Opdrachten

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) (ICT) Azure integratie engineer

Azure integratie engineer

Info

Functie

Azure integratie engineer

Locatie

Den Haag

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

15.10.2023 - 28.09.2024

Opdrachtnummer

144756

Sluitingsdatum

date-icon28.09.2023 clock-icon13:00

Rolomschrijving en taakafspraken

Algemeen:
Infrastructuur maakt binnen het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) deel uit van de Afdeling ICT. De afdeling Infrastructuur richt
zich op het inrichten, onderhouden, beheren en exploiteren van de ICT-infrastructuur ten behoeve van het COA. Binnen de afdeling
Infrastructuur zijn 4 sub-teams:
1. Exploitatie
2. Netwerkbeheer en Telefonie
3. ICT vervangingsprojecten
4. Generiek Applicatie Beheer

 
Sub-team Exploitatie levert onder meer ondersteuning en faciliteiten bij de ontwikkeling van maatwerk-informatiesystemen en/of de selectie
van standaardpakketten. Sub-team Netwerk/Telefonie levert onder meer ondersteuning en faciliteiten bij de ontwikkeling van
Netwerkstructuren en ontsluitingsmogelijkheden van de informatie. Sub-team ICT vervangingsprojecten realiseert samen met en voor de
sub-teams Exploitatie en Netwerkbeheer projecten. sub-team Generiek Applicatie Beheer levert ondersteuning op het gebied van de
generiek applicaties (Citrix, Office, Adobe enz.)

 
Probleem en vraagstelling:
Vanuit sub-team ICT vervangingsprojecten lopen kleinere en grotere projecten samen binnen een Cloud Transitie Programma. In verband
met doorgroei hebben wij spoedig invulling nodig om de continuïteit van essentiële projecten niet in gevaar te brengen. Door middel van
deze uitvraag willen wij een Sr Azure integratie engineer. Dit ten behoeve van de doorontwikkeling van de COA Azure Trusted Cloud en
toekomstige PaaS en IaaS projecten en implementaties.

 
Risico’s:
• Requirements noch design staan niet 100% vast en worden d.m.v. toepassen Scrum/Agile principes gedefinieerd.

Implementeren van integraties op basis van:
• Azure Devops / piplines op basis van YAML
• App Service Enviroment v3
• Logic Apps ervaring - Eis
• API-management ervaring – Eis
• Azure Functions (voorkeur .net C#)
• Azure Service Bus - Eis
• Azure Event Grid
• Virtual Netwerken, subnets en private endpoints.
• pré ervaring met Azure single instance container (ACI)
• pré ervaring met ARM-template (voorkeur Bicep)
• pré ervaring met hybride DNS.

Hard skills:
• App Service Enviroment v3
• Azure Devops / piplines op basis van YAML
• Logic Apps Standard
• API-management
• Azure Service Bus
• Azure Event Grid
• Virtual Netwerken, subnets en private endpoints.
• pré ervaring met Azure single instance container (ACI)
• pré ervaring met ARM-template (voorkeur Bicep)

Soft skills:
• Goede communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht.
• Ruime kennis van Azure en Azure Microservices (bij voorkeur Logic Apps)
• Ervaring met security- en privacyaspecten in het Azure-domein
• Kan een team begeleiden in het Agile-werken

Overig:
• Ervaring dient duidelijk terug te vinden zijn in het CV.
• Vervolgens op de eerste bladzijde puntgewijs sectie ‘hard skills’ verwijzing binnen het CV
• Op verzoek dienen referenties aangeleverd te kunnen worden.
• Er dient een Verklaring Omtrent Gedrag aangeleverd te kunnen worden.
• Beschikbaarheid van de kandidaat zo spoedig mogelijk
• Inzet Standplaats, remote en in overleg in Den Haag (Rijnstraat nabij Centraal station).
U biedt aan een combinatie van CV’s en motivatie waar wij uit kunnen selecteren zodat wij uitkomen op kandidaten die beschikbaar zijn
voor het genoemde aantal uren.
Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid.
De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever.
Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening.
Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst.
Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren.
Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) (ICT)

