Opdrachten

Min. BZK - Rijksvastgoedbedrijf (Ministerie van Binnenlandse Zaken (BT)) Enterprise Architect RVB

Enterprise Architect RVB

Info

Functie

Enterprise Architect RVB

Locatie

Den Haag

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

27.11.2022 - 30.12.2023

Opdrachtnummer

125201

Sluitingsdatum

date-icon29.11.2022 clock-icon11:11

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtgever
Het Rijksvastgoedbedrijf is de vastgoedorganisatie van en voor de Rijksoverheid en is onderdeel
van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het RVB is verantwoordelijk voor
het beheer en de instandhouding van de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van
Nederland.

De directie Portefeuillestrategie & Portefeuillemanagement
P&P verbindt departementen, beleidsmakers, vastgoedhoudende diensten, medeoverheden en maatschappelijke organisaties met het Rijksvastgoedbedrijf op strategisch niveau. De vastgoedportefeuille van het Rijksvastgoedbedrijf is daarbij leidend.

CIO Office
Binnen het Rijksvastgoedbedrijf vormt de CIO Office een belangrijk onderdeel van de organisatie.
Het CIO Office ondersteunt de CIO bij het beheren en vernieuwen van de RVB informatievoorziening. In lijn met het Rijks CIO-stelsel zijn binnen het CIO Office verschillende deelstelsels georganiseerd:

•    Architectuur
•    Integrale Beveiliging en Privacy (IB&P)
•    Project Portfolio Management (PPM)
•    Informatiehuishouding (IHH)
•    Life Cycle Management (LCM)
•    Data (management)

De bedrijfsprocesarchitectuur en de daarbij behorende integrale informatievoorziening vormt het zenuwstelsel voor een slagvaardig, efficiënt en innoverend Rijksvastgoedbedrijf. Naast interne bedrijfsprocessen en informatiebehoefte werkt het Rijksvastgoedbedrijf in een procesketen die in strategisch opzicht gerelateerd is aan de vastgoedportefeuille. Ook op tactisch en operationeel niveau wordt informatie gedeeld met beleidsmakers, andere diensten, gebruikers en leveranciers. Hiervoor verzorgt het CIO Office de ontwikkeling van informatiebeleid in brede zin. Het werk van het CIO Office speelt zich af aan de vraagzijde van de informatiebehoefte. Er is een nauwe samenwerking met de afdeling IV, waar de aanbodzijde van informatievoorzieningen wordt geborgd, al dan niet door regievoering op ICT-dienstverleners. Tot slot zorgt de afdeling voor inhoudelijke verantwoording en vertegenwoordiging naar het kerndepartement.

Doel architectuur voor het RVB
Enterprise Architectuur(EA) zorgt voor consistentie en samenhang in de informatievoorziening van het hele RVB. Architectuur draagt bij aan de I-strategie en ontwikkelt de informatievoorziening van het RVB.

De architectuurfunctie zorgt voor samenhang tussen organisatiedoelen, producten, diensten, processen en de daarvoor te gebruiken IT-systemen door het verantwoordelijk lijnmanagement te ondersteunen bij het maken van keuzes ten aanzien van deze samenhang en de (door)ontwikkeling van deze systemen en de onderliggende infrastructuur.

Architectuur draagt bij aan de I-strategie door het onderkennen en toepassen van onder andere gewenste principes en eindbeelden. Door kaders te ontwikkelen, vast te stellen en toe te passen ontwikkelt de informatievoorziening van het RVB zich op zo’n manier dat er ingespeeld kan worden op de veranderende vraag en toenemende digitalisering van het RVB, de ketenpartners en de maatschappij.

Positie
De functie is hiërarchisch gepositioneerd onder het hoofd van het CIO Office. Het werk wordt uitgevoerd binnen het deelstelsel Architectuur onder de coördinatie van de lead architect.

