Opdrachten

Min. BZK – Kerndepartement Senior Testmanager

Senior Testmanager

Info

Functie

Senior Testmanager

Locatie

Den Haag

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

31.03.2024 - 29.10.2024

Opdrachtnummer

154995

Sluitingsdatum

date-icon06.03.2024 clock-icon13:00
Reageren op deze opdracht? Dit doe je op Striive.

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
Opdrachtomschrijving: DGABD is voornemens zijn huidige HR-systeem te vervangen door twee SaaS-oplossingen. Eén van deze oplossingen is momenteel al in gebruik binnen de Rijksoverheid. De andere is momenteel onderdeel van een verwervingstraject, dat in de afrondende fase zit. Om DGABD in staat te stellen de toekomstige HR-systemen succesvol in gebruik te laten nemen, is een aantal testactiviteiten nodig bij zowel de leverancier, de beheerpartij (P-Direkt) als ook bij de eindgebruikersorganisatie (DGABD). Om deze reden is er een testmanager nodig die dit testtraject opzet, coördineert en samen met de stakeholders tot een succes maakt.

Opdracht, taken en verantwoordelijkheden:
Voor de implementatiefase van het project ABD Next zijn we op zoek naar een ervaren Testmanager. De volgende zaken vormen deel van zijn of haar werk:

 • Het bepalen en uitwerken van een teststrategie en testaanpak (incl. testplanning)
 • Het maken en onderhouden van het mastertestplan
 • Adviseren over de in te zetten testsoorten
 • Maken van de testscripts en bijbehorende acceptatiecriteria in afstemming met de gebruikers van DGABD
 • Organiseren en coördineren van de Gebruikers acceptatietestfase bij DGABD
 • SPOC zijn voor alle testen die aan de kant van de gebruikersorganisatie plaatsvinden
 • SPOC zijn voor testactiviteiten die onder eigen aansturing plaatsvinden bij leverancier en/of P-Direkt. Dit vereist samenwerking en afstemming met testcoördinatoren van deze twee genoemde partijen.
 • Bevindingenadministratie bijhouden en hierover rapporteren
 • Op basis van testrapporten adviseren van projectorganisatie over Go/no Go momenten (periodiek rapporteren)

Kennis, ervaring en vaardigheden (Profiel):
Voor deze opdracht zijn wij op zoek naar een proactieve en ervaren Testmanager. De Testmanager draagt zorg voor de opzet, aanpak en begeleiding bij de uitvoering van de verschillende soorten testen binnen het project. Hij/zij managet een diversiteit aan contacten en belangen, waarbij adequaat wordt omgegaan met verschillende mate van kennis als het gaat om testen en om systemen. Communicatieve vaardigheden en organisatiesensitiviteit zijn dan ook van belang. Beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk is ook een vereiste. De kandidaat kan zowel zelfstandig als in teamverband werken, heeft een proactieve houding en is goed in staat om resultaatgericht te werken

Achtergrond opdracht
Context opdrachtgever: Opdrachtgever van de werkzaamheden is Ministerie van BZK - Directoraat-Generaal Algemene Bestuursdienst (DGABD) Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Zo draagt BZK eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen, in buurten waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt. 'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.' Anders kijken. Meer zien. Een divers en inclusief BZK. Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving waar respect, samenwerking en aandacht voor individuele kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden voorop staan. Wij willen dat iedereen bij BZK zich welkom en gewaardeerd voelt, ongeacht zijn of haar achtergrond. Verschillen worden gewaardeerd en zelfs gezocht om voor het werk te benutten.

DG Algemene Bestuursdienst
DG Algemene Bestuursdienst (DGABD) is het management development-bureau voor (top)managers binnen de Rijksoverheid. Het DGABD werkt aan een overheid die haar (maatschappelijke) taken steeds beter uitvoert. Daarvoor faciliteren we de werving en selectie en ondersteunen we bij het ontwikkelen van (top)functionarissen die ook op de lange termijn voor de Rijksoverheid inzetbaar zijn. Meer dan ooit wordt op dit moment van managers bij het Rijk verwacht dat ze flexibel zijn en snel en goed inspelen op de veranderende opgaven waar de overheid voor staat. Tegelijkertijd ligt het handelen van de overheid steeds vaker onder een vergrootglas. Er is veel aandacht voor de verbetering van de kwaliteit van de rijksoverheid. Daarvoor is ook de kwaliteit van (top)managers van essentieel belang. Door deze ontwikkelingen is de noodzaak van management development voor de top van de Rijksdienst de laatste jaren toegenomen. Om deze opgave te realiseren staat DGABD midden in de Rijksoverheid en is nauw verbonden met de ontwikkelingen binnen het Rijk. Dit betekent dat zaken zoals een regeerakkoord niet alleen van invloed zijn op onze klanten, maar ook op onze eigen organisatie. Actueel zijn doelstellingen als een gezonde mobiliteit, diversiteit en externe oriëntatie. Daarnaast werken we continu aan onze professionaliteit in relatie tot de eisen die aan ons worden gesteld. Een belangrijke doelstelling voor onze organisatie is het vergroten van de transparantie en actief verantwoording afleggen over wat we doen, zowel binnen de overheid als naar de buitenwereld.

