Opdrachten

HR - Dienst Justitiële Inrichtingen (HR - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) HR-Adviseur

HR-Adviseur

Info

Functie

HR-Adviseur

Locatie

Dordrecht

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

02.07.2023 - 30.12.2023

Opdrachtnummer

137633

Sluitingsdatum

date-icon02.06.2023 clock-icon11:06

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
Voor de Penitentiaire Inrichting Dordrecht zijn we op zoek naar een HR-adviseur.
Wat heeft de klant nodig als het gaat om HR? Je bent als HR-adviseur van het Shared Service Center
van de Dienst Justitiële Inrichtingen (SSC DJI) verantwoordelijk voor het proactief oppakken van HR
gerelateerde vragen die op de locatie leven. Je werkt daarbij nauw samen met de HR-ondersteuner op
de locatie.
Het SSC DJI ondersteunt overheidsorganisaties zoals Dienst Justitiële Inrichting (DJI), Immigratie en
Naturalisatie Dienst, Nederlands Forensisch Instituut en Justis in hun bedrijfsvoering. We zijn een full
serviceorganisatie met diensten op het gebied van inkoop, financiën, HRM, facilitair en project- &
programmamanagement. Met meer dan 15 jaar ervaring kennen we de markt en zijn we een
betrouwbare en deskundige partner. Onze missie: “Zorgen dat onze klanten hun werk kunnen doen”.
Dit doen we door mee te denken met de klant en altijd te zoeken naar mogelijkheden om te groeien, te
ontwikkelen en te innoveren. Zo maken wij het belangrijke werk van onze klanten mogelijk.
Als HR-adviseur kun je je goed vinden in bovenstaande missie! Samen met je collega’s HR zorg je voor
een adequate uitvoering van de HR-werkzaamheden. Je bent gesprekspartner voor
vestigingsdirecteuren, afdelingshoofden en teamleiders op het gebied van HR gerelateerde
onderwerpen, zoals de gesprekscyclus, rechtspositie, werving & selectie, arbeidsvoorwaarden en
opleiding & ontwikkeling. Daarnaast werk je nauw samen met de 2e lijns HR-expertise. Bijvoorbeeld
adviseurs re-integratie in geval van langdurig verzuim, adviseurs werving en selectie om de
wervingsopgave in te vullen en adviseurs mobiliteit bij loopbaanvragen. Ook signaleer je belangrijke
trends en ontwikkelingen en deelt deze met de directie op de locatie en je collega HR-adviseurs. Je bent
een volwaardig lid van het lokale managementteam en neemt actief deel aan HR gerelateerde
projectgroepen.
In je werk schakel je makkelijk. Het ene moment adviseer je leidinggevenden over functioneren,
bezetting en verzuim en het volgende moment houd je je bezig met HR brede projecten zoals
leiderschapsontwikkeling of het strategisch personeelsplan. Je weet daarbij een goede afweging te
maken tussen jouw eigen taken en de HR-taken die onder integraal management vallen, al vormen
operationele taken op dit moment echt nog een wezenlijk onderdeel van je functie. We maken daarin
stappen door verdere digitalisering en automatisering van processen en verwachten dat je daarin mee
kan groeien en ontwikkelen.
Jij bent in staat om zelfstandig te acteren, maar je weet ook samen te werken en afstemming te zoeken
met collega HR-adviseurs en relevante partijen. Dat vraagt om een proactieve houding,
klantgerichtheid, omgevingsbewustzijn en een goed ontwikkeld analytisch vermogen.

Achtergrond opdracht
Het Inkoop Uitvoeringscentrum van Dienst Justitiële Inrichtingen is een uitvoeringsorganisatie onder het
ministerie van Justitie en Veiligheid en zal deze offerteprocedure begeleiden. Het IUC is verantwoordelijk
voor inkoopprocessen voor Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), het Nederlands Forensisch Instituut
(NFI), Dienst Justis (DJ), Justitiële ICT Organisatie (JIO) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).
De kernwaarden van het IUC zijn klantgerichtheid en professionaliteit.

De Opdrachtgever
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
DJI zorgt namens de Minister van Justitie en Veiligheid voor de uitvoer van straffen en
vrijheidsbenemende maatregelen, die na uitspraak van een rechter zijn opgelegd. DJI is
verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg van justitiabelen en werkt op vele manieren met hen samen
aan voorbereiding op terugkeer in de maatschappij. Voor DJI worden de inkooptrajecten van
verschillende DJI-inrichtingen en vestigingen centraal geregeld vanuit het IUC DJI.
Voor meer informatie over DJI kunt u terecht op de www.dji.nl/over-dji.