Opdrachtomschrijving
De directie Portefeuillestrategie & Portefeuillemanagement (P&P) van het Rijksvastgoedbedrijf is per direct op zoek naar een enthousiaste Enterprise-architect (EA) die een aanvulling vormt op het aanwezige architecten team met zijn kennis en ervaring.

 
Als Enterprise-architect bij het RVB geef je inzicht in de complexiteit van de organisatie en haar inrichting, maak jij de consequenties van veranderingen zichtbaar en ondersteun je in het beheersbaar houden van die veranderingen.
Je versterkt het huidige team van architecten wat de komende tijd druk bezig gaat met de herijking en uitbouw van de huidige Enterprise Architectuur door de komst van een nieuwe I-strategie.
Als Enterprise-architect weet je als geen ander bestaande, nieuwe en opkomende technologieën op waarde te schatten en te gebruiken om ambities waar te maken. Je treedt op als vraagbaak voor domein- en solutionarchitecten, adviseert en monitort mede de voortgang op alle lagen van de architectuur.


Je taken bestaan onder andere uit:
•    het uitwerken, vastleggen en onderhouden van de RVB EA, principes en architecturen;
•    borgen dat programma’s en projecten volgens de EA-kaders werken;
•    het gevraagd (én ongevraagd) adviseren;
•    het beantwoorden van vragen van de collega’s;
•    het opstellen en uitdragen van architecturale inzichten, kaders, standaarden en beleid;
•    het inbrengen van (architectuur) expertise binnen veranderprogramma's en projecten en verantwoordelijk voor het opstellen van globale architectuur schetsen;
•    het ontwikkelen, door ontwikkelen en uitdragen van proposities, methodieken en architectuur thema's;
•    het actief bijdragen aan de continue versterking van de architectuurfunctie van het RVB.


Bij het uitvoeren van jouw taken hou je rekening met de volgende zaken:
•    Geeft bij advisering blijk van inzicht in wat er in de organisatie speelt.
•    Handelt met gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en inzicht in belangen en weet met het krachtenveld om te gaan.
•    Beoordeelt de haalbaarheid van adviezen of projecten in de huidige context van de organisatie
•    Maakt afwegingen in het belang van de organisatie met inachtneming van Rijksbrede ontwikkelingen
•    Benoemt consequenties van te maken keuzes aan de opdrachtgever
•    Onderbouwt zijn standpunt met voor de doelgroep heldere, aansprekende argumenten
•    Reageert alert op argumenten van de ander
•    Houdt bij de eigen oordeelsvorming rekening met verschillende perspectieven/opvattingen en onzekerheden.
•    Weegt beschikbare informatie, alternatieven en meningen tegenover elkaar af in het licht van de relevante criteria.
•    Overziet de mogelijke consequenties van zijn/haar standpunt (voor-en nadelen, afbreukrisico’s, etc).
•    Benut de juiste contacten om adviezen en producten af te stemmen.
•    Legt en onderhoudt contacten met voor de organisatie relevante personen.


Bij de uitvoering van jouw taken werk je samen met je collega-architecten (een team van 6 mensen) binnen het CIO Office van het RVB. Daarnaast trek je samen op met de collega’s binnen de eigen CIO Office, de Solution Architecten van de afdeling IV en overige medewerkers binnen de I-functie.

