Opdrachten

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)(BT) Project Architect

Project Architect

Info

Functie

Project Architect

Locatie

Gouda

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

09.07.2023 - 09.01.2024

Opdrachtnummer

137568

Sluitingsdatum

date-icon01.06.2023 clock-icon15:30
Reageren op deze opdracht? Dit doe je op Striive.

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving:
De projectarchitect valt onder de afdeling Projectenmanagement & Implementatie (PMI) binnen DI. De dagelijkse aansturing vindt plaats
door de projectmanager van het betreffende project. De projectarchitect heeft een functionele lijn naar de verantwoordelijke Enterprisearchitect van CIO Office (CIOO) binnen DI. De projectarchitect maakt deel uit van het projectteam en neemt deel aan het
projectteamoverleg.
Je bent het geweten en de vraagbaak op het gebied van informatievoorziening en -beveiliging. Je
stelt met het oog op een betrouwbare en toekomstvaste dienstverlening de PSA op en andere architectuurproducten, onderhoudt deze, ziet
toe op een correcte in vulling in de solutionarchitectuur en de implementatie ervan. Dit binnen de kaders van de Enterprise-architectuur van
JenV en DJI en de architectuurkaders van het DJI Zorgdomein.
Als projectarchitect adviseer je tevens over de specifieke inrichting van beveiliging van applicaties,
systemen en de technische infrastructuur. Je ziet er op toe dat de integratie tussen applicaties en systemen conform de geldende principes
wordt toegepast waarbij toekomstvastheid, wendbaarheid, geldende standaarden in het zorgdomein en beveiliging hoofdzaken zijn. Jij zorgt
ervoor dat betrouwbaarheid en beveiliging de juiste aandacht krijgen in alle fasen van de life-cycle van een ICT-systeem. Je helpt bij het
vaststellen van de betrouwbaarheidseisen aan het systeem en toetst dit beveiligingsniveau aan de baseline. Verder adviseer je over de te
nemen maatregelen uit de baseline. Waar nodig help je aan de hand van risicoanalyses specifieke bedreigingen tegen en kwetsbaarheden van
het systeem bepalen. Daarbij adviseer je over extra te nemen maatregelen. Je toetst of de maatregelen goed zijn doorgevoerd in het
ontwerp en je geeft advies op het gebied van testen van de beveiligingsmaatregelen en beheerprocedures. Je geeft aan hoe de werking van
onze beveiligingssystemen kan worden aangetoond en je beoordeelt de rapportages van onze leveranciers hierover. Ten slotte zorg jij ervoor
dat, na implementatie, er een consistent beeld van de definitief gerealiseerde oplossing wordt opgeleverd, dit is de PEA (Project Eind
Architectuur).

Op te leveren resultaten
- Projectarchitecturen (PSA, PEA en alle daaraan verwante sub-producten);
- Impactanalyses en adviezen;

Achtergrond opdracht:
Het prgramma EPD vernieuwing DJI is een meerjarig, groot, complex en ingrijpend (ICT) programma met navenant grote (afbreuk-) risico’s.
Dit DJI programma leidt tot werving, realisatie en implementatie van een integraal zorginformatiesysteem inclusief de bijbehorende
bedrijfsprocessen, kaders en sturing. Na een gedegen voorbereidingsfase start per juni 2023 de verwervingsfase.

Eisen:
Je hebt minimaal een afgeronde WO opleiding.
Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als projectarchitect in overheidsorganisaties of zorginstellingen.
De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar werkervaring met het opstellen van PSA’s (Project Start Architectuur) in de rol als business architect en/of informatiemanager en/of strategisch adviseur.
De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar werkervaring met TOGAF en Archimate 3.0.


-Bij het aanbieden van een kandidaat op bovenstaande aanvraag is een doorleenconstructie niet toegestaan. De kandidaat dient in dienst te zijn bij uw organisatie of ZZP’er. Indien er wel sprake is van een extra schakel in de keten zullen wij uw aanbieding niet in behandeling nemen en direct afwijzen.
-Een VOG procedure maakt deel uit van de selectieprocedure,
-DJI vergoedt geen reis- en verblijfskosten, ook geen dienstreizen;
-Kandidaten die in vaste dienst zijn geweest bij DJI mogen binnen twee jaar niet aangeboden worden.
-cv is in het Nederlands opgesteld en bevat maximaal 5 pagina's


Wensen:
• Scherp analyserend en kritisch vermogen
• Advies- en coachende vaardigheden
• (Vaktechnische) overtuigingskracht en uitgebreide kennis op het gebied van zorgprocessen en EPD-systemen.
• Organisatie sensitiviteit (gevoel voor verhoudingen)
• Je hebt kennis van ICT-toepassingen (EPD, EVS en landelijk schakelpunt) in het (primaire) zorgproces binnen instellingen.
• Je hebt kennis van ervaring met complexe integratiestandaarden in de zorg

• Kennis van- en ervaring in de justitiedomeinen is een pré.
• Kennis van Rijks-identiteit beheer initiatieven is een pre
Aanvullende informatie
Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid.
De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever.
Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening.
Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst.
Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren.
Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.


Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)(BT)

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving:
De projectarchitect valt onder de afdeling Projectenmanagement & Implementatie (PMI) binnen DI. De dagelijkse aansturing vindt plaats
door de projectmanager van het betreffende project. De projectarchitect heeft een functionele lijn naar de verantwoordelijke Enterprisearchitect van CIO Office (CIOO) binnen DI. De projectarchitect maakt deel uit van het projectteam en neemt deel aan het
projectteamoverleg.
Je bent het geweten en de vraagbaak op het gebied van informatievoorziening en -beveiliging. Je
stelt met het oog op een betrouwbare en toekomstvaste dienstverlening de PSA op en andere architectuurproducten, onderhoudt deze, ziet
toe op een correcte in vulling in de solutionarchitectuur en de implementatie ervan. Dit binnen de kaders van de Enterprise-architectuur van
JenV en DJI en de architectuurkaders van het DJI Zorgdomein.
Als projectarchitect adviseer je tevens over de specifieke inrichting van beveiliging van applicaties,
systemen en de technische infrastructuur. Je ziet er op toe dat de integratie tussen applicaties en systemen conform de geldende principes
wordt toegepast waarbij toekomstvastheid, wendbaarheid, geldende standaarden in het zorgdomein en beveiliging hoofdzaken zijn. Jij zorgt
ervoor dat betrouwbaarheid en beveiliging de juiste aandacht krijgen in alle fasen van de life-cycle van een ICT-systeem. Je helpt bij het
vaststellen van de betrouwbaarheidseisen aan het systeem en toetst dit beveiligingsniveau aan de baseline. Verder adviseer je over de te
nemen maatregelen uit de baseline. Waar nodig help je aan de hand van risicoanalyses specifieke bedreigingen tegen en kwetsbaarheden van
het systeem bepalen. Daarbij adviseer je over extra te nemen maatregelen. Je toetst of de maatregelen goed zijn doorgevoerd in het
ontwerp en je geeft advies op het gebied van testen van de beveiligingsmaatregelen en beheerprocedures. Je geeft aan hoe de werking van
onze beveiligingssystemen kan worden aangetoond en je beoordeelt de rapportages van onze leveranciers hierover. Ten slotte zorg jij ervoor
dat, na implementatie, er een consistent beeld van de definitief gerealiseerde oplossing wordt opgeleverd, dit is de PEA (Project Eind
Architectuur).

Op te leveren resultaten
- Projectarchitecturen (PSA, PEA en alle daaraan verwante sub-producten);
- Impactanalyses en adviezen;

Achtergrond opdracht:
Het prgramma EPD vernieuwing DJI is een meerjarig, groot, complex en ingrijpend (ICT) programma met navenant grote (afbreuk-) risico’s.
Dit DJI programma leidt tot werving, realisatie en implementatie van een integraal zorginformatiesysteem inclusief de bijbehorende
bedrijfsprocessen, kaders en sturing. Na een gedegen voorbereidingsfase start per juni 2023 de verwervingsfase.

Eisen:
Je hebt minimaal een afgeronde WO opleiding.
Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als projectarchitect in overheidsorganisaties of zorginstellingen.
De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar werkervaring met het opstellen van PSA’s (Project Start Architectuur) in de rol als business architect en/of informatiemanager en/of strategisch adviseur.
De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar werkervaring met TOGAF en Archimate 3.0.


-Bij het aanbieden van een kandidaat op bovenstaande aanvraag is een doorleenconstructie niet toegestaan. De kandidaat dient in dienst te zijn bij uw organisatie of ZZP’er. Indien er wel sprake is van een extra schakel in de keten zullen wij uw aanbieding niet in behandeling nemen en direct afwijzen.
-Een VOG procedure maakt deel uit van de selectieprocedure,
-DJI vergoedt geen reis- en verblijfskosten, ook geen dienstreizen;
-Kandidaten die in vaste dienst zijn geweest bij DJI mogen binnen twee jaar niet aangeboden worden.
-cv is in het Nederlands opgesteld en bevat maximaal 5 pagina's


Wensen:
• Scherp analyserend en kritisch vermogen
• Advies- en coachende vaardigheden
• (Vaktechnische) overtuigingskracht en uitgebreide kennis op het gebied van zorgprocessen en EPD-systemen.
• Organisatie sensitiviteit (gevoel voor verhoudingen)
• Je hebt kennis van ICT-toepassingen (EPD, EVS en landelijk schakelpunt) in het (primaire) zorgproces binnen instellingen.
• Je hebt kennis van ervaring met complexe integratiestandaarden in de zorg

• Kennis van- en ervaring in de justitiedomeinen is een pré.
• Kennis van Rijks-identiteit beheer initiatieven is een pre
Aanvullende informatie
Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid.
De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever.
Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening.
Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst.
Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren.
Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.


De recruiter

Jamielee Gonzales

Between

Deel deze opdracht

Plaats jouw bieding op Striive

https://login.striive.com/

Voor deze opdracht dien je een bieding te plaatsen op Striive. Striive is het grootste opdrachtenplatform van de Benelux waar jaarlijks meer dan 20.000 opdrachten gepubliceerd worden.

Privacy Preference Center