Omschrijving afdeling
Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een
veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de
rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van
vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die
dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk
aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen,
justitiële jeugdinrichtingen, forensisch-psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en
boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het
dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Shared Service Center
Het Shared Service Center (SSC) is de uitvoeringsorganisatie van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
op het gebied van HRM-dienstverlening, inkoop, Financiën en rapportage en het Facilitair Bedrijf. Wij
realiseren in opdracht van de hoofddirectie een uniforme en adequate uitvoering van deze processen.
Daarnaast bedient het SSC DJI ook andere organisaties binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid
en het Rijk.

HRM
Advies op en uitvoering geven aan een enorme diversiteit aan vraagstukken op het gebied van mens en
organisatie. Dat is ons doel bij de afdeling HRM. We werken met zo’n tweehonderd collega’s met
expertise van onder andere arbeidsverhoudingen, HR-advies, werving en selectie én data. De werksfeer
is toegankelijk en informeel: nieuwe collega’s ontvangen we met open armen. Verder staan
samenwerken en ontdekken bij ons voorop. We gaan mensgericht en nieuwsgierig te werk.

HRM Advies en Servicemanagement
De afdeling Advies en Servicemanagement is een nieuwe afdeling binnen HRM van het SSC. De afdeling
bestaat naast de manager en 8 HR-business partners uit (coördinerend) HR-adviseurs die dedicated
voor een klant goede HR-dienstverlening bieden. Het gaat om HR-advies in de breedste zin van het
woord. Denk aan advies over verzuim en re-integratie. Maar ook over talentontwikkeling en strategische
personeelsontwikkeling. We werken met veel plezier en enthousiasme in een open en informele sfeer.
Teamwork staat daarbij voorop: zowel binnen de afdeling als daarbuiten.

Eisen
- De aangeboden kandidaat heeft minimaal een afgeronde hbo-opleiding;
- De aangeboden kandidaat heeft minimaal 1 jaar werkervaring als HR-adviseur;


- Het CV dient in het Nederlands aangeleverd te worden.
- Het tarief waarvoor u de bieding plaatst is inclusief reiskosten.

Wensen
Kandidaat heeft bij voorkeur 3 jaar relevante werkervaring met arbeidsrecht
De aangeboden kandidaat heeft kennis van en ervaring met actuele HRthema’s, zoals duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en strategische personeelsplanning.

Competenties
 Klantgerichtheid
 Proactief
 Omgevingsbewust
 Plannen en organiseren
 Flexibel


Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid.
De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever.
Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening.
Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst.
Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren.
Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

HR - Dienst Justitiële Inrichtingen (HR - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
Voor de Penitentiaire Inrichting Dordrecht zijn we op zoek naar een HR-adviseur.
Wat heeft de klant nodig als het gaat om HR? Je bent als HR-adviseur van het Shared Service Center
van de Dienst Justitiële Inrichtingen (SSC DJI) verantwoordelijk voor het proactief oppakken van HR
gerelateerde vragen die op de locatie leven. Je werkt daarbij nauw samen met de HR-ondersteuner op
de locatie.
Het SSC DJI ondersteunt overheidsorganisaties zoals Dienst Justitiële Inrichting (DJI), Immigratie en
Naturalisatie Dienst, Nederlands Forensisch Instituut en Justis in hun bedrijfsvoering. We zijn een full
serviceorganisatie met diensten op het gebied van inkoop, financiën, HRM, facilitair en project- &
programmamanagement. Met meer dan 15 jaar ervaring kennen we de markt en zijn we een
betrouwbare en deskundige partner. Onze missie: “Zorgen dat onze klanten hun werk kunnen doen”.
Dit doen we door mee te denken met de klant en altijd te zoeken naar mogelijkheden om te groeien, te
ontwikkelen en te innoveren. Zo maken wij het belangrijke werk van onze klanten mogelijk.
Als HR-adviseur kun je je goed vinden in bovenstaande missie! Samen met je collega’s HR zorg je voor
een adequate uitvoering van de HR-werkzaamheden. Je bent gesprekspartner voor
vestigingsdirecteuren, afdelingshoofden en teamleiders op het gebied van HR gerelateerde
onderwerpen, zoals de gesprekscyclus, rechtspositie, werving & selectie, arbeidsvoorwaarden en
opleiding & ontwikkeling. Daarnaast werk je nauw samen met de 2e lijns HR-expertise. Bijvoorbeeld
adviseurs re-integratie in geval van langdurig verzuim, adviseurs werving en selectie om de
wervingsopgave in te vullen en adviseurs mobiliteit bij loopbaanvragen. Ook signaleer je belangrijke
trends en ontwikkelingen en deelt deze met de directie op de locatie en je collega HR-adviseurs. Je bent
een volwaardig lid van het lokale managementteam en neemt actief deel aan HR gerelateerde
projectgroepen.
In je werk schakel je makkelijk. Het ene moment adviseer je leidinggevenden over functioneren,
bezetting en verzuim en het volgende moment houd je je bezig met HR brede projecten zoals
leiderschapsontwikkeling of het strategisch personeelsplan. Je weet daarbij een goede afweging te
maken tussen jouw eigen taken en de HR-taken die onder integraal management vallen, al vormen
operationele taken op dit moment echt nog een wezenlijk onderdeel van je functie. We maken daarin
stappen door verdere digitalisering en automatisering van processen en verwachten dat je daarin mee
kan groeien en ontwikkelen.
Jij bent in staat om zelfstandig te acteren, maar je weet ook samen te werken en afstemming te zoeken
met collega HR-adviseurs en relevante partijen. Dat vraagt om een proactieve houding,
klantgerichtheid, omgevingsbewustzijn en een goed ontwikkeld analytisch vermogen.