Eisen:
-Een doorleenconstructie is niet toegestaan.
-Uitsluitend Nederlandstalige cv’s indienen met het liefst een max van 5 pagina’s.
-Bij een eventuele aanbieding wordt er in de laatste stap gevraagd om een ‘Standaard aanbiedingsformulier’ in te vullen. Daarin wordt gevraagd om een korte toelichting op onderstaande eisen en wensen te geven. Geef in dit document aan waarom de aangeboden kandidaat voldoet aan de eis en/of wens.
-De aangeboden kandidaat beschikt over een WO werk- en denkniveau, aantoonbaar door een afgerond WO-opleiding in de richting van Informatiekunde of soortgelijk, aangevuld met cursussen op het gebied van architectuur.
-De aangeboden kandidaat heeft minimaal vijf jaar ervaring met het coördinerend werken met een team van architecten op verschillende niveaus en met specifieke kennisachtergronden op business-, informatie-, applicatie- & technisch gebied.
-De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met architectuurmethoden en -technieken zoals Archimate, TOGAF en/of service-oriented architecture.
-De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar ervaring in het schrijven en presenteren van adviezen waarbij rekening wordt gehouden met onderlinge verhoudingen en haalbaarheid in een politiek-bestuurlijk omgeving.
-De aangeboden kandidaat heeft ervaring met het in gezamenlijkheid (samenwerken met collega’s en de procesverantwoordelijken) herijken van de Enterprise Architectuur en uit te bouwen door de komst van een nieuwe I-strategie.

Wensen:
-De mate waarin de kandidaat aantoonbaar (senior) ervaring heeft in Business architecturen bij grote organisaties & grote verandertrajecten (bij instellingen met meer dan 1500 medewerkers), en de mate waarin de kandidaat daardoor goed om kan gaan met weerstanden en het binden en boeien van mensen. Dit blijkt uit de motivatie en het CV en kan aan de hand van voorbeelden worden toegelicht in een evt. gesprek.
-Mate waarin de kandidaat aantoonbaar overtuigingskracht en overwicht biedt en blijk van inzicht geeft over wat er in een organisatie speelt (politiek bestuurlijke sensitiviteit). Dit blijkt uit de motivatie en het CV en kan aan de hand van voorbeelden worden toegelicht in een evt. gesprek.
-Mate waarin de kandidaat over de competentie “zelfstandig plannen en organiseren” beschikt. Dit blijkt uit de motivatie en het CV en kan aan de hand van voorbeelden worden toegelicht in een evt. gesprek.
-Mate van ervaring en/of affiniteit met de organisatie van de opdrachtgever.

Aanvullende informatie

Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig.
Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant.
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op.
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Min. BZK - Rijksvastgoedbedrijf (Ministerie van Binnenlandse Zaken (BT))

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtgever
Het Rijksvastgoedbedrijf is de vastgoedorganisatie van en voor de Rijksoverheid en is onderdeel
van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het RVB is verantwoordelijk voor
het beheer en de instandhouding van de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van
Nederland.

De directie Portefeuillestrategie & Portefeuillemanagement
P&P verbindt departementen, beleidsmakers, vastgoedhoudende diensten, medeoverheden en maatschappelijke organisaties met het Rijksvastgoedbedrijf op strategisch niveau. De vastgoedportefeuille van het Rijksvastgoedbedrijf is daarbij leidend.

CIO Office
Binnen het Rijksvastgoedbedrijf vormt de CIO Office een belangrijk onderdeel van de organisatie.
Het CIO Office ondersteunt de CIO bij het beheren en vernieuwen van de RVB informatievoorziening. In lijn met het Rijks CIO-stelsel zijn binnen het CIO Office verschillende deelstelsels georganiseerd:

•    Architectuur
•    Integrale Beveiliging en Privacy (IB&P)
•    Project Portfolio Management (PPM)
•    Informatiehuishouding (IHH)
•    Life Cycle Management (LCM)
•    Data (management)

De bedrijfsprocesarchitectuur en de daarbij behorende integrale informatievoorziening vormt het zenuwstelsel voor een slagvaardig, efficiënt en innoverend Rijksvastgoedbedrijf. Naast interne bedrijfsprocessen en informatiebehoefte werkt het Rijksvastgoedbedrijf in een procesketen die in strategisch opzicht gerelateerd is aan de vastgoedportefeuille. Ook op tactisch en operationeel niveau wordt informatie gedeeld met beleidsmakers, andere diensten, gebruikers en leveranciers. Hiervoor verzorgt het CIO Office de ontwikkeling van informatiebeleid in brede zin. Het werk van het CIO Office speelt zich af aan de vraagzijde van de informatiebehoefte. Er is een nauwe samenwerking met de afdeling IV, waar de aanbodzijde van informatievoorzieningen wordt geborgd, al dan niet door regievoering op ICT-dienstverleners. Tot slot zorgt de afdeling voor inhoudelijke verantwoording en vertegenwoordiging naar het kerndepartement.

