Opdrachten

Ministerie van Binnenlandse Zaken - Logius (BT) Consultant testautomatisering

Consultant testautomatisering

Info

Functie

Consultant testautomatisering

Locatie

Den Haag

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

30.04.2024 - 31.03.2025

Opdrachtnummer

154627

Sluitingsdatum

date-icon04.03.2024 clock-icon09:00
Reageren op deze opdracht? Dit doe je op Striive.

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
Taken en verantwoordelijkheden:

 • Het opstellen van testscripts en testcases.
 • Het uitvoeren van tests.
 • Het automatiseren van tests zodat deze ook als regressietest kunnen worden ingezet bij nieuwe releases.
 • Het documenteren van testresultaten.
 • Het administreren en vervolgens beleggen van bevindingen bij product-owners.
 • Het afstemmen van bevindingen met ontwikkelaars en testers.
 • Het opstellen van een acceptatieadvies.
 • Het informeren van de projectmanager Omgevingswet.

De werkzaamheden vinden zelfstandig plaats, maar er zal veel afstemming met de verschillende product-owners (en developers/testers) en functioneel beheerders van de verschillende schakels in de keten plaatsvinden. De volgende resultaten dienen periodiek opgeleverd te worden:

 • A.Opgeleverd testplan voor beoordeling van de ketenfunctionaliteit
 • B.Opgeleverde testcases en geautomatiseerde testscripts ter voorbereiding/uitvoering van de test
 • C.Uitgevoerde testactiviteiten conform testplan.
 • D.Geregistreerde en gemonitorde bevindingen, inclusief afstemming met productowners en andere stakeholders.
 • E.Adviezen voor afbakening van testrondes en releases gedurende de testperiode.
 • F.Opgeleverd acceptatieadvies

Achtergrond opdracht
KOOP werkt samen met Kadaster en Geonovum aan een Landelijke Voorziening voor Bekendmaken en Beschikbaar stellen (LVBB) van wet- en regelgeving. Deze landelijke voorziening moet bij het inwerking treden van de Omgevingswet op 1 januari 2024 operationeel zijn. KOOP werkt in dit project samen met meerdere overheidsonderdelen. Ook werkt KOOP hierbij intensief samen met de plansoftwareleveranciers. Daarnaast is KOOP verantwoordelijk voor de Standaard Officiële Publicaties (STOP).
De LVBB is een landelijk centraal backoffice verwerkingssysteem dat verantwoordelijk is voor het valideren, bekendmaken en consolideren van alle besluiten. Deze besluiten zijn technisch gebaseerd op de STOP standaard. De LVBB bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Een Koppelpunt op basis van Digikoppeling-ebMS (voor betrouwbare overdracht voor omgevingsdocumenten).
 • Een Regisseur: een orkestratie-component voor het besturen van de validatie- en publicatieketen naar de repositories van Kadaster (OZON) en KOOP (OPeRA).
 • Een content platform (CUP genaamd) dat is bestaat uit een datastore/zoek oplossing in MarkLogic (XLST, XML, XQuery) en een business laag in Java.

De LVBB is gekoppeld met de portalen van KOOP (zoals officiële bekendmakingen en wetten.nl). Daarnaast is de LVBB gekoppeld met systemen van de landelijke voorziening van het digitale stelsel omgevingswet die ontwikkeld worden door Kadaster en Rijkswaterstaat.


De ketentester Omgevingswet beoordeelt opleveringen van de LVBB middels acceptatietesten en de KOOP- en DSO keten als geheel. Testcases worden opgesteld vanuit het perspectief van een aanleverende organisatie en vanuit de publicatie op de portalen. DSO beschikt over eigen (keten)testers. De LVBB(-keten) werkt pas als alle schakels in de keten een geheel vormen. De ketentester constateert en categoriseert afwijkingen van de gewenste werking (op ketenniveau) en legt de bevindingen neer bij de verschillende schakels in de keten. De tester stemt de bevindingen af met de verschillende product-owners van KOOP en de (keten)testers/productowners van DSO. De ketentester heeft een eigen bevindingenregister. De ketentester bewaakt de voortgang en rapporteert aan de projectmanager.


De LVBB-keten komt incrementeel beschikbaar: aanvankelijk zal de keten van aaneengeschakelde systemen en applicaties beperkte functionaliteit bieden. Stapsgewijs komen er meer functionaliteit en mogelijkheden beschikbaar, als ook manieren van aanleveren. KOOP wil verbeteringen doorvoeren om zowel de kwaliteit van de software als de kwaliteit van het ontwikkelproces naar een hoger niveau te tillen. Met het gebruik van de Agile ontwikkelmethodiek wil KOOP hiervoor een belangrijke randvoorwaarde invullen.


Om de testwerkzaamheden uit te voeren zoekt KOOP een medior/senior tester. Een belangrijk kenmerk van de keten is, dat de mate waarin GUI's voorkomen zeer laag is. Kandidaat ketentester dient in staat te zijn logs te lezen met een hoog technisch karakter.