Achtergrond opdracht
Het Inkoop Uitvoeringscentrum van Dienst Justitiële Inrichtingen is een uitvoeringsorganisatie onder het
ministerie van Justitie en Veiligheid en zal deze offerteprocedure begeleiden. Het IUC is verantwoordelijk
voor inkoopprocessen voor Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), het Nederlands Forensisch Instituut
(NFI), Dienst Justis (DJ), Justitiële ICT Organisatie (JIO) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).
De kernwaarden van het IUC zijn klantgerichtheid en professionaliteit.

De Opdrachtgever
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
DJI zorgt namens de Minister van Justitie en Veiligheid voor de uitvoer van straffen en
vrijheidsbenemende maatregelen, die na uitspraak van een rechter zijn opgelegd. DJI is
verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg van justitiabelen en werkt op vele manieren met hen samen
aan voorbereiding op terugkeer in de maatschappij. Voor DJI worden de inkooptrajecten van
verschillende DJI-inrichtingen en vestigingen centraal geregeld vanuit het IUC DJI.
Voor meer informatie over DJI kunt u terecht op de www.dji.nl/over-dji.

Omschrijving afdeling
Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een
veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de
rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van
vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die
dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk
aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen,
justitiële jeugdinrichtingen, forensisch-psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en
boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het
dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Shared Service Center
Het Shared Service Center (SSC) is de uitvoeringsorganisatie van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
op het gebied van HRM-dienstverlening, inkoop, Financiën en rapportage en het Facilitair Bedrijf. Wij
realiseren in opdracht van de hoofddirectie een uniforme en adequate uitvoering van deze processen.
Daarnaast bedient het SSC DJI ook andere organisaties binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid
en het Rijk.

HRM
Advies op en uitvoering geven aan een enorme diversiteit aan vraagstukken op het gebied van mens en
organisatie. Dat is ons doel bij de afdeling HRM. We werken met zo’n tweehonderd collega’s met
expertise van onder andere arbeidsverhoudingen, HR-advies, werving en selectie én data. De werksfeer
is toegankelijk en informeel: nieuwe collega’s ontvangen we met open armen. Verder staan
samenwerken en ontdekken bij ons voorop. We gaan mensgericht en nieuwsgierig te werk.

HRM Advies en Servicemanagement
De afdeling Advies en Servicemanagement is een nieuwe afdeling binnen HRM van het SSC. De afdeling
bestaat naast de manager en 8 HR-business partners uit (coördinerend) HR-adviseurs die dedicated
voor een klant goede HR-dienstverlening bieden. Het gaat om HR-advies in de breedste zin van het
woord. Denk aan advies over verzuim en re-integratie. Maar ook over talentontwikkeling en strategische
personeelsontwikkeling. We werken met veel plezier en enthousiasme in een open en informele sfeer.
Teamwork staat daarbij voorop: zowel binnen de afdeling als daarbuiten.

Eisen
- De aangeboden kandidaat heeft minimaal een afgeronde hbo-opleiding;
- De aangeboden kandidaat heeft minimaal 1 jaar werkervaring als HR-adviseur;


- Het CV dient in het Nederlands aangeleverd te worden.
- Het tarief waarvoor u de bieding plaatst is inclusief reiskosten.

Wensen
Kandidaat heeft bij voorkeur 3 jaar relevante werkervaring met arbeidsrecht
De aangeboden kandidaat heeft kennis van en ervaring met actuele HRthema’s, zoals duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en strategische personeelsplanning.

Competenties
 Klantgerichtheid
 Proactief
 Omgevingsbewust
 Plannen en organiseren
 Flexibel


Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid.
De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever.
Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening.
Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst.
Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren.
Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

De recruiter

Lisa Sijsenaar

Between

Deel deze opdracht

Privacy Preference Center