Doel architectuur voor het RVB
Enterprise Architectuur(EA) zorgt voor consistentie en samenhang in de informatievoorziening van het hele RVB. Architectuur draagt bij aan de I-strategie en ontwikkelt de informatievoorziening van het RVB.

De architectuurfunctie zorgt voor samenhang tussen organisatiedoelen, producten, diensten, processen en de daarvoor te gebruiken IT-systemen door het verantwoordelijk lijnmanagement te ondersteunen bij het maken van keuzes ten aanzien van deze samenhang en de (door)ontwikkeling van deze systemen en de onderliggende infrastructuur.

Architectuur draagt bij aan de I-strategie door het onderkennen en toepassen van onder andere gewenste principes en eindbeelden. Door kaders te ontwikkelen, vast te stellen en toe te passen ontwikkelt de informatievoorziening van het RVB zich op zo’n manier dat er ingespeeld kan worden op de veranderende vraag en toenemende digitalisering van het RVB, de ketenpartners en de maatschappij.

Positie
De functie is hiërarchisch gepositioneerd onder het hoofd van het CIO Office. Het werk wordt uitgevoerd binnen het deelstelsel Architectuur onder de coördinatie van de lead architect.

Opdrachtomschrijving
De directie Portefeuillestrategie & Portefeuillemanagement (P&P) van het Rijksvastgoedbedrijf is per direct op zoek naar een enthousiaste Enterprise-architect (EA) die een aanvulling vormt op het aanwezige architecten team met zijn kennis en ervaring.

 
Als Enterprise-architect bij het RVB geef je inzicht in de complexiteit van de organisatie en haar inrichting, maak jij de consequenties van veranderingen zichtbaar en ondersteun je in het beheersbaar houden van die veranderingen.
Je versterkt het huidige team van architecten wat de komende tijd druk bezig gaat met de herijking en uitbouw van de huidige Enterprise Architectuur door de komst van een nieuwe I-strategie.
Als Enterprise-architect weet je als geen ander bestaande, nieuwe en opkomende technologieën op waarde te schatten en te gebruiken om ambities waar te maken. Je treedt op als vraagbaak voor domein- en solutionarchitecten, adviseert en monitort mede de voortgang op alle lagen van de architectuur.


Je taken bestaan onder andere uit:
•    het uitwerken, vastleggen en onderhouden van de RVB EA, principes en architecturen;
•    borgen dat programma’s en projecten volgens de EA-kaders werken;
•    het gevraagd (én ongevraagd) adviseren;
•    het beantwoorden van vragen van de collega’s;
•    het opstellen en uitdragen van architecturale inzichten, kaders, standaarden en beleid;
•    het inbrengen van (architectuur) expertise binnen veranderprogramma's en projecten en verantwoordelijk voor het opstellen van globale architectuur schetsen;
•    het ontwikkelen, door ontwikkelen en uitdragen van proposities, methodieken en architectuur thema's;
•    het actief bijdragen aan de continue versterking van de architectuurfunctie van het RVB.