Eisen

 • Uitsluitend Nederlandstalige cv’s indienen met een max van 5 pagina’s.
 • Werkervaring in de rol van (keten)tester met focus op testautomatisering met Java en hij/zij dient in staat te zijn logs te lezen met een hoog technisch karakter.
 • Kennis van complexere systeemlandschappen / services (bijv. SOAP, REST etc.) en van systeemontwikkeling in het algemeen.
 • Kennis en ervaring met NoSQL datastore oplossingen (bijv met producten zoals MarkLogic).
 • Minimaal HBO werk- en denkniveau en heeft bij voorkeur een opleiding afgerond op het gebied van ICT zoals wiskunde informatiekunde of (bedrijfskundige) informatica.
 • Wensen

 • Mate waarin kandidaat kennis/ervaring heeft met het ontwikkelen en/of technisch testen van zowel applicaties die XML gebaseerd zijn (XQuery, XSLT), NoSQL databases als object georiënteerde (Java en .Net) applicaties. Kennis ervaring met MarkLogix is een pre (ML fundamentals).
 • Kennis en ervaring met GitHub.
 • Kennis en ervaring met het Omgevingswet-domein.
 • Mate waarin de kandidaat ervaring heeft met het opstellen van geautomatiseerde testen met Selenium, Junit of vergelijkbaar.
 • Mate waarin de kandidaat past binnen de organisatie van Opdrachtgever en geschikt wordt geacht voor uitvoering van de omschreven werkzaamheden (match, competenties/vaardigheden). Toetsing o.b.v. CV (incl. motivatie) en eventueel gesprek.
 • Je beschikt over een eigen (ontwikkel-)laptop met beveiliging, versleutelde harde schijf (encryptie), antivirussoftware en een stabiele internetverbinding t.b.v. de uit te voeren werkzaamheden.
 • Competenties

 • Goed kunnen samenwerken binnen een multidisciplinair scrum-team
 • Communicatief en sociaal vaardig (Nederlands taal)
 • Gestructureerd met oog voor detail
 • Verantwoordelijkheid nemen, zelfstandig zijn, hands-on mentaliteit
 • Je kan werken onder druk
 • Je hebt goede analytische vaardigheden.
 • Aanvullende Informatie
  Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

  Bedrijfsgegevens

  Bedrijfs gegevens

  Ministerie van Binnenlandse Zaken - Logius (BT)

  Rolomschrijving en taakafspraken

  Opdrachtomschrijving
  Taken en verantwoordelijkheden:

  • Het opstellen van testscripts en testcases.
  • Het uitvoeren van tests.
  • Het automatiseren van tests zodat deze ook als regressietest kunnen worden ingezet bij nieuwe releases.
  • Het documenteren van testresultaten.
  • Het administreren en vervolgens beleggen van bevindingen bij product-owners.
  • Het afstemmen van bevindingen met ontwikkelaars en testers.
  • Het opstellen van een acceptatieadvies.
  • Het informeren van de projectmanager Omgevingswet.

  De werkzaamheden vinden zelfstandig plaats, maar er zal veel afstemming met de verschillende product-owners (en developers/testers) en functioneel beheerders van de verschillende schakels in de keten plaatsvinden. De volgende resultaten dienen periodiek opgeleverd te worden:

  • A.Opgeleverd testplan voor beoordeling van de ketenfunctionaliteit
  • B.Opgeleverde testcases en geautomatiseerde testscripts ter voorbereiding/uitvoering van de test
  • C.Uitgevoerde testactiviteiten conform testplan.
  • D.Geregistreerde en gemonitorde bevindingen, inclusief afstemming met productowners en andere stakeholders.
  • E.Adviezen voor afbakening van testrondes en releases gedurende de testperiode.
  • F.Opgeleverd acceptatieadvies

  Achtergrond opdracht
  KOOP werkt samen met Kadaster en Geonovum aan een Landelijke Voorziening voor Bekendmaken en Beschikbaar stellen (LVBB) van wet- en regelgeving. Deze landelijke voorziening moet bij het inwerking treden van de Omgevingswet op 1 januari 2024 operationeel zijn. KOOP werkt in dit project samen met meerdere overheidsonderdelen. Ook werkt KOOP hierbij intensief samen met de plansoftwareleveranciers. Daarnaast is KOOP verantwoordelijk voor de Standaard Officiële Publicaties (STOP).
  De LVBB is een landelijk centraal backoffice verwerkingssysteem dat verantwoordelijk is voor het valideren, bekendmaken en consolideren van alle besluiten. Deze besluiten zijn technisch gebaseerd op de STOP standaard. De LVBB bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Een Koppelpunt op basis van Digikoppeling-ebMS (voor betrouwbare overdracht voor omgevingsdocumenten).
  • Een Regisseur: een orkestratie-component voor het besturen van de validatie- en publicatieketen naar de repositories van Kadaster (OZON) en KOOP (OPeRA).
  • Een content platform (CUP genaamd) dat is bestaat uit een datastore/zoek oplossing in MarkLogic (XLST, XML, XQuery) en een business laag in Java.

