Opdrachten

HR - Dienst Justitiële Inrichtingen (HR - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) Beleidsadviseur

Beleidsadviseur

Info

Functie

Beleidsadviseur

Locatie

Den Haag

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

09.04.2023 - 08.04.2024

Opdrachtnummer

133040

Sluitingsdatum

date-icon23.03.2023 clock-icon13:03

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
Jouw klus
Bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst van JenV zijn wij bezig met het herijken van generieke functies
binnen alle directies. Daarnaast zijn diverse andere herwaarderingstrajecten ingezet of staan nog
gepland. Je gaat aan de slag met het uitvoeren van (deel)projecten gericht op organisatie-inrichting en
organisatieveranderingen (structuur) en het begeleiden van besluitvorming bij reorganisaties. Je bent
het eerste aanspreekpunt voor directies met vragen over organisatie-inrichting en ontwikkeling en het
geven van advies over aanpak en werkwijze. Je bent de inhoudelijke expert voor je HR-collega´s op de
onderwerpen zoals herwaardering, organisatie-inrichting en daarmee samenhangende processen.
Vervolgens werk je mee aan de voorbereiding bij ontwikkeling van beleid en processen op dit
vakgebied. Je hebt goede kennis van het Functiegebouw Rijk en Fuwasys en weet dit toe te passen,
daarnaast weet je je weg te vinden in de rechtspositie en Cao-Rijk.

Jouw kwaliteiten
Je hebt het gemak en lef om op alle niveaus, op verbindende wijze, de nodige interventies te plegen,
zonder daarbij het stuur over te nemen. Je bent een goede schrijver en in staat om complexe
onderwerpen eenvoudig uit te leggen. Je werkt makkelijk samen, hebt een hands-on mentaliteit én echt
lol in het werkend krijgen van beleid in de praktijk.

Jouw ontwikkeling
Je krijgt een zelfstandige rol binnen het team, waarbij je de kans krijgt om op verschillende niveaus te
schakelen. Daarnaast kun je tijdens deze klus goed je netwerk verbreden!


Achtergrond opdracht
De IND is een agentschap van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Namens de Staatssecretaris van
Veiligheid en Justitie voert de IND de Vreemdelingenwet en de Rijkswet op het Nederlanderschap uit. Dit
betekent dat de IND alle verblijfsaanvragen beoordeelt van mensen die in Nederland willen wonen of
Nederlander willen worden. Uitvoering van het vreemdelingenbeleid betekent ook effectief toezicht en
zichtbare handhaving. De IND werkt met een aantal overheidsinstellingen samen om misbruik van
procedures te voorkomen. Fraudesignalen worden geanalyseerd. Door nadrukkelijk te handhaven wil de
IND een duidelijk signaal afgeven dat fraude niet getolereerd wordt.
Voor de IND worden de inkooptrajecten centraal geregeld vanuit het IUC DJI.
Voor meer informatie over Justis kunt u terecht op www.ind.nl/nl/over-ons

Omschrijving afdeling
Je maakt deel uit van een fijn en professioneel team adviseurs met diverse expertises op het gebied van
HR-beleid en organisatieontwikkeling, zoals organisatie-inrichting, talent management, management
development, leiderschap, diversiteit en inclusie, gezondheid, welzijn, duurzame inzetbaarheid en
rechtspositie. Je bouwt als onderdeel van het team mee aan een stevige basis voor HR-beleid en
organisatieontwikkeling, de ontwikkeling van de nodige initiatieven en het team als zodanig. Je werkt in
een organisatie met een belangrijke maatschappelijke taak, die volop in ontwikkeling is.

Eisen
De aangeboden kandidaat heeft minimaal een afgeronde Hbo-opleiding.

