Opdrachten

DUO Groningen Senior Projectmanager

Senior Projectmanager

Info

Functie

Senior Projectmanager

Locatie

Groningen

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

16.10.2022 - 15.10.2023

Opdrachtnummer

120138

Sluitingsdatum

date-icon29.09.2022 clock-icon07:09

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
Wegens het aflopen van het contract van de huidige projectmanager is de afdelingsmanager ICT Services op zoek naar een senior projectmanager voor de afronding van het inrichtingsproject van de Tenant(s) en de uitvoering van de migratie.
Dit project heeft als opdracht het afnemen en in gebruik nemen van een Software Defined Data Center (SDDC) gebaseerd op VMWare technologie bij ODCN inclusief een succesvolle migratie (dit is het eindresultaat). ODCN levert het provider deel en DUO is de eerste tenant die aansluit. Vervolgens zal er een migratie moeten plaatvinden. Het is de bedoeling om de VM’s die nu in het DUO VMware landschap staan over te brengen naar Enterprise Cloud bij ODCN. Op dit moment wordt er gewerkt aan een Impact Analyse t.b.v. de migratie naar Enterprise Cloud inclusief een migratiescenario. De inrichting van de Tenant is in volle gang. Uit de Impact Analyse Migratie zal blijken welke partijen hierbij betrokken zullen moeten worden. Eindresultaat (migratie afgerond) is gepland voor eind 2023.

De projectmanager legt verantwoording af aan de afdelingsmanager ICT Services.

Taken en verantwoordelijkheden
• □ Opstellen en herijken van het project/migratieplan;
• □ Samenstellen en aansturen PMT (inclusief Regie);
• □ Regelmatige afstemming met de diverse stakeholders en waar nodig bijsturen;
• □ Werkzaamheden in duidelijk afgekaderde werkpakketten definiëren;
• □ uitvoeren a.d.h.v. het migratiescenario (o.b.v. best practice VMware en DUO eigen ervaringen in dit soort trajecten +/- 4000 VM’s);
Migratie □
• Transitie Beheer;
• □ Aansluiten op de BaaS (Backup as a Service) dienstverlening (ook apart project binnen het programma Transitie);
• □ Afstemming en draagvlak bij de betrokken teams organiseren;
• □ Opstellen van planningen en sturen op de nakoming van planning en afspraken;
• □ o je ct risico’s inzichtelijk maken en bewaken;
Pr
• □ Managen externe leveranciers;
• □ y aspecten vanuit de migratie (i.s.m. de bestaande security organisatie) in een vroegtijdig stadium onderkennen en actie op Securit ondernemen;
• □ Rapportage aan de stuurgroep en de afdelingsmanager ICT Services.


Achtergrond opdracht
In de IV-Strategie van DUO (2019-2023) zijn een aantal speerpunten opgenomen. Eén daarvan is de transitie van nagenoeg volledig in-huis opererende ICT/Infrastructuur partner naar het ODC als ICT/Infrastructuur partner voor DUO. De voorkeur gaat hierbij uit naar ODC-Noord.

Dit doen we omdat we:
• de continuïteit van de dienstverlening willen borgen □
• I□C T personeel te kort (gaan) komen voor het ontwikkelen/beheren van DUO applicaties
• □ goede prijs/prestatie verhouding willen leveren (profiteren van schaalgrootte bij het ODC en andere partners) e e n
• □ w e (versies) van ICT technologie DUO daar toe ‘dwingt’ n i e u
• □i n n en de DUO organisatie gelijksoortige werkzaamheden op 1 ‘plek’ bundelen om interne concurrentie te voorkomen b

In dat kader willen we o.a. de IAAS diensten van het ODC-Noord gaan afnemen. Hiervoor is het project Enterprise Cloud ingericht, dat een Cloud omgeving op basis van VMWare technologie realiseert. ODC-Noord is (als leverancier) verantwoordelijk voor het provider deel en DUO is (als afnemer) verantwoordelijk voor de inrichting van de tenant. Dit traject levert het fundament voor de Enterprise Cloud. Daarnaast kent DUO nog een migratie traject van de huidige omgeving naar Enterprise Cloud.