Afdeling Beleid, Innovatie, Informatievoorziening en Communicatie
De afdeling Beleid, Innovatie, Informatievoorziening en Communicatie (BIC) is een afdeling binnen DGABD en bestaat uit ongeveer 12 fte. De afdeling kent een divers palet aan taken, uiteenlopend van uitvoeringsbeleid en de strategische communicatiefunctie tot het inrichten van de informatievoorziening en het initiëren van innovatie van ons vakgebied en onze werkwijzen. Meer informatie over DG Algemene Bestuursdienst kunt u hier vinden.

Eisen

 • Kandidaat heeft minimaal 7 jaar ervaring als Testmanager
 • Kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met complexe (keten)testtrajecten migratietrajecten en (het managen) van testtrajecten ihkv IT-migratietrajecten
 • Kandidaat moet beschikken over een TMAP certificering

Wensen

 • Mate waarin de kandidaat aantoonbare ervaring heeft met het (testtraject bij het) migreren van maatwerk- naar SaaS/cloudoplossingen.
 • Mate waarin de kandidaat kennis heeft van SAP.
 • Mate waarin kandidaat ervaring heeft met test- en migratietrajecten vanuit De Werkplek Rijk (DWR).
 • Mate waarin de kandidaat kennis heeft van recruitment systemen.
 • Mate waarin kandidaat ervaring heeft met IT-projecten bij (semi)overheidsorganisaties.
 • Mate waarin kandidaat ervaring heeft met politiek-bestuurlijke complexe trajecten.
 • Aanvullende Informatie
  Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

  Bedrijfsgegevens

  Bedrijfs gegevens

  Min. BZK – Kerndepartement

  Rolomschrijving en taakafspraken

  Opdrachtomschrijving
  Opdrachtomschrijving: DGABD is voornemens zijn huidige HR-systeem te vervangen door twee SaaS-oplossingen. Eén van deze oplossingen is momenteel al in gebruik binnen de Rijksoverheid. De andere is momenteel onderdeel van een verwervingstraject, dat in de afrondende fase zit. Om DGABD in staat te stellen de toekomstige HR-systemen succesvol in gebruik te laten nemen, is een aantal testactiviteiten nodig bij zowel de leverancier, de beheerpartij (P-Direkt) als ook bij de eindgebruikersorganisatie (DGABD). Om deze reden is er een testmanager nodig die dit testtraject opzet, coördineert en samen met de stakeholders tot een succes maakt.

  Opdracht, taken en verantwoordelijkheden:
  Voor de implementatiefase van het project ABD Next zijn we op zoek naar een ervaren Testmanager. De volgende zaken vormen deel van zijn of haar werk:

  • Het bepalen en uitwerken van een teststrategie en testaanpak (incl. testplanning)
  • Het maken en onderhouden van het mastertestplan
  • Adviseren over de in te zetten testsoorten
  • Maken van de testscripts en bijbehorende acceptatiecriteria in afstemming met de gebruikers van DGABD
  • Organiseren en coördineren van de Gebruikers acceptatietestfase bij DGABD
  • SPOC zijn voor alle testen die aan de kant van de gebruikersorganisatie plaatsvinden
  • SPOC zijn voor testactiviteiten die onder eigen aansturing plaatsvinden bij leverancier en/of P-Direkt. Dit vereist samenwerking en afstemming met testcoördinatoren van deze twee genoemde partijen.
  • Bevindingenadministratie bijhouden en hierover rapporteren
  • Op basis van testrapporten adviseren van projectorganisatie over Go/no Go momenten (periodiek rapporteren)

