Opdrachten

DUO Groningen CIO Adviseur LCM Portfolio

CIO Adviseur LCM Portfolio

Info

Functie

CIO Adviseur LCM Portfolio

Locatie

Groningen

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

16.04.2023 - 15.04.2024

Opdrachtnummer

133382

Sluitingsdatum

date-icon28.03.2023 clock-icon11:30
Reageren op deze opdracht? Dit doe je op Striive.

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
Wij zoeken in ons team een CIO-adviseur(s?) opererend in de driehoek bestuur, business en ICT om een bijdrage te leveren aan het verder invullen en vormgeven van het IV-lifecyclemanagement processen van DUO als belangrijk onderdeel van de portfolio.
Iemand die zodanig weet te schakelen binnen de organisatie en met het team dat de onderlinge verwachtingen en resultaten in de driehoek op elkaar afgestemd zijn en blijven.
Het samen met de organisatie zorgdragen voor meerjarenplannen op gebied van LCM, waarin de stakeholders zich herkennen. De samenhang, maakbaarheid en de beheersing (doen we de juiste dingen goed) van de LCM portfolio speelt voortdurend een rol.
De CIO-adviseur heeft ook hierbij een belangrijke de rol en is verantwoordelijk voor het managen van de verwachtingen in de genoemde driehoek, vervul je een schakelfunctie tussen betrokkenen, spreek je partijen op diplomatieke wijze aan op de rol en de verplichtingen en draag je bij aan de ontwikkeling op basis van de geldende kaders.

De genoemde betrokkenen zijn functionarissen vanuit de verschillende stakeholders, zoals bv (staf)directeuren, Business- en Productmanagers, portfolio- en financial controllers, programmamanagers, strategisch adviseurs, architecten, en vanzelfsprekend met de collega’s binnen de CIO-Office.

Achterliggende opdracht bij deze activiteiten is dat we gezamenlijk een bijdrage leveren die er voor zorgt dat overheidsmiddelen doelmatig worden ingezet met optimale maatschappelijke waarde. De eisen vanuit het rijks CIO-stelsel alsmede de best-practices qua wijzen van werken gelden hierbij als (wettelijk) kaders.

In deze functie van CIO adviseur is dan ook een coördinerende rol voorzien op het taakgebied governance en daarnaast zul je een actieve rol spelen in het verbeteren van de samenwerking tussen de relevante spelers in de IV-keten.
Niet alleen intern, maar ook richting beleidsopdrachtgevers, bijvoorbeeld op thema's als het Meerjaren Informatieplan (strategisch). Ook kan het zijn dat je een bijdrage levert aan het uitvoeren van CIO oordelen, waarbij de CIO een onafhankelijk blik werpt op het hygiëne van (grote en risicovolle) IV projecten

De werkzaamheden van CIO-adviseur zijn nieuw voor DUO en in het komende jaar zal bekeken en geëvalueerd worden in welke mate deze werkzaamheden een structureel karakter hebben. Als CIO-adviseur ben je dan ook mede-verantwoordelijk voor het invullen en ontwikkelen van dit takenpakket.


Achtergrond opdracht
Op 18 december 2020 is het Besluit CIO-stelsel Rijksdienst 2021 in de Staatscourant gepubliceerd. Een van de taken van de CIO, volgens het besluit CIO-Stelsel, betreft de taak opgenomen in artikel 4 lid g: het ontwikkelen en coördineren van integraal portfoliomanagement PFM en levenscyclusmanagement (LCM). Het besluit heeft impact op wijze waarop het portfoliomanagement en Lifecycle Management (zie bijlage) binnen DUO zijn georganiseerd.
Binnen DUO is de directie Beleid en Strategie (BS) verantwoordelijk voor het integraal en strategisch portfoliomanagement. Binnen directie BS zijn strategisch Portfoliomanagers (sPFM) belast met het ‘managen’ van de integrale portfolio van DUO. Mede in het licht van de het besluit CIO Stelsel en andere ontwikkelingen is eind 2022 afgesproken om de LCM deel van de portfolio over te hevelen naar de CIO.
Het LCM portfolio omvat, qua capaciteitsbeslag, ongeveer 75 % van de gehele portfolio van DUO. De portfolio van DUO bestaat naast het LCM deel uit de onderdelen Beleid en Rijksbreed/Compliance. Ieder deel kent eigen sturing vanuit een portefeuillehouder op directieniveau. Tussen de deel-portfolio’s is een consolidatieproces ingericht.

Naast de verschuiving van het LCM deel naar de CIO-DUO is er sprake van doorontwikkeling van het portfolio-proces als zodanig. Mede door deze omstandigheid is er binnen het CIO-office van CIO-DUO behoefte aan uitbreiding van capaciteit. Van een deel van de bestaande DUO-brede ondersteuning, zoals portfolio- controllers, een portfolio bureau zal ook door de CIO gebruik worden gemaakt en ook met de sPFM zal nauw worden samengewerkt en kennis en ervaring worden gedeeld.

