IT-Consultant – Technisch DBA

UWV - 2021/5434

Amsterdam
38,00 uur
14-09-2021
11 maanden
Verlengbaar
Geen maximum tarief
Senior
Between
Gesloten voor nieuwe aanbiedingen
Customer Logo

Voor onze eindklant UWV zijn wij op zoek naar een  IT Consultant - Technische Applicatie DBA.


Informatie over de opdracht

Opdracht omschrijving:
Het WORKit programma staat voor de uitdaging om de profielgegevens werkzoekenden en
vacatures, nu nog opgeslagen in 3 verschillende databases, te consolideren tot 1 database. Doel
dat hiermee bereikt moet worden is enkelvoudige opslag en meervoudig gebruik, met als resultaat
voor de dienstverlening een betere kwaliteit van de data.

Na een vooronderzoek in het eerst kwartaal is vanaf mei jl. een start gemaakt met de uitwerking
va dit vraagstuk langs 2 lijnen; functioneel en technisch. Ten behoeve van het Team dat zich bzig
houdt met de techniek zijn wij op zoek naar een IT Consultant – Technisch Applicatie DBA.

Resultaatverplichting
De IT-Consultant – Technisch DBA zal de volgende resultaten moeten opleveren:

 • Uitwerken van de migratie-regels en -aanpak voor het consolideren van 3 databases tot 1.
 • Vertaalt de Architectuur kaders en richtlijnen UWV naar relevante oplossingen binnen het vraagstuk van de consolidatie van de databases.
 • Is betrokken bij de migratie en ziet er op toe dat het migratieresultaat aansluit bij de vastgestelde migratie-regels.
Achtergrond opdracht:
De rol van de IT Consultant - Technisch Applicatie DBA bestaat uit:
 • Uitwerken van de migratie-regels en -aanpak voor het consolideren van 3 databases tot 1.
 • Vertaalt de Architectuur kaders en richtlijnen UWV naar relevante oplossingen binnen het vraagstuk van de consolidatie van de databases.
 • Is betrokken bij de migratie en ziet er op toe dat het migratieresultaat aansluit bij de vastgestelde migratie-regels.
 • We hebben iemand nodig die:
 • Kennis heeft van Datawarehousing concepten en technologieën (ETL, MDM) en technische data modellering.
 • Vanuit de techniek werkt met data migraties en dit kan uitwerken (zowel functioneel als niet-functioneel);
 • Bekend is met de uitdagingen om uit meerdere bronnen een nieuwe basisadministratie te maken die operationeel gebruikt dient te worden;
 • Met meerdere data migratie tooling bekend is en op de hoogte is van de markt ontwikkelingen hiervan (SaaS/PaaS etc);
 • Binnen een grote organisatie in staat is om zelfstandig te kunnen opereren;
 • Bekend is met de agile werkwijze.


Eisen waaraan je moet voldoen

 • Onderstaande eisen zijn verplicht en moeten duidelijk terug komen in het CV. Graag bij de motivatie punt voor punt een toelichting.
 • 3 - 5 jaar ervaring met vergelijkbare projecten en migraties
 • Brengt hands-on ervaring in met Datamodelleringstools, ETL-tools, Data Hubs (golden record definitie) en Change Data Capture producten. Je weet deze kennis te delen met andere teamleden en ook zelfstandig toe te passen, resulterend in werkende migratieoplossingen (knock-out)
 • Bent bekend met het aansluiten op corporate standaarden
 • Weet op de juiste manier om te gaan met balans tussen principe en pragmatismeWie jij bent

 • Sterk conceptueel denkvermogen
 • Is een uitstekende teamspeler in een complexe, multidisciplinaire omgeving (knock-out)
 • Weet op de juiste manier om te gaan met balans tussen principe en pragmatisme (handson mentaliteit) (knock-out)


Extra informatie

Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig.

Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant.
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op.
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl

Opdracht status

Between

Gesloten voor nieuwe aanbiedingen

Opdrachten zoeken

Michelle van Dorth

Michelle van Dorth


Ik help je graag bij vragen of opmerkingen.

Deel deze opdracht

LinkedIn
Facebook
Twitter
Gmail