Opdrachten

Min. BZK - Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) (Ministerie van Binnenlandse Zaken (BT)) Lid Vertegenwoordigers Team Overleg

Lid Vertegenwoordigers Team Overleg

Info

Functie

Lid Vertegenwoordigers Team Overleg

Locatie

Den Haag

Uren per week

32 uren per week

Looptijd

02.10.2022 - 09.02.2023

Opdrachtnummer

120163

Sluitingsdatum

date-icon28.09.2022 clock-icon11:09

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtgever
De overheid beter, sterker en slimmer maken: dat is het doel van UBR, de rij ksbrede kennisintensieve dienstverlener die werkt voor het publieke domein. UBR Personeel levert HR- expertise aan alle organisaties binnen het Rijk, voor zowel medewerkers als leidinggevenden. Met onze gebundelde kennis bieden we een uitgebreid pakket aan: arbeidsjuridisch advies, advies over organisatie-indeling, begeleiding van reorganisaties, ondersteuning bij loopbaan- en talentontwikkeling, werving en selectie, arbeidsmarktcommunicatie en bedrijfszorg. Hiermee dragen we bij aan goed en aantrekkelijk we rkgeverschap van de Rijksoverheid. We zorgen in samenwerking met onze opdrachtgevers voor het juiste personeel op de juiste plaats en een gezonde fysieke en psychosociale werkomgeving.
UBR Personeel is inclusief. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van onze organisatie. Hierdoor sluiten we optimaal aan bij de behoeften uit de samenleving en binnen onze organisatie. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft en van wie je houdt.
WenS (rijksbrede Werving en Selectie oplossing) is één gezamenlijke rijksbrede oplossing die het werving- en selectieproces binnen de rijksoverheid ondersteunt.
Ook de rijksoverheid voelt het tekort op de arbeidsmarkt. Om belangstellenden, sollicitanten en kandidaten van zowel binnen als buiten de rijksoverheid nog beter te kunnen koppelen aan passende banen wordt WenS geïntroduceerd. De rijksoverheid is in al haar diversiteit één werkgever, profileert zich daarom als één werkgever en werft ook als één werkgever. Uiteraard met ruimte voor de eigenheid van de verschillende organisaties binnen de rijksoverheid. Door de vraag naar (nieuwe) medewerkers te bundelen, ontstaat er een enorme gezamenlijke wervingskracht.
Voor meer informatie: https://www.ubrijk.nl/werving-en-selectie-oplossing

Project/Opdrachtomschrijving
De huidige ATS (Applicant Tracking System) applicatie zal worden vervangen, waarbij voor de implementatie van de nieuwe applicatie veel inbreng gevraagd wordt van het implementatie team met als doel om de huidige gebruikers over te zetten (zekere deelnemers) van de huidige applicatie naar WenS.

Het UBR P lid zal deelnemer zijn van het Rijksbrede vertegenwoordigersoverleg namens UBR P en hierin deze vertegenwoordigen.

Doel is om UBR P en de huidige klanten volledig aan te sluiten op WenS. UBR P faciliteert verschillende Rijksbrede talentenpools. Doel is om WenS daarvoor in te (gaan) zetten, en ook te gaan gebruiken voor talentenpools van 2nd best kandidaten. De reeds in gang gezette productie pilot WenS voor één talentenpool dient te worden voortgezet.
In het kader van deze talentenpools werkt het UBR P lid als projectleider op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. En de UBR P projectleider werkt hierbij samen met Keteneigenaar, Ketenmanager, ProductOwners, Business Analisten, Ketenexpert, Architecten, scrum teams en externe leveranciers, om de beoogde doelstellingen in het kader van de talentenpools te realiseren.

Kennis, ervaring, competenties en vaardigheden
• Je hebt affiniteit met HR dienstverlening;
• Je hebt ervaring in een vergelijkbare functie c.q. met vergelijkbare taken;
• Je kunt goed plannen, organiseren en adviseren, bent klantgericht en maakt duidelijke afspraken;
• Je weet van aanpakken, bent enthousiast, doelgericht en vasthoudend;
• Je bent een teamspeler en hebt gevoel voor de bestuurlijke omgeving;

• Je bent communicatief vaardig op zowel strategisch/tactisc h als ook operationeel niveau;
• Je hebt kennis van SaaS en de relaties en koppelingen met andere applicaties;
• Je hebt een ruime ervaring binnen de Rijksoverheid op het gebied van rijksbrede project implementaties.

Eisen:
1 Kandidaat beschikt over WO werk- en denkniveau.
2 Kandidaat beschikt over kennis van SaaS en SAP.
3 Kandidaat heeft werkervaring op het gebied van rijksbrede project implementaties.

-Een doorleenconstructie is niet toegestaan.
-Uitsluitend Nederlandstalige cv’s indienen met het liefst een max van 5 pagina’s.
-Bij een eventuele aanbieding wordt er in de laatste stap gevraagd om een ‘Standaard aanbiedingsformulier’ in te vullen. Daarin wordt gevraagd om een korte toelichting op onderstaande eisen en wensen te geven. Geef in dit document aan waarom de aangeboden kandidaat voldoet aan de eis en/of wens.

Wensen:
1 Mate waarin de kandidaat kennis heeft van SAP.
2 Mate waarin de kandidaat ervaring heeft met implementaties bij rijksbrede organisaties waarin het van belang is om politiek - bestuurlijke verhoudingen te begrijpen en kan hierop acteren.
3 Mate waarin kandidaat beschikt over de gevraagde compete nties en vaardigheden zoals doelgerichtheid en samenwerken (toetsbaar in CV, motivatie en/of mogelijk gesprek).
4 Mate van ervaring en/of affiniteit met de organisatie van de opdrachtgever.

Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig.
Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant.
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op.
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Min. BZK - Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) (Ministerie van Binnenlandse Zaken (BT))

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtgever
De overheid beter, sterker en slimmer maken: dat is het doel van UBR, de rij ksbrede kennisintensieve dienstverlener die werkt voor het publieke domein. UBR Personeel levert HR- expertise aan alle organisaties binnen het Rijk, voor zowel medewerkers als leidinggevenden. Met onze gebundelde kennis bieden we een uitgebreid pakket aan: arbeidsjuridisch advies, advies over organisatie-indeling, begeleiding van reorganisaties, ondersteuning bij loopbaan- en talentontwikkeling, werving en selectie, arbeidsmarktcommunicatie en bedrijfszorg. Hiermee dragen we bij aan goed en aantrekkelijk we rkgeverschap van de Rijksoverheid. We zorgen in samenwerking met onze opdrachtgevers voor het juiste personeel op de juiste plaats en een gezonde fysieke en psychosociale werkomgeving.
UBR Personeel is inclusief. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van onze organisatie. Hierdoor sluiten we optimaal aan bij de behoeften uit de samenleving en binnen onze organisatie. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft en van wie je houdt.
WenS (rijksbrede Werving en Selectie oplossing) is één gezamenlijke rijksbrede oplossing die het werving- en selectieproces binnen de rijksoverheid ondersteunt.
Ook de rijksoverheid voelt het tekort op de arbeidsmarkt. Om belangstellenden, sollicitanten en kandidaten van zowel binnen als buiten de rijksoverheid nog beter te kunnen koppelen aan passende banen wordt WenS geïntroduceerd. De rijksoverheid is in al haar diversiteit één werkgever, profileert zich daarom als één werkgever en werft ook als één werkgever. Uiteraard met ruimte voor de eigenheid van de verschillende organisaties binnen de rijksoverheid. Door de vraag naar (nieuwe) medewerkers te bundelen, ontstaat er een enorme gezamenlijke wervingskracht.
Voor meer informatie: https://www.ubrijk.nl/werving-en-selectie-oplossing

Project/Opdrachtomschrijving
De huidige ATS (Applicant Tracking System) applicatie zal worden vervangen, waarbij voor de implementatie van de nieuwe applicatie veel inbreng gevraagd wordt van het implementatie team met als doel om de huidige gebruikers over te zetten (zekere deelnemers) van de huidige applicatie naar WenS.

Het UBR P lid zal deelnemer zijn van het Rijksbrede vertegenwoordigersoverleg namens UBR P en hierin deze vertegenwoordigen.

Doel is om UBR P en de huidige klanten volledig aan te sluiten op WenS. UBR P faciliteert verschillende Rijksbrede talentenpools. Doel is om WenS daarvoor in te (gaan) zetten, en ook te gaan gebruiken voor talentenpools van 2nd best kandidaten. De reeds in gang gezette productie pilot WenS voor één talentenpool dient te worden voortgezet.
In het kader van deze talentenpools werkt het UBR P lid als projectleider op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. En de UBR P projectleider werkt hierbij samen met Keteneigenaar, Ketenmanager, ProductOwners, Business Analisten, Ketenexpert, Architecten, scrum teams en externe leveranciers, om de beoogde doelstellingen in het kader van de talentenpools te realiseren.

Kennis, ervaring, competenties en vaardigheden
• Je hebt affiniteit met HR dienstverlening;
• Je hebt ervaring in een vergelijkbare functie c.q. met vergelijkbare taken;
• Je kunt goed plannen, organiseren en adviseren, bent klantgericht en maakt duidelijke afspraken;
• Je weet van aanpakken, bent enthousiast, doelgericht en vasthoudend;
• Je bent een teamspeler en hebt gevoel voor de bestuurlijke omgeving;

• Je bent communicatief vaardig op zowel strategisch/tactisc h als ook operationeel niveau;
• Je hebt kennis van SaaS en de relaties en koppelingen met andere applicaties;
• Je hebt een ruime ervaring binnen de Rijksoverheid op het gebied van rijksbrede project implementaties.

Eisen:
1 Kandidaat beschikt over WO werk- en denkniveau.
2 Kandidaat beschikt over kennis van SaaS en SAP.
3 Kandidaat heeft werkervaring op het gebied van rijksbrede project implementaties.

-Een doorleenconstructie is niet toegestaan.
-Uitsluitend Nederlandstalige cv’s indienen met het liefst een max van 5 pagina’s.
-Bij een eventuele aanbieding wordt er in de laatste stap gevraagd om een ‘Standaard aanbiedingsformulier’ in te vullen. Daarin wordt gevraagd om een korte toelichting op onderstaande eisen en wensen te geven. Geef in dit document aan waarom de aangeboden kandidaat voldoet aan de eis en/of wens.

Wensen:
1 Mate waarin de kandidaat kennis heeft van SAP.
2 Mate waarin de kandidaat ervaring heeft met implementaties bij rijksbrede organisaties waarin het van belang is om politiek - bestuurlijke verhoudingen te begrijpen en kan hierop acteren.
3 Mate waarin kandidaat beschikt over de gevraagde compete nties en vaardigheden zoals doelgerichtheid en samenwerken (toetsbaar in CV, motivatie en/of mogelijk gesprek).
4 Mate van ervaring en/of affiniteit met de organisatie van de opdrachtgever.

Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig.
Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant.
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op.
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl

De recruiter

Agbor Eyongakpa

Between

Deel deze opdracht

Privacy Preference Center