Eisen
prince2 practitioner gecertificeerd
WO werk en denkniveau, ervaring als projectmanager (5 jaar)
Aantoonbare en relevante ervaring met ICT Infra omgeving/migraties waaronder Cloud (private/public), zowel in de
governance als op technisch architectuur niveau en in een afnemer en provider setting; 2
Ervaring met complexe IT landschappen (inclusief uitbestedingen, binnen of buiten de Rijksoverheid); (2 jaar)
Ervaring met verandermanagement trajecten (kan mensen in beweging krijgen) (2 jaar)


Wensen
Ervaring
• □ in het aansturen van een scrum/agile projectorganisatie is een must
• IPMA-C gecertificeerd □
• □O G A F T
• V-Cloud foundation □ Aantoonbare en relevante ervaring in een ICT uitvoeringsorganisatie binnen het Rijk;
• □
• MSP certificering □
• □u n n e n werken met state of the art migratietooling K
• □ met het werken in een keten (intern/extern) Ervaring Ervaring
• □ met cloudoplossingen en bij voorkeur VMware (vCloud Foundation en -Director als product.


Competenties
• □e n i o r projectmanager type fabrieksdirecteur; migratie = handen uit de mouwen;
S
• □t e r k e communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk;
S
• □ netwerker en verbinder;
E e n
• □ bel (de migratiestrategie wordt vormgegeven als startpunt maar afhankelijkheden in techniek of organisatie kunnen leiden tot Flexi bijstellingen);
• □ Zelfstandig kunnen voorbereiden, afstemmen en uitvoeren van projecten, waarbij het gaat om ICT infrastructuur implementatie of uitbreiding of vervanging;
• □ Beschikken over een servicegerichte en pragmatische houding;
• □r o - actief – onderdekken wat nog moet gebeuren – werk zien! P
• In staat om Business en ICT met elkaar te verbinden;

• □t e r k op inhoud en relatie, innemende persoonlijkheid.
S


Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig. Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant. 
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. 
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op. 
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl


Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

DUO Groningen

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
Wegens het aflopen van het contract van de huidige projectmanager is de afdelingsmanager ICT Services op zoek naar een senior projectmanager voor de afronding van het inrichtingsproject van de Tenant(s) en de uitvoering van de migratie.
Dit project heeft als opdracht het afnemen en in gebruik nemen van een Software Defined Data Center (SDDC) gebaseerd op VMWare technologie bij ODCN inclusief een succesvolle migratie (dit is het eindresultaat). ODCN levert het provider deel en DUO is de eerste tenant die aansluit. Vervolgens zal er een migratie moeten plaatvinden. Het is de bedoeling om de VM’s die nu in het DUO VMware landschap staan over te brengen naar Enterprise Cloud bij ODCN. Op dit moment wordt er gewerkt aan een Impact Analyse t.b.v. de migratie naar Enterprise Cloud inclusief een migratiescenario. De inrichting van de Tenant is in volle gang. Uit de Impact Analyse Migratie zal blijken welke partijen hierbij betrokken zullen moeten worden. Eindresultaat (migratie afgerond) is gepland voor eind 2023.

De projectmanager legt verantwoording af aan de afdelingsmanager ICT Services.

Taken en verantwoordelijkheden
• □ Opstellen en herijken van het project/migratieplan;
• □ Samenstellen en aansturen PMT (inclusief Regie);
• □ Regelmatige afstemming met de diverse stakeholders en waar nodig bijsturen;
• □ Werkzaamheden in duidelijk afgekaderde werkpakketten definiëren;
• □ uitvoeren a.d.h.v. het migratiescenario (o.b.v. best practice VMware en DUO eigen ervaringen in dit soort trajecten +/- 4000 VM’s);
Migratie □
• Transitie Beheer;
• □ Aansluiten op de BaaS (Backup as a Service) dienstverlening (ook apart project binnen het programma Transitie);
• □ Afstemming en draagvlak bij de betrokken teams organiseren;
• □ Opstellen van planningen en sturen op de nakoming van planning en afspraken;
• □ o je ct risico’s inzichtelijk maken en bewaken;
Pr
• □ Managen externe leveranciers;
• □ y aspecten vanuit de migratie (i.s.m. de bestaande security organisatie) in een vroegtijdig stadium onderkennen en actie op Securit ondernemen;
• □ Rapportage aan de stuurgroep en de afdelingsmanager ICT Services.