  De LVBB is gekoppeld met de portalen van KOOP (zoals officiële bekendmakingen en wetten.nl). Daarnaast is de LVBB gekoppeld met systemen van de landelijke voorziening van het digitale stelsel omgevingswet die ontwikkeld worden door Kadaster en Rijkswaterstaat.


  De ketentester Omgevingswet beoordeelt opleveringen van de LVBB middels acceptatietesten en de KOOP- en DSO keten als geheel. Testcases worden opgesteld vanuit het perspectief van een aanleverende organisatie en vanuit de publicatie op de portalen. DSO beschikt over eigen (keten)testers. De LVBB(-keten) werkt pas als alle schakels in de keten een geheel vormen. De ketentester constateert en categoriseert afwijkingen van de gewenste werking (op ketenniveau) en legt de bevindingen neer bij de verschillende schakels in de keten. De tester stemt de bevindingen af met de verschillende product-owners van KOOP en de (keten)testers/productowners van DSO. De ketentester heeft een eigen bevindingenregister. De ketentester bewaakt de voortgang en rapporteert aan de projectmanager.


  De LVBB-keten komt incrementeel beschikbaar: aanvankelijk zal de keten van aaneengeschakelde systemen en applicaties beperkte functionaliteit bieden. Stapsgewijs komen er meer functionaliteit en mogelijkheden beschikbaar, als ook manieren van aanleveren. KOOP wil verbeteringen doorvoeren om zowel de kwaliteit van de software als de kwaliteit van het ontwikkelproces naar een hoger niveau te tillen. Met het gebruik van de Agile ontwikkelmethodiek wil KOOP hiervoor een belangrijke randvoorwaarde invullen.


  Om de testwerkzaamheden uit te voeren zoekt KOOP een medior/senior tester. Een belangrijk kenmerk van de keten is, dat de mate waarin GUI's voorkomen zeer laag is. Kandidaat ketentester dient in staat te zijn logs te lezen met een hoog technisch karakter.

  Eisen

 • Uitsluitend Nederlandstalige cv’s indienen met een max van 5 pagina’s.
 • Werkervaring in de rol van (keten)tester met focus op testautomatisering met Java en hij/zij dient in staat te zijn logs te lezen met een hoog technisch karakter.
 • Kennis van complexere systeemlandschappen / services (bijv. SOAP, REST etc.) en van systeemontwikkeling in het algemeen.
 • Kennis en ervaring met NoSQL datastore oplossingen (bijv met producten zoals MarkLogic).
 • Minimaal HBO werk- en denkniveau en heeft bij voorkeur een opleiding afgerond op het gebied van ICT zoals wiskunde informatiekunde of (bedrijfskundige) informatica.
 • Wensen

 • Mate waarin kandidaat kennis/ervaring heeft met het ontwikkelen en/of technisch testen van zowel applicaties die XML gebaseerd zijn (XQuery, XSLT), NoSQL databases als object georiënteerde (Java en .Net) applicaties. Kennis ervaring met MarkLogix is een pre (ML fundamentals).
 • Kennis en ervaring met GitHub.
 • Kennis en ervaring met het Omgevingswet-domein.
 • Mate waarin de kandidaat ervaring heeft met het opstellen van geautomatiseerde testen met Selenium, Junit of vergelijkbaar.
 • Mate waarin de kandidaat past binnen de organisatie van Opdrachtgever en geschikt wordt geacht voor uitvoering van de omschreven werkzaamheden (match, competenties/vaardigheden). Toetsing o.b.v. CV (incl. motivatie) en eventueel gesprek.
 • Je beschikt over een eigen (ontwikkel-)laptop met beveiliging, versleutelde harde schijf (encryptie), antivirussoftware en een stabiele internetverbinding t.b.v. de uit te voeren werkzaamheden.
 • Competenties

 • Goed kunnen samenwerken binnen een multidisciplinair scrum-team
 • Communicatief en sociaal vaardig (Nederlands taal)
 • Gestructureerd met oog voor detail
 • Verantwoordelijkheid nemen, zelfstandig zijn, hands-on mentaliteit
 • Je kan werken onder druk
 • Je hebt goede analytische vaardigheden.
 • Aanvullende Informatie
  Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

  De recruiter

  Daphne Most

  Between

  Deel deze opdracht

  Plaats jouw bieding op Striive

  https://login.striive.com/

  Voor deze opdracht dien je een bieding te plaatsen op Striive. Striive is het grootste opdrachtenplatform van de Benelux waar jaarlijks meer dan 20.000 opdrachten gepubliceerd worden.

  Privacy Preference Center