Opdrachten

Min. BZK - Rijksvastgoedbedrijf (Ministerie van Binnenlandse Zaken (BT)) Opdracht: Consultant Agile Portfolio Management

Opdracht: Consultant Agile Portfolio Management

Info

Functie

Opdracht: Consultant Agile Portfolio Management

Locatie

Den Haag

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

22.11.2022 - 30.12.2023

Opdrachtnummer

125108

Sluitingsdatum

date-icon28.11.2022 clock-icon14:11

Rolomschrijving en taakafspraken

De opdrachtgever: het Rijksvastgoedbedrijf
Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) maakt integraal deel uit van de Rijksoverheid en valt onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het RVB is verantwoordelijk voor
het beheer en de instandhouding van de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van
Nederland.
Sinds 1 februari 2021 is de volledige i-functie van het RVB ondergebracht bij de directie Portefeuillestrategie & Portefeuillemanagement (P&P). P&P verbindt departementen, beleidsmakers, vastgoedhoudende diensten, medeoverheden en maatschappelijke organisaties met het Rijksvastgoedbedrijf op strategisch niveau. De vastgoedportefeuille van het Rijksvastgoedbedrijf is daarbij leidend. De i-functie bestaat uit de afdelingen Informatievoorziening en het CIO-Office en staat onder leiding van de CIO.

Het RVB is volop in ontwikkeling naar een flexibele en toekomstgerichte organisatie: het ‘RVB 2.0’.


Waar komen we vandaan en waar gaan we naartoe?
De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de fusie van het RVB inclusief het harmoniseren van de processen en het ICT landschap. Hiermee is een basis gelegd om, met een nieuw ingerichte i-functie, te kunnen werken aan het doorontwikkelen en verder professionaliseren op zowel technologisch (data analyses, moderne applicatie ontwikkeling, etc.) als op organisatorisch gebied (CIO-sturing, informatiemanagement, portfoliomanagement, integrale AB/FB ondersteuning).

Het RVB zal juist in de toekomst in deze IT-organisatie investeren om het verschil te kunnen maken in klanttevredenheid (voorspelbaar), snelheid van acteren (offensiever), resultaatgerichter en slagvaardiger te kunnen zijn in deze IT-gedreven maatschappij.

Voor het RVB is het daarbij cruciaal om te werken aan die ICT projecten en activiteiten die het meeste bijdragen aan de realisatie van de RVB doelen en ICT project portfoliomanagement is daarbij een effectief instrument. Een van de uitdagingen bij het uitvoeren van de ICT projecten en het managen van de ICT project portfolio is het managen van de resources aan IV kant en bij IV ketenpartners zoals het SSC-ICT. Op middellang termijn (12 maanden vooruit) gaat het daarbij om het maken van een inschatting wat aan resources nodig en beschikbaar is en op basis daarvan vast te stellen welke projecten wel en niet in uitvoering moeten worden genomen. Op korte termijn (3 maanden) gaat het om het maken van afspraken tussen projecten en IV over de bijdrage die aan projecten wordt geleverd.

In de afgelopen periode is er een eerste slag gemaakt met de korte en middellange termijn resourceplanning. Daarbij zijn een aantal lessen geleerd die op korte termijn tot een verbetering moeten leiden. Een van die verbeteringen is de invoering van een werkwijze waarbij voor de drie maanden horizon in samenwerking tussen de IV lijnorganisatie en projectmanagers een integrale planning wordt opgesteld waaraan alle spelers zich committeren. Het plan is om hierbij een werkwijze in te richten die is gebaseerd op de SAFe (Scaled Agile Framework) methodiek. De werkwijze zal moeten functioneren in een hybride omgeving met zowel Prince als Agile ingerichte projecten. De werkwijze dient integraal sturing te geven aan projectmatige en reguliere (lijn) wijzigingen. Om deze werkwijze verder in te voeren is er behoefte aan een ervaren consultant op het gebied van Portfolio management en de SAFe methodiek. Hierbij gaat de voorkeur uit aan iemand met ervaring in de verschillende betrokken functies zoals Portfolio Manager en Release Train Engineer.


Opdrachtomschrijving
Als Consultant Agile Portfolio Management ben je verantwoordelijk voor de volgende hoofdzaken:
-    Het stapsgewijs invoeren en verbeteren van de gevraagde werkwijze o.b.v. de SAFe methodiek;
-    Overview houden op de adaptatiesnelheid van de organisatie
-    Onderhouden van contacten binnen alle lagen van de organisatie om zodoende een soepele implementatie te waarborgen, de juiste fasering aan te brengen en onderwijl aantoonbaar incrementeel toewerken naar het einddoel
-    Het voorstellen van kantelingen, trainingen, workshops, verbeteringen, visies, proceswijzigingen over de breedte van de organisatie die benodigd zijn voor de grote verandering naar het werken volgens de SAFe-methodiek
-    Rapporteren op senior managementniveau en transparant en bewust mee kunnen nemen in de verandering.

