Opdrachten

Min. BZK - Rijksvastgoedbedrijf (Ministerie van Binnenlandse Zaken (BT)) Programmeur Geo Data Warehouse

Programmeur Geo Data Warehouse

Info

Functie

Programmeur Geo Data Warehouse

Locatie

Den Haag

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

30.11.2022 - 29.11.2023

Opdrachtnummer

125102

Sluitingsdatum

date-icon28.11.2022 clock-icon09:11

Rolomschrijving en taakafspraken

De opdrachtgever: het Rijksvastgoedbedrijf
Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) maakt integraal deel uit van de Rijksoverheid en valt onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het RVB is verantwoordelijk voor
het beheer en de instandhouding van de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van
Nederland.
Sinds 1 februari 2021 is de volledige i-functie van het RVB ondergebracht bij de directie Portefeuillestrategie & Portefeuillemanagement (P&P). P&P verbindt departementen, beleidsmakers, vastgoedhoudende diensten, medeoverheden en maatschappelijke organisaties met het Rijksvastgoedbedrijf op strategisch niveau. De vastgoedportefeuille van het Rijksvastgoedbedrijf is daarbij leidend. De i-functie bestaat uit de afdelingen Informatievoorziening en het CIO-Office en staat onder leiding van de CIO.

Het RVB is volop in ontwikkeling naar een flexibele en toekomstgerichte organisatie: het ‘RVB 2.0’.

Waar komen we vandaan en waar gaan we naartoe?
De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de fusie van het RVB inclusief het harmoniseren van de processen en het ICT landschap. Hiermee is een basis gelegd om, met een nieuw ingerichte i-functie, te kunnen werken aan het doorontwikkelen en verder professionaliseren op zowel technologisch (data analyses, moderne applicatie ontwikkeling, etc.) als op organisatorisch gebied (CIO-sturing, informatiemanagement, portfoliomanagement, integrale AB/FB ondersteuning).

Het RVB zal juist in de toekomst in deze IT-organisatie investeren om het verschil te kunnen maken in klanttevredenheid (voorspelbaar), snelheid van acteren (offensiever), resultaatgerichter en slagvaardiger te kunnen zijn in deze IT-gedreven maatschappij.


De afdeling IV
De afdeling Informatie Voorziening (IV) draagt zorg voor levering en beheer van ICT-voorzieningen binnen het Rijksvastgoedbedrijf. De ICT-werkzaamheden vinden plaats binnen de kaders van de directie Portefeuillestrategie en Portefeuillemanagement, afdeling Informatie Voorziening.
De afdeling IV is verantwoordelijk voor:


•RVB-specifieke ICT-dienstverlening.
•Opzet en aanpassing van deze specifieke dienstverlening aan de technologische- en functionele eisen van deze tijd.
•Service- en contractmanagement over de generieke en specifiek dienstverlening en de eventueel uit te besteden ICT-diensten.
•ICT-(architectuur)- kennis en ervaring op technische- en applicatie architectuur en informatiebeveiliging.


Sectie Data Services
De sectie Dataservices heeft als focus om de organisatie te voorzien in hun -groeiende- informatiebehoefte. Het aantal informatiesystemen is hoog en daarmee ook het aantal databronnen. Het doel is om gegevens uit al deze databronnen te integreren in een datawarehouse en deze toegankelijk te maken voor bedrijfsanalyses, rapportages, stuurinformatie en andere informatiesystemen.


Opdracht
Doorontwikkeling van de huidige GIS Raadpleegomgeving en samen met de sectie data services kijken hoe we de organisatie het beste kunnen helpen met geografische data, in een statische vorm of in een meer self-service vorm. Vragen vanuit de organisatie voor gis-data beantwoorden en samen met een beheerder het beheer van de omgeving vorm geven.


Eisen:
-Een doorleenconstructie is niet toegestaan.
-Uitsluitend Nederlandstalige cv’s indienen met het liefst een max van 5 pagina’s.
-Bij een eventuele aanbieding wordt er in de laatste stap gevraagd om een ‘Standaard aanbiedingsformulier’ in te vullen. Daarin wordt gevraagd om een korte toelichting op onderstaande eisen en wensen te geven. Geef in dit document aan waarom de aangeboden kandidaat voldoet aan de eis en/of wens.
-Kandidaat beschikt over HBO werk- en denkniveau, dit blijkt uit een afgeronde HBO-opleiding of minimaal 5 jaar in de rol van programmeur GEO Data Warehouse.
-Minimaal 5 jaar kennis van algemene datawarehouse en business intelligence principes op het gebied van procesinrichting en datastructureringen. (Dit dient middels concrete voorbeelden duidelijk te blijken uit de aanbieding, de motivatie en/of tijdens het sollicitatiegesprek)
-De aangeboden kandidaat heeft kennis en ervaring met Oracle Data Integrator in een complexe omgeving. (Dit dient middels concrete voorbeelden duidelijk te blijken uit de aanbieding, de motivatie en/of tijdens het sollicitatiegesprek)
-De aangeboden kandidaat heeft kennis en ervaring van datawarehouse modelleren en je hebt al één of meerdere GEO Databases ontworpen
-De aangeboden kandidaat heeft kennis en ervaring met PostGIS en (Postgre)SQL. (Dit dient middels concrete voorbeelden duidelijk te blijken uit de aanbieding, de motivatie en/of tijdens het sollicitatiegesprek)


Wensen:

-Mate van ervaring met programmeren GEO data warehouses
-Mate van ervaring met meerdere GIS-frontend systemen    Maximaal [25] punten
-Mate van ervaring met Agile werken
-De mate van ervaring met (Rijks)overheid vastgoed uitvoeringsorganisaties of soortgelijke procesorganisaties


Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig.
Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant.
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op.
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Min. BZK - Rijksvastgoedbedrijf (Ministerie van Binnenlandse Zaken (BT))

Rolomschrijving en taakafspraken

De opdrachtgever: het Rijksvastgoedbedrijf
Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) maakt integraal deel uit van de Rijksoverheid en valt onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het RVB is verantwoordelijk voor
het beheer en de instandhouding van de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van
Nederland.
Sinds 1 februari 2021 is de volledige i-functie van het RVB ondergebracht bij de directie Portefeuillestrategie & Portefeuillemanagement (P&P). P&P verbindt departementen, beleidsmakers, vastgoedhoudende diensten, medeoverheden en maatschappelijke organisaties met het Rijksvastgoedbedrijf op strategisch niveau. De vastgoedportefeuille van het Rijksvastgoedbedrijf is daarbij leidend. De i-functie bestaat uit de afdelingen Informatievoorziening en het CIO-Office en staat onder leiding van de CIO.

Het RVB is volop in ontwikkeling naar een flexibele en toekomstgerichte organisatie: het ‘RVB 2.0’.

Waar komen we vandaan en waar gaan we naartoe?
De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de fusie van het RVB inclusief het harmoniseren van de processen en het ICT landschap. Hiermee is een basis gelegd om, met een nieuw ingerichte i-functie, te kunnen werken aan het doorontwikkelen en verder professionaliseren op zowel technologisch (data analyses, moderne applicatie ontwikkeling, etc.) als op organisatorisch gebied (CIO-sturing, informatiemanagement, portfoliomanagement, integrale AB/FB ondersteuning).

Het RVB zal juist in de toekomst in deze IT-organisatie investeren om het verschil te kunnen maken in klanttevredenheid (voorspelbaar), snelheid van acteren (offensiever), resultaatgerichter en slagvaardiger te kunnen zijn in deze IT-gedreven maatschappij.


De afdeling IV
De afdeling Informatie Voorziening (IV) draagt zorg voor levering en beheer van ICT-voorzieningen binnen het Rijksvastgoedbedrijf. De ICT-werkzaamheden vinden plaats binnen de kaders van de directie Portefeuillestrategie en Portefeuillemanagement, afdeling Informatie Voorziening.
De afdeling IV is verantwoordelijk voor:


•RVB-specifieke ICT-dienstverlening.
•Opzet en aanpassing van deze specifieke dienstverlening aan de technologische- en functionele eisen van deze tijd.
•Service- en contractmanagement over de generieke en specifiek dienstverlening en de eventueel uit te besteden ICT-diensten.
•ICT-(architectuur)- kennis en ervaring op technische- en applicatie architectuur en informatiebeveiliging.


Sectie Data Services
De sectie Dataservices heeft als focus om de organisatie te voorzien in hun -groeiende- informatiebehoefte. Het aantal informatiesystemen is hoog en daarmee ook het aantal databronnen. Het doel is om gegevens uit al deze databronnen te integreren in een datawarehouse en deze toegankelijk te maken voor bedrijfsanalyses, rapportages, stuurinformatie en andere informatiesystemen.


Opdracht
Doorontwikkeling van de huidige GIS Raadpleegomgeving en samen met de sectie data services kijken hoe we de organisatie het beste kunnen helpen met geografische data, in een statische vorm of in een meer self-service vorm. Vragen vanuit de organisatie voor gis-data beantwoorden en samen met een beheerder het beheer van de omgeving vorm geven.


Eisen:
-Een doorleenconstructie is niet toegestaan.
-Uitsluitend Nederlandstalige cv’s indienen met het liefst een max van 5 pagina’s.
-Bij een eventuele aanbieding wordt er in de laatste stap gevraagd om een ‘Standaard aanbiedingsformulier’ in te vullen. Daarin wordt gevraagd om een korte toelichting op onderstaande eisen en wensen te geven. Geef in dit document aan waarom de aangeboden kandidaat voldoet aan de eis en/of wens.
-Kandidaat beschikt over HBO werk- en denkniveau, dit blijkt uit een afgeronde HBO-opleiding of minimaal 5 jaar in de rol van programmeur GEO Data Warehouse.
-Minimaal 5 jaar kennis van algemene datawarehouse en business intelligence principes op het gebied van procesinrichting en datastructureringen. (Dit dient middels concrete voorbeelden duidelijk te blijken uit de aanbieding, de motivatie en/of tijdens het sollicitatiegesprek)
-De aangeboden kandidaat heeft kennis en ervaring met Oracle Data Integrator in een complexe omgeving. (Dit dient middels concrete voorbeelden duidelijk te blijken uit de aanbieding, de motivatie en/of tijdens het sollicitatiegesprek)
-De aangeboden kandidaat heeft kennis en ervaring van datawarehouse modelleren en je hebt al één of meerdere GEO Databases ontworpen
-De aangeboden kandidaat heeft kennis en ervaring met PostGIS en (Postgre)SQL. (Dit dient middels concrete voorbeelden duidelijk te blijken uit de aanbieding, de motivatie en/of tijdens het sollicitatiegesprek)


Wensen:

-Mate van ervaring met programmeren GEO data warehouses
-Mate van ervaring met meerdere GIS-frontend systemen    Maximaal [25] punten
-Mate van ervaring met Agile werken
-De mate van ervaring met (Rijks)overheid vastgoed uitvoeringsorganisaties of soortgelijke procesorganisaties


Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig.
Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant.
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op.
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl

De recruiter

Agbor Eyongakpa

Between

Deel deze opdracht

Privacy Preference Center