Frontend-Backend Ontwikkelaar DSO

Ministerie van I&W - 2021/5435

Rotterdam/Rijswijk/Utrecht
36,00 uur
14-09-2021
12 maanden
Verlengbaar
Geen maximum tarief
Senior
Between
Gesloten voor nieuwe aanbiedingen
Customer Logo

Voor onze eindklant Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat zoeken wij Frontend-backend ontwikkelaar DSO.


Informatie over de opdracht

 • Opdrachtomschrijving:
 • Je zult werkzaamheden verrichten voor meerdere teams en daarmee in aanraking komen met diverse delen van het DSO. Voorbeelden zijn:
 • Ontwikkelen van functionaliteit waarmee cruciale centrale content voor het DSO kan worden beheerd.
 • Technisch ondersteunen van het team dat de centrale content beheert.
 • Ontwikkelen van interfaces.
 • Ontwikkelen van functionaliteit waarmee content kan worden beheerd voor het team dat voor het Loket vragenbomen maakt op basis van de Rijksregelgeving.
 • Ontwikkelen van JAVA back-end oplossingen en deze aansluiten op ESB
 • Integreren en implementeren van CMS en IAM oplossing(en)
 • Het ontwikkelen van geautomatiseerde (unit) tests
 • Agile inschatten werkzaamheden
 • Samenwerken met team architect
 • Ondersteunen van tester, informatie analist en product owner
 • Onderhouden documentatie, installatiehandleiding en klaarzetten deployments
 • Afstemming met andere ontwikkelteams
Samenvatting taken/werkzaamheden:
 • Ontwerpen/Ontwikkelen front-backend applicaties
 • Vervaardigen van ontwerpdocumentatie
 • In staat zijn om goed samen te werken met diverse stakeholders
Achtergrond opdracht:
Het programma Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) realiseert de ICT-producten (gebruikerstoepassingen, interfaces, services) die de nieuwe Omgevingswet ondersteunen. De Omgevingswet bundelt de wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water in een wet (voor meer informatie kijk op www.AandeslagmetdeOmgevingswet.nl). Binnen Rijkswaterstaat (RWS) wordt gewerkt aan het onderdeel dat onder andere de huidige voorzieningen Omgevingsloket.nl, AIM.nl en Ruimtelijkeplannen.nl vervangt. Binnen dit nieuwe loket kunnen mensen zich oriënteren, checken wat kan en mag en een vergunning aanvragen of een melding doen. 

RWS wil de huidige bezetting uitbreiden met een ervaren ontwikkelaar. We zoeken een persoon die in staat is om functionaliteit op agile wijze zelfstandig te ontwerpen en ontwikkelen. Je kunt hierbij gebruik maken van de kennis en ervaring van deskundigen die de functionaliteit in de praktijk gaan gebruiken en jarenlange ervaring hebben met de materie. Naast programmatuur dien je goede documentatie op te leveren.


Eisen waaraan je moet voldoen

 • Een doorleenconstructie is niet toegestaan.
 • Uitsluitend Nederlandstalige CV’s indienen met het liefst een max van 5 pagina’s.
 • Bij een eventuele aanbieding wordt er in de laatste stap gevraagd om een ‘Standaard aanbiedingsformulier’ in te vullen. Daarin wordt gevraagd om een korte toelichting op onderstaande eisen en wensen te geven. Geef in dit document aan waarom de aangeboden kandidaat voldoet aan de eis en/of wens.
 • HBO (bijvoorbeeld informatica of informatiekunde)
 • Java gecertificeerd
 • Minimaal 5 jaar ervaring als java-ontwikkelaar voor full stack applicaties
 • Ervaring met Java, JavaScript, Angular, React/Redux, Webpack / Babel, en Java frameworks: Hibernate, Spring, JUnit, Cucumber
 • Ervaring met databases (Postgres) 
 • Ervaring met JSON, REST, Web Services
 • Ervaring met CI/CD, Docker/Kubernetes en Atlassian suite (Jira, Confluence, Bitbucket)
 • HBO werk en denkniveau (5 jaar)
 • Ervaring als ontwikkelaar in agile/scrum omgeving (2 jaar)
 • Ervaring met het testen van front-backend applicaties (unit- en integratietest) ( 2 jaar)


Waar verder de voorkeur naar uitgaat

 • Ervaring met Decision Model and Notation is een pré
 • Ervaring met Olo2, AIM, DSO is een pré
 • Ervaring met het opstellen van testscenario’s is een pré
 • Minimaal 3 jaar ervaring met werken bij de overheid


Wie jij bent

 • Teamplayer, die ook goed zelfstandig kan werken
 • Goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk) in de Nederlandse taal
 • Scherpe luisteraar, meedenker en pragmatisch
 •  Accuraat en strevend naar hoge kwaliteit• Proactief


Extra informatie

Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig.

Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant. 
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. 
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op. 
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl

Opdracht status

Between

Gesloten voor nieuwe aanbiedingen

Opdrachten zoeken

Roy Udo

Roy Udo


Ik help je graag bij vragen of opmerkingen.

Deel deze opdracht

LinkedIn
Facebook
Twitter
Gmail