Binnen de CIO-Office zijn in 2022/2023 een tweetal CIO-Adviseurs werkzaam om op onderdelen reeds invulling te geven aan de verbreding van het takenpakket van de CIO-Office als gevolg van het besluit CIO-stelsel (zie Bijlage). Deze zullen eveneens, in nadere onderlinge afstemming, een rol vervullen bij het invullen van de taken van het LCM.
LCM.
Het doel van LCM is het zorgdragen dat de politieke agenda, zoals aangereikt via het departement, naast de strategische onderwerpen en thema’s vastgelegd in het sturingsdocument “Koers DUO”, zoals de digitaliseringsagenda van het Rijk een plek krijgen in het LCM portfolio van DUO, zowel aan de businesskant als ook aan de ICT kant.
DUO heeft Lifecyclemanagement ingericht om het IV/ICT landschap up-to-date te krijgen en te houden, waarbij er is sprake van een substantieel en divers portfolio. De beheersing van het portfolio is een belangrijk aandachtspunt, met als belangrijke vraagstukken: “doen we de goede dingen en doen we de dingen goed”?


Eisen
Je hebt kennis van en ervaring met het werken met de rijksbrede eisen vanuit het CIO stelsel


Wensen
* Politieke- en Organisatiesensitiviteit
* Draagvlak creëren
* Overtuigingskracht
* Samenwerking
* Netwerken
* Organiseren
* Mondeling en schriftelijk uitdrukkingsvaardig
* Kennis en ervaring in bestuurlijke, verbindende rollen;
* Je bent diplomatiek en kunt uitstekend schakelen tussen partijen en organisaties zowel binnen als buiten het concern OCW.
* Kennis en ervaring met projectmatig werken en projectmanagement (zoals Prince2, MSP, Agile);
* Kennis van en ervaring met Lifecyclemanagement en SAFe framework en de rollen daarin
* Kennis van de ICT- en informatiemanagement ontwikkelingen;


Competenties
* Je hebt WO werk- en denkniveau door een diploma of ervaring op het gebied van organisatiekunde, (bestuurlijke) informatiekunde.
* Je hebt kennis van en ervaring met projectmatig werken en moderne ontwikkelaanpakken en -methoden (zoals Prince2, MSP, Agile);
* Je hebt kennis van de ICT- en informatiemanagement ontwikkelingen;
* Ervaring vanuit een toezicht houdende c.q. audit functie is een pre;


Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig. Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant. 
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. 
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op. 
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl


Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

DUO Groningen

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
Wij zoeken in ons team een CIO-adviseur(s?) opererend in de driehoek bestuur, business en ICT om een bijdrage te leveren aan het verder invullen en vormgeven van het IV-lifecyclemanagement processen van DUO als belangrijk onderdeel van de portfolio.
Iemand die zodanig weet te schakelen binnen de organisatie en met het team dat de onderlinge verwachtingen en resultaten in de driehoek op elkaar afgestemd zijn en blijven.
Het samen met de organisatie zorgdragen voor meerjarenplannen op gebied van LCM, waarin de stakeholders zich herkennen. De samenhang, maakbaarheid en de beheersing (doen we de juiste dingen goed) van de LCM portfolio speelt voortdurend een rol.
De CIO-adviseur heeft ook hierbij een belangrijke de rol en is verantwoordelijk voor het managen van de verwachtingen in de genoemde driehoek, vervul je een schakelfunctie tussen betrokkenen, spreek je partijen op diplomatieke wijze aan op de rol en de verplichtingen en draag je bij aan de ontwikkeling op basis van de geldende kaders.

De genoemde betrokkenen zijn functionarissen vanuit de verschillende stakeholders, zoals bv (staf)directeuren, Business- en Productmanagers, portfolio- en financial controllers, programmamanagers, strategisch adviseurs, architecten, en vanzelfsprekend met de collega’s binnen de CIO-Office.

Achterliggende opdracht bij deze activiteiten is dat we gezamenlijk een bijdrage leveren die er voor zorgt dat overheidsmiddelen doelmatig worden ingezet met optimale maatschappelijke waarde. De eisen vanuit het rijks CIO-stelsel alsmede de best-practices qua wijzen van werken gelden hierbij als (wettelijk) kaders.

In deze functie van CIO adviseur is dan ook een coördinerende rol voorzien op het taakgebied governance en daarnaast zul je een actieve rol spelen in het verbeteren van de samenwerking tussen de relevante spelers in de IV-keten.
Niet alleen intern, maar ook richting beleidsopdrachtgevers, bijvoorbeeld op thema's als het Meerjaren Informatieplan (strategisch). Ook kan het zijn dat je een bijdrage levert aan het uitvoeren van CIO oordelen, waarbij de CIO een onafhankelijk blik werpt op het hygiëne van (grote en risicovolle) IV projecten

De werkzaamheden van CIO-adviseur zijn nieuw voor DUO en in het komende jaar zal bekeken en geëvalueerd worden in welke mate deze werkzaamheden een structureel karakter hebben. Als CIO-adviseur ben je dan ook mede-verantwoordelijk voor het invullen en ontwikkelen van dit takenpakket.


