Informatieadviseur Informatievoorziening

Ministerie AZ - 2021/3292

'S-Gravenhage
36,00 uur
10-06-2021
6 maanden
Verlengbaar
Geen maximum tarief
Senior
Between
Gesloten voor nieuwe aanbiedingen
Customer Logo

Voor onze eindklant het Ministerie van Algemene Zaken zijn wij op zoek naar een Informatieadviseur (Documentaire) Informatievoorziening.


Informatie over de opdracht

Opdrachtbeschrijving

De DIV-Adviseur zal primair full time (36 uur per week) ter ondersteuning voor bovengenoemde invoering van nieuw DMS worden ingezet. Daarbij zowel regulier ondersteunende werkzaamheden verrichten als ingezet worden op basis van kennis en ervaring voor het nieuwe DMS.

Adviseert de teamcoördinator gevraagd en ongevraagd over de documentaire en digitale informatiehuishouding. Zo draag je bij aan het borgen van een goed, geordend en toegankelijk archief.
Draagt bij aan de uitvoering en inrichting van de informatiehuishoudingstaak bij AZ. 
Adviseert over de inrichting en het beheer van het huidige, maar vooral ook over het nieuwe DMS en levert een actieve en innovatieve bijdrage aan de doorontwikkeling daarvan.
Inventariseert en optimaliseert werkprocessen
Ondersteunt het proces-georiënteerd werken mede implementeren en doorontwikkelen  zaakgericht werken 
Volgt de ontwikkelingen binnen en buiten onze organisatie op het gebied van de documentaire informatievoorziening en vertaalt die naar aanpassingen van onze ordenings- en ontsluitingsmethoden en –technieken.
Helpt interne en externe belanghebbenden met inzage in archiefbescheiden.
Is samen met directe collega's verantwoordelijk voor het ontwikkelen en geven van cursussen en trainingen aan de DMS-gebruikers van AZ.

Achtergrond opdracht
Het ministerie van Algemene Zaken is voortdurend in beweging; dit geldt evenzo voor de ICT, maar niet alleen daar. Ook de omgang met informatie en de inrichting van de informatiehuishouding is onderhevig aan ICT-technische, archiefwettelijke en soms ook politieke en maatschappelijke veranderingen en eisen. Het huidige DMS isz zowel technisch als praktisch aan het einde van zijn bruikbaarheid waar het betreft het faciliteren van het volledig digitaal werken en dient vervangen te worden. De DIV-Adviseur zal hieraan een bijdrage leveren.

Organisatorische context en cultuur
Het ministerie van Algemene Zaken heeft een ICT-afdeling welke zelf verantwoordelijk is voor de producten en diensten die het primaire proces van het ministerie van Algemene Zaken ondersteunen. De Documentaire Informatievoorziening (DIV) maakt onderdeel uit van de Unit ICT en is verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg voor de informatiehuishouding. De DIV voert namens de zorgdrager van het ministerie voor de goede, geordende en toegankelijke staat van het archief en ondersteunt het digitaal werken zoals dat binnen de Rijksoverheid is afgesproken.

Invoering van een nieuw DMS maakt onderdeel uit van een drietal grote ICT projecten bij AZ onder de noemer AZ-Next. De invoering van een nieuw DMS vereist extra inzet van mensen met kennis en ervaring, vandaar de behoefte aan aanvullende ondersteuning middels een ervaren DIV-Adviseur.


Eisen waaraan je moet voldoen

 • HBO-werk- en denkniveau, IDM, HMDI, Archiefschool of een daaraan gelijkwaardige combinatie van opleiding op het gebied van de informatiehuishouding (bv SODI + SODII) met relevante werkervaring
 • kennis van en inzicht in de informatiehuishouding
 • goede adviesvaardigheden en servicegerichte houding
 • Aantoonbare werkervaring in het vakgebied en ervaring met zowel het fysieke als digitale werken. 
 • Ervaring / betrokkenheid met invoeringstrajecten van document management systemen en steun en vraagbaken voor collega's in dit soort trajecten.


Waar verder de voorkeur naar uitgaat

 • ervaring binnen de rijksoverheid
 • gebruikservaring met eDocs, of een vergelijkbare ECM/DMS tool
 • werkervaring met document management systemen
 • kennis van de inhoud, opbouw en werking van systemen
 • praktijkervaring met archivering, zowel op papier als digitaal
 • ervaring met invoering van DMS'sen binnen hoger beveiligde omgevingen


Wie jij bent

analytisch ingesteld

initiatiefrijk
goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden
accuraatplannen en organiseren
snel schakelen tussen taken en situaties
samenwerken
voortgang in eigen werk te behouden
projectmatig opgepakte taken resultaatgericht tot een succes te maken
zelfstandig creatieve oplossingsrichtingen formuleren en onderbouwen
resultaatgericht


Extra informatie

Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig.

Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant.
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op.
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl

Opdracht status

Between

Gesloten

Opdrachten zoeken

Melanie van Muiswinkel

Melanie van Muiswinkel


Ik help je graag bij vragen of opmerkingen.

Deel deze opdracht

LinkedIn
Facebook
Twitter
Gmail