Bij het uitvoeren van jouw taken hou je rekening met de volgende zaken:
•    Geeft bij advisering blijk van inzicht in wat er in de organisatie speelt.
•    Handelt met gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en inzicht in belangen en weet met het krachtenveld om te gaan.
•    Beoordeelt de haalbaarheid van adviezen of projecten in de huidige context van de organisatie
•    Maakt afwegingen in het belang van de organisatie met inachtneming van Rijksbrede ontwikkelingen
•    Benoemt consequenties van te maken keuzes aan de opdrachtgever
•    Onderbouwt zijn standpunt met voor de doelgroep heldere, aansprekende argumenten
•    Reageert alert op argumenten van de ander
•    Houdt bij de eigen oordeelsvorming rekening met verschillende perspectieven/opvattingen en onzekerheden.
•    Weegt beschikbare informatie, alternatieven en meningen tegenover elkaar af in het licht van de relevante criteria.
•    Overziet de mogelijke consequenties van zijn/haar standpunt (voor-en nadelen, afbreukrisico’s, etc).
•    Benut de juiste contacten om adviezen en producten af te stemmen.
•    Legt en onderhoudt contacten met voor de organisatie relevante personen.


Bij de uitvoering van jouw taken werk je samen met je collega-architecten (een team van 6 mensen) binnen het CIO Office van het RVB. Daarnaast trek je samen op met de collega’s binnen de eigen CIO Office, de Solution Architecten van de afdeling IV en overige medewerkers binnen de I-functie.

Eisen:
-Een doorleenconstructie is niet toegestaan.
-Uitsluitend Nederlandstalige cv’s indienen met het liefst een max van 5 pagina’s.
-Bij een eventuele aanbieding wordt er in de laatste stap gevraagd om een ‘Standaard aanbiedingsformulier’ in te vullen. Daarin wordt gevraagd om een korte toelichting op onderstaande eisen en wensen te geven. Geef in dit document aan waarom de aangeboden kandidaat voldoet aan de eis en/of wens.
-De aangeboden kandidaat beschikt over een WO werk- en denkniveau, aantoonbaar door een afgerond WO-opleiding in de richting van Informatiekunde of soortgelijk, aangevuld met cursussen op het gebied van architectuur.
-De aangeboden kandidaat heeft minimaal vijf jaar ervaring met het coördinerend werken met een team van architecten op verschillende niveaus en met specifieke kennisachtergronden op business-, informatie-, applicatie- & technisch gebied.
-De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met architectuurmethoden en -technieken zoals Archimate, TOGAF en/of service-oriented architecture.
-De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar ervaring in het schrijven en presenteren van adviezen waarbij rekening wordt gehouden met onderlinge verhoudingen en haalbaarheid in een politiek-bestuurlijk omgeving.
-De aangeboden kandidaat heeft ervaring met het in gezamenlijkheid (samenwerken met collega’s en de procesverantwoordelijken) herijken van de Enterprise Architectuur en uit te bouwen door de komst van een nieuwe I-strategie.

Wensen:
-De mate waarin de kandidaat aantoonbaar (senior) ervaring heeft in Business architecturen bij grote organisaties & grote verandertrajecten (bij instellingen met meer dan 1500 medewerkers), en de mate waarin de kandidaat daardoor goed om kan gaan met weerstanden en het binden en boeien van mensen. Dit blijkt uit de motivatie en het CV en kan aan de hand van voorbeelden worden toegelicht in een evt. gesprek.
-Mate waarin de kandidaat aantoonbaar overtuigingskracht en overwicht biedt en blijk van inzicht geeft over wat er in een organisatie speelt (politiek bestuurlijke sensitiviteit). Dit blijkt uit de motivatie en het CV en kan aan de hand van voorbeelden worden toegelicht in een evt. gesprek.
-Mate waarin de kandidaat over de competentie “zelfstandig plannen en organiseren” beschikt. Dit blijkt uit de motivatie en het CV en kan aan de hand van voorbeelden worden toegelicht in een evt. gesprek.
-Mate van ervaring en/of affiniteit met de organisatie van de opdrachtgever.

Aanvullende informatie

Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig.
Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant.
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op.
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl

De recruiter

Agbor Eyongakpa

Between

Deel deze opdracht

Privacy Preference Center