Achtergrond opdracht
Op 18 december 2020 is het Besluit CIO-stelsel Rijksdienst 2021 in de Staatscourant gepubliceerd. Een van de taken van de CIO, volgens het besluit CIO-Stelsel, betreft de taak opgenomen in artikel 4 lid g: het ontwikkelen en coördineren van integraal portfoliomanagement PFM en levenscyclusmanagement (LCM). Het besluit heeft impact op wijze waarop het portfoliomanagement en Lifecycle Management (zie bijlage) binnen DUO zijn georganiseerd.
Binnen DUO is de directie Beleid en Strategie (BS) verantwoordelijk voor het integraal en strategisch portfoliomanagement. Binnen directie BS zijn strategisch Portfoliomanagers (sPFM) belast met het ‘managen’ van de integrale portfolio van DUO. Mede in het licht van de het besluit CIO Stelsel en andere ontwikkelingen is eind 2022 afgesproken om de LCM deel van de portfolio over te hevelen naar de CIO.
Het LCM portfolio omvat, qua capaciteitsbeslag, ongeveer 75 % van de gehele portfolio van DUO. De portfolio van DUO bestaat naast het LCM deel uit de onderdelen Beleid en Rijksbreed/Compliance. Ieder deel kent eigen sturing vanuit een portefeuillehouder op directieniveau. Tussen de deel-portfolio’s is een consolidatieproces ingericht.

Naast de verschuiving van het LCM deel naar de CIO-DUO is er sprake van doorontwikkeling van het portfolio-proces als zodanig. Mede door deze omstandigheid is er binnen het CIO-office van CIO-DUO behoefte aan uitbreiding van capaciteit. Van een deel van de bestaande DUO-brede ondersteuning, zoals portfolio- controllers, een portfolio bureau zal ook door de CIO gebruik worden gemaakt en ook met de sPFM zal nauw worden samengewerkt en kennis en ervaring worden gedeeld.

Binnen de CIO-Office zijn in 2022/2023 een tweetal CIO-Adviseurs werkzaam om op onderdelen reeds invulling te geven aan de verbreding van het takenpakket van de CIO-Office als gevolg van het besluit CIO-stelsel (zie Bijlage). Deze zullen eveneens, in nadere onderlinge afstemming, een rol vervullen bij het invullen van de taken van het LCM.
LCM.
Het doel van LCM is het zorgdragen dat de politieke agenda, zoals aangereikt via het departement, naast de strategische onderwerpen en thema’s vastgelegd in het sturingsdocument “Koers DUO”, zoals de digitaliseringsagenda van het Rijk een plek krijgen in het LCM portfolio van DUO, zowel aan de businesskant als ook aan de ICT kant.
DUO heeft Lifecyclemanagement ingericht om het IV/ICT landschap up-to-date te krijgen en te houden, waarbij er is sprake van een substantieel en divers portfolio. De beheersing van het portfolio is een belangrijk aandachtspunt, met als belangrijke vraagstukken: “doen we de goede dingen en doen we de dingen goed”?


Eisen
Je hebt kennis van en ervaring met het werken met de rijksbrede eisen vanuit het CIO stelsel


Wensen
* Politieke- en Organisatiesensitiviteit
* Draagvlak creëren
* Overtuigingskracht
* Samenwerking
* Netwerken
* Organiseren
* Mondeling en schriftelijk uitdrukkingsvaardig
* Kennis en ervaring in bestuurlijke, verbindende rollen;
* Je bent diplomatiek en kunt uitstekend schakelen tussen partijen en organisaties zowel binnen als buiten het concern OCW.
* Kennis en ervaring met projectmatig werken en projectmanagement (zoals Prince2, MSP, Agile);
* Kennis van en ervaring met Lifecyclemanagement en SAFe framework en de rollen daarin
* Kennis van de ICT- en informatiemanagement ontwikkelingen;


Competenties
* Je hebt WO werk- en denkniveau door een diploma of ervaring op het gebied van organisatiekunde, (bestuurlijke) informatiekunde.
* Je hebt kennis van en ervaring met projectmatig werken en moderne ontwikkelaanpakken en -methoden (zoals Prince2, MSP, Agile);
* Je hebt kennis van de ICT- en informatiemanagement ontwikkelingen;
* Ervaring vanuit een toezicht houdende c.q. audit functie is een pre;


Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig. Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant. 
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. 
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op. 
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl


De recruiter

Arthur Timman

Between

Deel deze opdracht

Plaats jouw bieding op Striive

https://login.striive.com/

Voor deze opdracht dien je een bieding te plaatsen op Striive. Striive is het grootste opdrachtenplatform van de Benelux waar jaarlijks meer dan 20.000 opdrachten gepubliceerd worden.

Privacy Preference Center