Wensen
 De aangeboden kandidaat heeft een afgeronde opleiding in de richting van HRM, Sociale Wetenschappen of vergelijkbare
De aangeboden kandidaat heeft kennis van en ervaring met Functiegebouw Rijk en/of Cao-Rijk
De aangeboden kandidaat heeft minimaal 2 jaar werkervaring met de onderwerpen zoals herwaardering en organisatie-inrichting

Competenties

Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid.
De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever.
Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening.
Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst.
Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren.
Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

HR - Dienst Justitiële Inrichtingen (HR - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
Jouw klus
Bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst van JenV zijn wij bezig met het herijken van generieke functies
binnen alle directies. Daarnaast zijn diverse andere herwaarderingstrajecten ingezet of staan nog
gepland. Je gaat aan de slag met het uitvoeren van (deel)projecten gericht op organisatie-inrichting en
organisatieveranderingen (structuur) en het begeleiden van besluitvorming bij reorganisaties. Je bent
het eerste aanspreekpunt voor directies met vragen over organisatie-inrichting en ontwikkeling en het
geven van advies over aanpak en werkwijze. Je bent de inhoudelijke expert voor je HR-collega´s op de
onderwerpen zoals herwaardering, organisatie-inrichting en daarmee samenhangende processen.
Vervolgens werk je mee aan de voorbereiding bij ontwikkeling van beleid en processen op dit
vakgebied. Je hebt goede kennis van het Functiegebouw Rijk en Fuwasys en weet dit toe te passen,
daarnaast weet je je weg te vinden in de rechtspositie en Cao-Rijk.

Jouw kwaliteiten
Je hebt het gemak en lef om op alle niveaus, op verbindende wijze, de nodige interventies te plegen,
zonder daarbij het stuur over te nemen. Je bent een goede schrijver en in staat om complexe
onderwerpen eenvoudig uit te leggen. Je werkt makkelijk samen, hebt een hands-on mentaliteit én echt
lol in het werkend krijgen van beleid in de praktijk.

Jouw ontwikkeling
Je krijgt een zelfstandige rol binnen het team, waarbij je de kans krijgt om op verschillende niveaus te
schakelen. Daarnaast kun je tijdens deze klus goed je netwerk verbreden!


Achtergrond opdracht
De IND is een agentschap van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Namens de Staatssecretaris van
Veiligheid en Justitie voert de IND de Vreemdelingenwet en de Rijkswet op het Nederlanderschap uit. Dit
betekent dat de IND alle verblijfsaanvragen beoordeelt van mensen die in Nederland willen wonen of
Nederlander willen worden. Uitvoering van het vreemdelingenbeleid betekent ook effectief toezicht en
zichtbare handhaving. De IND werkt met een aantal overheidsinstellingen samen om misbruik van
procedures te voorkomen. Fraudesignalen worden geanalyseerd. Door nadrukkelijk te handhaven wil de
IND een duidelijk signaal afgeven dat fraude niet getolereerd wordt.
Voor de IND worden de inkooptrajecten centraal geregeld vanuit het IUC DJI.
Voor meer informatie over Justis kunt u terecht op www.ind.nl/nl/over-ons

Omschrijving afdeling
Je maakt deel uit van een fijn en professioneel team adviseurs met diverse expertises op het gebied van
HR-beleid en organisatieontwikkeling, zoals organisatie-inrichting, talent management, management
development, leiderschap, diversiteit en inclusie, gezondheid, welzijn, duurzame inzetbaarheid en
rechtspositie. Je bouwt als onderdeel van het team mee aan een stevige basis voor HR-beleid en
organisatieontwikkeling, de ontwikkeling van de nodige initiatieven en het team als zodanig. Je werkt in
een organisatie met een belangrijke maatschappelijke taak, die volop in ontwikkeling is.

Eisen
De aangeboden kandidaat heeft minimaal een afgeronde Hbo-opleiding.

Wensen
 De aangeboden kandidaat heeft een afgeronde opleiding in de richting van HRM, Sociale Wetenschappen of vergelijkbare
De aangeboden kandidaat heeft kennis van en ervaring met Functiegebouw Rijk en/of Cao-Rijk
De aangeboden kandidaat heeft minimaal 2 jaar werkervaring met de onderwerpen zoals herwaardering en organisatie-inrichting

Competenties

Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid.
De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever.
Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening.
Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst.
Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren.
Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

De recruiter