  Kennis, ervaring en vaardigheden (Profiel):
  Voor deze opdracht zijn wij op zoek naar een proactieve en ervaren Testmanager. De Testmanager draagt zorg voor de opzet, aanpak en begeleiding bij de uitvoering van de verschillende soorten testen binnen het project. Hij/zij managet een diversiteit aan contacten en belangen, waarbij adequaat wordt omgegaan met verschillende mate van kennis als het gaat om testen en om systemen. Communicatieve vaardigheden en organisatiesensitiviteit zijn dan ook van belang. Beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk is ook een vereiste. De kandidaat kan zowel zelfstandig als in teamverband werken, heeft een proactieve houding en is goed in staat om resultaatgericht te werken

  Achtergrond opdracht
  Context opdrachtgever: Opdrachtgever van de werkzaamheden is Ministerie van BZK - Directoraat-Generaal Algemene Bestuursdienst (DGABD) Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Zo draagt BZK eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen, in buurten waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt. 'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.' Anders kijken. Meer zien. Een divers en inclusief BZK. Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving waar respect, samenwerking en aandacht voor individuele kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden voorop staan. Wij willen dat iedereen bij BZK zich welkom en gewaardeerd voelt, ongeacht zijn of haar achtergrond. Verschillen worden gewaardeerd en zelfs gezocht om voor het werk te benutten.

  DG Algemene Bestuursdienst
  DG Algemene Bestuursdienst (DGABD) is het management development-bureau voor (top)managers binnen de Rijksoverheid. Het DGABD werkt aan een overheid die haar (maatschappelijke) taken steeds beter uitvoert. Daarvoor faciliteren we de werving en selectie en ondersteunen we bij het ontwikkelen van (top)functionarissen die ook op de lange termijn voor de Rijksoverheid inzetbaar zijn. Meer dan ooit wordt op dit moment van managers bij het Rijk verwacht dat ze flexibel zijn en snel en goed inspelen op de veranderende opgaven waar de overheid voor staat. Tegelijkertijd ligt het handelen van de overheid steeds vaker onder een vergrootglas. Er is veel aandacht voor de verbetering van de kwaliteit van de rijksoverheid. Daarvoor is ook de kwaliteit van (top)managers van essentieel belang. Door deze ontwikkelingen is de noodzaak van management development voor de top van de Rijksdienst de laatste jaren toegenomen. Om deze opgave te realiseren staat DGABD midden in de Rijksoverheid en is nauw verbonden met de ontwikkelingen binnen het Rijk. Dit betekent dat zaken zoals een regeerakkoord niet alleen van invloed zijn op onze klanten, maar ook op onze eigen organisatie. Actueel zijn doelstellingen als een gezonde mobiliteit, diversiteit en externe oriëntatie. Daarnaast werken we continu aan onze professionaliteit in relatie tot de eisen die aan ons worden gesteld. Een belangrijke doelstelling voor onze organisatie is het vergroten van de transparantie en actief verantwoording afleggen over wat we doen, zowel binnen de overheid als naar de buitenwereld.

  Afdeling Beleid, Innovatie, Informatievoorziening en Communicatie
  De afdeling Beleid, Innovatie, Informatievoorziening en Communicatie (BIC) is een afdeling binnen DGABD en bestaat uit ongeveer 12 fte. De afdeling kent een divers palet aan taken, uiteenlopend van uitvoeringsbeleid en de strategische communicatiefunctie tot het inrichten van de informatievoorziening en het initiëren van innovatie van ons vakgebied en onze werkwijzen. Meer informatie over DG Algemene Bestuursdienst kunt u hier vinden.

  Eisen

  • Kandidaat heeft minimaal 7 jaar ervaring als Testmanager
  • Kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met complexe (keten)testtrajecten migratietrajecten en (het managen) van testtrajecten ihkv IT-migratietrajecten
  • Kandidaat moet beschikken over een TMAP certificering

  Wensen

 • Mate waarin de kandidaat aantoonbare ervaring heeft met het (testtraject bij het) migreren van maatwerk- naar SaaS/cloudoplossingen.
 • Mate waarin de kandidaat kennis heeft van SAP.
 • Mate waarin kandidaat ervaring heeft met test- en migratietrajecten vanuit De Werkplek Rijk (DWR).
 • Mate waarin de kandidaat kennis heeft van recruitment systemen.
 • Mate waarin kandidaat ervaring heeft met IT-projecten bij (semi)overheidsorganisaties.
 • Mate waarin kandidaat ervaring heeft met politiek-bestuurlijke complexe trajecten.
 • Aanvullende Informatie
  Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

  De recruiter