 
Eisen:
-Een doorleenconstructie is niet toegestaan.
-Uitsluitend Nederlandstalige cv’s indienen met het liefst een max van 5 pagina’s.
-Bij een eventuele aanbieding wordt er in de laatste stap gevraagd om een ‘Standaard aanbiedingsformulier’ in te vullen. Daarin wordt gevraagd om een korte toelichting op onderstaande eisen en wensen te geven. Geef in dit document aan waarom de aangeboden kandidaat voldoet aan de eis en/of wens.
-Kandidaat beschikt over een academisch werk- en denkniveau op zowel veranderkundig als technisch vlak aangetoond o.b.v. ICT/IV diploma’s/certificaten en/of minimaal 3 jaar ervaring als consultant of vergelijkbaar.
-Kandidaat heeft minimaal 10 jaar ervaring op het gebied van changemanagement (zowel veranderkundig als binnen portfoliomanagement) in zowel Agile- als (Prince2) Waterval-organisaties;
-Kandidaat heeft ervaring met het opzetten en managen van Agile-teams in een SAFe omgeving;
-Kandidaat heeft ervaring het werken als Release Train Engineer (RTE);
-Kandidaat heeft ervaring met de aansturing van project- en programmamanagers;


Wensen:

-Mate waarin de kandidaat ervaring heeft op het gebied van Changemanagement (zowel veranderkundig als binnen Portfoliomanagement) in zowel Agile- als (Prince2) Waterval-organisaties;
-Mate waarin kandidaat ervaring heeft met het opzetten en werken van Agile/SAFe en het bijbehorende gedachtengoed;
-Mate waarin de kandidaat ervaring heeft met het begeleiden, coachen en ontwikkelen van business en IT-collega’s m.b.t. de Agile-gedachte;
-Mate waarin kandidaat ervaring heeft met de aansturing van project- en programmamanagers
-Mate waarin de kandidaat over competenties en vaardigheden als samenwerken, communicatief, creatief in oplossingen, analytisch en doelgericht beschikt (aantoonbaar middels CV, motivatie en/of gesprek)


Aanvullende informatie

Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig.
Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant.
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op.
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Min. BZK - Rijksvastgoedbedrijf (Ministerie van Binnenlandse Zaken (BT))

Rolomschrijving en taakafspraken

De opdrachtgever: het Rijksvastgoedbedrijf
Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) maakt integraal deel uit van de Rijksoverheid en valt onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het RVB is verantwoordelijk voor
het beheer en de instandhouding van de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van
Nederland.
Sinds 1 februari 2021 is de volledige i-functie van het RVB ondergebracht bij de directie Portefeuillestrategie & Portefeuillemanagement (P&P). P&P verbindt departementen, beleidsmakers, vastgoedhoudende diensten, medeoverheden en maatschappelijke organisaties met het Rijksvastgoedbedrijf op strategisch niveau. De vastgoedportefeuille van het Rijksvastgoedbedrijf is daarbij leidend. De i-functie bestaat uit de afdelingen Informatievoorziening en het CIO-Office en staat onder leiding van de CIO.

Het RVB is volop in ontwikkeling naar een flexibele en toekomstgerichte organisatie: het ‘RVB 2.0’.


Waar komen we vandaan en waar gaan we naartoe?
De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de fusie van het RVB inclusief het harmoniseren van de processen en het ICT landschap. Hiermee is een basis gelegd om, met een nieuw ingerichte i-functie, te kunnen werken aan het doorontwikkelen en verder professionaliseren op zowel technologisch (data analyses, moderne applicatie ontwikkeling, etc.) als op organisatorisch gebied (CIO-sturing, informatiemanagement, portfoliomanagement, integrale AB/FB ondersteuning).

Het RVB zal juist in de toekomst in deze IT-organisatie investeren om het verschil te kunnen maken in klanttevredenheid (voorspelbaar), snelheid van acteren (offensiever), resultaatgerichter en slagvaardiger te kunnen zijn in deze IT-gedreven maatschappij.

