Juridisch Adviseur

UWV - 2021/196

amsterdam
38,00 uur
13-01-2021
11 maanden
Verlengbaar
Geen maximum tarief
Senior
FastFlex
Gesloten voor nieuwe aanbiedingen
Customer Logo

Voor onze eindklant van het UWV zijn wij op zoek naar een Juridisch Adviseur.


Informatie over de opdracht

De juridisch adviseur begeleidt de medewerkers van het Internationaal bureau fraude-informatie (IBF) bij het toepassen van de participatiewet in hun werkzaamheden. Dit houdt in; het beantwoorden van juridische vragen van gemeenten over het doen van vermogensonderzoek irt de bijstand, het trainen van de medewerkers van het IBF in het toepassen van de participatiewet. Daarnaast is de juridisch adviseur deelnemer in het OVB (onderzoek vermogen buitenland) waarin SVB, VNG, SZW en UWV hun krachten hebben gebundeld om gemeenten te ondersteunen bij het uitvoeren van de participatiwet wanneer hier sprake is van een internationale component. Tenslotte zal de juridisch adviseur betrokken zijn bij het afsluiten van contracten met gemeenten en contactpersonen in het buitenland over het delen van informatie in het kader van de AVG.

de opdracht heeft betrekking op een operationele samenwerking met de medewerkers van IBF en klantmanagers bij gemeenten. Op tactisch niveau dient de juridisch adviseur af te kunnen stemmen met collega juristen en beleidsfunctionarissen van SVB en VNG.
Indien noodzakelijk zal de jurist ook betrokken worden bij het opstellen van notities ten behoeve van het Ministerie van Sociale zaken.


Eisen waaraan je moet voldoen

Let op: Cv is in het Nederlands opgesteld en bevat maximaal 7 pagina's. Het is belangrijk dat alle eisen duidelijk terug komen in het CV en in de motivatie worden toegelicht.


- Kennis van SV-recht, algemene wet bestuursrecht, privacywetgeving, AVG, wetgeving gegevensuitwisseling en de participatiewet.
- Ervaring met het uitbrengen van adviezen aan opdrachtgevers/management
- Vaardigheid om snel juridische kennis te combineren met nieuwe onderwerpen, data-analytics, risicomodellen
- Kennis van vermogensonderzoeken in het kader van de participatiewet
- Kennis van recente ontwikkelingen in de politiek en op niveau van het Ministerie SZW aangaande de sociale verzekeringswetgeving
- Ervaring met het overbrengen van kennis aan collega's
- Gedreven om vermogensonderzoeken in het buitenland naar een hoger niveau te brengen
Opdracht status

FastFlex

Gesloten

Opdrachten zoeken

Nina Gorter

Nina Gorter


Ik help je graag bij vragen of opmerkingen.

Deel deze opdracht

LinkedIn
Facebook
Twitter
Gmail