Opdrachten

Ministerie van Binnenlandse Zaken (BT) Programmamanager Data bij de Bron

Programmamanager Data bij de Bron

Info

Functie

Programmamanager Data bij de Bron

Locatie

Den Haag

Uren per week

40 uren per week

Looptijd

21.08.2022 - 13.02.2023

Opdrachtnummer

117211

Sluitingsdatum

date-icon15.08.2022 clock-icon11:08

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving:
We zoeken een programmamanager voor aansturing van het actieplan “Data bij de Bron”. Met dit actieplan wordt werken met data bij de bron gestimuleerd. Uitgangspunt van deze werkwijze is dat systemen zo veel mogelijk data bevragen bij andere (bron)systemen in plaats het aanleggen van eigen lokale kopieën van data. Voor het bevragen van de (bron)systemen wordt gebruik gemaakt van zogenaamde “Application Programming Interfaces” (API’s).

Daarnaast willen we met dit actieplan de (technische) interoperabiliteit tussen informatiesystemen verbeteren door het realiseren van een aantal randvoorwaarden op gebied van data-uitwisseling, om daarmee hogere doelen als verantwoording, controleerbaarheid en transparantie te kunnen bereiken. Uiteindelijk draagt dit bij aan meer correcte en betere dienstverlening voor burgers en bedrijven in tal van uitvoeringsprocessen. Door toepassing van het Data bij de bron concept wordt
het eenvoudiger om inzicht te geven in het gebruik van data door de overheid en kunnen correcties van de data makkelijker plaatsvinden. Daarnaast wordt de totale hoeveelheid data binnen de overheid teruggebracht.

 
De doelstelling wordt met dit actieplan gediend door resultaten op de volgende gebieden:

Verbetering van technische interoperabiliteit tussen overheden:
1. Uniformeren van connectiviteit
2. Standaardiseren van logging
3. Standaarden voor schaalbare API-infrastructuur

Verbeteren van samenwerking en kennisdeling rond technische interoperabiliteit:
4. Versterken van samenwerking op gebied van softwareontwikkeling in relatie tot technische interoperabiliteit
5. Uniformeren en vereenvoudigen aansluitvoorwaarden zodat de adoptie sneller en gemakkelijker kan plaatsvinden

Hierbij zoeken we nadrukkelijk de samenwerking en synergiën op met de al lopende initiatieven en programma’s op verschillende deelgebieden.
Primaire werkzaamheden
• Programma management (communicatie, coördinatie, verantwoording, etc.)
• Aansturing en coördinatie van overheidsbrede leveranciers en organisaties
• Het opzetten en periodiek herijken van de governance structuur van het programma
• Organiseren van bijeenkomsten, kennissessies, e.d.
• Organiseren van (technische) pilots, experimenten en proeftuinen
• Organiseren van totstandkoming van rijks- en overheidsbrede standaarden, specificaties en afspraken
• Creëren van draagvlak, zowel op bestuurlijk niveau als op de werkvloer
• Brug slaan tussen belangen van verschillende lokale organisaties en activiteiten enerzijds en rijksbrede belangen anderzijds


Eisen:
-Een doorleenconstructie is niet toegestaan.
-Uitsluitend Nederlandstalige cv’s indienen met het liefst een max van 5 pagina’s.
-Bij een eventuele aanbieding wordt er in de laatste stap gevraagd om een ‘Standaard aanbiedingsformulier’ in te vullen. Daarin wordt gevraagd om een korte toelichting op onderstaande eisen en wensen te geven. Geef in dit document aan waarom de aangeboden kandidaat voldoet aan de eis en/of wens.
• WO werk- en denkniveau
• Ruime ervaring en eigen netwerk binnen de (Rijks)overheid (minimaal 5 jaar ervaring)
• Kennis en ervaring op gebied van ICT (minimaal 5 jaar)
• Algemene kennis van API-technologie

Wensen:
• Kennis en ervaring op gebied van het organiseren van totstandkoming en adoptie van (ICT) standaarden. Ervaring met totstandkoming van (ICT) standaarden binnen overheid is een pré.
• Mate waarin de kandidaat ervaring heeft met het maken bij elkaar brengen van verschillende belangen (bruggenbouwer)
• Mate van ervaring met aansturing en coördinatie van leveranciers en organisaties.
• Kandidaat heeft ervaring met totstandkoming van (ICT) standaarden binnen de overheid.

Competenties:
• Goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk, zowel op bestuurlijk als op medewerkers niveau)
• Helicopterview
• Verbinder/bruggenbouwen (hoe breng je verschillende belangen, verantwoordelijkheden en invalshoeken bij elkaar – ook over bestuurlijke grenzen heen?)

Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig.
Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant.
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op.
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Ministerie van Binnenlandse Zaken (BT)

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving:
We zoeken een programmamanager voor aansturing van het actieplan “Data bij de Bron”. Met dit actieplan wordt werken met data bij de bron gestimuleerd. Uitgangspunt van deze werkwijze is dat systemen zo veel mogelijk data bevragen bij andere (bron)systemen in plaats het aanleggen van eigen lokale kopieën van data. Voor het bevragen van de (bron)systemen wordt gebruik gemaakt van zogenaamde “Application Programming Interfaces” (API’s).

Daarnaast willen we met dit actieplan de (technische) interoperabiliteit tussen informatiesystemen verbeteren door het realiseren van een aantal randvoorwaarden op gebied van data-uitwisseling, om daarmee hogere doelen als verantwoording, controleerbaarheid en transparantie te kunnen bereiken. Uiteindelijk draagt dit bij aan meer correcte en betere dienstverlening voor burgers en bedrijven in tal van uitvoeringsprocessen. Door toepassing van het Data bij de bron concept wordt
het eenvoudiger om inzicht te geven in het gebruik van data door de overheid en kunnen correcties van de data makkelijker plaatsvinden. Daarnaast wordt de totale hoeveelheid data binnen de overheid teruggebracht.

 
De doelstelling wordt met dit actieplan gediend door resultaten op de volgende gebieden:

Verbetering van technische interoperabiliteit tussen overheden:
1. Uniformeren van connectiviteit
2. Standaardiseren van logging
3. Standaarden voor schaalbare API-infrastructuur

Verbeteren van samenwerking en kennisdeling rond technische interoperabiliteit:
4. Versterken van samenwerking op gebied van softwareontwikkeling in relatie tot technische interoperabiliteit
5. Uniformeren en vereenvoudigen aansluitvoorwaarden zodat de adoptie sneller en gemakkelijker kan plaatsvinden

Hierbij zoeken we nadrukkelijk de samenwerking en synergiën op met de al lopende initiatieven en programma’s op verschillende deelgebieden.
Primaire werkzaamheden
• Programma management (communicatie, coördinatie, verantwoording, etc.)
• Aansturing en coördinatie van overheidsbrede leveranciers en organisaties
• Het opzetten en periodiek herijken van de governance structuur van het programma
• Organiseren van bijeenkomsten, kennissessies, e.d.
• Organiseren van (technische) pilots, experimenten en proeftuinen
• Organiseren van totstandkoming van rijks- en overheidsbrede standaarden, specificaties en afspraken
• Creëren van draagvlak, zowel op bestuurlijk niveau als op de werkvloer
• Brug slaan tussen belangen van verschillende lokale organisaties en activiteiten enerzijds en rijksbrede belangen anderzijds


Eisen:
-Een doorleenconstructie is niet toegestaan.
-Uitsluitend Nederlandstalige cv’s indienen met het liefst een max van 5 pagina’s.
-Bij een eventuele aanbieding wordt er in de laatste stap gevraagd om een ‘Standaard aanbiedingsformulier’ in te vullen. Daarin wordt gevraagd om een korte toelichting op onderstaande eisen en wensen te geven. Geef in dit document aan waarom de aangeboden kandidaat voldoet aan de eis en/of wens.
• WO werk- en denkniveau
• Ruime ervaring en eigen netwerk binnen de (Rijks)overheid (minimaal 5 jaar ervaring)
• Kennis en ervaring op gebied van ICT (minimaal 5 jaar)
• Algemene kennis van API-technologie

Wensen:
• Kennis en ervaring op gebied van het organiseren van totstandkoming en adoptie van (ICT) standaarden. Ervaring met totstandkoming van (ICT) standaarden binnen overheid is een pré.
• Mate waarin de kandidaat ervaring heeft met het maken bij elkaar brengen van verschillende belangen (bruggenbouwer)
• Mate van ervaring met aansturing en coördinatie van leveranciers en organisaties.
• Kandidaat heeft ervaring met totstandkoming van (ICT) standaarden binnen de overheid.

Competenties:
• Goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk, zowel op bestuurlijk als op medewerkers niveau)
• Helicopterview
• Verbinder/bruggenbouwen (hoe breng je verschillende belangen, verantwoordelijkheden en invalshoeken bij elkaar – ook over bestuurlijke grenzen heen?)

Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig.
Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant.
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op.
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl

De recruiter

Agbor Eyongakpa

Between

Deel deze opdracht

Privacy Preference Center