Rolomschrijving en taakafspraken

Algemeen:
Infrastructuur maakt binnen het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) deel uit van de Afdeling ICT. De afdeling Infrastructuur richt
zich op het inrichten, onderhouden, beheren en exploiteren van de ICT-infrastructuur ten behoeve van het COA. Binnen de afdeling
Infrastructuur zijn 4 sub-teams:
1. Exploitatie
2. Netwerkbeheer en Telefonie
3. ICT vervangingsprojecten
4. Generiek Applicatie Beheer

 
Sub-team Exploitatie levert onder meer ondersteuning en faciliteiten bij de ontwikkeling van maatwerk-informatiesystemen en/of de selectie
van standaardpakketten. Sub-team Netwerk/Telefonie levert onder meer ondersteuning en faciliteiten bij de ontwikkeling van
Netwerkstructuren en ontsluitingsmogelijkheden van de informatie. Sub-team ICT vervangingsprojecten realiseert samen met en voor de
sub-teams Exploitatie en Netwerkbeheer projecten. sub-team Generiek Applicatie Beheer levert ondersteuning op het gebied van de
generiek applicaties (Citrix, Office, Adobe enz.)

 
Probleem en vraagstelling:
Vanuit sub-team ICT vervangingsprojecten lopen kleinere en grotere projecten samen binnen een Cloud Transitie Programma. In verband
met doorgroei hebben wij spoedig invulling nodig om de continuïteit van essentiële projecten niet in gevaar te brengen. Door middel van
deze uitvraag willen wij een Sr Azure integratie engineer. Dit ten behoeve van de doorontwikkeling van de COA Azure Trusted Cloud en
toekomstige PaaS en IaaS projecten en implementaties.

 
Risico’s:
• Requirements noch design staan niet 100% vast en worden d.m.v. toepassen Scrum/Agile principes gedefinieerd.

Implementeren van integraties op basis van:
• Azure Devops / piplines op basis van YAML
• App Service Enviroment v3
• Logic Apps ervaring - Eis
• API-management ervaring – Eis
• Azure Functions (voorkeur .net C#)
• Azure Service Bus - Eis
• Azure Event Grid
• Virtual Netwerken, subnets en private endpoints.
• pré ervaring met Azure single instance container (ACI)
• pré ervaring met ARM-template (voorkeur Bicep)
• pré ervaring met hybride DNS.

Hard skills:
• App Service Enviroment v3
• Azure Devops / piplines op basis van YAML
• Logic Apps Standard
• API-management
• Azure Service Bus
• Azure Event Grid
• Virtual Netwerken, subnets en private endpoints.
• pré ervaring met Azure single instance container (ACI)
• pré ervaring met ARM-template (voorkeur Bicep)

Soft skills:
• Goede communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht.
• Ruime kennis van Azure en Azure Microservices (bij voorkeur Logic Apps)
• Ervaring met security- en privacyaspecten in het Azure-domein
• Kan een team begeleiden in het Agile-werken

Overig:
• Ervaring dient duidelijk terug te vinden zijn in het CV.
• Vervolgens op de eerste bladzijde puntgewijs sectie ‘hard skills’ verwijzing binnen het CV
• Op verzoek dienen referenties aangeleverd te kunnen worden.
• Er dient een Verklaring Omtrent Gedrag aangeleverd te kunnen worden.
• Beschikbaarheid van de kandidaat zo spoedig mogelijk
• Inzet Standplaats, remote en in overleg in Den Haag (Rijnstraat nabij Centraal station).
U biedt aan een combinatie van CV’s en motivatie waar wij uit kunnen selecteren zodat wij uitkomen op kandidaten die beschikbaar zijn
voor het genoemde aantal uren.
Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid.
De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever.
Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening.
Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst.
Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren.
Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

De recruiter

Arnesen Troenoredjo

Between

Deel deze opdracht

Privacy Preference Center