen acceptatietestplan en uitvoeren en begeleiden acceptatietest.
- Opstellen gebruikershandleidingen en procesbeschrijvingen
- (Laten) opstellen implementatieplan voor het invoeren van gewijzigde (onderdelen van) informatievoorzieningen.
- Vrijgeven van gewijzigde (onderdelen van) informatievoorzieningen, zoals applicaties, gebruikershandleiding en procesbeschrijvingen.
- Deelnemen aan project- en werkgroepen:
     o Leveren specialistische ondersteuning in projecten;
     o Aangeven implicaties, beperkingen en verbeteringen en deze omzetten in voorstellen;
     o Adviseren over kostenconsequenties en tijdlijnen.

4. Incidentmanagement:
- Identificeren, diagnosticeren en registreren van de hoofdoorzaken van incidenten, om herhaling van deze verstoringen te voorkomen;
- Identificeren (potentiële) problemen en deze kenbaar maken bij het management.
- Het van hieruit onderkennen van informatiebehoeften en deze vertalen naar functionaliteiten gericht op het optimaal benutten van applicaties.

De bovenstaande lijst is niet limitatief of statisch. Op basis van nieuwe wensen van Opdrachtgever of gebruikers of wijzigingen in aanpalende systemen of veranderingen in het opdrachtportfolio van KOOP kan het voorkomen dat er wijzigingen plaatsvinden op bovenstaande lijst en de bijbehorende prioriteiten.

Achtergrond opdracht:
De totstandkoming van de Nederlandse wet- en regelgeving is een complex proces met veelverschillende actoren. De informatiestromen en de daarbij behorende ondersteunende informatiesystemen die het digitaal publiceren en consolideren van wet- en regelgeving mogelijk maken, zijn zeer specifiek gericht op het wetgevings- en publicatiedomein. (Door)ontwikkeling van deze informatiesystemen, of (door)ontwikkeling van technische componenten waarmee deze
informatiesystemen worden opgebouwd, vereist dan ook brede kennis van de vraagstukken die spelen binnen het domein van wetgeving en elektronisch publiceren. Het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheids Publicaties (KOOP), onderdeel van de Uitvoeringsorganisatie bedrijfsvoering Rijk (UBR) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ondersteunt de (beleids)doelstellingen van haar opdrachtgevers, die verantwoordelijk zijn voor de wet- en regelgevingsprocessen en (officiële) publicaties. KOOP is verantwoordelijk voor de verwerking, de officiële bekendmaking en publicatie en digitale toegankelijkheid van formele informatie van de overheid.

Opdrachtgevers van KOOP zijn (niet limitatief):
• de Eerste en Tweede kamer der Staten Generaal;
• diverse ministeries waaronder Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie & Veiligheid, Buitenlandse Zaken en Infrastructuur & Waterstaat;
• diverse Uitvoeringsorganisaties als de Belastingdienst en de Immigratie- en Naturalisatiedienst;
• Zelfstandige Bestuursorganen als de Sociale Verzekeringsbank.

Binnen haar verantwoordelijkheden, ligt de focus van KOOP op het borgen van de wettelijke verplichting tot het bekendmaken en beschikbaar stellen van centrale en decentrale wet – en regelgeving met de hoogst mogelijke beschikbaarheid en integriteit. Het is van groot belang dat wet- en regelgeving en bijbehorende informatie zo goed mogelijk geïntegreerd en zonder redundantie (meervoudig voorkomen van dezelfde bestanden) beschikbaar en toegankelijk wordt gemaakt. Hierbij optimaliseert KOOP de vindbaarheid en leesbaarheid van documenten door toepassing van adequate structurering (standaardisering) en metadatering en toepassing van linked data principes.

Eisen:
-Een doorleenconstructie is niet toegestaan.
-Uitsluitend Nederlandstalige cv’s indienen met het liefst een max van 5 pagina’s.
-Bij een eventuele aanbieding wordt er in de laatste stap gevraagd om een ‘Standaard aanbiedingsformulier’ in te vullen. Daarin wordt gevraagd om een korte toelichting op onderstaande eisen en wensen te geven. Geef in dit document aan waarom de aangeboden kandidaat voldoet aan de eis en/of wens.
- Kandidaat beschikt over HBO/WO werk- en denkniveau, met een achtergrond op het gebied van ICT (zoals informatiekunde of (bedrijfskundige) informatica).
- Kandidaat beschikt over een eigen (ontwikkel-)laptop met toegangswoord, versleutelde harde schijf (encryptie), up-to-date antivirussoftware t.b.v. de uit te voeren werkzaamheden
- Kandidaat heeft minimaal 5 jaar relevante werkervaring als functioneel beheerder.
- Kandidaat heeft werkervaring binnen Scrum SAFe projecten/omgevingen.
- Kandidaat heeft kennis van complexere systeemlandschappen / services (bijv. SOAP, REST etc.) en van systeemontwikkeling in het algemeen.
- Kandidaat heeft kennis van en werkervaring met documentgeoriënteerde XML structuren
- Kandidaat heeft werkervaring in een complexe interne- en technologisch georiënteerde organisatie (met ketenpartijen) opgedaan bijvoorbeeld in een maatwerk software omgeving;

Wensen
:
- Mate waarin de kandidaat ervaring heeft met tweede en derdelijns functionele ondersteuning op basis van BiSl.
- Mate waarin de kandidaat kennis heeft van/ervaring met Geo/GIS technologie.
- Mate waarin de kandidaat ervaring heeft als troobleshooter in een projectmatige werkomgeving. Bij voorkeur in een maatwerksoftware omgeving met ketens met zowel interne als externe partijen.
- Mate waarin de kandidaat praktische ervaring heeft met complexere systeemlandschappen, services (SOAP, REST, etc.) zowel vanuit de rol van aanbieder als afnemer van een service, en met systeemontwikkeling in het algemeen.
- Mate waarin de kandidaat geschikt wordt geacht voor uitvoering van de omschreven werkzaamheden en past binnen de organisatie van Opdrachtgever (Toetsing o.b.v. CV/motivatie en eventueel gesprek)


Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig.
Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant.
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op.
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl

De recruiter

Agbor Eyongakpa

Between

Deel deze opdracht

Privacy Preference Center