Achtergrond opdracht
In de IV-Strategie van DUO (2019-2023) zijn een aantal speerpunten opgenomen. Eén daarvan is de transitie van nagenoeg volledig in-huis opererende ICT/Infrastructuur partner naar het ODC als ICT/Infrastructuur partner voor DUO. De voorkeur gaat hierbij uit naar ODC-Noord.

Dit doen we omdat we:
• de continuïteit van de dienstverlening willen borgen □
• I□C T personeel te kort (gaan) komen voor het ontwikkelen/beheren van DUO applicaties
• □ goede prijs/prestatie verhouding willen leveren (profiteren van schaalgrootte bij het ODC en andere partners) e e n
• □ w e (versies) van ICT technologie DUO daar toe ‘dwingt’ n i e u
• □i n n en de DUO organisatie gelijksoortige werkzaamheden op 1 ‘plek’ bundelen om interne concurrentie te voorkomen b

In dat kader willen we o.a. de IAAS diensten van het ODC-Noord gaan afnemen. Hiervoor is het project Enterprise Cloud ingericht, dat een Cloud omgeving op basis van VMWare technologie realiseert. ODC-Noord is (als leverancier) verantwoordelijk voor het provider deel en DUO is (als afnemer) verantwoordelijk voor de inrichting van de tenant. Dit traject levert het fundament voor de Enterprise Cloud. Daarnaast kent DUO nog een migratie traject van de huidige omgeving naar Enterprise Cloud.


Eisen
prince2 practitioner gecertificeerd
WO werk en denkniveau, ervaring als projectmanager (5 jaar)
Aantoonbare en relevante ervaring met ICT Infra omgeving/migraties waaronder Cloud (private/public), zowel in de
governance als op technisch architectuur niveau en in een afnemer en provider setting; 2
Ervaring met complexe IT landschappen (inclusief uitbestedingen, binnen of buiten de Rijksoverheid); (2 jaar)
Ervaring met verandermanagement trajecten (kan mensen in beweging krijgen) (2 jaar)


Wensen
Ervaring
• □ in het aansturen van een scrum/agile projectorganisatie is een must
• IPMA-C gecertificeerd □
• □O G A F T
• V-Cloud foundation □ Aantoonbare en relevante ervaring in een ICT uitvoeringsorganisatie binnen het Rijk;
• □
• MSP certificering □
• □u n n e n werken met state of the art migratietooling K
• □ met het werken in een keten (intern/extern) Ervaring Ervaring
• □ met cloudoplossingen en bij voorkeur VMware (vCloud Foundation en -Director als product.


Competenties
• □e n i o r projectmanager type fabrieksdirecteur; migratie = handen uit de mouwen;
S
• □t e r k e communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk;
S
• □ netwerker en verbinder;
E e n
• □ bel (de migratiestrategie wordt vormgegeven als startpunt maar afhankelijkheden in techniek of organisatie kunnen leiden tot Flexi bijstellingen);
• □ Zelfstandig kunnen voorbereiden, afstemmen en uitvoeren van projecten, waarbij het gaat om ICT infrastructuur implementatie of uitbreiding of vervanging;
• □ Beschikken over een servicegerichte en pragmatische houding;
• □r o - actief – onderdekken wat nog moet gebeuren – werk zien! P
• In staat om Business en ICT met elkaar te verbinden;

• □t e r k op inhoud en relatie, innemende persoonlijkheid.
S


Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig. Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant. 
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. 
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op. 
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl


De recruiter

Arthur Timman

Between

Deel deze opdracht

Privacy Preference Center