Voor het RVB is het daarbij cruciaal om te werken aan die ICT projecten en activiteiten die het meeste bijdragen aan de realisatie van de RVB doelen en ICT project portfoliomanagement is daarbij een effectief instrument. Een van de uitdagingen bij het uitvoeren van de ICT projecten en het managen van de ICT project portfolio is het managen van de resources aan IV kant en bij IV ketenpartners zoals het SSC-ICT. Op middellang termijn (12 maanden vooruit) gaat het daarbij om het maken van een inschatting wat aan resources nodig en beschikbaar is en op basis daarvan vast te stellen welke projecten wel en niet in uitvoering moeten worden genomen. Op korte termijn (3 maanden) gaat het om het maken van afspraken tussen projecten en IV over de bijdrage die aan projecten wordt geleverd.

In de afgelopen periode is er een eerste slag gemaakt met de korte en middellange termijn resourceplanning. Daarbij zijn een aantal lessen geleerd die op korte termijn tot een verbetering moeten leiden. Een van die verbeteringen is de invoering van een werkwijze waarbij voor de drie maanden horizon in samenwerking tussen de IV lijnorganisatie en projectmanagers een integrale planning wordt opgesteld waaraan alle spelers zich committeren. Het plan is om hierbij een werkwijze in te richten die is gebaseerd op de SAFe (Scaled Agile Framework) methodiek. De werkwijze zal moeten functioneren in een hybride omgeving met zowel Prince als Agile ingerichte projecten. De werkwijze dient integraal sturing te geven aan projectmatige en reguliere (lijn) wijzigingen. Om deze werkwijze verder in te voeren is er behoefte aan een ervaren consultant op het gebied van Portfolio management en de SAFe methodiek. Hierbij gaat de voorkeur uit aan iemand met ervaring in de verschillende betrokken functies zoals Portfolio Manager en Release Train Engineer.


Opdrachtomschrijving
Als Consultant Agile Portfolio Management ben je verantwoordelijk voor de volgende hoofdzaken:
-    Het stapsgewijs invoeren en verbeteren van de gevraagde werkwijze o.b.v. de SAFe methodiek;
-    Overview houden op de adaptatiesnelheid van de organisatie
-    Onderhouden van contacten binnen alle lagen van de organisatie om zodoende een soepele implementatie te waarborgen, de juiste fasering aan te brengen en onderwijl aantoonbaar incrementeel toewerken naar het einddoel
-    Het voorstellen van kantelingen, trainingen, workshops, verbeteringen, visies, proceswijzigingen over de breedte van de organisatie die benodigd zijn voor de grote verandering naar het werken volgens de SAFe-methodiek
-    Rapporteren op senior managementniveau en transparant en bewust mee kunnen nemen in de verandering.

 
Eisen:
-Een doorleenconstructie is niet toegestaan.
-Uitsluitend Nederlandstalige cv’s indienen met het liefst een max van 5 pagina’s.
-Bij een eventuele aanbieding wordt er in de laatste stap gevraagd om een ‘Standaard aanbiedingsformulier’ in te vullen. Daarin wordt gevraagd om een korte toelichting op onderstaande eisen en wensen te geven. Geef in dit document aan waarom de aangeboden kandidaat voldoet aan de eis en/of wens.
-Kandidaat beschikt over een academisch werk- en denkniveau op zowel veranderkundig als technisch vlak aangetoond o.b.v. ICT/IV diploma’s/certificaten en/of minimaal 3 jaar ervaring als consultant of vergelijkbaar.
-Kandidaat heeft minimaal 10 jaar ervaring op het gebied van changemanagement (zowel veranderkundig als binnen portfoliomanagement) in zowel Agile- als (Prince2) Waterval-organisaties;
-Kandidaat heeft ervaring met het opzetten en managen van Agile-teams in een SAFe omgeving;
-Kandidaat heeft ervaring het werken als Release Train Engineer (RTE);
-Kandidaat heeft ervaring met de aansturing van project- en programmamanagers;


Wensen:

-Mate waarin de kandidaat ervaring heeft op het gebied van Changemanagement (zowel veranderkundig als binnen Portfoliomanagement) in zowel Agile- als (Prince2) Waterval-organisaties;
-Mate waarin kandidaat ervaring heeft met het opzetten en werken van Agile/SAFe en het bijbehorende gedachtengoed;
-Mate waarin de kandidaat ervaring heeft met het begeleiden, coachen en ontwikkelen van business en IT-collega’s m.b.t. de Agile-gedachte;
-Mate waarin kandidaat ervaring heeft met de aansturing van project- en programmamanagers
-Mate waarin de kandidaat over competenties en vaardigheden als samenwerken, communicatief, creatief in oplossingen, analytisch en doelgericht beschikt (aantoonbaar middels CV, motivatie en/of gesprek)


Aanvullende informatie

Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig.
Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant.
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op.
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl

De recruiter

Agbor Eyongakpa

Between

Deel deze opdracht

Privacy Preference Center